Demokracie! Demokracie?

Demokracie podtržená a s vykřičníkem u nás nebude potud, pokud vykořisťování valné většiny občanstva a drancování zemědělství a průmyslu, přičemž zisky, zajisté nemalé, mizí v kapsách bůhví jakých korporací a šestadvacetiletého českého fenoménu rychle zkvašených miliardářů, neomezeně frčí, pokud firmy kšeftující s všeobecně prospěšným zbožím, např. léčivy, nejsou nejen trestány, ba ani jmenovány, pokud hlídací psi demokracie, tj. media, dokonce nezávislá media, tento nehorázný výrok pronesený se vší vážností jsem naposled slyšel kterousi neděli od pana Pospíšila v Partii na televizi Prima, „nezávisle“ vyštěkávají jména zhoubců naší šťastné přítomnosti a budoucnosti:

Zde ta jména jsou: Putin, Čína, a (nastojte!) český prezident Miloš Zeman, uvedený do úřadu prakticky jediným provedeným demokratickým počinem od převratu. Že se o pana prezidenta otírají lidé, kterých jsem si vážil, např. Jiří Suchý, je smutné, ale budiž, že tak však činí chlapíci jako jistý pan Čtvrtníček svým „břitkým humorem“, tož to je tedy gól. Prý je to nějaký herec ze seriálů, nevím, žádný ze seriálů české výroby nesleduji, abych nekecal: Četnické humoresky a Hříšné lidi ano! Taky nevznikly v současnosti, takže jsou bez Čtvrtníčka, pokud v nich nehraje nějaký dětský štěk. Jméno Čtvrtníček mně však není neznámé. Jistý pan Čtvrtníček byl brankářem fotbalové Sparty v éře pana Kvašňáka. To je však jiná písnička, i když veselejší.

My dva, manželka a já, jsme Ing. Miloše Zemana volili, a pokud do toho zase půjde, naše hlasy má jisté, pokud zde budeme. A zajisté pokud bude všelidová volba prezidenta vůbec trvat, už teď se o této formě přímé demokracie mluví jako o omylu. Nijak mě nermoutí, spíše potěšuje, že pan Schwarzenberg je zhnusen Zemanem, ba ani mě nedojalo jeho jímavé vyzvání k vstřícnosti k uprchlíkům, lidičky, vždyť i on byl uprchlíkem. Na takový výrok je nutno mít dobrý žaludek. Když komunisté pana Schwarzenberga vyhnali, tak „uprchl“ na své statky do Rakouska, chudák nebohý!

Demokracie nepodtržená a s otazníkem není pouze ve chvílích, kdy se zjeví uzlíky na hlasivkách hospodářského jásotu, což mrazivý vítr deprese přináší pravidelně v nepravidelných intervalech, jež odvisí od burzovních zpráv, které reagují na každé prasknutí jednoho dvou švů na pudlu té či oné akciové společnosti či švindlu pro větší zisk automobilových či jiných firem zavedených značek, též, i když opravdu velice zřídka, zásahem několika statečných policistů a státních zástupců, kteří si troufnou na nepostižitelné a doufají, že přežijí útoky svých nadřízených a mediální řev „nezávislých“ šakalů demokracie. Pouze při provalení těchto neomluvitelně neuhlídaných zauzlin, dozví se pozorný a bedlivě dění sledující čtenář nebo divák, že i demokracie má chyby a je drahá, ale pořád je to ta nejlepší forma vlády.

Vždyť už staří Řekové. No právě, už staří Řekové: Název demokracie pochází vskutku z řečtiny; demos = lid, kratos = vláda. Ovšem s řeckou demokracií to bylo poněkud složitější: Ta skutečná demokracie totiž byla přímá demokracie. Do této demokracie ovšem nepatřil každý. Pouze svobodní muži, kteří ve věku osmnácti let jsouce potomky rodičů z Atiky, jinde přímo z Athén, vykonali vojenskou službu, a stali se plnoprávnými občany s účastí na přímé demokracii. Patřili mezi rovné. Mezi rovné však nebyli zahrnuti cizinci, ženy a otroci. V Atice usazení cizinci (metoikoi) měli sice jistá práva, mohli se hájit před soudem a účastnit se kultu, nesměli ovšem vlastnit pozemkový majetek a podílet se na politickém životě. Totéž samozřejmě platí i pro otroky. Otroctví je v Řecku doloženo patrně již v mykénském období a má možná svůj původ v nároku vítězného vojáka nakládat s veškerou kořistí podle své libosti, a to včetně zajatých nepřátel. Z logiky věci jest zřejmé, že otroci z podílu na přímé demokracii byli vyřazeni! Podobně jako dnešní plebejci, totiž my. Volit si přímo prezidenta? Hrozba, že si zvolíme inteligentní a těmi podivnými „elitami“ neřízenou střelu s vlastním pohledem na dění, musí býti zažehnána. Pokud se nenajdou dva kandidáti vhodní pro podivné vládnoucí, tak tu přímou volbu najisto zruší!

Tato „demokracie“ se nijak výrazně nelišila od podobného rokování kteréhokoli „barbarského“ kmene. Navíc mnozí „barbaři“ si daleko více vážili žen. Jistá Boudicea (jinak Boadicea; Boudicca;  též Boadicea, Boudica, Bodicea), královna britského kmene Icenů, stála v čele povstání proti Římanům (v letech 59 – 61 n. l.). A chlapi ji poslouchali – na základě závěti svého manžela, krále Prasutaga, se ujala vlády legálně a válčení rozuměla. Sice prohrála, ale ve svém čase otrávila Římany dokonale.

Ovšem ta „pravá“ řecká demokracie se začala odvíjet od Solóna. Solón (asi 638 – 555 př. n. l.), rodák z Athén, pocházel ze zchudlé aristokratické rodiny.  Počátkem šestého století před n. l. se Athény dostaly do konfliktu s Megarou o ostrov Salamínu. Salamína byla pro obě města důležitá – Athény by mohly získat důležitý přístav, který se mohl stát vůbec prvním větším athénským kotvištěm (přístavy Peiraeus a Falerón byly postaveny až později), velmi důležitým pro obchod. Megara měla v přímém sousedství Salamíny vlastní přístav Nísaia, který mohly lodě ze Salamíny snadno zablokovat. Solón si doma pravděpodobně získal velkou popularitu zrovna za války s Megarou, a právě proto byl zřejmě vybrán jako muž, který měl zklidnit domácí poměry, chudí, lotři jedni, vrčeli na bohaté, bohatí se cítili nedoceněni. Jeho názory na reformu už byly zřejmě známy, jsou snad zachovány fragmenty jakési programové básně, která měla vzniknout ještě před rokem 594 před n. l. Proto šlo zřejmě o promyšlený záměr.

Solón svými reformami přispěl k demokratizaci Athén. Zakázal uzavírání dluhů, při nichž se dávala do zástavy půda nebo osobní svoboda. Ti, kdož přišli o svá hospodářství, je dostali zpět, a ti, kteří upadli do otroctví, byli osvobozeni. Solón omezil i úrokovou míru, takže měla být snížena na snesitelnou úroveň. Svobodná rolnická většina získala právní ochranu. Snad největší kritiku sklidil Solón od svých oponentů tím, že zrušil soukromé i veřejné dluhy. Jeho nepřátelé ho obvinili z toho, že se domluvil s některými aristokraty, aby uzavřeli půjčky, skoupili mnoho pozemků, a když pak byly dluhy zrušeny, zbohatli. Něco za něco, podklad jakékoli politiky. Namazat, aby ti bylo namazáno.

Největší Solónovou reformou bylo uzákonění práva kteréhokoliv občana iniciovat soudní řízení. V praxi to znamenalo, že i třetí strana, jinak řečeno stát, mohla intervenovat ve prospěch kteréhokoliv poškozeného. Dále rozdělil Athéňany do čtyř kategorií na základě majetku. V první kategorii byli ti, kteří produkovali, jedno jak a kým, nejméně 500 měřic obilí nebo cenový ekvivalent v jiných zemědělských produktech. Druhou kategorii tvořili jezdci, kteří mohli poskytnout koně k vojenské službě a měli roční příjem 300 měřic. Do třetí kategorie spadali rolníci, kteří produkovali 200 měřic. Poslední kategorii s příjmem méně než 200 měřic tvořili chudí občané ovšem s právem účastnit se lidového shromáždění. Bohatství se stalo rozhodujícím faktorem, první dvě třídy byly rovnější než dvě zbývající. Od svého počátku sloužila tzv. lidovláda jako zástěrka pro vládu majetných. Totéž platilo i v tzv. demokracii římské republiky. Chudí si své museli vybojovat. A to platí stále!

Vzpomínám si, jak byl vysmíván název lidová demokracie. Vždyť ti komunisté ani nevědí, co znamená slovo demokracie, takový nesmysl: lidová lidovláda. Hanebná inteligence se mohla smíchy umlátit. Obávám se však, že to byla jediná skutečná demokracie pro lid.

Zakončíme citátem, v němž jeví se naše současnost jako na dlani:

„Nedemokratický systém je takový, kde občané mají strach z mocných. Demokratický systém je takový, kde vláda a mocní mají obavu a strach z občanů. My dnes žijeme v systému, kde vláda má z občanů jenom velkou srandu.“

(Jan Keller)

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
33 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
fajt
fajt
22. 12. 2015 7:30

comment image?oh=9b3e2623f2ba7d1b3cb5143c7395ddd1&oe=56D86B99

peter.
22. 12. 2015 7:51

Demokracia sa premení na diktatúru v momente,keď sa demokratických volieb zúčastní viac ako 80% oprávnených voličov a z nich viac ako 80% odovzdá svoj hlas strane,ktorá chce uprednostniť záujmy svojich voličov pred diktátom Bruselu.

fajt
fajt
22. 12. 2015 8:09

peter. napsal Demokracia sa premení na diktatúru v momente,keď sa demokratických volieb zúčastní viac ako 80% oprávnených voličov a z nich viac ako 80% odovzdá svoj hlas strane,ktorá chce uprednostniť záujmy svojich voličov pred diktátom Bruselu. já bych taky řekl, že ze zastupitelské demokracie se stává diktatura ( bez ohledu na počet voličů a vítězný procentní zisk), když zvolení zástupci přestanou nést odpovědnost za své činy a voliči je nemohou ( a nebo nechtějí ) potrestat za jednání, které jde proti lidu a jeho zájmům( dobrý a skutečně fungující demokratický politik by měl být hmotně svázán s tím nejchudším v… Číst vice »

Sio
Sio
22. 12. 2015 8:38

Dost jsem o tom přemýšlel. Největším problémem demošky (odpovídající název pro dnešní „demokracii“) je korupce politiků, státních úředníků a médií. Nejde tu jen o „5 českých na stole nebo 7 v krabici od vína“. Korumpovat se dá i sofistikovaněji asi nemá smysl uvádět příklady. Když se podívám na faktické příklady lidem a svému národu oddaných politiků, vidím, že je většinou velmi upozaděna rodina. Jinak to nejde. Docela mi dává jiný význam celibát katolického kléru, když se na to podívám z tohoto hlediska. Člověk, který se věnuje všem, těžko může věnovat více své rodině. Spíše méně. Podle mého názoru by se… Číst vice »

fajt
fajt
22. 12. 2015 9:21

Irena napsal http://politikus.ru/articles/66029-amerikanskiy-specnazovec-o-russkoy-armii.html http://panobcan.sk/panika-v-nato-rusi-zablokovali-aliancii-pristup-k-trom-moriam/ – a ještě přidám tohle ( i když s pitváním demošky to nemá nic společného ), tyhle vlastnosti ( a přednosti ) rusům nikdo nebere a neodpírá, sám jsem je zažil jako záklaďák a musím říci, že jejich přístup k plnění bojových povinností ( a vojenský dril ) byl jako z jiného světa, ale já bych se spíše zaměřil na život mimo válečný stav ( když tedy Putin je hlavně mírotvůrce ) a tady je to o dost slabší…jenom chci naznačit, aby nakonec Rusko nebylo zase poraženo mírem ( protože to je jejich evidentní slabina ).… Číst vice »

fajt
fajt
22. 12. 2015 10:24

http://cz.sputniknews.com/svet/20151222/1982233/mrtve-duse-rady-is.html – jeden by řekl, že to v Daeš funguje jako v dobře zavedené demokracii. ..)

Sasin
Sasin
22. 12. 2015 13:01

Offšemže demogracie se používá proti lidu. Nefalšovaně jako zlo za oponou pod falešnou vlajkou. Někteří lidi si dokonce myslí, že demogracie je lidový systém. :-) Sobě vybraná hrstka občanů, tak si tenkrát říkali, vlastní všechno, rozhoduje o všem a nemusí se těch, kterým vládnou na nic ptát. Všichni věděli, gdo je občan. No a tenkrát to znamenalo něco jako pro nás zas tupitel. Gdyž občané společně hlasovali, jejich otroci, nevolníci a bezpodílníci zrovna makali na jejích polích, vynášeli po nich nočníky nebo byli zrovna na prodej nějakému in vestórovi na práci a vůbec nevěděli co ti občané proti nim vymejšlejí.… Číst vice »

Sio
Sio
22. 12. 2015 14:17

Irena napsal

http://politikus.ru/articles/66037-geroini-ne-nashego-vremeni.html

No ale ta poslední fotka mi to zhnusila.

Irena
22. 12. 2015 15:05

Sio napsal
No ale ta poslední fotka mi to zhnusila.

A to jako proč?

petr
petr
22. 12. 2015 17:14

Podobný paskvil jako je lidová demokracie, je občanská demokracie.
Nemělo to být původně občasná demokracie?

abx
abx
22. 12. 2015 17:40

Irena napsal
A to jako proč?

vojna je celkovo znacne odporna zalezitost. obdivujem zeny, ktore napriek celkom rozdielnej psychologickej vybave (oproti muzom), dokazu do nej ist a bojovat. pokial som sa rozpraval s pamatnikmi, ktori tu eru zazili, tak vsetko islo bokom dolezite bolo vyhrat. bodaj by sme to nikdy nezazili, ale asi zazijeme –
http://www.hlavnespravy.sk/frantisek-ringo-cech-ja-uz-sa-toho-nedozijem-ale-vy-si-este-zastrielate/724101

peter.
22. 12. 2015 18:22

Irena napsal

http://politikus.ru/articles/66029-amerikanskiy-specnazovec-o-russkoy-armii.html

Pekný príbeh.A pravdivý,lebo oni jednoducho sú takí.A ukrajinskí vojaci nie sú o nič horší.Len uverili,že sú niečo viac ako Rusi.Škoda.

Irena
22. 12. 2015 18:50

A o tom Měsíci, jste to četli? Žádné názory?
http://politikus.ru/articles/65853-lunnye-anomalii-ili-falshivaya-fizika.html

Sio
Sio
22. 12. 2015 19:19

Irena napsal
A to jako proč?

Ženské tlačí náklaďák a na něm sedí chlapi.

Sio
Sio
22. 12. 2015 19:21

Sio napsal
Ženské tlačí náklaďák a na něm sedí chlapi.

I když, podíval jsem se znovu. Možná to nejsou chlapi.

Sio
Sio
22. 12. 2015 19:23

Irena napsal

A o tom Měsíci, jste to četli? Žádné názory?
http://politikus.ru/articles/65853-lunnye-anomalii-ili-falshivaya-fizika.html

Je to zajímavé. Četl jsem kus a vypadá to logicky.

orinoko
orinoko
22. 12. 2015 19:29

K Mesici musime pristupovat s uctou. Neni mesic jako Mesic. Doslo mi to az na prumce, a to s pomoci kamarada. Mesic na nebi nam na Zemi pomaha. Velmi prakticky. Pozemska zena za jeden cas Mesice i mesice dostava ovulaci. To je darek , ktery zeny celeho sveta doslova miluji. Mesic je prokazatelne pozemskeho puvodu. Vznikl narazem ciziho telesa do Matky Zeme mimo ovulaci. Matka Zeme porodila Mesic , a jak Mesic dospiva , tak se Matce vzdaluje. Rodinna klasika. Prijde kriticka chvile, kdy Mesic uz nebude mit na Matku Zemi takovy vliv. Opadne somnabulita, Mesic prestane byt mesicem, priliv… Číst vice »

Sio
Sio
22. 12. 2015 19:53

:No, tak jsem to dočetl a trochu se zamyslel, některé věci, které se tam uvádějí lze vysvětlit pomocí současné fyziky, jsou tam chybné úvahy i čísla.

peter.
22. 12. 2015 19:58

Irena napsal

A o tom Měsíci, jste to četli? Žádné názory?
http://politikus.ru/articles/65853-lunnye-anomalii-ili-falshivaya-fizika.html

p.Irena:
Čítal som to a čítal som aj „priznanie“režiséra Stanley Kubricka,ktorý pred svojou smrťou napísal,že to bol on kto tie nahrávky vyrobil.
http://www.chelemendik.sk/Pristatie_na_Mesiaci_bolo_sfalsovane_Natocil_som_to_ja_Stanley_K_806397944.html
Ale nechcem sa k tomu vyjadrovať,lebo po prvé :Nie som ani fyzik,ani odborník na tieto veci a úprimne povedané je mi to vcelku fuk.A po druhé:myslím si,že pravda za niekoľko málo rokov aj tak vyjde najavo.Len by som špekuloval,lebo vlastný názor na to si neviem urobiť.

Irena
22. 12. 2015 20:13

Sio napsal

:No, tak jsem to dočetl a trochu se zamyslel, některé věci, které se tam uvádějí lze vysvětlit pomocí současné fyziky, jsou tam chybné úvahy i čísla.

Například rovnoměrný odraz světla po celém povrchu koule osvícené z jednoho směru, když by se mělo logicky dále od centra rozptylovat více? Úhel dopadu a odrazu?

orinoko
orinoko
22. 12. 2015 20:16

To kubrikovske pritmi me nejak nepresvedcilo. Cosi jako Prevorstvi sionske.
Nicmene. Rusky kosmonaut Leonov rika, ze na Mesici Emik pristal. Ale ten spektakl v ramci obrazu ma pry opravdu hollywoodsky vystup. A polozil otazky: Jak je mozne, ze vidite neco, co natocila kamera vzdalena od modulu, kdyz na Mesic jeste nikdo nevstoupil. A obrazovy matros ma vicemene tento charakter.
Jenze emericky hnup odkojeny televizi NIKDY neuveri tomu, co neuvidi v Telce.
Kubrick minimalne natocil slavne dobyti Luny jako show. A jak zpivaji Queen – Show Must Go On.
A proto dneska mame i slavne 911.

Sasin
Sasin
22. 12. 2015 21:42

Demograta zajímá jen zisk, .alias echkonomická votázka. Jestli budou mít učitelé přidáno a jestli budou mít hasiči na vodu je zajímá stejně jako stínovou vládu Chetitů. Ale přidají se diskutabilně do řečí aby mohli zametat po sobě stopy. Většinou berou násobky platů od jimi nařčených demo kraticky ne spolu pracujících demogratů a gdyž je potřeba tak jim vykouří komín, že na ně doplácejí. Pak jsou v pracovních (dříve robota na panském a lágry) zařazeních nasazeni bezpolavní fašounci, kteří dle své inteligence odhlasují jakékoli zvýšení platů a pudou klidně druhé demograticky zastřelit, vyexekuovat, zahrabat do země a ještě stále budou mít… Číst vice »

Sio
Sio
22. 12. 2015 23:14

Irena napsal Například rovnoměrný odraz světla po celém povrchu koule osvícené z jednoho směru, když by se mělo logicky dále od centra rozptylovat více? Úhel dopadu a odrazu? Tohle například platí jen v případě, že povrch Měsíce by byl kontinuání a ideálně hladký jako zrcadlo. Zkuste si ale představit, že jsou na něm zrnka (představte si pro jednoduchost třeba mnohostěn, jako broušený diamant) , která mají desítky vůči zdroji světla různě orientovaných plošek. Statisticky to pak vyjde tak, že pokud na takový písek posvítíte z kterékoli strany, vždy bude oproti světlu v podstatě stejně malých plošek, která odrazí světlo směrem… Číst vice »

Sio
Sio
22. 12. 2015 23:21

Irena napsal

http://politikus.ru/army/66111-hatylev-v-s-400-zalozhili-unichtozhenie-giperzvukovyh-celey-eto-nou-hau.html

Baví mě jak se hádají experti nad fotografiema nějakých aut s nějakými trubkami. Je více než jasné, že to podstatné vidět není a ani nemůže být. Hodnotit to podle vzhledu je totéž, jako hodnotit možnosti počítače podle krabice. Něco vidět je, ale to podstatné probíhá někde uvnitř, architektura, výkon čipů, SW …

Sio
Sio
23. 12. 2015 8:28

Irena napsal Například rovnoměrný odraz světla po celém povrchu koule osvícené z jednoho směru, když by se mělo logicky dále od centra rozptylovat více? Úhel dopadu a odrazu? Co se týče výpočtu, proč Měsíc nespadne na Slunce, autor zapomněl započítat odstředivou sílu, která vzniká oběhem Měsíce kolem slunce. Obvodová rychlost je stejná jako obvodová rychlost pohybu Země kolem slunce, tj. 30 km/s. Měsíc totiž vůbec nezdržuje od pádu na Slunce gravitační síla Země-Měsíc, ale odstředivá síla daná pohybem Měsíce kolem Slunce. Stejná síla je i protiváhou proti pádu Země na slunce. Příklad je nesmyslně postaven. Protože pokud by měsíc měla… Číst vice »

Sio
Sio
23. 12. 2015 9:22

Sio napsal Co se týče výpočtu, proč Měsíc nespadne na Slunce, autor zapomněl započítat odstředivou sílu, která vzniká oběhem Měsíce kolem slunce. Obvodová rychlost je stejná jako obvodová rychlost pohybu Země kolem slunce, tj. 30 km/s. Měsíc totiž vůbec nezdržuje od pádu na Slunce gravitační síla Země-Měsíc, ale odstředivá síla daná pohybem Měsíce kolem Slunce. Stejná síla je i protiváhou proti pádu Země na slunce. Příklad je nesmyslně postaven. Protože pokud by měsíc měla držet před pádem na Slunce Země, co drží před pádem na Slunce Zemi? Že by Měsíc? Nemusím dodávat, že odstředivá síla drží i Měsíc nad Zemí.… Číst vice »