Příjmení a rovnoprávnost

Novela zákona o matrikách zrušila původní podmínky, takže i při uzavření manželství či registrovaného partnerství bude na základě pouhé žádosti ženy možné v matriční knize uvést příjmení v mužském tvaru.

 

Vysokorychlostní trať

Pokud nám podle pana ministra kapacitně nestačí koridorové tratě, pomůže nám skutečně jedna stopadesátikilometrová trať z Prahy na sever, která bude stát tisíc miliard korun a bude se stavět nějakých  deset let?

 
 

Válka není pěkná

Rozdíl oproti výše zmíněnému osamostatnění Kosova je v tom, že tehdy západní mocnosti i vojensky zatlačily na Srbsko, aby nezávislost vzbouřeného území uznal.  Na Ukrajině je tomu naopak, Západ pomáhá Ukrajině, aby nezávislost potlačila.

 

Myslet je nutno jednotně, že?

Za socialismu do nás vtloukali, že ne jedinec, ale kolektiv, to je ono, soudruzi. V kolektivu je síla. Žádné soukromé podnikání, žádní kulaci, ale společně budeme budovat socialismus. A taky budeme mít společné jednotné názory. Kdo není s námi, je proti nám…

 

Úvaha od ohně

Zdražuje v podstatě všechno: Benzín, auta, energie, služby. A faktem je, že inflace u nás je vyšší než je její průměr v EU.  Ona ta inflace je důsledek loňského covidového krachu hospodaření. Pak je pochopitelné, že aby se důchodci s velkou inflací vyrovnali, je nutno jim příslušně přidat, ne je vzít pod krkem.

 

Mluvím, mluvíš, mluví

Za komunistů jsme měli třeba chozrazčot či perestrojku. Teď jsme se přestrojili do angličtiny a to i tam, kde to není potřeba. Dřív se řeklo „mějte se krásně“, dnes , kdo chce být in, tak řekne „mějte krásný den“, což je otrocký překlad anglické fráze. Roztomilé je i když v televizi účinkující projeví údiv a řekne vau! Ještě nedávno by řekl: „páni!“ nebo „pane jó!“. Kdo jde s dobou, mluví jako v hollywoodském filmu a tak slyšíme vyslovit Wau!