Finanční systém ve stavu nouze: Likvidace malých ryb a získání času pro zavedení CBDC?

FRED

Kolik peněz by byl dnes schopen pokrýt pojištovací fond v případě krachu evropských bank? A kolik peněz má k dispozici náš český Garanční systém finančního trhu, aby mohly být vyplaceny vklady do zákonem stanovené výše?


Dle „expertů“ má zvyšování základní úrokové sazby centrální banky brzdit inflaci. Historie nás však učí, že tento nástroj se v minulosti v boji proti inflaci neosvědčil, naopak vedl k řízené destrukci ekonomik. Níže uvedený graf znázorňuje historický pohled na výši celkových dostupných peněz v ekonomice v daném okamžiku. Jde o agregát M2 a M1, což je oběživo, které není v bankách (M1) plus vklady na požádání u finančních institucí (M2).

FRED

Je to poučný graf, ze kterého je zřejmé, jak nás centrální banky oblbují. Jak americký FED, tak Evropská centrální banka (ECB) zvyšovaly základní úrokovou sazbu. ECB ji zvýšila tento týden na 3,5 % (přičemž ještě v září 2022 byla 1,25 %), FED na 4, 75 % a další rozhodnutí má padnout 22. 3. 2023 (zvýšení na 5,00 % – pozn. edit.). Tím šla dolů možnost získání peněz a v USA klesal agregát M2 již několik měsíců. Tento propad se uskutečnil za posledních 150 let čtyřikrát. Vždy následovala deprese, která byla záměrně naplánována, aby byl umožněn RESTART finančního systému. Kombinace inflace a snižování objemu peněz v ekonomice vede vždy k obrovské nezaměstnanosti, růstu bídy a sociálním nepokojům. Nic se neděje náhodou, ani zničení Nord Streamu 2.

Události nabraly rychlý spád. Ještě jsem nestihla dopsat svou analýzu očekávaných událostí v blízké budoucnosti – a už zasáhla Švýcarská národní banka. Ta musela hodit 50miliardové záchranné lano již dlouho ostře sledované bance Credit Suisse. Odmítli jí posílit likviditou arabští šejkové, kteří se začali odvracet od potápějícího se petrodolarového Titaniku. Je to tedy po americkém Fedu další centrální banka, která natiskne peníze a dodá je krachující bance, která nemá dost likvidity. Finanční trhy se na malou chvíli uklidnily. Bude zajímavé sledovat, které banky a velkobanky budou posilovat a které banky, zejména ty malé, střední a regionální, nebudou mít důvěru trhů. Pak je jasné, že cena jejich akcií s největší pravděpodobností nebude stoupat.

Pojištění vkladů jako uspávající prostředek

Třem americkým bankám v potížích, Silvergate, Silicon Valley Bank a Signature hodil americký FED záchranné lano. Vytvořením programu pod názvem Term Funding v Program Bank se jistí vklady u všech členských bank Fedu, dokonce i vklady nad 250 tis. dolarů. Tím se zažehnává hrozba útoku na banky. Jde o to, aby se nekonal žádný nový skandál jako v případě krachu banky Lehman Brothers a hypotéční krize (2006-2009). Kormidlo přebírá Fed, který je konsorciem největších amerických soukromých bank. Tím se spustil proces požírání malých rybek velkými finančními žraloky.

Prostředky jsou u pojišťovacího ústavu Federal Deposit Insurance Corporation (FDCI), ze kterého by měly být vypláceny prostředky vkladatelů v případě krachu banky. Původně stanovené vklady do výše 250 tisíc dolarů (v EU do 100 tisíc eur) by z Federálního depozitu mohly pokrýt asi 1 % všech peněz občanů uložených u bank. Instituce pojištění vkladů byla založena v USA v roce 1933 díky Glass-Steagall Act, kdy šlo po krachu v roce 1929 o to, aby banky byly rozděleny na investiční a normální obchodní banky, které by zajišťovaly hladké financování ekonomiky a neměly by být ohroženy spekulativními a rizikovými investicemi. Bohužel Bill Clinton a Barack Obama se postarali o zrušení tohoto Roosveltova zákona, víc informací pro zájemce ZDE.

Americká pojišťovací korporace FDIC disponuje prostředky kolem 100 miliard dolarů, přičemž souhrn vkladů občanů u bank v USA činí 10 000 miliard dolarů. Když připočítáme 300 mld. závazků bank vyplývajících z rozvah v podobě derivátů, pak má FDIC jenom zlomek zlomku prostředků k záchraně vkladů u bank. Stát přestává být schopen i kvůli narůstající základní úrokové sazby schopen obsluhovat i úroky ze stále narůstajících dluhů a neexistuje žádná politická síla, která by dokázala finanční systém stabilizovat. Politik jako J. D. Roosvelt byl jenom jeden a přes veškerou snahu a rázná opatření ze strany jeho vlády ukončila velkou hospodářskou krizi v USA až II. světová válka. Další politik, který se odvážil postavit proti emisi peněz prostřednictvím soukromě vlastněné centrální banky, která prakticky drží stát pod krkem, byl prezident J. F. Kennedy. Ten za to zaplatil životem. Po pádu akcií SVB a před zasedáním Fedu jsme si mohli klást následující otázky:

  • Poskytne FED dodatečnou likviditu k zabránění dominového pádu dalších bank krachujícím bankám?
  • Jde o první stupeň přípravy na nový digitální systém CBDC? Viz náš článek Digitální peníze blízko, blizoučko….
  • Jde o získání času k pohlcování malých a středních bank a koncentraci bankovnictví do několika málo bankovních gigantů, což usnadní i proces testování a zavádění CBDC?
  • Urychluje se proces likvidace demokracie, kdy politická moc přechází do rukou centrálních bank a jimi řízenými politickými aparáty?
  • Získal se tím cenný čas pro zavádění digitální identity každého občana? Bez ní totiž není možné přejít na CBDC. K tomu je velmi užitečná spolupráce s WHO, která usiluje přes kontrolu zdravotnických dat občanů a na základě globálního pandemického zákona o převzetí rozhodovacích pravomocí nad jednotlivými státy.

Vzpomínáte na aktivitu Merkelové? V roce 2008 byly masy uklidněny tím, že budou pojištěny vklady do 100 tisíc euro. Kolik peněz by byl dnes schopen pokrýt pojišťovací fond v případě krachu evropských bank? A kolik peněz má k dispozici náš český Garanční systém finančního trhu, aby mohly být vyplaceny vklady do zákonem stanovené výše? Jeden mladý, vysokoškolsky vzdělaný muž pracující v bance mne opravdu dojal k slzám. Na hypotetickou otázku, zda by mohla být ohrožena i Česká spořitelna, kdyby začali lidé vybírat peníze a banka by neměla dost likvidity, odpověděl, že u České spořitelny má účet přes 30 % českých občanů, proto by ke krachu banky nemohlo nikdy dojít. Tak to je, prosím, produkt úrovně českého vzdělávacího systému po roce 1990. Zde je rozvaha z výroční zprávy Garančního systému finančního trhu k 31.12. 2021. Vzhledem k objemu vkladů rezidentů dle ČNB ve výši 6 476 mld. není 57 miliard ve fondu pojištění vkladů ani celé 1%.

Bankovní opium pro lid

V USA šlo především o to rychle uklidnit masy, aby nevybíraly peníze z účtů, peníze daňových poplatníků prý záchranou bank nebudou opatřením Fedu dotčeny. Kdybychom to vzali čistě logicky, musel by nyní Fed začít mohutně tisknout peníze, aby své banky podpořil a aby se zastavil dominový efekt hroucení dalších bank. A při současné úrokové sazbě by se kolečko inflace rozjelo směrem k hyperinflaci. Pokud by opravdu Fed začal s rozsáhlým tiskem peněz.

Inteligentní čtenář jistě ví, že Fed svými levnými helikoptérovými penězi (totéž ECB) a náhlým zvyšováním úrokové sazby je viníkem nejenom inflace, ale i hroucení amerického hospodářství a akciového trhu. Co teď přijde? Obrovský nárůst inflace a všechny tyto nové dluhy emitované Fedem ponesou na svých bedrech nejenom američtí daňoví poplatníci, ale dotknou se všech daňových poplatníků, chycených v síti petrodolarových měnových systémů. To se týká i nás, i dalších zemí EU, které ještě nemají euro.

Ernst Wolff, oblíbený komentátor z Wall Streetu, říká na Telegramu toto:

Všechny nás ohrožuje nejen krach bankovního systému, nýbrž i to, co se proti tomuto krachu podniká. Stojíme před největší záplavou peněz všech dob, po které bude s největší pravděpodobností následovat nový finanční systém. A s každým půlprocentíčkem úrokové sazby je střední třída stavěna ke zdi.

A o to jde. Protože střední třída dávala lidem práci. První fázi dalšího zadlužování vazalských států ve prospěch posílení dolaru umožnila koronavirová, uměle vytvořená krize. Další fází byla vojenská intervence Ruska na Ukrajinu a s ní související Spojeným státy vynucené sankce proti Rusku a zastavení levného proudění surovin do Evropy z Ruska. Tím vznikl další nástroj k rozpoutání inflační spirály a odstřelení evropské konkurence. A nyní tlak ze strany USA na EU, aby zavedla sankce proti Číně. Tak pán Bůh s Evropou!

Přes ceny energií a potravin a nové daně bude obyvatelstvo postupně zbavováno svých úspor a hnáno do takové chudoby, že nakonec bude ochotno akceptovat nové „dobro“. A to bude tzv. „záchrana“ v podobě digitálních měn centrálních bank (CBDC). A tato záchrana v nouzi umožní nový start nejenom finančního sektoru, ale celého spektra společenského a hospodářského života vylučující prakticky jakoukoliv svobodu jednotlivce. Ale pozor: Každému musí být jasné, CBDC nepřijde samo, s ním je svázána ID, digitální identita. Jedno bez druhého nebude možné. A s ní už nebudete moci o svém životě rozhodovat vy, nýbrž vrchní světový otrokář za pomocí umělé inteligence.

Fed a centrální banky přejímají vládu

Protože americká vláda již není schopna splácet úroky, přebírá funkce státu ve fiskální oblasti Federální rezervní systém. Převzetím FDCI skrze FED budou banky ušetřeny krachu a FED se stane šachovým králem, který nahradí neefektivní a neschopnou vládu ve finančních a měnových otázkách s jediným cílem: Nastartování nového finančního systému v podobě CBDC. To se testuje i v ostatních zemích, bez ohledu na multipolaritu politických systémů. I Čína a Rusko jsou již s digitálními měnami centrálních bank dokonce dál než my. ECB končí testovací fázi v říjnu 2023 a CBDC chce spustit v roce 2024, viz prohlášení EU (ZDE). Model bude nyní ve všech zemích Západu stejný: Prudké navyšování daní, tlak na odprodávání majetku (prostřednictvím nařizování renovace domů dle představ EU…), zvyšování cen potravin a základních životních potřeb. Co se stane, když bude v blízké době ekonomika Evropy převedena na ekonomiku válečnou, jak žádá aktuálně Velká Británie? Pak už nebude důvod svalovat na politiky vinu za dnešní katastrofu a začínající genocidu. Vždyť viníka nám předvádějí mainstreamová média každý den, každou hodinu.


Hlavní zdroje k článku zde: https://www.konjunktion.info/2023/03/finanzsystem-die-insolvenz-der-silicon-valley-bank-und-seine-moeglichen-folgen/


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!

4.9 9 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
16 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
PPK
PPK
24. 3. 2023 22:51

Jak historie posledních 70 let ukázala, tak jediné hospodářství, které nemohlo zkrachovat, byla soustava plánovaných ekonomik RVHP socialistických států, která 45 let fungovala soběstačně bez schodků, postupně zvyšovala životní úroveň obyvatel a budovala nové investiční celky, přičemž občas snižovala ceny potravin a spotřebního zboží a neznala inflaci. Mělo to však „vadu“: Řídící elity státu musely zůstat poctivé. To však vadilo jejich zhýčkaným potomkům a ti proto socialismus zrušili a státní majetek národů (krom majetku svého) rozprodaly na Západ za zelené papírky. A tak bývalou totalitu tu teď nahradila finanční demokracie.

Dolmen
Dolmen
Reply to  PPK
25. 3. 2023 7:04

Naprosto výstižně řečeno.

sifrin
sifrin
Reply to  PPK
26. 3. 2023 7:39

Máte naprostou pravdu. Mám k tomu jen jedinou připomínku: Bohužel ty „socialistické země“ byly již od začátku silně zasaženy liberální infekcí a proto to nemohlo přežít. O tom ostatně svědčí již ono označení „socializmus“ – což je pojem stvořený liberalizmem. Ta tehdejší společnost totiž nebyla ve svých základech liberální, ale tradiční, ale jak pojem socializmus, tak i ono „zvyšování životní úrovně“ bylo liberálním dogmatem. Bude třeba se k tomu vrátit, ale aby to mělo smysl, musíme se zbavit liberální filozofie – a to bude znamenat zásadní změnu životního stylu. Myslím, že dnes na to ještě nejsme „připraveni“ = nejsme na… Číst vice »

Alva
Alva
Reply to  sifrin
26. 3. 2023 12:16

Myslíte, že „dostatek lidí“ by mohl zvrátit zy plány „digitálního zotročení“? Kolik lidí by bylo třeba a jakým způsobem by mohly „šlápnout na kuří oko“ světovým finančním archiitektům NWO?

Gatta
Gatta
Reply to  Alva
26. 3. 2023 14:47

Nabízí se obdobná otázka – Kolik lidi je všech těch světových finančních architektů NWO ??

Alva
Alva
Reply to  Gatta
26. 3. 2023 14:55

Nemám tušení, ale kdyby jich teoreticky bylo třeba padesát, ani padesát tisíc lidí by na zablokování takového plánu nestačilo.

Dolmen
Dolmen
Reply to  sifrin
26. 3. 2023 17:20

Krucipísek, jak to dělají čínští soudruzi? Těch se týkají jen infekce corona?

PPK
PPK
Reply to  sifrin
27. 3. 2023 10:14

Pane kolego Šifrine, myslím si, že bychom měli být velmi pozorní ve volbě terminologie pojmů a jejich významů při popisu technologií moci. Např. bychom si neměli plést socialismus (z principu ukázněně a poctivě kolektivistický) a liberalismus (z principu svévolně individualistický a mlčky korupční n.b. bez etických problémů). Rovněž bychom neměli hledat v definici socialismu nějakou jeho už zárodečnou „liberální infekci“, protože tu tam do socialismu mohou ale nemusí – a leda až dodatečně – zákeřně přidávat pouze jeho falešní vykladači a realizátoři bez osobní zodpovědnosti. Ergo, na liberální filozofií si tady v Česku potrpí především redaktoři mainstreamové propagandy, nikoliv my,… Číst vice »

Gatta
Gatta
26. 3. 2023 11:03

O fungování „digitálních peněz“ – video 15 min s titulky – DOPORUČUJI.

https://rumble.com/v1oe5x0-cbdc-rizika-souvisejc-se-zavedenm-centralizovan-digitln-mny-cz-titulky.html

Last edited 1 rok před by Gatta
PPK
PPK
Reply to  Gatta
26. 3. 2023 11:42

Dobrý odkaz, dik. Také jeden přidám (o tom, jak tehdy bylo to, co dnes lze nazvat slovy Sebelikvidace státu):

https://uloz.to/file/fH5kualwTUij/sebelikvidace-cr-obrazkovy-svet-pdf#!ZJWwLwR2ZJVlLmH4BGZ3BTEvBGSwA2ccIIEQo1yUpItlYwZ3Lt==

Last edited 1 rok před by PPK
Gatta
Gatta
Reply to  PPK
26. 3. 2023 12:43

Zdravím

V tom mém odazovaném videu mi chybí role dnešních platebních společností (visa …), a možná způsob karetních zúčtování nemusí být všude stejný, ale podstatné je, že jsou ukázané MOŽNOSTI DIGITÁLNÍCH MĚN.

A vše co je možné se také obvykle stane.

A to co považujeme za nemožné? To je jen nedostatek naší představivosti.

Na Váš odkaz mrknu večer.

Last edited 1 rok před by Gatta
Alva
Alva
Reply to  Gatta
26. 3. 2023 12:47

Taky děkuji za odkaz. Který blbec něco takového vymyslel, když sám z toho nemohl nic mít. Ani uspokojení jak jeho (jejich) nápad byl geniální, protože v praxi si to ověřit nemohl/i?

Jaká to může být ta vůdčí myšlenka, když víme, že všechno zlé na planetě je řízeno nenažraností některých sobců. Co z toho mají? Co jim to přináší, když víc peněz (majetku) se už ani nedá využívat? Tedy jsou to v podstatě mrtvé, zbytečné peníze.

PPK
PPK
Reply to  Alva
27. 3. 2023 8:57

Penězi se výborně kupují prodejní sluhové, kteří pro páníčka slovem i činem vynutí ještě větší moc, než měl předtím. Mít peníze, to se jim vyplatí.

Gatta
Gatta
Reply to  PPK
27. 3. 2023 19:30

Ony peníze a moc (politika), jsou dvě strany jedné mince.

Proto lidé, kteří říkají, že je POLITIKA NEZAJÍMÁ, tak by se měli STARAT o SVOJE PENÍZE !!!

Nejen o ty které dostanou nebo vydělají, ale i o to co se stane s těmi, které ODVEDOU NA DANÍCH !!!

Gatta
Gatta
Reply to  Gatta
27. 3. 2023 20:02

PS – o našich daních, které celý život platíte … a co za ně nakonec dostanete.

https://pravyprostor.net/?p=158177

a pokud dnevěříte dezinformacím PP, tak …

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/hospic-cesko-pomoc-pece.A230324_184539_domaci_bur

Last edited 1 rok před by Gatta
Bety
Bety
Reply to  Gatta
27. 3. 2023 8:31

Dobrý odkaz. Jen si myslím, že ten dopad digitálních peněz je ještě podhodnocený.