P. C. Roberts: Válka Západu proti pravdě

Západní válka proti teroru byla vždy též válkou proti pravdě. Už po dobu 15 let, a to od 11. září 2001, ukazovala ta válka prstem na vymyšlené zbraně hromadného ničení, včetně chemických zbraní Saddáma Husajna, na jeho údajné napojení na al-Kájdu, na vymyšlené iránské nukleární zbraně, na nekonenečné lži o Kaddáfím, na vymyšlenou ruskou invazi na Ukrajinu atd. Vlády tzv. západních demokracií došly k názoru, že jim v zájmu dosažení svých cílů nezbývá zkrátka nic jiného, než se dát do holportu s lhaním. A nyní se tyto prolhané západní vlády pokoušejí zdiskreditovat ty obhájce pravdy, kteří našli odvahu se proti jejich lžím postavit.

A tak se pod soustředěným útokem EU a západních presstitutek ocitla v prvé řadě média ruská, coby prý dodavatelé „falešných zpráv“. A pochopitelně, poslušna rozkazu svého pána z Washingtonu, vydala EU okamžitě rezoluci, namířenou proti ruským médiím za to, že podle not Washingtonu nechtějí hrát. Což prezident Putin doprovodil slovy, že tato rezoluce je „jasným a viditelným znakem degradace myšlenky demokracie v západní společnosti“.

Jak předpověděl George Orwell, je v západních demokraciích „v současné době pravda považovana vládami za nepřátelský čin.“ A zgruntu nová webová stránka propornot.com jako součást spuštěného orchestru pohotově zveřejnila seznam dvou stovek internetových webových stránek, které poskytují informace a názory, jež jsou v rozporu s informacemi a názory presstitutek sloužících vládám.

Je to CIA, či Národní nadace pro demokracii, či George Soros, které daly tento seznam dohomady? Jsem hrdý na to, že i paulcraigroberts.org na tomto seznamu figuruje.

Jde o to, že Západ plně přijal sionistický způsob, jak jednat se svými kritiky. Kdokoli se postaví proti nehumánnímu jednání s Palestinci, je pohotově démonizován jako antisemita. A na Západě jsou pak všichni ti, kteří nesouhlasí s protiruskými lžemi či s bezohledným počínáním veřejných činitelů, démonizováni jako „ruští agenti“. Vždyť nakonec i samotného čerstvě zvoleného prezidenta USA západní média vyznamenala tímto epitetem.

Naznačené schéma, podle něhož jsou hlasatelé a šiřitelé pravdy označeni za propagandisty, lze ovšem lehce obrátit proti těm, kteří si to schéma vymysleli. Svým seznamem dvou stovek proskribovaných webových stránek dali totiž lidem možnost, aby při svém hledání pravdy začali právě tyto stránky masově vyhledávat. A navíc – současné křečovité západní úsílí vykladače skutečné pravdy zdiskreditovat je důkazem, že západní vlády a jejich presstitutky se staly jak k pravdě, tak k odlišným názorům zcela netolerantní, a jsou pevně rozhodnuty přinutit lidi k tomu, aby jejich vládní lži přijímali coby pravdu.

Takže jasně vyjádřeno: Jestliže západní vlády a západní sdělovací prostředky skutečnou pravdu neuznávají, jakým právem se i nadále označují za demokratické?

Presstitutka z nejhanebnějších, deník Washington Post podporovaný Washingtonem napsal, že všechna alternativní média jsou složena z ruských agentů. Craig Timbery, známý poskok tohoto deníku, postrádající buď morálku, nebo inteligenci, ale nejspíš obojí, k tomu poznamenal, že dva týmy nezávislých pozorovatelů – z nichž ani jeden samozřejmě konkrétně neuvedl – došly k názoru, že Rusové ke svému informování využili mé důvěřivosti. Ale nejen důvěřivosti mé, ale i prý důvěřivosti stránek CounterPunch, Rona Paula, M. Chossudovského z Global Research, Rainorda, L. Rockwella a vůbec důvěřivosti 194 dalších webových stránek, aby prý tak pomohly „rebelantskému kandidátovi“ Trumpovi se dostat do Bílého domu.

Zaznamenejme ten termín, přilíplý Timberym na Trumpa – „rebelantský kandidát“. Ten nám totiž sám o sobě sdělí všechno, co potřebujeme vědět.

Od Clintonova režimu překonává seznam válečných zločinů spáchaných západními vládami seznam válečných zločinů nacistického Německa. Miliony muslimů v sedmi zemích byly vyvražděny či vyhnány ze svých domovů. Ale ani jediný západní zločinec nebyl za tyto válečné zločiny ještě povolán k zodpovědnosti.

Ohavný Washington Post je předním obráncem těchto válečných zločinců. A všechen západní tisk a TV média jsou tak průkazně zapleteny do nejhrůznějších válečných zločinů svých vlád. A kdyby spravedlnost přece jen někdy v budoucnu získala vrch, octnou se na lavici obžalovaných vedle manželů Clintonových, vedle Bushe ml., vedle Dicka Cheyneyho a Obamy též všichni ti darebáci ze západních médií.

Zdroj: Paul Craig Roberts

Překlad: Lubomír Man

Přejít do diskuze k článku 9 komentářů