Iluze trhu jako Systému

Předesílám, že „problém trhu peněz“ nejprve záměrně pojmenuji zcela obecně, aby bylo jasno, že jak ve fyzické, tak i v biologické přírodě vládnou analogicky vzájemné vztahy jednotlivých jejích prvků podobně, jako v sociálních a hospodářských vztazích lidských společenství. No a pokud si právě tohle uvědomíme, tak při patřičném nadhledu nad věcí nám bude jasné, že to, co platí například v biologii, v mechanice, elektronice nebo chemii, podobně platí i v mezilidských vztazích a potažmo i v ekonomických „systémech“ lidských civilizací a v jejich vztazích peněžních. Takže, prosím, nejprve si vyjasněme pojmy:

  1. Má-li být množina nějakých prvků nazývána Soustavou (ať už fyzikální nebo finančně ekonomickou), musí taková soustava vždy nějak vzájemně funkčně reagovat a spolupracovat, jinak to bude jen množina prvků netečných a pouze jednotlivě existujících.
  2. Má-li být navíc taková Soustava i nazývána Systémem, tak musí ty prvky mezi sebou nejen reagovat a spolupracovat, ale zároveň musí i jejich spolupráce být cílevědomě a účelně řízena, aby ta spolupráce měla vůbec funkční smysl.
  3. Má-li Systém fungovat trvale, stabilně, užitečně a správně, musí mít nejen vhodný zdroj „energie“, odbornou a kvalitní Obsluhu a být zajištěn proti nahodilým přírodně nepříznivým podmínkám, ale zejména musí být systémově odolný i proti obsluze nesprávné.

Budeme-li tedy konstatovat, že tu dnes máme „systém“ zvaný kapitalismus, tak co to tedy znamená? Znamená to, že pro něj je typické, že se všechny jeho řídící sociální prvky stále a jen vzájemně sobecky a silově přetahují o své vlastní existenční výhody, renty a zisky, vygenerované především činností těch prvků druhých (řízených) – a to je v ideologii kapitalismu nazýváno vždy a právě – jako ten jeho slavný a údajně svobodný TRH.

No a z toho vyplývá už jen jeden možný závěr: Předpoklad, že prý ten samoregulující se Trh v kapitalismu existuje jako systém, tak to je už pouze a jen představa ekonomických ideologů a nikoliv skutečnost. Představa naprosto mylná, jelikož právě ta povinně nutná vzájemná spolupráce jednotlivých elementů takového „systému“ je v tomto trhu vždy soustavně rozbíjena dílčími zájmy jeho jednotlivých činitelů zaměřenými (namísto spolupráce) jen na konkurenci, navíc zhusta kořeněnou podrazy a intrikami. O odolnosti vůči nesprávné obsluze už vůbec nemluvě.

Také – a je to právě ten Trh, v němž ti lidé mladí (plus ti nezkušení nebo hloupější starší), a to vždy jen do okamžiku vlastního bankrotu – si ho představují coby ráj pro tu svou vytouženou „svobodu podnikání“. Je proto pak i logické konstatovat, že povinně nutné ekonomické a finanční základy takového tzv. „systému“ jsou právě tím vzájemným podrážením všech všemi soustavně a neustále ničeny, přičemž „systém“ se tak brzy stává nefunkčním a výsledkem jsou krize. Krize jakožto agonie ekonomiky nesoběstačného státu, státu v platební neschopnosti, v sankcích a exekucích, s nezaměstnaností – paradoxně vlivem dovozu a nadprodukce neprodejných zbytečností – a naopak nedostatku potravin a věcí nezbytných.

No a jak právě ty krize dnes řeší finančně-bankovní a korporátní elity kapitalismu? Ty z těch krizí kdysi mívaly zpočátku plné gatě, ale pak si časem uvědomily, že pomocí krizí a propagandy „krizového“ strašení lidu lze právě těch krizí výborně využít a tím lidi docela pohodlně, úředně a exekučně šikanovat a tvrdě ovládat. No a že později je výsledkem toho všeho jen fašizace společnosti, válka a nejnověji – ten vůbec nejgeniálnější výmysl, zvaný pandemie? A proč by bankovní elity mělo zajímat, že vše je už zase jen intrika a podvod, pokud ten fašismus právě ty elity bude navíc i policejně chránit a existenčně je nezničí, když už si ho samy stvořily?

Co tedy říci závěrem? Má-li někdo představu pojmu Systému v množině vzájemně si konkurujících prvků zvané neřízený Trh, tak je to jen nábožensky tržně věřící naivka, který neví, že trh nelze ve své podstatě nikdy pokládat za nějaký systém, který je schopen sám sebe regulovat směrem k trvalé vlastní stabilitě. A paradoxně právě proto elity dnes klidně krize vyvolávají, kdykoliv potřebují vlastnímu lidu nasadit mohutnější chomout a víc mu přitáhnout opratě (o vyvražďování zbytečných podlidí už opět nemluvě).

Je tedy kapitalismus a jeho finanční sféra nějakým společenským Systémem, anebo je to jen záměrně vytvářený chaos peněz a totalitní moci bank a korporací jištěný tyranským fašismem obrany lichvářů a vlastníků výrobních prostředků? Je tedy kapitalismus něco jiného, než věčný sociální boj elit proti všem ostatním, kteří se v takovém „systému“ nacházejí?

Měla snad proto socialistická revoluce ve svém začátku jinou možnost, než znárodnit nerostné a biologické bohatství přírody a potom především a ihned(!) banky a výrobní podniky a právně tak nastolit sociální smír a spravedlnost? Jenže pozor! Také i ty znárodněné banky a podniky pak ve vnitřní ekonomice státu někdo musí soustavně a zodpovědně systémově řídit a nikoliv je nechat napospas té kdysi tak hloupě vychvalované „neviditelné ruce trhu“ v národním hospodářství. A také socialismus si musí od samého začátku umět sám pro sebe předem vyprojektovat a vytvořit systémovou obranu proti vlastní nesprávné obsluze!

Neviditelná ruka trhu peněz, zboží a služeb má tudíž logicky oprávněné místo jen v mezinárodním obchodu suverénních států, za podmínky smluvně zbožového a energetického barteru, pouze účetně(!) evidovaného v měně nějakých smluvně dohodnutých „nadnárodních peněz“ typu převoditelného dolaru, jüanu, rublu, či eura s trvale stabilním kurzem. Podle mého názoru to jinak nejde.

5 9 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
9 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
zart
zart
23. 9. 2021 6:09

Starověký čínský mistr Sun: Ve svých řadách a táboře vytvářej pevný řád, ale v řadách a táboře nepřítele způsobuj neřád. Zabraň vytváření přirozeného nepřítele. Svého nepřítele neponechej náhodě, ale vytvářej nepřítele sám sobě. Bojuj tak sám proti sobě, abys řídil, využíval a ničil svého nepřítele přirozeného.

Irena
23. 9. 2021 6:25

Z internetu: To si už jelita může začít shromaždovat náboje, možná že je to na den či dva zachrání, než je dav poučí o tom, že i oni mohou vykrvácet. Čtvrtá říše je jako jedoucí rozhrkaná neřízená kára, plná shnilé bezcenné slámy, před kterou stojí staletý buk . Vezměte si tu logiku .ČR vyrábí nadměrné množství el. energie , která je papírově posílána na evropskou burzu, kde se její cena mnohonásobně zvýší a za tuto cenu je přeprodávána obyvatelům země . Takže My si upečeme bochník chleba, zeptáme se úředníků čtvrté říše kolik ten bochník má stát a za tu… Číst vice »

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  Irena
25. 9. 2021 11:40

Souhlas, potvrzuje to varování nikaragujského básníka Ernesta Cardenala (1925-2000): „Faleš bohatství spočívá v tom, že zaměňujeme to, co máme, s tím, co jsme. Myslíme si, že jsme víc, máme-li víc. Koupíme si luxusní auto a zdá se nám, že je to další úd našeho těla. Když je lidé obdivují, máme pocit, že obdivují nás. Díváme se na věci, které máme, jako na část sebe sama“. U nás na tento problém již před mnoha lety upozornil mj. jeden z významných a dnes bohužel opomíjených filozofů Karel Kosík (1926-2003): „Dnešní kapitalismus není jen výkonný motor, chrlící nepřehlednou pestrost zboží, artefaktů, informací, požitků;… Číst vice »

Irena
23. 9. 2021 6:33

Moc dobrý článek, jen bych dodala k tomuto: A také socialismus si musí od samého začátku umět sám pro sebe předem vyprojektovat a vytvořit systémovou obranu proti vlastní nesprávné obsluze! Že jedna věc je obsluha a druhá věc diverze zvnějšku a bohužel jeho prostřednictvím i zevnitř. Z hlediska řízení je totiž nutné předpokládat, že kapitalistický systém bude vnímat cokoliv, co by narušovalo jeho systémové parazitování jako cizorodý prvek, proti kterému bude bojovat všemi silami! Proto se lidé musí naučit něco o řízení, aby nedopadli jako v Sovětském svazu poté, kdy zabili Stalina a do čela jim postupně nainstalovali pohůnky kapitalismu,… Číst vice »

PPK
PPK
Reply to  Irena
23. 9. 2021 18:27

Souhlasím. Zajisté, jde o úhel pohledu, který se zvolí pro pojmenování způsobu „obsluhy“ jakéhokoliv technického či společenského systému. A ano, lze i hovořit nejen o účelném a správném užívání resp. řízení systému jeho vlastním uživatelem, ale i o protisystémové diverzi z vnějšku nějakou cizí silou, která ten systém bude chtít záměrně od základu zničit, nebo alespoň nějak poškodit či funkčně zdeformovat. To jistě je od Vás správná připomínka pro tu druhou fázi, kdy systém je již hotov a jinak zcela normálně a bezchybně funguje. Jinými slovy, auto na silnici může stejně tak dokonale zničit jeho šofér hloupým a nesprávným řízením,… Číst vice »

Gatta
Gatta
23. 9. 2021 19:52

Jen tři poznámky:

Co se týká hledání analogií mezi technickými, společenskými vědami a třeba i psychologii, tak v tom s Vámi naprosto souzním. Začal jsem si takové věci poprvé uvědomovat už na základní škole.

Píšete, že v Systému musi být prvky účelně a cílevědomě řízeny. Nic proti, ale poněkud mi to koliduje s běžně používaným pojmem „ekosystém“.

Zkuste se na to podívat trochu jinak:
Kapitalismus je systém ve kterém se ale pohybují pohybuji jenom ty vyvolené elity. Těm ten kapitalismus funguje úplně bezvadně.

Bety
Bety
Reply to  Gatta
24. 9. 2021 15:42

K tomu ekosystému: zdá se vám že je v současné době účelně a cílevědomě řízen? Mně se zdá, že od ochrany přírody jsme sklouzli do něčeho naprosto chaotického a ten chaos je využíván k otřesné manipulaci s námi – a příroda jen čumí, co se to děje. A ještě jinak. Když se v ekosystému přemnoží predátoři, úživnost území přestane dostačovat i jim – a mně nijak zvlášť neutěšuje, že nakonec se poperou mezi sebou. Část predátorů má možná dost rozumu, ale většinu „elit“ zajímá jen žrát, žrát a žrát. Myslí si, že zásob je dost a je jim jedno, jakým… Číst vice »

Honza999
Honza999
25. 9. 2021 20:21

Neviditelná ruka trhu neexistuje. A nemůže existovat ani v mezinárodním obchodě, pokud existují subjekty, co mají k dispozici kapitál tak velký, že jim umožňuje spekulativními nákupy a prodeji ovlivňovat ceny.

PPK
PPK
Reply to  Honza999
25. 9. 2021 22:24

Skutečnost, že někdo má obrovský kapitál nějaké měny, nemusí znamenat vůbec nic, pokud ten kdo má produkty, o tu měnu zájem mít nebude. O cenách tedy vždy rozhodují vlastníci produktů, nikoliv majitelé peněz.