Diskuze k článku


 • Petrpavel • 17. února 2015

  Vidím to stejně. Hodnocení uskupení BRICS je brilantní.

 • mirror • 17. února 2015

  Bedo, první věta se vám nepovedla. Není pravda, že kapitalismus odstranil zkostnatělé bariéry rozvoje vědeckého bádání, umožnil raketový rozvoj výrobních sil, podnítil invenci, ve svém vyšším stadiu dosáhl takového stupně produktivity a efektivnosti, že by dokázal hravě uspokojit všechny základní potřeby lidských obyvatel planety. Jak se rozhlížím kolem, věda je v útlumu a nechápu, jak jste přišel na raketový rozvoj výrobních sil? Máte pravdu jen v tom, že kapitalismus podnítil zloděje ještě k větším krádežím a lhaní. Kapitalismus, to je plýtvání vším možným. Po internetu se pohybuje mnoho hlupáků, kteří si svoje špatné svědomí omlouvají žvásty o životaschopnosti kapitalismu. Kapitalismus Foldynův seznam neodstraní.

 • Hamilbar • 17. února 2015

  „Kdekdo dnes vnímá konflikt Západ versus Rusko – Čína (potažmo BRICS) jako konflikt kapitalismus versus alternativa. Tak tomu ovšem není. Jde o klasický opakující se konflikt dominantních kapitálových center (kde narážejí na sebe zájmy různých /velko/kapitálových oligarchických skupin, v tomto případě národní a kosmopolitní nadnárodní oligarchie).“

  Do kamene tesat!!!

  Autorovi velký respekt. Za celý článek.

 • rebelbrno • 17. února 2015

  S obsahem článku souhlasím, protože rozumně uvažující člověk nemůže podporovat minulý kapitalismus ani jeho současnou variantu – neoliberální kapitalismus, který nemůže zajistit trvale udržitelný a sociálně spravedlivý život většina na planetě.
  K vaší poznámce na adresu Ruska (částečně i Činy) bych uvedl následující. V Rusko je sice v současné době oficiálně částečně uplatňována vláda oligarchie a částečně „státní kapitalismus“. Ale V.Putin a lidé v jeho okolí postupně uplatňují realizaci zcela jiného modelu řízení globalizace a tedy i státu a společnosti. Před více než 20 lety vznikla se utvořila skupina ruských intelektuálů především odborníků z oblasti matematické teorie řízení, sociologie, ekonomika a také filosofů a historiků, kteří analyzovali historii vývoje společnosti a jejího řízení za poslední 4000 let (od Egypta) a identifikovali skutečnost, že společnost byla a je řízena už od starověku. Rozpoznali také metody řízení, kterými globální moc ovládá (a manipuluje) společnost. Tento tým vytvořil celou řadu dokumentů pro studium i jako výchozí materiály pro vytvoření nového modelu řízení Ruské společnosti. Základ tvoří tzv. Dostatečně všeobecná teorie řízení a tzv. Koncepce sociální bezpečnosti. Na tyto dokumenty navazuje několik desítek objemných publikací. Tato teorie a především praktická metoda řízení společnosti je základem ruské koncepce řízení státu i globalizace. Je neformálně šířena dnes již obrovským počtem zejména mladých studentů, kteří jsou připravování na změnu a řízení společnosti. V listopadu 2013 ji V. Putin odsouhlasil jako základní koncepční materiál pro vývoj a řízení Ruska a permanentně je používá ve své politické praxi.

  Pokračování v dalším příspěvku :

 • rebelbrno • 17. února 2015

  To podstatné, co v dané chvíli chci ve vztahu k vaší poznámce na adresu Ruska je následující :
  1. Rusko reprezentované Putinem a spol. zcela a zásadně odmítlo marxismus, ale stejně tak odmítlo neoliberalismus.
  2. Státní kapitalismus a jistou mírou vlády oligarchie je pouze dočasný stav jako pozůstatek období 90. let a dále bude postupně demontován.
  3. V Rusku bude uplatňován dle výše uvedených koncepcí postupný, mírný, evoluční přechod od stávajícího stavu k vytvoření společnosti, jejímž základem musí být SPRAVEDLNOST a MRAVNOST.
  Dluhová ekonomika „úžeru“ bude nahrazena demograficky podmíněnou ekonomikou sloužící zájmům většiny.
  4. V zahraniční politice bude po dohodách s Čínou, Indií , ostatními zeměmi BRICSu, ale také zeměmi jižní Ameriky, Afriky a značnou částí islámského světa odstraněna hegemonie SSA a unipolární systém konglomerátů nahrazen MULTIPOLÁRNÍM systémem přirozeně existujících bloků. Značné shody na tomto poli již bylo dosaženo. V nově vznikajícím celosvětovém uskupení nebude nikdo hegemonem.
  5. Postupně, aby se nezhroutila světová ekonomika se pracuje ne „měkkém přistání dolaru na dně“ a dolar tak bude sesazen z pozice světové měny.

  Volně dostupné informace o této koncepci jsou na spoustě ruských zdrojů. U nás lze řadu přeložených dokumentů a odkazy na originály nelézt na http://leva-net.webnode.cz/

 • Aleš • 17. února 2015

  mirror napsal

  Bedo, první věta se vám nepovedla. Není pravda, že kapitalismus odstranil zkostnatělé bariéry rozvoje vědeckého bádání, umožnil raketový rozvoj výrobních sil, podnítil invenci, ve svém vyšším stadiu dosáhl takového stupně produktivity a efektivnosti, že by dokázal hravě uspokojit všechny základní potřeby lidských obyvatel planety. Jak se rozhlížím kolem, věda je v útlumu a nechápu, jak jste přišel na raketový rozvoj výrobních sil? Máte pravdu jen v tom, že kapitalismus podnítil zloděje ještě k větším krádežím a lhaní. Kapitalismus, to je plýtvání vším možným. Po internetu se pohybuje mnoho hlupáků, kteří si svoje špatné svědomí omlouvají žvásty o životaschopnosti kapitalismu. Kapitalismus Foldynův seznam neodstraní.

  Béda zajisté srovnával kapitalismus s feudalismem. Před vánoci tu vědecká skupina kolem profesora Šmajse publikovala Deklaraci závislosti. Ta ač sama víc řeší vztah k přírodním systémům než jen společenské systémy, shoduje se na tom, že ten současný MUSÍ BÝT NAHRAZEN. Systémem méně plýtvavým, méně člověku i přírodě nepřátelským.

 • fajt • 17. února 2015

  http://www.novinky.cz/domaci/361820-zena-uz-ctyri-roky-v-ostrave-hleda-zubare-v-kraji-je-jich-zoufaly-nedostatek.html – něco pro lehovisty, kteří všechny zdroje šoupli jednoprocentním úchylákům a zbrojařským firmám. ..)

 • Aleš • 17. února 2015

  rebelbrno: Souhlas. Vynikající komentář.

 • fajt • 17. února 2015

  http://outsidermedia.cz/Barack-Obama-Prvni-pracovni-den-v-Bilem-dome/ – a tady jedna malá exkurze do ne-dávné historie, jak je všechno iluzorní a na pussy. ..)

 • Aleš • 17. února 2015

  fajt: Clair se prostě spletla. Viděla naději, tam kde není, neboť ji chtěla vidět. Vladimir Vladimirovič už není nováčkem na scéně. Z Čečenského průseru, který zdědil po tom ožralém šmejdovi, vybruslil. Od té doby spolehlivě pracuje pro Rusy jako jejich hlava státu. Relativizovat vše, to je to, co se té zdegenerované postmodernistické grupě vlastníků kapitálu, jejich lokajům a servisním jelitům hodí do krámu. Vím, že máte dlouhodobě konzistentní názory v tom, že je dle vás všechno na hovno. Ale smířit se s tím znamená žít život bez jakéhokoliv smyslu a naplnění. Clair tu dlouho nebylo slyšet, asi mají v zemi, kde vládnou šílenci jako Mc Cain a nepokrytě tam vraždí svobodomyslné novináře a režiséry, problémy. Naše děti a vnoučata snad mají taky právo existovat na této planetě. Dopřejme jim to. Přejme měkké přistání dolaru na dno a pro lidi dobré vůle nekrvavé odstavení od moci té skupiny psychotiků za oceánem i u nás. Nejsme přeci varani komodští, abychom se tu žrali navzájem. Jen nemá cenu být nějak cimprlch při léčbě vztekliny. Každou podanou ruku nakažení zatím urvali. Císař je nahý, jejich moc už nedrží pohromadě ani tak petrodolary a milionová armáda s drony a zbraněmi hromadného ničení, ale už jen ta LEŽ. Slepá víra v ni. Pohodlnost a jistota z ní vycházející. Že za prachy se dá koupit vše, je jen iluze, která část lidstva na planetě podlehla. Ale je to jednoduché. Nedá.

 • mirror • 17. února 2015

  Aleš napsal
  Béda zajisté srovnával kapitalismus s feudalismem.

  Aleši, já jsem reklamoval jen část první věty. Nemusíme psát komentáře abychom potvrdili svůj souhlas. Je to zbytečné!

 • Béda • 17. února 2015

  Jenom pár poznámek v časové tísni k diskusi: 1) k plýtvavosti kapitalismu – kapitalismus je samosebou superplýtvavý systém. Problém jeho plýtvavosti není v uváděné argumentaci – podívejte se jak se v ČR zlepšil stav ovzduší po návratu kapitalismu (argumentující neberou v úvahu, že došlo k výraznému útlumu a přesunům těžkých výrob do „třetích zemí“, kde se díky tomu (žádné emisní limity tam neplatí) výrazně zhoršilo ovzduší. Problém plýtvavosti kapitalismu vyplývá z potřeby neustálého růstu a ještě významnějšího koloběhu zboží. Toto se vozí přes půlku světa, komponenty a suroviny se vozí z celého světa do místa kompletace. Kvůli snaze udržet systém v rovnováze a alespoň utlumit růst dluhů jsou montovány do výrobků „kurvítka“, jsou přijímána opatření ( „ekologická“ – povinně si zavedete ekologičtější kotle, vyměníte automobily za ekologičtější – jinak vám bude zapovězen vjezd do měst, podnikání v městech…), reklama vnucující nové výrobky, výměnu nových za staré vykukuje z TV, tisku, internetu, okolí silnic a snad i z WC. To svědčí o tom, že kapitalismus tlačí na „ekologizaci“ z důvodů zisku a udržení systému v jakési rovnováze, nikoliv primárně z důvodů ochrany přírody a planety. To by tlačil taky na ochranu ovzduší v zemích kam přesouvá výroby, kapitál, zejména pak ekologicky zátěžové výroby. Tlačil by taky na výrobu zboží v místě „konzumace“ a eliminoval by křížové transporty skrze planetu a jejich ekologické dopady. Nejhorší ovšem je, že kapitalismus z podstaty potřebuje stálý extrémní RŮST spotřeby a konzumu, (kvůli splácení dluhů a úroků) který by kopíroval exponenciální růst dluhů – a to je nemožné. Je sice hezké, že dnes jsou o desítky procent ekologičtější automobily ale ve finále je to ještě horší vzhledem k tomu, že počet automobilů, letadel… narostl

 • Béda • 17. února 2015

  pokračování – ve stovkách procent. Krom toho vznikla celá řada jiného zboží, která „zahltila svět“. Namísto jednoho „obézního“ ocelového mazlíka, funguje několik ocelových „střízliků“, kteří ve finále spotřebují celkově víc paliva, na jejich výrobu bylo použito víc oceli, plastů, namontovalo se víc šetrnějších autobaterií… Jestli bude ento růstový vynucený trend zachován, kapitalismus jako systém „spolkne“ v průběhu několika desetiletí veškerou surovinovou bázi planety. A další generace budou žít v katastrofických podmínkách.

  2) poznámka k přínosu kapitalismu v oblasti rozvoje věd:
  Správně bylo uvedeno, že vstup reagoval na předchozí feudální zkostnatělý společenský model. Ruku na srdce – i ve srovnání s tzv. reálným socialismem, živelný rozvoj vědeckého bádání na západě podporovaný soukromým kapitálem byl mnohem progresivnější nežli „zkostnatělý“ státem řízený rozvoj u protějšku. To byl taky hlavní důvod zaostávání v zavádění technologických inovací do výroby, proto každý, kdo přijížděl do „světa socialismu“ ze západu vypadal jako boháč. (Samosebou, že bezdomovci nepřijížděli). Počítače, mobily, GPS navigace… nebyly vynálezem a nezavedly je ke společenskému užití socialistické ale kapitalistické státy. Osobně vidím hlavní problém tzv. socialistického modelu – nejednou jsem to zde prezentoval – v malé finanční motivaci technické inteligence a v dogmatickém přístupu k technické inteligenci jako vrstvě z podstaty nepřátelské vůči tzv. dělnické třídě.

 • Martin (už bez taky m) • 17. února 2015

  Přes souhlas s mirrorovou reklamací a de facto reklamací skrz komentář nové značky „rebelbrno“ je třeba Bédovi vyseknout poklonu za ony tučně zvýrazněné body.
  Chci věřit na „rebelbrno“ křížené s „necimprlich názory Aleše“, na přechodné období, i na civilizaci Číny, která se přes všechny importované konflikty vyvíjí dlouhodobě po svém navzdory přání „unihegemona minulosti“…
  Mozkový trust KSB a DVTŘ navazuje také nejspíše na zkušenosti střední Evropy a Evropy vůbec 60-tých let.
  Ač spoustu dní v životě máme pocit, že je vše na „HOV..“, není tomu tak. Mimo jiné je to zkreslení dáno perspektivou a délkou našeho života.
  Chci věřit, že RF a Čína, potažmo BRICS zkouší vědomě něco nového, nežli „klasický kapitalismus“. Mají několik předpokladů pro možnou úspěšnost: vlastní „civilizaci“ či její dostatečně samostatnou podobu, rozlehlá území, suroviny, lidi- a sdílenou morálku a čest.
  V minulých diskusích na podobné téma bych jen odkázal na názor, že kapitalismus NENÍ SYSTÉM, natož POUŽITELNÝ SVĚTOSYSTÉM.
  Bédovi díky za nadhození tématu a velkou práci s pokusem souborně a přehledně stručně popsat v čem že to žijeme my a „Evropa“…
  Naštěstí svět není jen Evropa, a tvůrci KSB a DVTŘ se inspirovali nepochybně i v Jižní Americe, odkud psával pěkné komentáře tuším zn. „jm“ či tak nějak. Je škoda, že již nepíše, asi nechybí jen mi.
  Nebezpečí „z prodlení“ (zcela dle Fausta pro některé „lidi“) vidím spíše v pokusech vykrást a vytunelovat KSB a DVTŘ (místní a regionálně-kontinentální variace pochopitelně budou už z odkazem na historickou zkušenost a odlišné podmínky) pro prodloužení života současného molocha nejen onoho 1%, ale zejména podlých „služebních elit“. Té bezpáteřné zákeřné zrady ze zištných důvodů se je třeba u každé ideje bát více, nežli přímo identifikovatelných nepřátel…

 • fajt • 17. února 2015

  Aleši, to nebylo nic osobního vůči Clair.

  skutečná realita je ještě brutálnější než ta pověstná holá prdel bílého náčelníka, a pamatujte, kde se došlo s heslem, nejsme jako oni, o mezigeneračním předávání civilizační štafety jsem už tady psal a nechci se opakovat ( snad nás mladí za to, co jsme tady vyváděli a jak ošklivě jsme je obecně nastavili nebudou jednou vyhrabávat z hrobů ) a Rusko si poradí i bez nás ( já jim taky neradim, jenom – a to znova opakuji – glosuji situaci ), v dobrém i v tom zlém, o tom nemám žádné iluze …. a o lidech obecně taky ….. a pamatujte, s naivitou je to jako s hloupostí, při soustavném opakování je prostě něco špatně. ..)

 • Aleš • 17. února 2015

  Nebýt toho podvodu s převratem by pravděpodobně tehdejší konzumní reálný socialismus bez reformy došel k průsečíku s konzumním reálným kapitalismem za oponou. Jen by cesta byla pozvolnější a méně bolestivá. Je čas korporátní kapitalismus pomalu odeslat do propadliště dějin. Nebezpečí z prodlení jsou dvojí. Rostoucí stupeň debilizace národů v čase a hlavně s tím spojené nebezpečí sebezničení či Orwellovských vizí a nebezpečí dané z vykolejení přírodních systémů. Čas hraje v jednom jediném pro nás. Spolupráce na alternativních ekonomických a mocenských systémech sílí.

 • leoš • 17. února 2015

  V časech systémové krize,aby zakryli rozpory, „elity“ provádějí šikovnou ideologickou operaci-je to taková historická výhybka.V 30.letech nazvali fašismus socialismem,dnes ho jmenují demokracií a tzv. záp.hodnotami.

 • ex-nemo • 17. února 2015

  všecko pěkné, pane Bedo, všecko správné. Ale co takhle nějaké řešení, aspoň nástin, to by nebylo ??

 • merlin • 17. února 2015

  http://droneandroid.cz/prototypu-dronu-pozehna-kardinal-dominik-duka/
  pokud jsem ještě někdy chodí ray, tak že ho zdravím

 • fajt • 17. února 2015

  http://nazory.aktualne.cz/rozhovory/sabina-slonkova-nechtela-jsem-byt-hrobnikem-mf-dnes/r~d688dd94b5c911e4ba57002590604f2e/?utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_term=position-1 – manipulátor tady bulí krokodýli slzy nad manipulací ( bába myslela, že ji bude Bašiš všechno žrát z pekáče, kravka, chtěla osedlat skunka ) – ale kde se ta drzost těhle sviní bere, to je snad na pořádný výzkum. ..)

 • hudryper • 17. února 2015

  rebelbrno napsal
  Před více než 20 lety vznikla se utvořila skupina ruských intelektuálů především odborníků z oblasti matematické teorie řízení, sociologie, ekonomika a také filosofů a historiků, kteří analyzovali historii vývoje společnosti a jejího řízení za poslední 4000 let (od Egypta) a identifikovali skutečnost, že společnost byla a je řízena už od starověku.

  Myslím,že všichni sledujeme videa Pjakina. Já bych jeho „poznatky za posledních 4000 let“ nebral jako nějakou seriozní vědu. Je to hra s novými pojmy uplatňovanými na staré společenské vztahy.
  Hlavně je třeba si uvědomit komu jsou obsáhlé Pjakinovy přednášky a komentáře určeny. Jsou to
  ruští občané a nikoliv lidé ze střední Evropy. A ani zkušenější Rusové nejsou z některých jeho základních pojmů zrovna nadšeni. Pojmem globální prediktor se Pjakin vyhýbá jmenování oněch
  několika desítek rodin,které my ale známe jménem ! Vnitřní prediktor – svědomí ,zejména sociální.
  Rusové hledají pro sebe systém,který by nebyl vnitřně tak strašně nekonzistentní,jako ten,co mají.
  Myslím si,že jejich vývoj půjde směrem k dominaci státního sociálního kapitalismu s limity pro bohatství jednotlivce či rodiny. K tomu jim pomůže tlak USA a západu,který urychlí procesy,které by trvaly bez něho dlouhá léta a možná i desítiletí. Zřejmě podobný vývoj se dá očekávat v Číně a
  v Indii,jakož i ve velkých zemích Jižní Ameriky. Spojuje totiž osobní schopnosti a iniciativu coby
  motor původního kapitalismu s limitováním vzniku nadměrných bohatství jedince. Princip pro
  odměňování ,kdy generální ředitel mohl mít nanejvýše čtyřnásobný plat než byl ten nejnižší v podniku,tak jak jsem to viděl a zažil v létech 1964-5 v tehdejší Jugoslávii,byl možná příliš ostrý,
  ale dovedu si jeho všeobecné uplatňování představit v poměru třeba 1 : 10. Pjakin působí na lidi uklidňující snahou , s tím, že mají s Putinem všechno pod dokonalou „vědeckou kontrolou“ ,že
  jejich budoucnost je dobrá,protože daná Bohem. Konečně proč ne ? Jde o inteligentní propagandu,
  která Putinovi a jeho okolí pomáhá udržovat tu obrovskou podporu v době,kdy jejich skutečný společenský systém prožívá těžké chvíle,jež nutno překonat.

 • Irena • 17. února 2015

  hudryper napsal
  hudryper

  Nepodceňujte to hnutí. Pjakin není jeho jediný představitel. Myslím, že v Rusku již má dost příznivců a jeho záběr je podle mě také hodně široký. Navíc sleduji, že jejich terminologii začíná používat široký rámec lidí, možná podvědomě. Navíc Pjakin nikdy, nikde ani náznakem nezmínil, že by snad měl „společně“ s Putinem něco pod kontrolou. Hodnotí vždy pouze jeho postup z hlediska teorie, kterou sám zastává.

 • orinoko • 17. února 2015

  Hmm, asi požádám o nějakou adresu na ruskou děvočku. Byla doba, kdy jsem si psal s ruskými děvčaty a naše ruštinářka na základce přinášela nové a nové adresy od ruských děvčat, která měla zájem o dopisování. To byla Tamara, Nina … hmm .. a dál si už nevzpomínám. Svým způsobem to celé bylo hodně naivní , ale já jsem hlavně ještě neměl sepnutý motor a startér. Jak bych také mohl, když jsem honil mičudu.
  Ale pak přišla Mladá Boleslav a tzv. praxe v rámci průmky, kdy jsme už byli ubytovaní na ubytovně Škodovky, a kde se vzali tu se vzali … vedle nás Rusky. Někdo povídá – hele, ty tu máš magneťák, něco domluvíme. I stalo se. Mezinárodní mejdlo. Rámec RVHP. Na mě nějak připadla ta nejvyšší. Typ volejbalistka. Hezká holka … a já blbec. Tehdy jsem ještě pořád neměl ty správné duševní pochody. My dva jsme se do sebe pomalu zamilovali. – Kam se NATO hrabe šukání.
  Dneska vůbec netuším , odkud byla. Ale snad z klasického Ruska, dokonce možná přímo z Moskvy.
  Dodneska žasnu nad tím, že jsme my dva vůbec neměli čas řešit nějaké tanky, hokeje, komunismus … Měla nebezpečně krátkou sukni a zájem o muziku a knížky. – To je téma na celý život.

 • brtník v brlohu • 17. února 2015

  K tomu odmítání Marxe – pořád se zaměňuje Marx a jeho kritika kapíku s tím co se tu praktikovalo jako marxleninismus potažmo vědkomunismus. Marxova dialektická metoda – je otevřený systém, takže to co se tu popisuje se do něho pohodlně vejde – systém jako takový musí pracovat s kategorií cíle – bezprostřední, střednědlouhý, vzdálený – jaký je jejich vzdálený cíl? Co umožní změna výrobních vztahů po další Kondratěvově vlně? a mohlo by se pokračovat.
  Co je to vlastně státní kapitalismus?? – Jaký je rozdíl mezi současnými oligarchy a NEPmany??
  Dalo by se pokračovat. Informací je málo – takže díky za každou – doufám že rebelbrno tu není naposledy.

 • Neználek • 17. února 2015

  merlin napsal

  http://droneandroid.cz/prototypu-dronu-pozehna-kardinal-dominik-duka/
  pokud jsem ještě někdy chodí ray, tak že ho zdravím

  Takže to se z něho stane roboanděl?

 • hudryper • 17. února 2015

  Irena napsal
  Nepodceňujte to hnutí. Pjakin není jeho jediný představitel. Myslím, že v Rusku již má dost příznivců a jeho záběr je podle mě také hodně široký.

  Vážená paní Ireno ,
  ani mne nenapadlo podceňovat hnutí ANTIMAJDAN,v jehož čele je Pjakin. To je hnutí občanské sebeobrany a půjde už zřejmě brzo o velmi efektivní politický nástroj centrální vlády v Moskvě.
  Měl jsem spíše na mysli tvrzení,kterými Pjakin znehodnocuje svou,nebo lépe řečeno kolektivní
  teorii.Říct ,že XERXES II nechal vyškolit chrámové otroky židovského původu k tomu,aby tito
  lidé v dalších stovkách generací sloužili světové centrální moci a proto je honil 42 let po Sinajské poušti,večer jim ponechával k jídlu nebeskou manu atd..si vědec byť jen popularizující své poznatky,prostě nemůže dovolit. Alespoň nikoliv před posluchači s širším historickým vědomím,
  se znalostí Jungova učení a schopností sledovat působení kolektivního nevědomi ve svém okolí.
  Snaží se působit na posluchače také tím,že jim oznamuje nezbytnost své abstrakce šestnácti díly
  vědeckého pojednání vztahů,které náš zdejší přispěvatel Věžák dokáže shrnout v jednom článku.
  To není podceňování,paní Ireno,jen upozornění na určité šarlatánské manýry pana Pjakina.

 • Irena • 17. února 2015

  hudryper napsal
  hudryper

  No já se vás nechtěla dotknout. Antimajdan však není hnutí Pjakinovo, nebo alespoň pod tímto názvem pořádá v současnosti akci Starikov a spol, kteří s ním nemají nic společného. Trochu se přitom tedy asi pohádal s NODem Fjodorova, nějak se nemohli dohodnout na tom, kdo je vlastně pořadatel a o čem přesně ta jejich akce bude a vůbec, kdo s ní přišel první.
  Já nejsem žádný intelektuál, ani jsem se za něj nikdy nepovažovala, ale pokud mohu posoudit, tak KOB je v podstatě nová filozofie, která se hodně liší, a když říkám hodně, tak opravdu myslím hodně, od řekněme obvyklého… Je mylné vytrhávat z kontextu konkrétní události či tvrzení, které se vám snad mohou zdát skandální ve vašem obvyklém chápání světa. Proto jsem také tvrdila, že je komplexní, jiná a abyste nespěchal s hodnocením. Přinejmenším mě se tedy zdá jiná než všechno, s čím jsem měla dosud tu možnost se seznámit. Abyste mi rozuměl, já je neobhajuji, ale ani nezatracuji. V každém případě do této filozofie není lehké proniknout bez jakéhosi otevření mysli a odhození starých předsudků. Zatím mě pořád ještě zajímá a navíc mě udivuje, že jako ortodoxnímu ateistovi mi jejich pojetí Boha vůbec nevadí, vlastně mi ani není proti mysli. V každém případě jsem se z morálního hlediska u nich zatím nesetkala s ničím, co by bylo v přímém rozporu s morálkou mojí.
  Možná si poslechněte Velička, ale jestli mohu radit, poslouchejte ho postupně od jedničky, tj. nepřeskakujte, nebude to mít tu návaznost. Bohužel jsou přeložené na přeskáčku, ale jednička už je k dispozici.
  https://www.youtube.com/watch?v=hWCQYsoI_VU

 • lomikel • 17. února 2015

  pjakin a koncepty na http://leva-net.webnode.cz/ jsou zajimave, osobne nevim co presne je cilem celeho projektu ale jejich pojmovy aparat umozuje castecne obejit soucasnou vybavu spolecenskych ( tedy PR /propagandistych ved) ktere pracuji pro atlatnticky / ci anglo-sionisticky pokus o konceptualizaci sveta (NWO). V tom obejiti vidim podobnost ( ve vlastni strukture ne) pokusud Dugina na vyvynuti nove filosofie.

  pokud prijmeme koncept ze jsem do znacne miry to co si myslime ze jsem, tak takove to prenadivkovani/peformatovani vlatnich uvah o sobe a svete dava urcity smysle jako antidotum proti liberalismu. podstatne je jak jedname, vnitrni duvody jednani mohu byti pomerne bizardni, je lepe mit konzistenti nadivku ponoukajici k uvaham s +- lidskymi vystupy nez byt gulasem promyte zombie.

  Rad si poslechnu nazor pana pjakina, stereo ( ci vice rozmerny pohled ) na situaci ji vzdy umozni lepe pochopit. K tomu abych mohl posoudit metodu ( nemyslim dilci koncepty ktere aplikvoane na aktualni deni davaji dobry smysl, ale jejichz hystoricke pararely take nepovazuji za dotazene) jeho uvazovani /koncpetu nadivky vseobecne teorie rizeni atd. k tomu jsem do ni nepronikl dostatecne.

 • Sio • 17. února 2015

  Po vyslechnutí několika přednášek Pjakina jsem obrátil pozornost na „dostatečně všeobecnou teorii řízení“. Byl jsem hodně zvědavý, protože už od studentských let, kdy jsem se učil teorii regulace mě drží otázka, proč není tato uplatňována na analýzu společnosti. Za to dobu jsem se setkal s mnoha projevy politiků, kteří o tomto měli povědomí (nikoli konkrétně o té ruské teorii) – například Miloš Zeman je rozhodně podobným analytickým aparátem vybaven. Putin rovněž. Je to vidět z jejich akcí. Pochopení širších souvislostí o několik levelů nadhledu výše.
  Co jsem o té teorii zjistil? Stáhl jsem si PDF v ruštině. No 430 stran, to je na mě dost. Ale zaujalo mě, kdo to pdf napsal a vydal. Technická univerzita v Petrohradě, katedra aplikované matematiky. Takže věda je to rozhodně. A nejde o Pjakina. Ten si osvojil nástroj. Jestli prezentuje lépe nebo hůř – ani s vidličkou a nožem neumí zacházet všichni stejně.

 • Irena • 17. února 2015

  Sio napsal
  Sio

  No já jsem bohužel zatím nenašla dost času se dostat k těm písemným materiálům, ale přistupuji k tomu laicky tak, že pokud nad něčím seděla roky skupina lidí, která asi nebyla úplně neinteligentní, tak si musím napřed hodně moc nastudovat, než vyřknu nějaký ten soud. Mě to tak trošku připadá, jako by ve středověku tvrdili, že země je kulatá. Je jasné, že spousta lidí to nepřijme, zavrhne hned od začátku a nebude se ptát, jak na to přišli. Navíc, čím víc se dovídám, tím mi připadá, že vím méně.

 • Sio • 17. února 2015

  Bédo, většina lidí si možná vědomě nevšimne a budou třeba i nadšeni, protože vše, co jste napsal se tu diskutuje už dlouho. V zásadě je to souhrn pravd.
  Ale Bédo, je to informační eintopf. Na jedné straně (i název by to napovídal) se snažíte popsat kapitalismus obecně, na druhé straně vedle toho naflákáte zcela konkrétní fakta, která jsou vybrána – podle jakého klíče?
  Popis kapitalismu je tak z 80% Komunistický manifest, styl jako klasici, co jsme četli na ML . Trochu slabší. Kantor by řekl – to nemá ze své hlavy.
  Kde máte reflexi na to, že kapitalismus přešel do stádia imperialismu a tudíž (jak správně podotkl Mirror) už zase tak pokrokový není. Zmonopolizoval se, přešel od výroby k finančním spekulacím, zahnívá a umírá. Kdo řekl tohle, jistě víte.
  Myslím, že jste si vybral dost velké sousto, psát o kapitalismu, speciálně o tom dnešním. Myslím, že líp by to dopadlo, kdybyste téma omezil, třeba na vztah zemí BRICS ke kapitalismu.
  Přesto si myslím, že článek je záslužný, spousta lidí nezná ani to, co jste tam uvedl. Jen to chtělo více promyslet.
  Vím, že jsem pichlavý, tak se nezlobte. Vím taky, že až vás přejde na mě vztek, zamyslíte se nad tím.

 • Béda • 17. února 2015

  Sio,

  nechtěl jsem to zbytečně ještě víc natahovat. To jsem popsal již několikrát na jiných místech. Stačí dohledat v seznamu článků.

 • Sio • 17. února 2015

  Irena napsal
  No já jsem bohužel zatím nenašla dost času se dostat k těm písemným materiálům, ale přistupuji k tomu laicky tak, že pokud nad něčím seděla roky skupina lidí, která asi nebyla úplně neinteligentní, tak si musím napřed hodně moc nastudovat, než vyřknu nějaký ten soud. Mě to tak trošku připadá, jakoby ve středověku tvrdili, že země je kulatá. Je jasné, že spousta lidí to nepřijme, zavrhne hned od začátku a nebude se ptát, jak na to přišli. Navíc, čím víc se dovídám, tím mi připadá, že vím méně.

  Ireno, moc dobré kritérium (roky sedělo spoustu lidí) jste si zrovna nevybrala. Taková Bezděkova komise plná slovutných ekonomů vyseděla akorát tak ho..ně velkou kravinu.
  Nicméně – jakmile je to založeno na matice a teorii regulace, dost těžko se to vyvrací, asi jako ostatní přírodní zákony. Navíc, nevím o lepší metodě, jak analyzovat spoleenské procesy a vztahy. Jedná se o analýzu „velkých systémů“ a to celostním způsobem. Používá se to u jiných velkých systémů (třeba počasí), proč ne zrovna k analýze společenských procesů. Samozřejmě, není to nic jednoduchého nebo snadného. A člověk se nemusí zaručeně dobrat k výsledku. Asi jako v předpovědích počasí. Pravděpodobnost úspěchu předpovědi klesá s časovou vzdáleností.

 • Sio • 17. února 2015

  Béda napsal

  Sio,

  nechtěl jsem to zbytečně ještě víc natahovat. To jsem popsal již několikrát na jiných místech.Stačí dohledat v seznamu článků.

  Já myslím, že se to dalo ještě zkrátit a soustředit se na konkrétnější problém.

 • Sio • 17. února 2015

  @orinoko: Zajímavé. Zažil jsem něco podobného, jako přes kopírák, jen to bylo v Leningradě. Jmenovala se Ljuda a byla z Ukrajinského města Rovno. Nádherná holka. A nádherná vzpomínka.

 • Béda • 17. února 2015

  Sio napsal
  Já myslím, že se to dalo ještě zkrátit a soustředit se na konkrétnější problém.

  Vy jste pro mne moc náročný čtenář. Vám se jeden těžko zavděčí. Chtěl jsem psát obecně, malinko vnést nový pohled na věc (viz 4 hlavní ekonomické konflikty od kterých se odvíjí politika a její válečné pojetí – nutnost řešit konflikty v celém komplexu, nikoliv jednotlivě, pohled na BRICS jako „alternativu“) a okořenit to několika aktualitama. Holt každému se nikdy nelze zavděčit.

 • Béda • 17. února 2015

  A samozřejmě jsem chtěl vyvrátit vžité mýty o demokracii, mírotvornosti, lidskoprávnosti v kapitalismu.

 • Irena • 17. února 2015

  Sio napsal
  Sio

  Sio, vy tedy máte dneska nějakou kritickou náladu nezdá se vám? Oháníte se počasím a toho jaderného fyzika z KOB jste si ani nebyl ochoten poslechnout a myslím, že to bylo právě převážně o počasí.

 • Béda • 17. února 2015

  V diskusi se spekuluje o tom, co vlastně budují v RF a v Číně. Já osobně nechci v tomto ohledu nic konstatovat – myslím, že další vývoj v těchto zemích je velkou neznámou a stačí velice málo (v RF kupř. pouhá změna v nejvyšší funkci o kterou západní „humanisté a vývozci svobody“ tolik usilují. V článku jsem chtěl poukázat pouze na to, že prozatím tam budují kapitalismus (ne alternativu ke kapitalismu) s vrstvou oligarchů a že pokud se to nezmění nakonec se i zde (pomaleji pokud nepropadnou dluhovému hospodářství v moci finančníků) vyhrotí ostrý konflikt oligarchie (která sppolkne všechno) versus zbytek společnosti. nic víc, nic méně.

 • Martin (už bez taky m) • 17. února 2015

  peter. napsal

  http://www.fzu.cz/~sipr/documents/ekonomika_na_kravach.html

  Výborné!
  Asi ne „exaktně přesné“, použitá metodika poplatná humoru, nicméně zejména „Evropský kapitalismus“ a „Americký kapitalismus“ jsou v tomto „kravském podání“ velice výstižné… Dokonalá cesta do…, a mimo realitu – tj. tam kde dnes „elity“ těchto zemí skutečně jsou – ale bez humoru a smíchu… co léčí a uzdravuje.
  Člověk by se měl smát, i když… a co nejsrdečněji, upřímně.
  Ďakujem, pán Peter.

 • Sio • 17. února 2015

  Irena napsal
  Sio, vy tedy máte dneska nějakou kritickou náladu nezdá se vám? Oháníte se počasím a toho jaderného fyzika z KOB jste si ani nebyl ochoten poslechnout a myslím, že to bylo právě převážně o počasí.

  Jsem halt kriticky uvažující člověk, nic neberu bez námitek, někdy je uvedu, někdy ne.. Uvádím počasí jako příklad velkého systému. Ireno, zřejmě nemám tolik času a energie, co vy. Poslechl jsem si tu přednášku o mozku, od Saveljeva, taky nebyla na 5 minut. Ke KOB se dříve či později dostanu. Jen mám pocit, že mi v práci teď fakt spotřebovává mozek těch 25% energie, vracím se večer totálně vyšťavený.

 • Sio • 17. února 2015

  Béda napsal
  Vy jste pro mne moc náročný čtenář. Vám se jeden těžko zavděčí. Chtěl jsem psát obecně, malinko vnést nový pohled na věc (viz 4 hlavní ekonomické konflikty od kterých se odvíjí politika a její válečné pojetí – nutnost řešit konflikty v celém komplexu, nikoliv jednotlivě, pohled na BRICS jako „alternativu“) a okořenit to několika aktualitama. Holt každému se nikdy nelze zavděčit.

  Bédo, z toho si nic nedělejte. Ve vztahu k vám u mě silně převažují pozitivní emoce, rozhodně vám to pálí, to nezpochybňuji. Jenže hodnocení +++++ dávám jen vyjímečně. :-)

 • Béda • 17. února 2015

  Sio,

  Co jako profík soudíte o tomto? http://www.wertyzreport.com/clanek/nsa-ukryla-do-pocitacu-po-celem-svete-spyware

 • Béda • 17. února 2015

  http://www.noveslovo.sk/c/Ako_to_bolo

 • Aleš • 17. února 2015

  béda, sio – kamerové systémy už špiclují celou naši věznici, pardon vesnici. Nějaký spyware, to už je přeci maličkost. Ještě že mám tu modrou knížku. Nechtěl bych bojovat proti bratrským národům na východ od nás. Posranec Kalousek by chtěl vyzbrojovat Praseňukovy hrdlořezy. Malý kousek k mobilizaci. Jdu ven blejt, i pár minutovým sledováním jakéhokoliv českého televizního kanálu se blížím k duševnímu potratu. K budování reálného kapitalismu vždy připraven!!!

 • Sio • 17. února 2015

  Béda napsal

  Sio,

  Co jako profík soudíte o tomto? http://www.wertyzreport.com/clanek/nsa-ukryla-do-pocitacu-po-celem-svete-spyware

  Jistěže technicky možné to je. Ale ne nadlouho, pro antiviry se zabývající firmy a nadšence není zase takový problém odhalit spyware, stačí jim sledovat provoz na síťové kartě a udělat analýzu. Na to vybaveni jsou. Kaspersky je firma vyvíjející antiviráky – dobrá reklama, ne?

 • hylahty • 17. února 2015

  Ransdorf: Schwarzenberg, to je kazišuk českého exportu.
  Jsem myslel, že se pochčiju smíchy, když jsem to od něj slyšel dnes večer na ČT v Událostech, komentářích. A jako nebál se toho Míra, šel tam do nich tvrdě, co to šlo :)

 • fajt • 18. února 2015

  http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/vyjimka-pro-manazery-htc-budou-jezdit-na-ceske-ridicaky/r~9629009eb74511e4aff10025900fea04/?utm_source=centrumHP&utm_medium=newsbox&utm_term=position-8 – no to jsou hovádka boooží, co k tomu jenom dodat – samozřejmě půjde o prachy, jinak by to ta bezvýznamná obluda z ODS s Topínkou nedělala – ale asi tak mazaný a v ceně jako jeho bývalý šéf Klausobáči asi nebude , ten si od jihokorejců za Nošovice naprosto drze řekl o miliardu, a taky ji dostal – přijel si pro ní osobně, ve třech prezidentských fárech, korejci z toho měli ještě skoro rok trauma – i když celý průběh úplatku čezkému náčelníkovi u svého soudu popsali ( v očekávání mirnějšího trestu) místní media držely pěkně hubu a papá tunel jakbysmet – nu vot kokotlina. ..)

 • Béda • 19. února 2015

  Sio,

  http://www.novarepublika.cz/2015/02/kaspersky-odhalil-americky-spionazni.html#comment-form

  Bývalý pracovník NSA potvrdil agentuře, že analýza „Laboratoře Kasperského“ je správná. Další bývalý zpravodajský agent zase oznámil, že NSA skutečně vyvinula technologii pro úkryt spyware v pevných discích.

  Problém státní kyberšpionáže ze strany USA se stal aktuálním poté, co bývalý zpravodajský pracovník USA Edward Snowden předal novinářům řadu tajných dokumentů o jejich činnosti.