DOTAZNÍK pro Tomáše Pecinu: Češi vs. Sudetští Němci

00:13 Považujete události po 2. světové válce spojené s Benešovými dekrety a zákonem o odsunu Sudetských němců za spravedlivé?
01:16 Jsou dekrety E. Beneše formou spravedlivé odplaty?
05:15 Sudetští Němci zradili ČSR příklonem k hitlerovskému Německu
21:14 Německo díky prohře ve válce mělo i Československu uhradit válečné reparace a další škody přímo či nepřímo spojené s válkou. Již v roce 1943 předal Beneš v Moskvě tzv. Desetibodový plán, kde se zavázal, že ČSR využije majetek „zanechaný“ sudetskými Němci v Československu „na zaplacení reparací ze strany Německa za škody způsobené ČSR.“ Při velikosti tohoto majetku ale hrozilo, že by se Československo ocitlo v roli reparačního „dlužníka“ a bylo by tak povinné z obrovského zabaveného sudetoněmeckého majetku vyplácet reparační nároky jiných spojeneckých států. Jaký byl poměr mezi odhadovanou cenou majetku Sudetských Němců, které Beneš plánoval vysídlit a reparačním nárokem Československého státu?
24:48 Jak byly vyřešeny válečné reparace mezi Německem a ČSR
28:24 Sudetští Němci nucení odejít z Československa do Německa museli přenechat drtivou většinu svého majetku Československému státu. Dostali v Německu nějakou adekvátní náhradu? Jak se podařilo tento problém v Německu vyřešit?
30:58 Právní výklad spojený s odsunem – vyhnáním Sudetských Němců – je na České straně považovaný za nezpochybnitelný. Souhlasíte s takovým výkladem nebo máte jiný?
35:02 Rozsáhlá území Českého pohraničí jsou od odsunu – vyhnání Sudetských Němců prakticky opuštěná nebo řídce osídlená. Je možné předpokládat znovuosídlení Sudetskými Němci, respektive jejich potomky?
39:24 Předpokládáte, že území dříve patřící Sudetským Němcům, nyní obývané českými občany, bude vráceno Němcům?
40:20 Kam s lidmi, kteří na územích patřících Sudetským Němcům dnes žijí?
44:02 Jak vysoká by byla částka nutná k uhrazení náhrad Sudetským Němcům a jak by se vše mělo provést

Tomáše Pecinu znám již delší dobu. Sleduji jeho blog a zároveň úpornou pětiletou snahu zaregistrovat SUDETONĚMECKÉ KRAJANSKÉ SDRUŽENÍ V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU, aktuálně korunovanou úspěchem v podobě rozsudku Nejvyššího správního soudu. Vyzval jsem pana Pecinu, aby v Dotazníku objasnil některé své postoje a názory na problematiku vztahů Čechů a Sudetských Němců.

Více debat najdete na stránkách Debatního klubu

Přejít do diskuze k článku 69 komentářů