P. C. Roberts: Důvěryhodnost západních médií se nachází ve volném pádu

Jak sděluje Gallupův ústav, věří svým tištěným a televizním médiím jen 32 % Američanů. Ještě méně – a to pouhých 14 % – věří americkým médiím příznivci republikánů, následováni kategorii 18 až 49letých, kde médiím důvěřuje 26 % lidí. A posléze jsou zde Američané tzv. nezávislí, kde je důvěra v média 30procentní. A tak jediná skupina, kde se nalézá nadpoloviční většina lidí s důvěrou v média, jsou příznivci demokratů, věřící v pravdu médií v 51 procentech. Hned po nich zabírají příčku nejvíc médiím věřících Američané starší 50 let, kde o pravdě médií nepochybuje 38 % lidí.

Z průzkumu vyplývá závěr, že staří Američané, kteří jsou současně i příznivci demokratů, zůstali jedinými, kteří pravdě médií ještě jakž takž věří.

Není obtížné konstatovat, proč důvěra v média tak hluboce poklesla. Korupční Clintonův režim, který se dnes nalézá velmi blízko svého znovuzkříšení, dovolil, aby americká média, včetně médií nezávislých, pohltilo šest megakorporací, čímž nezávislé informování vřejnosti vzalo za své. Nátlak, s kterým korporátní vlastníci okamžitě vyrukovali na zbytkové tiskoviny, společně s tahem na zisk, pak jakékoli svobodné informování veřejnosti zabily. A tak zde zůstala média jen opakující téze vlády či kapitánů korporátního tisku, což je sice ten nejlacinější a nejméně kontroverzní způsob informování, ale mezi lidmi současně i nejméně populární.

Vybral a přeložil Lubomír Man

Zdroj: Paul Craig Roberts

***

Drazí čtenáři,

Této webové stránce věří celosvětově více lidí, než jich věří deníkům Washington Post, New York Times, či televizním stanicím CNN, Fox News, BBC či jakémukoli jinému západnímu tisku či západní televizní stanici. Počet mých čtenářů je mnohonásobně vyšší, než je počet čtenářů deníku New York Times. Mé knihy byly přeloženy do ruštiny, čínštiny, češtiny, korejštiny, němčiny, francouštiny, turečtiny a španělštiny.

Avšak bez ohledu na širokou obec mého čtenářstva, podporuje tuto webovou stránku jen nepatrné procento angažovaných čtenářů. Kdyby peníze směřovaly na toto jediné místo, kde lze ještě číst pravdu, dalo by se pro pravdu vykonat mnohem víc.

Tuto webovou stránku nepodporuje žádná nadace – a kdyby ji podporovala, byla by vyškrtnuta ze seznamu hostů pro Dinner Party v New Yorku a Washingtonu zrovna tak, jak jsem z něj byl vyškrtnut i já.

Tato webová stránka nevede inzeráty. Protože jakmile by ji podporovali inzerenti, čtenářský zájem o ni by opadl a inzerenti by stránku ovládli. Peněz by se zneužilo k podkopání mé nezávislosti a můj hlas by byl umlčován.

Jestliže lidé pravdu nepodpoří, nezaslouží si ji a nebudou ji mít.

Dary:

Donate by mail:

The Institute for Political Economy
Wells Fargo
23046 Panama City Beach Parkway
Panama City Beach, Fl 32413

Donate by Cryptocurrency

Překlad: Lubomír Man

Přejít do diskuze k článku 10 komentářů