Kdo je proti Putinovi a změnám v Ústavě RF

Zajímavý kritický rozhovor ruského analytika Romana Gazenka*) pro Belorusinfo 2020, ze kterého uvádím podstatnou část.

Jaký máte názor na celonárodní hlasování o změnách v Ústavě RFR, určené Putinem na 1. července?

Můj vztah je dvojí. Že potřeba ústavních změn nazrála, je zřejmé – především proto, že nynější ústava je Ústavou koloniálního státu, protože v ní dosud existuje přednost mezinárodního práva před národním. Beze změny tohoto nelze hovořit o suverenitě státu. Toto je jedna ze dvou hlavních změn, a ostatní je jen jakási příloha, kterou do tohoto hlavního jídla naházeli. Rusko stojí na rozcestí: Má šanci stát se skutečně suverénním státem, který plní svou hlavní funkci vůči lidu – funkci péče o zajištění budoucnosti lidu. O jaké budoucnosti ale chceme hovořit, jestliže u nás platí zákony našeho zdaleka ne přátelského „partnerského“ okolí?

Druhá pozice Ústavy je vytvoření Státní rady – orgánu, který se už osvědčil v Číně, orgán z hlediska existujícího základního zákona nadústavní, který je povolán od samého počátku zajistit kontinuitu kursu k suverenitě, a nikoli kontinuitu osobní moci. V této souvislosti vidíme Čínu, ve které předseda státní rady a ústředního výboru komunistické strany Číny Si Ťin-pching obdržel doživotní pravomoci. Z hlediska klasické demokracie je strategické plánování prakticky nemožné. Pokusím se to vysvětlit. Demokracie předpokládá vyměnitelnost (střídání) moci, a s ní související změnitelnost kurzu. Jestliže tedy šéf státu předpokládá započetí strategických změn, má před sebou 4-6 let funkčního období, a za tuto dobu strategický obrat provést nelze. Není možné dokonce ani naplánovat změny v jednom odvětví. Pak logicky člověk zvolený za hlavu státu stojí před problémem, že zamýšlené změny budou mnohdy bolestivé a mohou ohrozit jeho zvolitelnost pro další období, a plody jeho úsilí využijí jeho soupeři. Takovým způsobem celý systém demokratické státní moci nejenže vede ke stagnaci, ale k úplné degradaci, čehož jsme nyní svědky v souvislosti s hlubokou planetární krizí zakrývanou maskou koronaviru.

Na hlasovacím lístku k 1. červenci je otázka: „Souhlasíte se změnami Ústavy – ano, ne?“. Takže V. V. Putin při vyhlášení tohoto hlasování zakládal kurz změn. Liberální lobby vše zužuje na otázku, že Putin chce anulováním přípustného počtu funkčních období nadále vládnout…

Já trvám na tom, že nynější Ústava zakládá garanci neměnnosti kurzu, ale nikoli nevyměnitelnosti moci. Putin, s prominutím, není věčný, a pokud na sebe vezme odpovědnost za obrovský obrat, který nazrál, tak – s prominutím – zkracuje délku svého života. Nemíním soudit, nakolik bylo opodstatněné vystoupení V. Těreškovovoé (navrhla anulování ustanovení o délce prezidentova mandátu – pozn. překl.), která velkolepě nahrála liberální lobby a tzv. páté koloně, aby provedly výbornou speciální operaci ve stylu tajných služeb, zvanou přesměrování pozornosti na klamný cíl. V takovém případě a s takovými přáteli vám nepřátel netřeba… Nevím, zda přisluhovači moci využili možnosti se znovu sehnout nebo ne, ale obecně vzato poskytli medvědí službu zaostření pozornosti právě na otázku, kterou teď probíráme: Ano, hlasovat pro změny je nezbytné, protože zůstávat v rámci koloniální ústavy je v zájmu liberální lobby. Rusko nemůže začít efektivní boj proti korupci, například jako v Bělorusku, ve kterém existuje priorita národní legislativy před mezinárodní a které kašlalo na všechny sankce a zachovalo např. trest smrti – tolik příklad. Rusko nemůže bojovat s příšerným zlem juvenální justice, která zbavuje Rusko budoucnosti. Všechny zákony související s činností především centrální banky, která jako agent US Fedu během řady desetiletí dusila ruskou ekonomiku, nám dnes přinášejí „plody“. Ale umravnit centrální banku, která má zvláštní postavení ústavního subjektu, není v rámci platné Ústavy prakticky možné. Ani Putin, ani car, ani hrdina nemůže vedení centrální banky ovlivnit. Může je měnit – ale jen jména, zatímco se nic podstatného nezmění. Není náhodou, že když byly oznámeny návrhy na změnu Ústavy, centrální banka začala horečně kmitat a  stát musel od ní vykoupit největší peněžní ústav Sberbank, ale muselo se ještě před přijetím nové Ústavy operovat v rámci jejího pole. To je projev těch okovů, které dnes visí na těle ruské suverenity.

Znamená to, že těmito změnami Ústavy V. Putin uskutečňuje kurs k suverenitě, který nazrál už dávno?

Je to zřejmé a je třeba chápat, že Rusko se svým mikroskopickým podílem na světovém HDP je sice formálně subjektem mezinárodního práva, ale jaderné zbraně nejsou tím nejhlavnějším argumentem v politice. Především je třeba hovořit o tom, že získává obrysy antiglobální spojenectví Ruska s  Čínou a Trumpovými USA, a je třeba vidět, že v rámci tohoto spojenectví je třeba fixovat kurs a dohody o vytvoření a podporu tzv. antiglobalistické fronty. Opakuje se situace s Jaltskou konferencí v roce 1945. Připomínám, že tehdy nesmiřitelní SSSR, USA a Británie našli způsob boje proti světovému zlu. Musí být garance – i našim partnerům – že nová moc v Rusku bude například zajištěna před liberální revanší a Rusko pod tlakem liberálního revanše nevyskočí z těchto dohod a nestane se opět přívěskem světového liberalismu.

Jak hodnotíte přeložení vojenské přehlídky z 9. května na 24. červen?

To je příšerná chyba a obrovská hloupost. My nemáme tak mnoho svorníků zachovávajících národy Ruska jako jednotné společenství. Veliké planetární úspěchy SSSR a jeho národů v historii lidstva – vítězství nad fašismem – není jen předmětem naší národní hrdosti, ale předává se z generace na generaci. Je tu ale jedna, pro nás nepříjemná, okolnost: – připomínám, že souběžně se všemi akcemi, které můj přítel a partner Michail Děljagin nazval „koronašílenstvím“, probíhaly v Evropě od doby Varšavské smlouvy bezpříkladné vševojskové manévry vojsk NATO, s účastí dvacet tisíc mužů, kteří se, kdovíproč, koronaviru nepolekali, nepoužili žádné vojenské nemocnice ani masky. Tyto manévry mají otevřeně agresivní zaměření… Takže to vypadá, že NATO cvičí, zatímco my se bojíme ukázat na přehlídce aspoň svoji vojenskou techniku – připomínám, že veškerá naše vojenská technika, včetně té zděděné po SSSR, je plně chráněna před účinky zbraní hromadného ničení, včetně bakteriologických. Co bránilo tomu (pokud nás například znepokojuje život vojáků, kteří by měli pochodovat ve tvaru), abychom poslali na přehlídku kolony vojenské techniky – prázdné tribuny? Přehlídku tam vidí 200-300 lidí včetně hostů, ale v televizi dalších 140 milionů občanů Ruska, ale přenáší demonstraci její síly do celého světa. Zvlášť silně se to projevuje ve srovnání s Běloruskem, kde prezident Lukašenko předvedl připravenost země nepodřídit se této mezinárodní „koronafranšíze“ a ukázal odhodlání Běloruska zachovat svou suverenitu.

Zvlášť bolestné to je proto, že Rusko a Bělorusko nejsou jen svazovým státem, ale i hlavními členy ODKB (organizace kolektivní bezpečnosti), v Rusku a Bělorusku je společný systém protivzdušné obrany. My nejsme jen bratři ve zbrani, ale jednotný vojenský organismus. Čistě politicky je to příšerná chyba a příšerná minela.

Co říkáte všeruskému hlasování, které V. Putin svolal původně na 24. dubna, především za vystoupení z mezinárodního práva, konkrétně WHO, která se řídí boj s pandemií v Rusku ale v souvislosti s pandemií odložil na 1. července – copak lid nerozpoznal, co náš lídr plánoval?

Domnívám se, že lid se nalézá ve stavu blízkém stockholmskému syndromu, kdy se rukojmí začínají strachovat o únosce, kteří je zajali, a velmi negativní vztah mají k těm, kteří se chystají je osvobodit. Odložení vojenské přehlídky 9. května a hlasování 24. dubna jsou jevy téhož řádu, které odrážejí boj. Není to občanská válka s liberály, ale světová válka s globalismem, s fininternou a v naší zemi, bohužel, dochází ke stejné reflexi, jako v USA, v Evropě. Náš lídr možná měl jisté strategické představy, že ustoupí, aby neprohrál bitvu – to jsou ale jen dohady.

Jak hodnotíte ruská federální média a jejich redakční politiku?

Pokud to hodnotíme ve stostupňovém systému, pak na jednotku. Za prvé tato média zcela převzala tuto koronafranšízu a mně zajímá, jak se budou vykrucovat z této situace, jestliže se bude vše rušit. Co to ale potom bylo, nebyla-li to pandemie? Šlo, samozřejmě, o totální dezinformaci, celá ta historie je čistě politická, žádné epidemiologické předpoklady pro zavedení stavu pandemie (na základě požadavku WHO) nebyly. Agitace za novou Ústavu se dělá tak bídně … co je to za spoty s najatými herci, kteří nám začínají vyprávět, jak dobře bude, pokud to přijmeme? To je nedůstojné našeho lidu, u nás jsou lidé mnohem chytřejší než ti, kteří organizují tyto kampaně podle šablony – zřejmě v zájmu vytažení nějakých federálních prostředků. Lidem je třeba vysvětlovat, s naším lidem je třeba hovořit – ne jako s tupými zblblými liberály, ale s lidmi, schopnými myslet, analyzovat a myslet abstraktně. Ne sestupovat k nim, abychom jim hodili nějakou informační kost, ale vysvětlovat jim, k čemu je to vše potřebné. Pokud to potřebné není, a odporuje to logice událostí, tak je nutné aspoň připustit diskusi na toto téma, aby si lidé vybrali. Takto (dosavadním přístupem – pozn. překl.) státní moc obrovsky ztratila image. Vidět to je na zjevném odporu moskevského městského vedení vůči federálnímu programu, a je možné hovořit o tom, že vedení Moskvy v osobě starosty Sobjanina se pokusilo tohoto chaosu využít a vnutit nějaká naprosto nevysvětlitelná opatření, která nevedla k ničemu jinému než k destabilizaci společnosti a úderu na hospodářství. Federální masmédia v této souvislosti selhala. Inu, uvidíme, jak se budou ohýbat v souvislosti s novým programem, nebo jak se dříve říkalo „linií strany“.

Někteří lidé se domnívají, že redakční politiku masmédií neřídí Kreml, ale Putin osobně…

Existuje instance jako administrativa prezidenta, ve které se tento program vypracovává, ale upřímně řečeno, práce této instituce nebo nějakého orgánu, který se pokouší koordinovat práci federálních masmédií, se někdy projevuje v naprostých blbostech. Co například říci na prohlášení Dmitrije Kiseljova na kanále Rossija, v rámci „národního usmíření“ je třeba postavit památník nacistovi Krasnovovi, odsouzenému Norimberským tribunálem. Toto prohlášení v předvečer oslav Dne Vítězství vyzvalo ve společnosti hroznou bouři nevole. To ale, bohužel, není přehmat. Onen Kiseljov**) se už projevil jako uctívač „evropských hodnot“ – a tímto prohlášením ve vysílání státního kanálu pokračuje v programu zadaném EP už na podzim minulého roku, programu stavícímu komunismus na roveň s fašismem. Jde fakticky o vytvoření platformy pro další „Norimberský proces“, tentokrát vůči Rusku, aby byla úplně převrácena role naší země v osvobození světa od nacismu a fašismu.

Co říkáte situaci v Bělorusku před prezidentskými volbami?

Sledujeme s obrovskou závistí to, co se děje v bratrském Bělorusku, počínaje přehlídkou v Den vítězství, upřímně přejeme Alexandru Lukašenkovi vítězství. Myslím si, že celá tato mela se rozbije o skutečnou vůli běloruského lidu, že scénář, který se liberálům podařilo rozpoutat v Británii, USA, Hongkongu, tato majdanová frančíza v Bělorusku neprojde, protože běloruští bratři se už stihli přesvědčit – mimochodem i při srovnání s nekrotickými procesy, probíhajícími za jejich východní hranicí – o tom, co je skutečnou hodnotou člověka, jaká forma vedení a odpovědnosti za zemi je jim bližší.

Co vede některé síly k odmítání změn v Ústavě, a co ty, kteří se k nim staví neutrálně?

Ti první jsou prostě lidé, kteří se snaží zafixovat koloniální statut Ruska. Pokud jde o ty druhé, tak šedá většina byla vždycky a tito lidé jsou nejspíš výsledkem nedodělku masmédií. Lidé, kteří nepochopili, k čemu to je dobré, nebo lidé, kteří uvěřili, že je to potřeba k anulování omezení opětovného zvolení V. Putina po, řekněme, nepříliš srozumitelné demarši Valentiny Těreškovové.

*) Roman Gazenko (1963) – ruský politolog, publicista

**) Dmitrij Kiseljov (1954) – generální ředitel ruské mezinárodní informační agentury „Rossija segodňa“, náměstek generálního ředitele   VGTRK (Všeruské státní televizní a rozhlasová společnosti), v novinářské a analytické obci ho nazývají „licoměrným prostiutem“ pro jeho časté střídání názorů a stanovisek (např. ZDE)

P.S. – V rozhovoru je pasáž k aféře kolem politika Nikolaje Platoškina. Vzhledem k tomu, že jde o vnitroruskou záležitost, a jméno, které většině čtenářů nic neříká, vynechal jsem ji, stejně jako dvě další. Pro zájemce uvádím odkaz na záznam rozhovoru od min.29:30 níže uvedeného zdroje.(Pozn. překl.)

Překlad: st.hroch 200616

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
23 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Patrik
Patrik
20. 6. 2020 7:43

Mám k tématu dvě aktuality. První je ta, že pro stránky https://nationalinterest.org/feature/vladimir-putin-real-lessons-75th-anniversary-world-war-ii-162982 se Putin vyjádřil k výročí konce 2WW a k překreslování historie. Na českých stránkách si toho všimla Nová republika, nakonec dnes dokonce i Levanet, mezitím ale stránky, kde se mi článek líbí nejvíce, a to především kvůli obrázku, jak mezi spojenci výročí vylodění v Normandii je i Merkelová, zatímco ruský zástupce chybí…, no, to, je jeden z kategorie těch obrázků, které řeknou více, než tisíce slov. Článek je zde https://www.arfa.cz/putin-exkluzivne-pouceni-z-ii-svetove-valky-vysmivani-se-pameti-je-podlost-citace-hitlera-pakt-nemcu-s-polaky-cynicke-rozdeleni-ceskoslovenska-jako-naivni-obet-slabych-evropskych-vudcu/ a kromě jiných stejně výstižných jde o tento obrázek:?resize=1024%2C534&ssl=1 Druhá aktualita se týká Babiše a EU a byť… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
20. 6. 2020 8:01

(pokračování) Evropský parlament právě výraznou většinou schválil rezoluci, kritizující Babiše https://euractiv.cz/tag/andrej-babis/ Není to žádná závazná rezoluce, ale je to bič na Babiše. A může se to zdát nepochopitelné, ale i tady pořád jde o Rusko. Babiš totiž je problémem tím, že (stejně jako Fico) je proti dělení Evropy na dvourychlostní. Což přeloženo znamená, že je proti tomu, aby východní Evropa připadla pod vliv Číny tak, jak o to usilují především Orbán a s ním Polsko. Vysvětlit celou pointu se mi mi v rámci komentáře nepodaří, ale kdo chce, ať podumá nad tím, že poslední schůzka V4 k rozpočtu EU proběhla… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
20. 6. 2020 8:21

A ještě další aktuální zmínka – když dnes výjimečně máme ten první letní den už 20.6.2020 a k tomu hned na to tu koronu (zatmění Slunce) tak jsou věci v pohybu na všech stranách. Podobný vesmírný úkaz nastal na konci 18. století a tehdy byl feudalismus nahrazen tou „skvělou“ demokracií (od dob Césara a Říma v našem letopočtu poprvé) – a jaká to „náhoda“ že v naší době všechny sochy minulosti „ala demokracie“ jsou bořeny, zatímco ty opětovně feudální (Mariánský sloup plus socha Marie Terezie v Praze) jsou obnovovány…. Jinak rku v ruce s francouzskou a americkou revolucí bouchla i… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
20. 6. 2020 10:21

V Německu dnes bude odhalena socha Lenina https://www.theguardian.com/world/2020/mar/06/first-lenin-statue-western-germany-erected-gelsenkirchen?fbclid=IwAR1bMZpIpYX30zlY3lLEUCNzudaOV_hg6cSwzeEPhDDkTsyVtBCwKju9_q4 Před dvěma lety to byla socha Marxe https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/karel-marx-trevir-socha.A180413_124237_zahranicni_kafi Hned po něm socha Erdogana https://www.theguardian.com/world/2018/aug/29/weisbaden-biennale-erdogan-statue-removed-violence-turkey V souladu se zatměním Slunce a tedy s koronou, je obrázek s novým srpkem Měsíce (srpkem Světla, tak významný pro islámský a židovský kalendář) velmi výstižný Jó, časy se mění a v naší době tak, že velmi…. A nelze se divit, že LENINarda di Capria Putin před časem poslal někam – viz komentáře a odkazy zde https://outsidermedia.cz/retro-jak-snadno-vzit-komunistum-vitr-z-plachet/#comment-98036 Od dob křesťanství prý nebyl vynalezen lepší světový systém, než marxismus. Tak nám naplno právě jede likvidace křesťanství ruku v ruce… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
20. 6. 2020 15:08

Británie má zákaz slavit dnes Slunovrat u Stonehenge
https://eurozpravy.cz/zahranicni/evropa/britove-maji-zakaz-slavit-slunovrat-u-stonehenge.9ac0b01c/
– nad Západem už Slunce nevychází…. ?
A už za pár hodin začne ten úkaz, který v tomto výjimečném roce zabere pásmo: Sudán, Kongo, Jemen, Pakistan, Indie, Čína, Tibet, Taiwan
https://www.youtube.com/watch?v=11SRWw-up4Y
comment image

http://astro.ukho.gov.uk/eclipse/0332020/

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
20. 6. 2020 18:15

Pro srovnání příklady: zatmění Slunce 1941 zabralo pásmo: Evropa, Afrika, Rusko, Čína, Indie, Japonsko, podobně tomu bylo i za 1WW v roce 1914, nebo v srpnu 1999, k čemuž cituji: Rok 1999 a zatmění Slunce nad Afganistanem, Alžírem, další země – Rakousko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Bulharsko, Kypr, Řecko, Česko, Německo, Estonsko, Egypt, Eritrea, Etiopie, Finsko, Francie, Gaza, Německo, to je stručný výčet k roku 1999, ke kterému cituji z Wikipedie: “První vojenské operace NATO v historii proběhly mezi lety 1992 a 1995 při válce v Bosně a Hercegovině a později v roce 1999 v Jugoslávii. Aliance se snažila… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
20. 6. 2020 19:35

Přišly mi mailem informace, že moje komentáře nejsou zcela srozumitelné, tak zkusím ještě jednou maximálně polopaticky: K letnímu slunovratu (nejdelší den a nejkratší noc) pravidelně dochází 21. června. Letos se stala výjimečná věc, že totiž letní slunovrat nastane už 20. června (tedy to datum 20.6.2020) https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pred-pulnoci-nastane-slunovrat-zacina-astronomicke-leto/1904410 Ale aby nebylo málo, dojde ještě k další výjimečné věci: místo aby 21. června došlo ke slunovratu, dojde letos k tomu, že 21. června nastane zatmění Slunce. Obrovský paradox je v tom, že zatímco bychom 21. června měli slavit Slunce v plné síle, tak ono místo toho zrovna v tento den zmizí – resp.… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
21. 6. 2020 10:17

Stále běží živě – takový je letní slunovrat roku 2020: jenom obrysy Slunce…
https://www.youtube.com/watch?v=MzbKNkVzi-c
Dlouho, dlouho se na něj čekalo, ale přípravy běžely….

Vybavuje se mi článek Větvičky m.j. s videí Madonny
https://outsidermedia.cz/pohadka-o-pokazenych-netopyrach-keri-znicili-svet/
K tomu samozřejmě Pjakin z února, který jako první popsal, o čem celá korona je, zatímco média jako jeden muž jela na vlně paniky. K tomu se mi vybavuje spousta dalších věcí – kromě bourání všemožných soch právě teď instalovaná socha Lenina v Německu
https://colonelcassad.livejournal.com/5963380.html

Korona i zde
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/zatmeni-slunce-castecne-asie-afrika.A200621_111312_zahranicni_dtt

no one
no one
Reply to  Patrik
24. 6. 2020 21:02

Ke slunovratu a zatmění se v neděli vyjádřil i A. Babiš na svém FB v rámci svého týdenního „Čau lidi“.
„Zatmění Slunce je znamení, nikdo do naší zemičky nebude mluvit.“ https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rezoluce-eu-evropsky-parlament-rezoluce-stret-zajmu-andrej-babis.A200622_103136_domaci_brzy

„Matka Země a otec Slunce nám poslaly vzkaz, zatmění je znamení.“ https://eurozpravy.cz/domaci/spolecnost/babis-matka-zeme-a-otec-slunce-nam-poslaly-vzkaz-novym-videem-premiera-se-bavi-tisice-lidi.44e008e2/

Slunovrat a zatmění svými slovy A. Babiš popsal doslova tak, že se v těchto dnech „stala důležitá věc“.

Nechápající z toho mají jen zábavu, chapající vědí, že A. Babiš ví.

Ještě asi stojí za zmínku ta jeho poznámka o spolupráci „alespoň po dobu 4 měsíců“, ale kdoví, co tím myslel (něco pravděpodobně ano, jinak by to nezmiňoval).

Patrik
Patrik
Reply to  no one
25. 6. 2020 6:33

Pobavilo mě interview čt 24 shodou okolností z 21.6. s nějakým odborníkem na téma stavění sochy Lenina v Německu a bourání soch až do dob počátků Spojených států a vůbec symbolů kolonializace, vedené Západem. Nechápal vůbec nic https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095426857-interview-ct24/220411058040621 Zatmění Slunce o letním slunovratu přitom má obdobu pouze a jen v zatmění Měsíce o letním Slunovratu 20. června 1796. Přeloženo – nad Západem právě Slunce zapadlo, právě proto jsou nyní likvidovány symboly, na kterých stál. Všechno je to přitom řízený proces ve smyslu hermetického „Jak nahoře, tak dole“. A děje se toho letos mnohem více – například 4. červen: To došlo… Číst vice »

no one
no one
Reply to  Patrik
25. 6. 2020 21:12

Ten pocit marnosti dobře znám. Ale myslím si, že někteří jednotliví čtenáři by článek ocenili. A to včetně mě, protože astrologii nerozumím, a to tak, že vůbec. Celkem by mě zajímalo, jestli tyto planetární a astrologické vlivy obecně mají i nějaký účinek na jednotlivé oblasti života jednotlivce. A když už zmiňuji ty jednotlivce, tak o ty jde v procesu šíření informačního pole především a mám tím na mysli, že to oni jsou právě těmi semínky pro vznik toho, čemu Pjakin říká „masové statistiky chování“. A z toho důvodu jsem rád za každého jednotlivce, který nejde s davem, kriticky a mozaikově… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
20. 6. 2020 8:33

A ještě poslední: to původní Putinem vyhlášené datum k referendu o ústavě se vůbec nemělo uskutečnit, datum 22.4.2020 bylo symbolem na způsob „Waterloo“, rozuměj: „Předveďte se, kdo jste kdo“ , aneb „trojjedinost a čtyřjedinost“ (děkuji příteli na mailu, který po všech banech kolem dokola nejvíce diskutuje na stránkách Pjakina, za objasnění). A předvedl se především ten v článku zmiňovaný Kisiljov (bohužel, znova musím připomenout, že Hoxem z Levanetu oslavovaný a doporučovaný…. no, comment)

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
20. 6. 2020 8:57

Kalergiho benátské kořeny, Vídeň, Habsburkové, plán Paneuropa a role Prahy: „Kalergi pocházel ze ŠLECHTICKÉ rodiny, jejíž kořeny sahají až do 13. století. “Coudenhove-Kalergi byl synem c. a k. velvyslance v Japonsku Jindřicha hraběte Coudenhove-Kalergiho a jeho ženy Micuko Aojamové , která pocházela z rodiny japonského obchodníka. Po otci mu náležel brabantský titul Coudenhove, šlechtický titul, který jeho předkové získali za účast na křížové výpravě z roku 1099. Jeho původ je možné vystopovat až k předku Gerolfovi zesnulému 3. března 1259“. “Narodil se do starobylé šlechtické rodiny, jeho otec byl RAKOUSKO-UHERSKÝM diplomatem, který hovořil osmnácti jazyky a za působení v Japonsku… Číst vice »

Bety
Bety
20. 6. 2020 8:34

Liberální lobby ovládá média stejně jako u nás. A já doufám, že Rusové budou mít přesto dost rozumu, aby ty změny v ústavě odsouhlasili, protože je
na ně nejvyšší čas. Mám své pochybnosti i ohledně Sputniku, protože překlad Putinova článku je odfláknutý, místy i špatně přeložený (Ardeny).
Nebyla jsem první ani poslední, kdo se je snažil upozornit, že jejich čeština není nejlepší, ale kašlou na to.

Irena
20. 6. 2020 8:41

https://slovakia.mid.ru/web/svk/spravy/-/asset_publisher/wEOiVKvQrGwY/content/clanok-vladimira-putina-75-rokov-velkeho-vitazstva-spolocna-zodpovednost-za-historiu-a-buducnost-

Překlad Putinova článku do slovenštiny. Zatím jsem neměla čas si to přečíst, ale vím, že ten překlad ze Sputniku do češtiny je mizérie a Ruské velvyslanectví v ČR se zatím nenamáhalo to přeložit a kdo ví jestli to vůbec udělá. V tomto ohledu je jejich práce na nic!

Irena
20. 6. 2020 8:53

Je to úryvek z knihy Obléknu si půlnoc od Terryho Pratchetta. Jeho knihy mám ráda, najde se v nich mnoho zajímavých a lidských myšlenek. Přestože je to Angličan, dělal co mohl, aby se s tím vypořádal, jak nejlépe mohl :-) Tohle by měli číst všichni, co provádí „reformy“ školství. „Dobrá, ale putující učitelé sem přijíždějí jen každých pár měsíců“, odpověděl nejistě baron. „Ano, pane, já vím, pane, ale ti nejsou k ničemu, pane. Oni učí fakta, ne jak věcem porozumět. Je to stejné, jako kdybyste chtěli lidi naučit něco o lese tím, že byste jim ukázali pilu a sekeru. Chtěla… Číst vice »

Bety
Bety
Reply to  Irena
20. 6. 2020 13:42

Měla bych také něco z T. Pratchetta ( titul Národ). : „Pochopili, že Dokonalý svět není místo, ale cesta.“

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  Irena
20. 6. 2020 20:24

Dneska se děly věci – umřel amer. občan a velký nepřítel J.V.Stalina Sergej Chruščov, syn Nikity Chruščova. Mega-pošuk jako svůj táta. V Gelsenkirchenu postavili památník Lenina, vyrobený v ČSSR a zakoupený v aukci. Hledají ke koupi sochu Marxe.

Irena
20. 6. 2020 13:11

https://www.youtube.com/watch?v=TSyiqEehzwk

Mišustinův program rozvoje zpracovatelského průmyslu

Aleš
Aleš
20. 6. 2020 14:39

https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020061912112335-hranici-to-s-vlastizradou-filip-zareagoval-na-obvineni-na-adresu-komunistu/ Před časem jsem tu psal článek Lichtenštejnské hybridní hrozby, chytli se toho 2 strany ve sněmovně a tlak Lichtenštejnů na chvíli opad. Ale Putin varuje správně před přepisováním historie. Posranec lihovců fanatický rusofob Bartošek bude chtít trestně stíhat kohokoliv, kdo se jen trochu pozitivně zmíní o komunismu či Rusku. Za pár dní moje postřehy či třeba ilustrace rubriky Svět ruskýma očima mohou být trestným činem. Takto dnes záchod přepisuje historii. Dnes jakýkoliv nevzdělanec staví Stalina na horší úroveň než Hitlera. A Babišovi a jeho chlapcům z Aspen institutu se moc hodí do krámu ty nesmysly se střetem zájmů. Aneb… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
21. 6. 2020 9:12

Москва. Воздушная часть Парада Победы 2020. Генеральная репетиция.
https://www.youtube.com/watch?v=vwgLLWquowY
https://www.youtube.com/watch?v=JicqRITQSGM
https://www.youtube.com/watch?v=qrCJX3a_KoI

Irena
21. 6. 2020 12:36

Švýcarský historik: Metody vedení mezinárodní politiky Spojenými státy jsou barbarské a CIA je teroristická organizace, anebo o čem vás oficiální média informovat nebudou, přestože jde o zcela doložené informace.

https://www.youtube.com/watch?v=VdgNVzKEpGY

Je tam například, jak Kissinger nabádal Aldo Mora, aby nepřibíral do vlády komunisty a co následovalo, když tohoto „lidumila“ neposlechl.