Národy a státy čtyřikrát jinak

Obvykle  se národ definuje jako společenství lidí, kteří sdílejí společný jazyk, kulturu a území. Takový národ je schopen si vytvořit společný stát. Problémy ovšem vznikají, pokud ve státě žije několik národů. Někdy spolu žijí bez velkých problémů (za první republiky Češi a Slováci nebo v Belgii Vlámové a Valoni), jindy  je menší z národů (národnostní menšina) nespokojený. Tak vznikají politické problémy, případně podle  Clausewitzovy definice  válka jako pokračování politiky jinými prostředky.

V posledních sto letech se taková situace vyskytla několikrát a je zajímavé, že nebyla řešena stejně.

První případ byla německá menšina v našem pohraničí (Sudetech). Československá vláda jí dávala dostatečné možnosti pro uspokojení jejich národnostních potřeb, ovšem s nástupem nacistického režimu v Německu byla ta menšina povzbuzována ke zvýšeným nárokům, až v roce 1938 Hitler vyhlásil požadavek odtržení Sudet od ČSR. Tehdejší západní mocnosti, Velká Británie a Francie, nás mnichovskou dohodou donutily Hitlerův požadavek splnit. Kdybychom se nepodrobili, nechaly by zřejmě Hitlera na nás zaútočit. Snad by se k němu nepřidaly. Jak vše dopadlo, víme, vyústilo to ve 2. světovou válku. Po válce se problém vyřešil odsunem Němců z pohraničí do Německa.

Druhý případ bylo odtržení Kosova od Srbska. Víme, že bývalá Jugoslávie  (před 2. světovou  válkou s názvem Království srbské, chorvatské a slovinské) se v důsledku neshod těchto národů rozpadla. Ovšem historickou součástí  Srbska byla oblast Kosova. Tam ve 14. století proběhla bitva mezi spojenými královstvími Srbska a Chorvatska proti Turkům.  Čili pro Srby významné místo. Ovšem v minulém století se na tomto území velmi rozrostla albánská menšina, která na konci dvacátého století vyvolala povstání za samostatnost. Protože na to Srbsko nechtělo přistoupit, vložily se do záležitosti členské státy NATO a  vojenským zásahem proti Srbsku donutily Srbsko se Kosova vzdát. To se nejdříve stalo protektorátem OSN a v roce 2008 vyhlásilo samostatnost. Čili něco podobného jako v případě Sudet, jen s opačným postupem, že totiž původní stát byl přímým vojenským zásahem států NATO  k odtržení Kosova donucen.

Třetí případ bylo Katalánsko – složené ze čtyř provincií Španělska a obydlené národem Katalánců s vlastním jazykem a kulturou. Tamní autonomní vláda  v r. 2017  vyhlásila referendum o nezávislosti, ve kterém  se občané jednoznačně pro nezávislost vyslovili. Následně tamní vláda nezávislost vyhlásila. Tu ovšem neuznal španělský stát ani žádná jiná země. Snahy byly silou potlačeny a političtí vůdci snahy o nezávislost byli uvězněni nebo uprchli do exilu. Tady tedy nikdo cizí nezasáhl ani pro ani proti vyhlášené nezávislosti.

Čtvrtým případem se současná situace na Ukrajině. Historicky na tomto území vznikl první ruský stát už někdy v 9. století. V té době byl Kyjev významným místem na obchodní spojnici mezi Vikingy (kteří se tehdy usazovali v dnešním Rusku) a Byzancí. Tyto vikingské kmeny se tehdy nazývaly Ruotsi (z čehož po jejich asimilaci s kmeny slovanskými vznikl pojem Rus).Tehdy vznikl stát Kyjevská Rus, který se ovšem ve 12. století rozpadl.  Připomenu zde báseň K.H. Borovského Křest sv. Vladimíra (to byl jeden z tehdejších vládců Kyjevské Rusi). Ve středověku bylo území dnešní Ukrajiny ovládáno zčásti polsko-litevským státem a zčásti Tatary. Po roce 1650 proběhla rusko-polská válka a povstání kozáků a následně  se území, zčásti dobyté a zčásti odkoupené od Polska, stalo součástí Ruska. Za 1. světové války byla ukrajinská oblast Halič místem tvrdých bojů mezi německou a rakouskou armádou proti armádě ruské. V r. 1918 vznikla Ukrajinská lidová republika, ovšem stále tu probíhaly boje mezi bělogvardějci a Rudou armádou. Až v r. 1923 vzniká Ukrajinská SSR. Ve třicátých letech, za stalinského režimu, probíhalo tvrdé poruštění (proto dnešní uprchlíci z Ukrajiny většinou mluví rusky).

Další osud po rozpadu SSSR je poměrně znám. Ukrajinští nacionalisté se tu s menším, tu s větším úspěchem snažili zemi odrusifikovat. Ovšem ve východní části Ukrajiny (a na od Tatarů očištěném Krymu) žila silná ruská menšina. V r. 2014 po známé revoluci (Majdan) byla svržena proruská vláda a k moci se dostali ukrajinští národovci.  Nová vláda postupoval stejně tvrdě jako Stalin, jen v opačném smyslu. Zakázala ruštinu jako úřední jazyk. Donbas se proto vzbouřil a požadoval určitou autonomii. Na tu vláda v Kyjevě nepřistoupila a snažila se Donbas zpacifikovat vojensky. Ruská vláda vzbouřencům pomáhala (dodávky, dobrovolníci). Vojenský střet na východě Ukrajiny se snažily vyřešit západní mocnosti (Německo a Francie), což vedlo k podpisu tzv. Minských dohod. Předpokládala se určitá autonomie pro Donbas. Ty dohody ovšem nebyly realizovány  a dnešní situaci známe. Donbas vyhlásil samostatnost a následně připojení k Rusku.  A problém vyústil do ruské vojenské akce proti ukrajinské vládě. Dnes probíhá regulérní válka na území Ukrajiny, kde ukrajinské vládě pomáhá Západ zbraněmi a další pomocí.

Poukazujeme tedy na čtyři příklady, kdy se národnostní menšina pokusila odtrhnout od svého státu. Významné je, že zahraniční intervence byla pokaždé jiná. V případě ČSR nátlak a okamžité nevojenské řešení, v případě Kosova vojenská pomoc  straně, která se chtěla odtrhnout. V případě Katalánska nezájem a v případě Donbasu vojenská pomoc ústřední vládě proti snaze národnostní menšiny se odtrhnout. 

Současný stav, kdy dochází k obrovským materiálním škodám a masakrování vojáků i obyvatelstva, je zarážející tím, že se nikdo nesnaží válku zastavit  (i v Koreji se to kdysi podařilo). Představa, že „letos Ukrajina vyhraje“, je velmi pravděpodobně nereálná a vede jen k dalšímu zabíjení a obrovským finančním ztrátám na obou stranách (a to i ve státech, které dodávkami válku podporují).  Snad by bylo lepší, tak jako nakonec v našem případě, vyjednat odsun etnických Rusů z Donbasu do Ruska a válku ukončit. Pokud by současně Krym zůstal Rusům, obě strany by se mohly prsit, že je to jejich úspěch. Zvládnutelné by to bylo, když se dnes uvádí, že Ukrajinu opustilo několik miliónů obyvatel.

1.9 18 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
16 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
zart
zart
2. 3. 2023 7:34

Co bude až válka na Ukrajině skončí? Začne někde jiná. Bez války nemůžeme být a žít. Lokální konflikty může ukončit pouze globální termonuklearni válka. Pak by snad na planetě blbců a darebáků byl chvíli klid.

Dolmen
Dolmen
2. 3. 2023 7:52

Článek na úrovni chápání žáka základní školy. Autor buď vůbec nechápe, oč na Ukrajině jde, nebo to úmyslně zatajuje.

Silentpysk
Silentpysk
Reply to  Dolmen
2. 3. 2023 10:13

Co například rozporuješ? Historii Srbska? Nebo jenom přisíráš?

Dolmen
Dolmen
Reply to  Silentpysk
2. 3. 2023 13:39

Nic nerozporuju, Tichý pysku. Pouze se mi připadá ujeté, že autor prezentuje snahy ukrajinské vládnoucí kasty jako jakési národní obrození. Obrození ano, jenomže obrození ukrajinského nacismu a jeho nejhorší sadistické formy – banderismu.

Bety
Bety
2. 3. 2023 12:15

Ten autor úmyslně zkresluje fakta. „Střet na Ukrajině se snažily vyřešit západní mocnosti“!!! Potom, co představitelé těchto mocností veřejně přiznali to, co už stejně každý věděl – totiž že plnění Minských dohod vůbec neměli v úmyslu, jen získávali čas
v přípravě na válku ???
Tedy vlastně to nevěděl každý, a to i díky takovým „informátorům“ jakým je i tento.
A ten závěr! On by to řešil odsunem Rusů z Donbasu. No paráda.
A zvláště hezké je to, že Ukrajinci jsou vlastně ti praví Rusové, ti ostatní jsou nějací
vikingové.

Gatta
Gatta
2. 3. 2023 17:35

Za každým separatismem, nebo násilným slučováním je třeba hledat finanční nebo materiální hodnoty.

Něčím botaté nebo vykořisťované obblasti mají vždy snahu o samostatnost, ktrá by jim přinesa lepší život bez nenasytného centra. Nebo aspoň lepší život pro separatistické vůdce.

Naopak ti kteří by byli odchodem separatistů nějak ochuzeni budou vždy bránit „císařství“.

Vždy jde jen a jen o majetky.

idiotronic
Reply to  Gatta
2. 3. 2023 21:01

Někdy je to zamotanější. Po rozpadu Československa zbohatli jen někteří jednotlivci rozprodejem státního majetku skrze vlastní kapsu. Slovensku zůstal okres Svídník bez železnice a vozovna bratislavského metra bez tratí. I v Čechách zůstal železniční koridor Donau-Moldau Bahn (Praha-Plzeň-Domažlice-Mnichov) nezprovozněn (plán do roku 2015) , ačkoliv dost peněz stál samotný projekt SUDOP PRAHA. Z Bratislavy do Chebu se jezdí přes Vídeň, Pasov, Norimberk. Z Berlína do Vídně také musíte ČR objet.
Ani jedna strana se po 30 létech nepochlubí vzestupem. A to je řeč jen o železnici. Nejhustší síť v Evropě.

Gatta
Gatta
Reply to  idiotronic
3. 3. 2023 7:20

Jj – však jsem psal – lepší život alespoň pro separatistické vůdce.

Odtržení bohaté oblasti ještě neznamená, že tam bude potom běžným lidem žít lépe. Ti to jen v nějakém, obvykle nacionalistickém, nadšení předpokládají.
A něco předpoklàdat, to je první krok k moźnému omylu.
Viz třeba ta Ukrajina (ještě před touto válkou).

No a rozdělení Českoslovrnska – to byl také jen vznik dvou elit místo jedné.

Bety
Bety
Reply to  Gatta
3. 3. 2023 9:08

Souhlas. A to Katalánsko se neřešilo nejspíš kvůli tomu, že velcí mezinárodní hráči v tom neviděli žádný zisk pro sebe.

idiotronic
Reply to  Gatta
5. 3. 2023 0:53

U toho rozdělení jsem zapomněl jednu větu: Slovensko od roku 1918 sedmdesát let (včetně Druhé světové) hospodářsky rostlo.

Irena
3. 3. 2023 9:48

DOMINIQUE DE VILLEPIN: „ČAS PRACUJE PROTI ZÁPADU“ Dominique de Villepin – bývalý francouzský premiér – v rozhovoru pro rádio FranceInter mluví o nebezpečnosti situace, v níž se nyní protiruská koalice nachází. Pro ni by porážka Ukrajiny znamenala i její vlastní katastrofu. „Z globálního hlediska můžeme konstatovat, že Rusko se stalo vůdcem v boji „druhého světa“ proti Západu. V tom Rusové uspěli. Jejich strategie získat na svou stranu celý nezápadní svět funguje. Měli bychom tento trend sledovat, ale my ignorujeme samotný fenomén ruského vlivu a zavíráme před ním oči. Rusko má nyní podporu velké části světa, s níž se mu podařilo… Číst vice »

jb
jb
Reply to  Irena
3. 3. 2023 16:08

Dominique de Villepin – bývalý francouzský premiér – v rozhovoru pro rádio FranceInter mluví o nebezpečnosti situace, v níž se nyní protiruská koalice nachází _ Francie _ Nastal čas pro diplomacii (La France de Basque) K tomu se hodí a ladí, co do souvislostí, tento sloupek z Aftershocku – stejný (primární) zdroj (a dobrý). Viz – cituji a předkládám (strojově) pouze vybrané části z eseje od La France de Basque s názvem: Ultimátum Ukrajině, nezpochybnitelný Putin a seance ruské magie (nová realita francouzské TV) Je nemožné skrýt před pohledem vnějšího pozorovatele, že zdroj tohoto, stejně jako mnoho dalších pobouření, se… Číst vice »

jb
jb
Reply to  Irena
3. 3. 2023 16:55

2/2 – pokračování (+ závěr) . . . „Říkáte, že Bidenův příjezd do Polska je signálem: ‚Neopustíme vás‘, který Spojené státy a Evropa posílají na Ukrajinu? To myslíte vážně?! Řekněte Kurdům o amerických signálech a slibech!“ „A přestaňte míchat dohromady a vydávat za prokázaná fakta jakékoliv fejky o válečných zločinech, s něčím, co na našich kanálech nevidím, zprávy o civilistech zabitých Ukrajinci na Donbasu!“ „Ptáte se mě, jestli existuje alternativa k Putinovi. Řeknu vám, neexistuje žádná jiná alternativa. Buďte pokorní ve svých touhách, radujte se z toho, co je! Všechny ostatní možnosti jsou pro nás jen horší!“ …přibližně ve stejné… Číst vice »

Last edited 1 rok před by jb
Irena
3. 3. 2023 13:15

Co se týče plynu, je tu velký problém v celé republice, že aktuálně odebíraný plyn způsobuje problémy. Dnes už žádný ruský zemní plyn přímo neodebíráme, pouze uskladněný z podzemních zásobníků. Ze zahraničí odebíráme množství plynu z LNG, který obsahuje síru, která dělá šílené problémy a likviduje potrubí. Vytváří se tam sulfid měďnatý a likviduje to zejména měděná potrubí a zařízení a působí problémy kotlům. Takže začínáme mít problém s kvalitou plynu. Zeptejte se kohokoli, kdo se zabývá údržbou kotlů například, a zjistíte, že problémy od podzimu, kdy jsme zachytili první zprávy, stále narůstají a stále se zhoršuje. Technickým řešením, pro… Číst vice »

Last edited 1 rok před by Irena
idiotronic
Reply to  Irena
3. 3. 2023 23:32

Ano, surový zemní plyn obsahuje do 15% sirovodíku- sulfanu. Síra se odstraňuje (vanadičnanový katalyzátor, který sulfan oxiduje na síru a vodu) na úroveň, která je předmětem smlouvy, do jejíhož obsahu asi nemáme co mluvit. A postavit kolonu, která bude rafinovat plyn pro spotřebitele , to je od určité velikosti dolů nehospodárné v kraji, kde může kterýkoli úsek potrubí vyletět bez varování do povětří …
Síra ze zemního plynu je HLAVNÍ ZDROJ SÍRY pro chemický průmysl.
.(Citováno z Wichterle, Kamil TU-VŠB OSTRAVA Chemická technologie 2012)

idiotronic
Reply to  idiotronic
5. 3. 2023 16:40

Plyn se diskutuje též u Bavora