Perličky z tisku za listopad 2016

*Margaret Thatcherová – Jak jsme rozvrátili SSSR: „Sovětský svaz byl zemí, která představovala pro západní svět vážné nebezpečí. Nemluvím o nebezpečí vojenském. To nám ve skutečnosti nehrozilo. Společenství našich států je dostatečně vyzbrojeno, a to včetně zbraní jaderných. Mám na mysli hrozbu ekonomickou. Díky politice plánování a zvláštní kombinaci morálních i materiálních podnětů se Sovětskému svazu podařilo dosáhnout vysoké úrovně ekonomiky. Nárůst HDP měl v průměru dvakrát vyšší než my (rozuměj země Západu – pozn. překl.). Pokud zvážíme také ohromné přírodní bohatství SSSR, vyjde nám, že při racionálním řízení hospodářství měl SSSR zcela reálné předpoklady vytlačit nás ze světových trhů. Proto jsme trvale podnikali opatření zaměřená na oslabení sovětské ekonomiky a na vyvolání jeho vnitřních problémů.“ (Podle různých výpočtů zemřelo v důsledku toho v Rusku v období „divokého kapitalismu“ v 90. letech předčasně něco mezi 1 a 11 miliony lidí z důvodu ztráty víry v sebe sama a ve svou zemi a pocitu vyřazení ze společnosti a života.)

*Hynek Kmoníček: Víte, každý oheň je někým udržován a udržuje ho ten, který se u toho ohně chce ohřát, nejde o toho, kdo se na tom ohni pálí.

*Demokracie podle Hayeka není absolutní hodnotou. Svoboda vyžaduje, aby většině lidí bylo zabráněno, aby rozhodovali o tom, jakým směrem se politika a společnost vydá. Hayek tento názor ospravedlňuje vytvořením hrdinského narativu o extrémním bohatství. Superbohatá ekonomická elita je pro něho na úrovní filozofických a vědeckých průkopníků. Tak, jako musí mít politický myslitel právo myslet i nemyslitelné, superbohatí musejí mít svobodu dělat nemyslitelné, aniž by je při tom omezoval veřejný zájem či veřejné mínění. Superbohatí jsou pionýři, experimentují s novými životními styly, vytvářejí cesty, po nichž ostatní budou následovat. Pokrok společnosti závisí na svobodě těchto nezávislých superbohatých, kteří musejí mít právo získat tolik peněz, kolik chtějí, a utrácet je, jak chtějí. Všechno, co je dobré a užitečné, vzniká z nerovnosti. Nesmí existovat žádná vazba mezi zásluhou a odměnou, mezi vydělaným a nevydělaným příjmem a nesmí být žádné omezení výše rent, které mohou superbohatí ostatním lidem účtovat. Zděděné bohatství je sociálně užitečnější než vydělané bohatství. Bohatí, kteří nemusejí pracovat, se mohou věnovat ovlivňování myšlenek a názorů, vkusu a přesvědčení. V době, kdy Thatcherová hodila tuto knihu na stůl, vznikla už na obou stranách Atlantiku živá síť analytiků, lobbistů a akademiků, šířících Hayekovu doktrínu. Milionáři si najali myslitele, kteří s brilantním využitím psychologie a lingvistiky proměnili Hayekovu hymnu bohatým v přesvědčivý politický program. Trump, který nemá žádnou koherentní politiku, není klasický neoliberál. Ale je to perfektní příklad Hayekova nezávislého bohatce – člověka, který má prospěch ze zděděného bohatství, člověka, který nepociťuje potřebu respektovat běžnou morálku.

*Videli ste debatu a spôsob, akým hovorili, ako sa navzájom obviňovali a zosmiešňovali? Chceme v našej krajine takúto demokraciu a voľby? pýtal sa Rúhání svojich stúpencov v meste Arák. Rúhání prezradil, že v septembri na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku sa ho pýtali, ktorého z amerických prezidentských kandidátov by uprednostnil. Odvetil som, že čože? Mal by som uprednostniť zlého pred horším alebo horšieho pred zlým?

*Fakta na stole: Vláda Angely Merkelové financovala manžele Clintonovy. Podle informací německého deníku poslalo ministerstvo životního prostředí manželům Clintonovým částku ve výši pěti milionů dolarů. Přes Nadaci Clintonových mohli politici, hlavy zahraničních států a lobbisté koupit svůj vliv na americkou politiku, uvádí deník. Nadaci Clintonových se podařilo od začátku své existence nashromáždit více než 1,9 miliardy dolarů.

*Mezinárodní trestní soud (ICC) není to soud zřízený k tomu, aby volal k zodpovědnosti premiéry Británie nebo prezidenty Spojených států, shrnul už před časem bývalý britský ministr zahraničí Robin Cook. Není divu, že od Káhiry na severu po Johannesburg na jihu Afriky všem těmto našim spravedlivým institucím svorně přezdívají „soudy bílého muže“ a s žádnou spravedlností si je spojit ani neumějí. Nabízí se tím ale přesto precedentní pohled na to, že i politici – ano, v určitých velmi specifických případech a jen na příkaz z Washingtonu, Londýna či Paříže – souzeni za válečné zločiny být mohou.

*Obsáhlá zpráva Africké unie viní Madeleine Albrightovou ze sabotování mezinárodní mise pod hlavičkou OSN na pomoc Rwandě, kde bylo během 100 dní povražděno 800 tisíc Rwanďanů – jinými slovy, kdyby Spojené státy aktivně nevystupovaly proti vytvoření mírové mise, bylo by zachráněno téměř milión lidských životů. Naprosto odlišný přístup Albrightové k hororu ve Rwandě a ke krizi v Kosovu, kde se dalo bombardování NATO předejít, kdyby došlo na schůdné diplomatické kroky, je ilustrující.

*Lavrov označil bombardování Jugoslávie silami NATO za agresi. Bombardování Jugoslávie silami NATO v roce 1999 bylo agresí – prvním útokem v Evropě na suverénní stát po roce 1945.

*Jírovec: Stabilizace určité země se nechtěně podařila ve Vietnamu, když tam Američané přestali válčit. Z hlediska USA splnila svůj účel invaze do Panamy (1989), kde se vymkl kontrole bývalý agent CIA Noriega. Podobně jako v srpnovém Československu tam šlo o ochranu parciálních zájmů mocnosti na předem vykolíkovaném území. Rozdíl byl v počtu obětí. Několikatýdenní „stabilizace“ Panamy zabila asi 4000 lidí, tedy desetkrát víc než komunistický teror v Československu za 40 let.

*Období mccarthismu je z našeho hlediska zajímavé, protože vedlo ke stíhání, propouštění a existenčnímu znemožnění velkého množství lidí, ke špiclování a udávání. O černých listinách a věznění ani nemluvě. S mírnou trochou ironie lze říct, že se českoslovenští komunisté měli kde učit. V ČT 24 nedávno kdosi vzpomněl Miladu Horákovou. Od popravy, povídají, ji prý nezachránilo ani to, že se za ní postavily světové osobnosti. Jenže případ Horákové není možné oddělit od Ethel Rosenbergové, která byla popravena v roce 1953. Bez ohledu na přímluvu stejných osobností.

*Martin Schulz: „Není filosofií Evropské unie, aby dav rozhodoval o jejím osudu.“ Je tudíž navýsost jasné, že lid představuje v demokracii rušivý, někdy přímo škodlivý element.

*Ilona Švihlíková: Současná mezinárodní dělba práce se od koloniálního systému nijak zvlášť neliší. Jen bývalé koloniální státy nahradily nadnárodní korporace. Logika fixace nerovnosti, prohlubování závislosti a transferu bohatství z chudších zemí do bohatších zůstala zachována. Pokud jde o státní aparát, kolonizátoři zůstali někde na půlce cesty – nezlikvidovali ho (zavést vlastní koloniální správu by bylo drahé), jen oslabili a dbají na to, aby u moci zůstávali jejich příznivci (z našeho pohledu kolaboranti).

*Prezident Putin sdělil EU a USA, že nebude Ukrajinu zachraňovat nebo dokonce okupovat. Problém Ukrajina se tak stává problémem EU.

*Kmoníček na Aktuálně cz.: Co se týče posilování proruských vlivů, já mám rád čísla. Teď jsem se díval do statistik. Česko-ruský obchod byl podle ruské statistiky vloni 598,3 milionu dolarů. Holandský byl 21 miliard dolarů, a to ještě měli v Nizozemí dlouhodobě Putinovu dceru. Každý si může učinit závěr sám o realitě toho kterého trendu. Rozleptání evropského míru ale není analytiky považováno za centrální ruský strategický záměr, protože by to pro ně nebylo zas až tak výhodné. Všechny evropské spory přece dříve nebo později končily válkou a v ní Rusko obvykle získávalo území a ztrácelo vše ostatní – lidi, peníze, schopnost vlastní změny. Naše dějiny jsou samozřejmě poučením, že Rusko nelze podcenit a vždycky bude součástí našich rovnic. A stejně nejde podcenit ani Německo, Polsko, Maďarsko. S nimi všemi jsme měli násilné konflikty od roku 1918, a přesto některé z nich nejsou ani maličkou součástí naší bezpečnostní obsese.

*Tereza: OSN přišla ještě s jinou variantou, a ta počítala s tím, že by al-Kájda dostala ve východním Aleppu autonomii. Tý bláho! Usáma bin Ládin se musí v hrobě za své hubené břicho popadat! Kajdistický pidistáteček. Co nikdy nedokázal on sám, zařídila by za něj OSN! Trump v předvolební kampani mučení oslavoval, málem vymýšlel své vlastní „triky“, a teď tohle. Znamená to ale, že waterboarding a další mučící praktiky, které naši demokracii činí větší a skvělejší, opravdu zavrhne? On ten pan Verhofstadt ve skutečnosti prohlásil, že „Rusové a Američané a Turci společně víceméně pracují na evropském území, aby zničili evropský model“. To už není jen panika, ale rovnou paranoia. Samozřejmě, s lidmi typu tohoto pána na nejvyšších příčkách EU by nás zvalchovala i Papua Nová Guinea, ale ta o to – zřejmě naštěstí – nejeví větší zájem, přinejmenším prozatím. Já sice tuším, že je skvělé mít někoho, na koho můžu hodit všechny hříchy světa a zbavit se jakékoli zodpovědnosti, ale strkat všude Putina, onoho „všeobjímajícího přítele všech našich nepřátel“, je ze všeho nejvíc neotřesitelným důkazem toho, že naše „elity“ s konečnou platností ztratily kontakt s realitou, že netuší, že každým svým dalším slovem, natož činem, který nevede k pojmenování našeho stavu, vesměs vše jen zhoršují. Co na tom, že pateticky oplakáváme oběti teroristických útoků kdekoli v Evropě, když lidé, kteří vlastně kdysi dali teroristům do rukou zbraně, výbušniny a peníze, kráčejí v čele všech těch smutečních průvodů?

*Evropa má poprvé po II. světové válce strach ze zmírnění napětí. Když nový americký prezident řekne, že nechce vést vojenské intervence, které způsobují jen chaos a destrukci, a že se chce férově dohodnout s ruským protějškem, tak je ve vůdčích médiích označován za riziko pro světový mír.

*Média neustále důrazně sdělují, že patříme a musíme patřit k euroatlantické civilizaci! Jiné civilizace jsou špatné. Jestli se nepohřbí samy, tak jim pomůžeme.

*V této velmi citlivé fázi jednání obou jaderných velmocí není nikdo v New Yorku či Moskvě zvědavý na názor Němců. Doporučuji německým představitelům to vzít na vědomí, a jen tiše pozorovat a analyzovat.

*Když Čína začala stavět rychlodráhu mezi Srbskem a Maďarskem, pak tato rychlodráha naplní svůj skutečný smysl tehdy, když povede přes Bratislavu a Prahu do Hamburku.

*Tři země – USA, Ukrajina a ostrovní stát Palauská republika – hlasovaly ve Třetím výboru Valného shromáždění OSN proti rezoluci o nutnosti boje proti heroizaci nacismu a nutnosti čelení současným formám rasismu, rasové diskriminaci a xenofobii. Informovala o tom agentura Associated Press.

*Tereza: Hned po oznámení výsledků amerických voleb šéf Aliance Jens Stoltenberg zkusil Trumpovi, tedy vlastně americkému prezidentovi, načrtnout jeho povinnosti v podobě nutnosti mobilizovat snad až 300 tisíc vojáků proti ruské hrozbě. Pak mu nejspíš došlo, že nepíše nějakému druhému Jakubu Jandovi, který by z takového diktátu výskal nadšením, a tak se lehce zklidnil a o pár dní později už spíš jen ublíženě varoval, že bez NATO „Západ zkolabuje“. Sice netuším, jak přesně by ruský pinochetovský kapitalismus zlikvidoval náš Západ a náš kapitalismus, natož proč by to vůbec dělal, ale je očividné, že patetických a zbytečných slov není nikdy dost. Pokud totiž Amerika – její daňoví poplatníci – přestane ty zbraně Alianci platit, tak se Evropa zhroutí – požadovaná dvě procenta HDP mohou v mnoha případech zlikvidovat ostatky sociálního státu už jednou provždy. Zbraně nad lidi! Jako upřímné heslo do voleb to nezní špatně, ne? A to se přitom EU už rozpadá sama o sobě a ve spoustě důležitých zemí mají – právě kvůli zhoršujícím se životním podmínkám a standardům – nakročeno k vítězství protiunijní strany. Zbídačit lidi ještě víc jen kvůli Stoltenbergovi, jeho generálům a jejich čekání na ruskou agresi (třeba) do Pobaltí… Takhle ovšem můžeme čekat i dekády. A pokud Rusové po celou tu dobu nezaútočí, tak se budeme vždy ujišťovat, že jen proto, že jsme zaujali tak rozhodný postoj a vyplácali na zbraně biliony. Je to zaručená cesta do pekel pro evropské daňové poplatníky a zaručená cesta do ráje pro americké zbrojaře, i když by to správně mělo být přesně obráceně. Když jsme ale u toho, Pobaltí hlásí největší odliv původních obyvatel na Západ. V regionu tak zůstávají především ruskojazyční „neobčané“, a ti se časem mohou změnit ve většinu tamních obyvatel. A NATO je bude chtít bránit před ruskou agresí… Není ten svět pod vedením našich lídrů skvělý? Monty Python hadr.

*Financial Times publikovaly článek s nadpisem „Mohou oligarchové zachránit Rusko?“, v němž naprosto vážně přesvědčují čtenáře: Před dvaceti lety malá skupina ruských oligarchů zachránila zemi před návratem ke komunismu. Tehdy oligarchy poskytnuté finanční a organizační zdroje zajistily Jelcinovi vítězství nad Zjuganovem. Nyní se Rusko opět nachází v ohrožení. Nevšímejte si Putinova chvástání, bývalá velmoc je v hlubokém úpadku. Izolace a sankce nadále neúprosně sílí, barbarský konflikt v Sýrii nemá žádný praktický účel. Proč oligarchové musejí podstoupit riziko a zorganizovat převrat v Kremlu? Stejně jako v roce 1996 především ve vlastním zájmu. Mnozí z nich přišli o velké sumy peněz. Ačkoli většina oligarchů byla schopna přesunout svou rodinu a velkou část kapitálu do Londýna či Paříže, jejich aktiva v Rusku nejsou imunní vůči možnému vyvlastnění. Někteří se dokonce obávají, že dlouhá ruka Moskvy je donutí vrátit peníze zpět do země, odkud je vyvezli.

*Ruský řezník se zaručil za Sýrii uprostřed mrtvých těl odpůrců Bašára Asada: nic nového. Pořád stejné ruské divošství, barbarství a pohrdání lidským životem. Dohadovat se s Rusy – marné úsilí: Rusko není civilizovaná země. I když dobře chápeme neochotu USA zapojit se do konfliktu na blízkém východě, jasně to přidává na odhodlanosti šílenci ze severu: Krym a Donbas, agresivní nálety až do Karibiku. Putin a Asad páchají nové válečné zločiny, i když se od nich očekával kompromis a mír. Je nezbytné Rusy zastavit, proto zvyšujeme dodávky protitankových zbraní a prostředků protivzdušné obrany vzbouřencům. Putin je tvrdohlavý, ale pár desítek ohořelých koster ruských letadel a vrtulníků sestřelených raketami Stinger by byl zkrušující úder chladnokrevnému zabijákovi. Vy, Rusové, řekli jste si o to sami. (Odpusťte mi, vážení čtenáři, ale při čtení těchto perel moderního evropského „humanismu“ se na jazyk mimoděk vtírá již proslavené vyjádření Sergeje Lavrova: Debilové, bl…)

*Bývalý předseda vojenského výboru NATO, německý generál Harald Kouyate, který vystoupil 9. října 2016 ve vysílání prvního německého televizního kanálu ARD a vyjádřil se velmi jasně a důrazně. Řekl: „Zavřít vzdušný prostor v Sýrii nejsou Američané schopni. Jediný stát, který může uzavřít syrský vzdušný prostor, je Rusko. Rusko má absolutní převahu ve vzduchu. Pokud by Rusové chtěli, potom by v Sýrii museli i vrabci chodit pěšky…“

*Ruská Akademie věd oznámila, že spolu s dalšími zahraničními držiteli vědeckých nobelovek se jejím členem stává i Henry Kissinger. Je sice držitelem Nobelovy ceny za mír, ale současně se tak stal i prvním ruským akademikem obviněným z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti ve Vietnamu, Kambodži, Laosu, na Východním Timoru, v Chile, Bangladéši nebo na Kypru… Je samozřejmě otázkou, proč si v Moskvě vybrali právě jeho. Ruská akademie věd má 1125 volených členů, přičemž ze zahraničí jich je 475, tedy skoro třetina. V sekci mezinárodních vztahů jsou ale zahraniční jména jen tři.

*Zlatý poklad ruské carské rodiny, která prosila o azyl v Anglii a nedostala ho, skončil i díky spolupráci Československých legií v Londýně a New Yorku. Tenkrát tento poklad převyšoval trojnásobně zlaté rezervy Bank of England.

*Mojmír Grygar – O novém úskoku Daniela Hermana. Opřel se o katolickou církev, přestože jako žid musel zapřít víru svých otců. „Ministr vyjádřil svou hlubokou lítost nad tím, co se stalo před 70 lety při vyhnání Němců a co narušilo tisícileté soužití Němců a Čechů.“ Z tohoto sdělení lze vyvodil, že to nebyl záměr německých nacistů vyhladit český národ (Hitler již v Mein Kampfu prohlásil, že středoevropský prostor musí být zbaven slovanského osídlení), nýbrž poválečné jednání Čechů, které narušilo tisícileté soužití obou národů. Hermanovi se podařil husarský kousek – bavorský ministerský předseda Horst Seehofer ocenil jeho návštěvu jako hvězdnou hodinu bavorsko-českých vztahů. Hermanovo exaltované povídání o tom, jak zavedl dalajlamu do barokní kaple v Nosticově paláci a jak přitom ucítil závan velké duchovné síly, by spíš poskytlo Jaroslavu Haškovi námět pro satirickou povídku, než aby dalo podnět k teologické disputaci o sjednocení křesťanství s tibetským modlářstvím.

*K tomu pan Herman ještě prohlásil cosi v tom duchu, že se pro spoustu lidí stal zosobněním pravdy, nebo tak něco, tak to už je na psychiatrickou diagnózu. A na diagnózu jsou i naši političtí i nominální křesťané, kteří se nedlouho poté, co obrali stát o desítky miliard, vrhli na buddhismus a snad i marxismus.

*Stanislav Huml: Lež a nenávist jsou hybatelem pod heslem pravda a láska. Žijeme v době absurdit. Vládní ministr jde na protivládní, chcete-li protirežimní demonstraci. Chce ocenit strýčka, který přežil holocaust a pár týdnů předtím místo účasti na tryzně v Terezíně za oběti holocaustu, jede na sjezd „milých krajanů“, jejichž dědové se na něm podíleli. No není to blázinec?

*Jaroslav Doubrava: Vzpomínám si, že když jsem poprvé přiletěl do Číny, omlouvali se mi, že mě přijímají v malém provinčním městě. Mělo deset a půl milionu obyvatel.

*Dokumentarista Michael Moore se v říjnu vyjádřil: Na celém Středozápadě, v tzv. zrezavělém pásu států, rozumím tomu, proč jsou lidé rozhněváni. A vidí Donalda Trumpa jako svůj Molotovův koktejl, který hodí do politického systému. Myslím, že chtějí systém vyhodit do povětří.

*Volba Donalda Trumpa americkým prezidentem podle Krejčího rozkolísá establishment i v Evropě. „Když se mění pán, vazal znejistí. S tím nic nenaděláme,“ podotýká profesor. Česká televize brečí od rána.

*Čili, s nadsázkou řečeno, pokud někdo bude chtít uchovat alespoň současné status quo, bude muset veškeré hlasování pro jistotu zrušit, protože „kauza Trump“ jasně ukázala, že systém přestal být všemocný, vztek a zoufalství obyčejných lidí je mnohem silnější, než si systém připouští, a tak dostává jednu ránu za druhou. Obecně platí, že za demokracii naše elity považují jen to, co se hodí onomu 0,1 procenta tam nahoře, zatímco populismus je vše, z čeho by mohli mít prospěch i obyčejní lidé. Pokud to takto vidí i premiér české vlády, vypovídá to cosi nepěkného spíš o něm než o Trumpovi.

*Jen 48 procent Američanů má práci na plný úvazek. Státních/vládních zaměstnanců je dnes o 10 milionů víc než lidí pracujících v průmyslu, 47 procent občanů USA si nemůže dovolit návštěvu na pohotovosti, kde se platí 400 dolarů… Bude fuška s tím pohnout a „Make America Great Again“ (udělat Ameriku znovu, ještě jednou, velkou).

*Zbořil: Američtí voliči neznajíce názory ČT zvolili překvapivě Trumpa.

*Lubomír Man: Představa, že by se nový prezident USA mohl s Putinem domluvit na ukončení rozvíjející se druhé studené války, vzbudila – jak se zdá – v Evropě hotovou paniku.

*A pokud nesouhlasíte s principy americké výjimečnosti, jak je postuloval třeba Glenn Greenwald: 1) naše zabíjení je lepší než jejich, 2) nic z toho, co děláme, nelze označit za terorismus, 3) válečné zločiny páchá jen nepřítel – pak jste ruský agent. V defektech naší současnosti se lze hrabat dlouho. Nebo si lze rovnou připustit, že Západ už zemřel. A v matrixu to začíná dost zapáchat.

*Novotný: Lež je regulérním zbožím. Politická korektnost je ve skutečnosti úchylná, protože pouze zatemňuje stav věcí. Mohou zmanipulovat jakékoli volby a ještě se tvářit, že bojují za demokracii.

*Kotrba: NATO je mrtvé už čtvrt století. Jen to jeho generálové ještě nezjistili. Proč je mrtvé? Vzniklo jako obranný pakt proti „bolševismu“ Stalina, Chruščova a Brežněva. Proti neznámé „Rudé říši“. Ne jako světová policejní organizace. Nikdo už dnes nechce platit jeho expanzivní akce, pokud z nich nic nemá. Války současnosti se vedou ne pro vítězství, ale pro zisk. Není-li zisk, konflikt se nekoná či zamrzne. Evropa je v podílu na rozhodování mimo hru. Není schopna garantovat, že dohody, které uzavře, bude za dva roky ještě plnit. Brexit je ukázkou této neschopnosti. Z Velké Británie bude Malá. Dohody mohou uzavírat silné, stabilní mocnosti. Evropa není mocnost. Evropa je dnes nefunkční konfederace několika desítek nadnárodních korporací. Ano, domnívám se, že Evropa připadne při případné Jaltě II. Rusku. Z hlediska geopolitického je to logické. Stejně tak je logické, že Střední Amerika připadne v této dohodě Spojeným státům. Je mi líto Castrových vnoučat, ale geopolitika není sentimentální. A tak z elit se stanou šašci, lid to uvidí a nakonec je svrhne. Bruselští šašci nepochopili, k čemu došlo v USA. Nepochopili, k čemu došlo v dalších zemích a k čemu dojde. Oni nemyslí. Oni jen žvaní.

*Ondřej Neff: U nás s řečí od plic boduje vicepremiér Andrej Babiš. Když slyšíte Sobotku, máte pocit, že vidíte úhoře, jak se svíjí. Obama, který byl pokládán za politickou holubici, vedl stále po dobu svého působení nějakou válku. Tito lidé skutečně šířili pravdu a lásku ohněm a mečem.

*John McCain, republikánský senátor: Americký politik vyzval administrativu nového amerického prezidenta, aby nevěřila ruské vládě a naopak stála po boku těch, kteří bojují proti tyranii a ne na straně Kremlu. Vladimir Putin nedávno vyjádřil přání, aby se zlepšily vztahy se Spojenými státy, uvedl senátor, měli bychom být ale opatrní na jeho prohlášení, jakož i na všechna další ze strany bývalého agenta KGB, který uvrhl svou zemi do tyranie, zabil své politické oponenty, napadl sousední země, čímž ohrozil americké spojence a snažil se zdiskreditovat americké volby. Cena za nový reset bude záležet na tom, zda Kreml přizná alespoň část spoluviny na masakru, který Putin a Asad spáchal na syrském lidu. Vždy když americký národ dosáhl vrcholu své velikosti, tak byl na straně těch, kteří bojují proti tyranům. To je to, o čem si budeme muset znovu promluvit, dodal McCain.

*Možná bylo ze všeho nejdůležitější „zbavit se“ té válečnické Hillary a její rodinné nadace, v níž si kdekdo mohl za pár milionů koupit jakoukoli americkou válku proti komukoli. A co čeká Ukrajince v blízké budoucnosti? Zima. EU jim až dosud ruský plyn vždy zaplatila, snad tomu tak bude i letos.

*Zdeněk Zbořil: Heslo „Jsme Západ!“, v nejrůznějších podobách a skrytých významech, dominovalo letošním vzpomínkovým slavnostem spojeným s dvoujediným výročím 17. listopadu tak výrazně, že bychom si mohli myslet, že medik Jan Opletal byl v roce 1939 zastřelen někým z Východu. Díky tomuto heslu se ale také podařilo zatemnit skutečnost, že německá okupační armáda přišla ze Západu, a že zejména na Západ, do koncentračních táborů, ve kterých práce osvobozovala, byli zavlékáni lidé z Východu k vykonávání otrockých prací, jak zněl terminus technicus Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku. Miliony jich pak bylo usmrceno různými způsoby, mezi kterými měl největší úspěch Cyklon B z produkce západní IG Farben. Už ale Komunistický manifest sepsali na Západě Karel Marx a Bedřich Engels, a to si slovo komunismus vypůjčili od tehdy v Evropě také dobře známých francouzských, tedy západních komunistů. Čeští sociální demokraté se pak vyučili ideologii socialismu od austroslavistů ve Vídni a 21 podmínek Komunistické internacionály přivezl do Prahy z Petrohradu český anarchista, komunista, později národní socialista, student ve Vídni a v Paříži a nakonec s německými okupanty spolupracující Emanuel Vajtauer. Dokonce i V. I. Lenin uměl německy, podobně jako téměř všichni vedoucí bolševici a světoví revolucionáři v Rusku, kteří, podobně jako on, hovořili a četli politické texty a výzvy v němčině, ve které v roce 1921 v Berlíně publikoval Nikolaj Bucharin svůj ve svém době známý spisek Transformation der Ekonomie. Sjezdy ruské sociální demokracie se až do roku 1917 pořádaly jen na Západě, a ty dva nejslavnější, na kterých vznikla strana bolševiků v letech 1902-1903 v Bruselu a v Londýně. Na jedné své konferenci se v roce 1912 dokonce sešli i v Praze, která tehdy ještě patřila na Západ, a to dokonce v dodnes stojícím Lidovém domě v Hybernské ulici. Z mnichovského Západu se dostalo do Prahy ujednání čtyř západních velmocí o rozbití ČSR a ze Západu přišla i německá armáda, která v roce 1939 okupovala Československo, i když pomocnou ruku ji tak trochu podaly středoevropské Polsko a Maďarsko. Kupodivu nejsou ani příliš rozsáhlá historiografická badání o úloze západních velmocí v roce 1948 v akci Únor, natož pak akci 1968, jak na to upozorňuje ve svých dvou pracích čtenářům webu Prvnizpravy.cz známý Vladimír Čermák. A konečně rok 1989 sice přišel z Východu, ale po dohodě ze Západem a můžeme souhlasit s autory, kteří píší, že polistopadový sociálně-ekonomický projekt je spojením toho nejhoršího, co nabízel západní kapitalismus a východní, ze Západu na Východ dovezený, socialismus. Asi nám nezbude, než se zase odvolávat na naši západní civilizaci, ale nezapomínejme, že toto slovní spojení nemá mezi miliardami obyvatel naší planety dobrý zvuk a je spojováno s evropským imperiálním kolonialismem, v jehož službách zlu byly (Tomáš Halík by řekl jako oleandr v mn.č.) hlavně křesťanské církve. A pokud je pravda, že Hillary Clinton utekla s Clinton foundation do Kataru, nepřehlédněme ani, že v této společnosti působí podivná postava z ruského ekonomického podsvětí. Pokud chtěli dnešní demonstranti měnit svět, ať už šlo o přistěhovalectví nebo tažení na Východ, měli by snad jen zvážit, zda si neuložili na svá bedra příliš velkou váhu a nepřeceňují západní orientaci Jeho svatosti dalajlámy, původem z Tibetu, žijícího v Indii, ale nejčastěji viditelného na cestovatelských výpravách za poznáním dobra v zemích zla.

*O. Krejčí: Konzervativci-tradicionalisté nezbožňují svobodu jednotlivce, ale tradici ukazující, že aristokracie je nadaná vlastnostmi, které jí umožňují vést společnost. Vést lépe než demokratický dav. První inspirace pro vznik evropského sociálního státu pochází z Německa osmdesátých let 19. století – a není z dílny liberálů, ale od konzervativců. Tehdy kancléř Otto von Bismarck vytvořil program sociálního pojištění, nemocenského pojištění a pracovních kompenzací, který se opíral o povinné příspěvky pracujících a zaměstnavatelů. Pak přibylo důchodové pojištění se státním příspěvkem – s argumentem, že dělník, kterého čeká penze, nebude pomýšlet na nějakou socialistickou revoluci. Původní liberalismus se zrodil z osvícenství. Odtud liberálové převzali myšlenku člověka schopného rozpoznat pravdu a vzděláním se stávat morálnější. To, co více než dva tisíce let před nimi v Číně tvrdil Konfucius. Jenže pak přišli ideologové takzvaného manchesterského liberalismu s radikálním kultem individualismu a vizí ekonomického člověka orientovaného na podnikání. Ti místo rozumu postavili do centra liberální doktríny osobní svobodu. Stát se měl změnit na nočního hlídače, který chrání před zloději a do ničeho jiného se neplete.

*Začátkem třicátých let 19. století přijala Belgie ústavu, do které včlenila slavnou deklaraci lidských práv. Ta byla velkou inspirací pro evropské revoluce roku 1848. Přibližně o čtvrt století později získal belgický král Leopold II. jako soukromou kolonii Kongo. Vladař pak vedl civilizační misi, během které jeho panovnický rod nesmírně zbohatl a tak trochu mimochodem přitom snížil počet obyvatel Konga z 20 milionů na 8 milionů. Čísla jsou převzata z Britské encyklopedie. Krutost belgických šiřitelů civilizace neznala mezí – a liberální ústava stále platila. Ještě na počátku 20. století liberálové kritizovali demokracii a všeobecné volební právo; ty obhajovali socialisté. Protidemokratické argumenty tehdejších liberálů zahrnovaly celou škálu tvrzení, od nevzdělanosti prostých lidí až po to, že například nezaměstnaný nepřispívá daněmi na provoz státu, a tudíž o něm nemá co rozhodovat. Z toho pak mnozí dovozovali, že váha hlasu ve volbách by měla být dána velikostí majetku či daní, nebo také třeba tím, že daný volič učí na univerzitě. I dnes často samozvaní ochránci liberálních svobod ve chvíli, kdy prohrají ve volbách či v referendu, hovoří o veřejnosti jako o nekvalifikovaném, nekompetentním davu. A co je ona realita? Realitou je kapitalismus. Podstatou kapitalismu není ani náboženská tradice, ani individuální svoboda, ale zisk. Liberalismus a konzervatismus jen deformovaně vykládají či někdy úmyslně zastírají tuto podstatu, aby přesvědčily sebe i okolí, že kapitalistický svět je nejlepším z možných světů. Kapitalismus v Evropě vznikl jako popření středověkého soustředění se na zajištění lepšího života po smrti. Musíme žít a hromadit bohatství zde a nyní, a to každý sám, nespoléhat na nějaké budoucí dobro a už vůbec ne na nějaké království Boží na zemi. Kapitalismus je reálná antiutopie. Nebo, jak se někdy říká, dystopie. Dystopie je ale obraz fiktivní společnosti, která se vyvinula nesprávným směrem. Fiktivní!

*Jistě, partyzáni z Donbasu také nejsou humanisté, ale válčí na vlastním území. Nepáchají zatím teroristické diverze v centru Kyjeva: nebombardují Kyjev s ruskou podporou, neostřelují jej balistickými raketami ani systémy bateriové palby. Nestřílí tam po školách a nemocnicích. V Kyjevě kvete běžný život a jen občas tam v cukrárně bujaří účastníci všelijakých party krájí dorty stylizované do ruských nemluvňat. Tohle všechno jsme mohli vidět v médiích kromě jednoho – regulérní ruské armády na východní Ukrajině. Nechť si teď čtenáři představí, že by Rusové lili tekutý fosfor na současnou Kyjevskou vládu, že by tam použila ruská armáda radioaktivní projektily, zaminovala komunikace a ještě nechala popravit Prezidenta po té, co by jej nechala opozicí předtím mučit. Připadá vám to absurdní? Bohužel to není ani absurdní ani směšné, protože spojenci přesně tohle učinili po roce 1999 v rámci NATO jinde ve světě. Přičemž opakovaně. Před jejich zásahy neexistoval Islámský stát. Začalo to v Kosovu, když muslimští radikálové zničili místní pravoslavné kostely vypálením. Citujme opět slavného anglického dramatika: „Něco tu smrdí…“ Sami vidíme, že mezinárodní právo od roku 1999 fakticky neplatí. A není to vina Putina. Poslední argument. Na základě čeho Češi a Slováci vytvořili Československo? Na základě jakého práva americký prezident tehdy určoval, jak se má rozpadnout Rakousko-Uhersko. Tak nějak jsme si nevšimli, že by Spojené státy umožnily v 19. století vlastním secesionistům na Jihu, aby opustili federaci a šli si vlastní cestou. USA tehdy vojensky zakročily proti vlastnímu obyvatelstvu. Kdo káže vodu, neměl by pít víno.

*Každý dolar investovaný do Ukrajiny uspoří tisíce, které by byly nutné pro zadržování Ruska, řekl Parubij. Ekonomika Ukrajiny už opustila jednotku intenzivní péče a vykazuje znaky uzdravování, říká Porošenko ve svém projevu u příležitosti Dne důstojnosti a svobody. A když v jednotlivých zemích EU panuje euroskepticismus, ať se učí u nás, jak milovat Evropu, jak bojovat za evropské hodnoty a jak reformovat stát, dodal ukrajinský prezident.

*Samozřejmě že se u nás šíří dezinformace. Zatímco ovšem ty proruské na nás útočí z takzvaných alternativních webů a médií, ty takzvané prozápadní pak z těch oficiálních. A výmysl generála Pavla? Proboha, nedávejte mu do ruky nic ostrého a zbavte ho jakýchkoliv pravomoci, nebo způsobí nějaké neštěstí. Ten pán je schopný vyprovokovat válku. Bohužel, při snaze najít nepřítele za každou cenu dost tápe.

*Generál Pavel má naprostou pravdu. Lidé jsou pomýlení a nepřítel nikdy nespí. Myslím, že vím i to, na které vojenské škole ho to naučili, uvedl europoslanec ČSSD Jan Keller.

*Jako jiný ilustrát může sloužit vyprávění o tom, jak Václav Havel a Pavel Landovský ujížděli s mercedesem (díky svému řidičskému umění) nadupané policejní Ladě, no neberme to. Snad i proto byl Pavel Landovský o mnoho let později povýšen do hodnosti majora jedním naším čtyřhvězdičkovým generálem. Václav Havel otočil kormidlem dějin, asi jako V. I Lenin. Komunisté nenechali VH vystudovat vysokou školu! Byl to nepochybně handicap pro něj a posléze bohužel i pro nás. Stbáci byli dokonce tak mazaní, že jeho bratra Ivana vysokou školu nechali vystudovat. Je to jasné, byl to pokus vrazit mezi oba si velmi podobné bratry jakýsi klín. Ale nepodařilo se, dál hráli spolu divadlo a dále se stýkali. Své zkušenosti pak zúročili při návratu Lucerny do správných rukou.

*Teritorialita, z níž člověk přirozeně vyrůstá, a spiritualita, k níž se svobodně obrací, vytvářejí vertikální identitu osoby, skupiny, národa, která není beze zbytku transparentní pro žádný – vždy pouze horizontální – systém, píše česká filozofka Jolana Poláková ve své knize Perspektiva naděje: Hledání transcendence v postmoderní době. Pluralita idejí fungovala jako určité ideové vakuum. Otevíráme tím ve svém srdci – trans-logickém prostoru – cestu k dialogu a k druhým. Vzájemně tak poznáváme naše lidské podmíněnosti a jejich konstitutivní relativitu.

*Karel Dolejší: Velmi přehledným a výmluvným způsobem se tak navždy vyřadil ze slušné společnosti například děsivě filozofující klaun Slavoj Žižek.

*Realita má způsoby, jak se prosadit, tvrdil Obama.

*Jiří Skuhrovec: Markéta Šichtařová se mýlí, že už to skoro víc nejde. Protože co píše na svém vysoce čteném blogu, to není ekonomie, ba ani popularizace ekonomie, to jednoduše nemá hlavu ani patu. Bohužel, taková už občas je úroveň veřejné diskuse u nás. Suma sumárum – článek paní Šichtařové udělá prostému člověku dobře. Opírá se do zlých intervencí, nepotřebných eurofondů, hloupého ministerstva a lživého ministra. Hezky mu to ta Šichtařová nandala! Jen bohužel neměla pravdu. Tak snad aspoň prodá nějaké knížky, služby a tak.

*Po listopadu 1989 se Pravda a Láska tak často dostávaly do full kontaktu se Lží a Nenávistí, až si nakonec unavené, ale šťastné, padly do náručí, jako po dokonaném orgasmu, o kterém se nesmělo (a dosud nesmí) mluvit.

*Četl jsem a žasnu, před válkou zvali do honitby polští lovci kamaráda Göringa, aby si picnul zvěřinu, zdálo se jim prý, že by mohli společně s Němci zadupat do země bolševickou pakáž. Nu, asi nečetli Dolfiho knihu Mein Kampf, kde se vymezil proti slovanskému živlu – vyhladit navždy schmutz, servus, mordyjé, adijé!

*Někteří z vás jsou špinavé, protislovenské prostitutky. Neinformujete, bojujete proti své vládě, řekl Fico a odešel z tiskovky.

*Trump tvrdil: Sedíme v místnosti plné lhářů, (zástupců) prodejných a neobjektivních médií, která v ničem neměla pravdu. Tato slova byla adresována všem přítomným. Jeffa Zuckera (prezidenta CNN) nazval jménem a řekl, že CNN je síť lhářů, všichni tam lžou. V Trumpově týmu bylo zároveň řečeno, že setkání s vedoucími hlavních televizních sítí v Americe proběhlo skvěle. Bylo to bezprecedentní setkání, které se nám podařilo uspořádat během dvou dní, konstatovala republikánova mluvčí Kellien Conway.

*Štvrtého decembra, keď sa uskutočnia voľby v Rakúsku a referendum v Taliansku, môže dôjsť ku katastrofe, keď obloha začne padať na zem.

*Martin Fendrych: Jaké má Robejšek a jeho reálpartaj šance? Vypadají asi takto; jedou dva vlaky, jeden na západ, druhý na východ. Ten na východ je narvaný k prasknutí, ten na západ volný. Robejšek se dere do vlaku na východ, kde už je plno.

*Do Titaniku teče voda a důstojníci diskutují, který záchranný člun bude nekuřácký, prohlásil V. Orbán naprosto výstižně.

*Jírovec: Před několika lety prasklo v jedné čínské jaderné elektrárně potrubí a zabilo několik lidí. Palcové titulky v novinách oznamovaly havárii v jaderné elektrárně. Ve skutečnosti šlo ale o potrubí k turbínám v neaktivní sekci, která je součástí jakékoli tepelné elektrárny. Tato nehoda měla zajímavou dohru. Ukázalo se, že jistá texaská firma fyzicky dovezla ono potrubí z Číny do USA, opuncováním mu přidala na hodnotě a vyvezla je zpět do Číny. Jaderná energie je nejen výborným zdrojem tepla pro výrobu páry, která pohání turbogenerátory vyrábějící elektrický proud, ale i výborným zdrojem obživy aktivistů, kteří proti jaderné energii bojují. Bursíkové celého světa protestují vždy jen tam, kde jsou peníze k obživě. Neslyšíte od nich pípnutí, když jde o jaderné zbraně nebo války. Jejich činnost lze nazvat kazisvětstvím. Těmto lidem nejde o to, jak něco udělat lépe, ale o zadupání projektů do země. Často jsou nevzdělaní (viz Biomasa u Krause) a tak se zaměřují na obecné hrozby.

*Třikrát za 200 let se v Evropě našli tací, kteří došli k závěru, že přírodní bohatství Ruska za „výlet“ na východ stojí.

*Merkelová: Jsem připravena znovu sloužit zemi v této těžké situaci.

*Vladimír Franta: Pamatujeme si ještě větu Henry Kissingera? Kdyby válka nebyla, museli by si ji Američané vymyslet. Proč? Protože bojuje-li celý svět kromě USA, v Americe není nezaměstnanost, vládne blahobyt a točí se muzikály.

*William Engdahl: Euro se svojí Evropskou centrální bankou likvidují Evropu stejně efektivně jako 2. světová válka, jen bez bomb a hromad trosek.

*Martin Konvička: Ti „studenti“ by zasloužili zfackovat, povalit na zem, pošlapat po tvářích, naplivat na tváře, nakopat, vymáchat ve studené vodě – a celou proceduru tak šestkrát zopakovat, dokud se jim nerozsvítí. Protože veřejně vyslovovat LÁSKU k islámu – to je zejména pak od budoucích umělců to nejhorší chucpe, jakého se mohli dopustit. Umělci milující islám, to je stejné chucpe, jako kdyby Pražská židovská obec oslavovala nacismus, jako kdyby křesťané prosazovali co nejvíc potratů, jako kdyby myslivecká jednota přešla na vegetariánství. Nacisté stavěli dálnice, my po nich jezdíme a stavíme další, ale to přece neznamená, že budeme nacismus milovat. Dokonce ani na kanibalismu není všechno špatné; vezměte si, kanibal si doplní dávku bílkovin, ušetří námahu za likvidaci mrtvoly – a přece nemilujeme kanibalismus.

*Polská poslankyně: Ateisté, ortodoxní věřící a muslimové se musejí přihlásit k respektu vůči polské ústavě. Jinak – deportace.

*Prezident Andrzej Duda má přezdívku Klečislav, neboť neustále všude klečí.

*Pane Kučero, udělal byste možná lépe, kdybyste například opisoval telefonní seznam, mělo by to asi mnohem větší kulturní význam.

*Co s ČSSD? To je poměrně jednoduché, rozpustit. Rozpustit a vypustit. Do kanalizační sítě. Ne najednou, došlo by k ucpání potrubí bordelem.

*Jde Bůh a nese pytel s debilama. Najednou zakopne a debilové se rozsypou. Bůh se naštve a říká: No nic, sbírat je nebudu, Praha bude prostě tady. Tečka.

*Celý příspěvek Jakuba Horáka – Na obranu režiséra Břéti Rychlíka: Prošel jsem včera Masarykovo nádraží v Praze, protože jsem někde s Alfou parkoval a jinde byl obchod Affliction, kam jsem si šel koupit tričko do Indie. Já jsem měl na sobě velice drahý kožich od Prady, takže na mě si netroufali, ale nemyslím že měli dobré úmysly – evidentně se rozhlíželi po někom, koho by mohli perlustrovat a zmlátit. Na Masarykově nádraží je třeba: 1. Vyměnit dlaždičky na podlaze 2. Vyčistit fasádu 3. Odstranit z toho prostoru chudě vyhlížející lidi, kteří cestují vlakem.

*Jestli Čína, čistě hypoteticky, vystaví embargo na dodávky svrchního i spodního oblečení do USA, Američané budou zhruba tak za půl roku chodit, promiňte ten sarkasmus, zakryti fíkovým listem anebo začnou šít oblečení a obuv opět ze zvířecích kůží, protože tam byl textilní průmysl prakticky zničen.

*Guardian: Castro byl workaholic a mikromanažer, který proměnil Kubu v hospodářskou, politickou a sociální laboratoř, která zároveň děsí i inspiruje svět. Kuba má však veškeré vzdělání a zdravotnictví zadarmo a v důsledku toho se může chlubit gramotností a délkou života na úrovni rozvinutého západního světa. Fidel zajistil, že stát podporuje ty nejchudší občany, což je luxus, který je odepřen milionům chudých lidí jinde v Latinské Americe. Castro ukončil americkou neoimperální nadvládu tím, že ze země vyhostil americké korporace a gangstery. Bývalá banánová republika je nyní hrdě nezávislá.

*Karel Dolejší: Jsem poněkud konsternován přívalem pozitivních hodnocení diktatury Fidela Castra.

*Jakoby nám najednou Saddám a Kaddáfí trochu chyběli, nemyslíte?

*Proč by například nemohlo Turecko vstoupit do Šanghajské pětky? Erdogan oznámil, že plán Turecka připojit se k ŠOS už projednal s prezidentem Putinem a kazašským prezidentem Nazarbajevem. O svých plánech o připojení k ŠOS už mluvil nejednou. Tento krok by mohl ukončit pokusy o členství v EU.

*Putna coby vysokoškolský učitel przní mozky našim dětem a Janda je nájemná politická kurvička, jež za prachy odvádí tu nejšpinavější propagandistickou práci. Ale berme to s nadhledem. I říše jménem Idiocie potřebuje mít své velvyslance.

*Štětina Jaromír (poslanec EP, Čech): Jsme ve válce s Ruskou federací, je to hybridní válka, rozpoutaná Kremlem a zatím Kreml vítězí, musíme chápat, že někdy slova mohou být silnější a nebezpečnější než raketové systémy a stíhačky.

*Rodina – základ státu. Dítko nemůže ani poznat své rodiče – máma má koule, táta má koule.

*Mohou být tedy za propagaci terorismu popohnáni k odpovědnosti i ti, kteří bratry Mašiny propagují jako hrdiny? „Jako student politologie bez chorobné nenávisti k režimu, který tu panoval v padesátých letech, tvrdím, že v tomto případě jde o propagaci terorismu.“ Pak by mohli být za propagátory terorismu potrestáni i Mirek Topolánek a Alexander Vondra, kteří předali těmto osobám z vlastního rozhodnutí vyznamenání? „To je dobrá otázka. Svým způsobem se propagátory terorismu oba muži jeden v roli premiéra a druhý v roli ministra obrany dopustili. Předpokládám však, že aby tito v té době členové ODS nebyli popotahovaní soudy, propagace terorismu nebude v právní normě nasměrována na propagaci teroristických činů, které se staly v minulosti.“

*Připomeňme si jen okupaci „západní“ po roce 1939 a tu „východní“ po roce 1968. Troufnu si odhadnout, že ta německá představovala to nejhorší, co naše země zažily. Naprostá brutalita schovaná za „řád a pořádek“, bezpráví vydávající se za právo a vraždění za spravedlnost.

*Spravedlnost? To slovo ztrácí ve spojitosti se současným politickým systémem v USA i ČR zcela smysl.

*Svoboda je nesmírně cenný, ale současně křehký dar. Není to cosi, co se dá uložit do vitríny, občas oprášit a ukazovat návštěvníkům. Sdílí se svými nositeli vlastnosti živé hmoty – schopnost se kultivovat, rozvíjet, ale také chřadnout, deformovat se a hynout. Musí se pěstovat, zalévat, kultivovat, opatrovat a střežit. Je citlivá na nedostatek světla a pravidelné péče, rozepsal se poeticky Michael Žantovský.

*A. Delon v jednom z filmů pro mládež: Svoboda je kost hozená národu, aby si na ní vylámal zuby.

*Každá vláda je banda kurev. Problém s demokracií je, že ty kurvy jsme tam dosadili my sami. (P. J. O`Rourke)

*Kde to jsme. Za namalování pár tykadel na plakát se u nás dává vězení. Žumpa a bezdůvodné urážky hlavy státu se cení? Nakonec, když mohl jeden občan sedět za tykadla, navíc rozhodnutím osoby blízké…

*Podmínkou pro úspěšnou revoluci na Ukrajině je sponzor. Prohlásil to ve středu 16. listopadu ve svém komentáři agentuře Lenta.ru prezident Ukrajinského analytického centra Alexander Ochrimenko. Jeden den Majdanu na přelomu roku 2013 a 2014 stál ukrajinské oligarchy minimálně 200-300 tisíc dolarů, uvedl expert. Podle něj dnešní protestní akce nemají žádnou perspektivu. Není sponzor – není ani revoluce, uzavřel Ochrimenko.

*Pro NATO byly události na Ukrajině obrozením, protože najednou opět získalo nepřítele. Předtím se nepřítel hledal velmi těžko.

*National Interest: Kaliningrad je nepřátelské území uprostřed NATO.

*Musíme bránit letecky Pobaltí. Tam však máme i my skutečné problémy ve stále fungujících SS divizí z doby fašistického Německa, které tam chráníme.

*Zdeněk Zbořil: V USA začne světová revoluce, nebo se rozloží State Department, zanikne Pentagon a sama sebe rozpustí CIA. Já si myslím, že k tomu nedojde, ani kdyby se Kremlin Watch a Evropským hodnotám nepodařilo najít všechny Putinovy agenty v Praze nebo dokonce i ve Středočeském kraji.

*Co sakra má ten Putin za lubem, že ho nechá tak mluvit? Že by chtěl skrze Trumpa Státy rozvrátit řádem, pořádkem a prosperitou? Ďábelsky rafinované…

*S Trumpem přichází asi i ta novinka, že si Američané mohou prohlédnout první dámu nahou. My jsme světu ukázali našeho premiéra s gulama.

*Každý se k tomu vyjadřuje, tedy i ten, jehož porozumění pro věc je menší než malé, jehož vhled do problému je téměř nulový.

*Jan Werich v jednom dialogu s Miroslavem Horníčkem řekl, že má doma knihovnu uspořádanou tak, že klasiky má těsně nad podlahou, protože »intelektuál se rád vohne«.

*Michal Horáček zahájil kampaň: Když chcete léčit nemocné leprou, musíte jít k nim.

*Vyklepaná kukuřice Magda Vášáryová. Herečka chce s Michalem Horáčkem zachraňovat republiku, a tohoto se za to dočkala.

*Někdejší předseda Akademie věd ČR Václav Pačes se obává, že Horáčka bude volit tzv. pražská kavárna, zatímco Miloše Zemana česká hospoda. A pokud to tak bude, Horáček zřejmě prohraje.

*Prosazujme také zásadní regulaci dotací do kultury a umění profesionálů. Její příslušníci se velice rádi veřejně chlubí svým profesionalismem, jako třeba neznalostí matematiky a fyziky, či dokonce not. O to víc ať tedy ze všech veřejných rozpočtů, od státu přes kraje po obce, je dotována především, ne-li pouze, amatérská tvorba. Profesionalismus ze samé podstaty toho slova se přece musí uživit sám. Copak profesionálové jiných řemesel jsou dotováni? Snad jenom rolníci ve Francii a to jenom proto, aby lepší lidé, včetně těch mnou kritizovaných našich, nemuseli za své denní dávky vína platit astronomické, jedině ovšem spravedlivé, sumy.

*Já si myslím, že Kulturní fronta by měla vstoupit do stávky a nechat nás kulturně hladovět. Říci nám, dokud budete volit Zemana, tak vám nebudeme hrát Havla a basta. Stávka kulturní fronty by jako bonus mohla obsahovat i bojkot dotacím. Mohl by stávkovat i ministr kultury a solidárně zavřít kohoutek dotací divadlům, přece nelze brát dotace od státu, v jehož čele stojí Zeman.

*Radek Kalousek: Nic nesmrdí, všechno je voňavoučké. Jede se v pohodičce už několik desetiletí ultraprasácká schachtiánská válečná a exekuční mafiánsko-oligarchická ekonomika, humanitární bombardovačka a lidskoprávní drancovačka a zásadní spor se vede o to, jestli ten fašismus má být s lidskou tváří nebo ho tou lidskou tváří nevylepšovat a nechat ho tak jak je, jestli se mají na bomby a exekuční příkazy malovat srdíčka nebo ne a jestli mají na masových hrobech tancovat homosexuálové nebo ne. Na tom elita národa oduševněle rajtuje už 25 let.

*Jan Urban: Idiot jako národní symbol. Na výsluní totalitní propagandy se Švejk musel dostat už kvůli svému autorovi, Jaroslavu Haškovi. Není dnes důležité do detailu zjišťovat, jestli rudoarmějec Hašek osobně byl či nebyl mnohonásobným vrahem, zda masové popravy osobně nařizoval, či jim jenom přihlížel. Hašek sám jen o něco později (1923) dožil jako neúspěšný sovětský špión v Československu a alkoholem zdevastovaný bigamista. Faktem zůstává, že teprve pozdější komunistická propaganda udělala z Jaroslava Haška velkého spisovatele, Ostatně, asi nikdo už to nevyjádří lépe, jako to kdysi učinil Pavel Tigrid: „Vybrat si za národní symbol idiota může zase jenom idiot. A to my nejsme.“ Svatá slova.

*Jaroslav Bašta: Proti hrubému vyjadřování pana prezidenta se zjemnělí intelektuálové brání záplavou výrazů, o nichž jsem si na základě svých životních zkušeností naivně myslel, že je používají jen kriminálníci – recidivisté, jak jsem to kdysi slyšel na Borech. A ejhle, ta slova jsou dnes doma i v kavárně.

*Špatný zdravotní stav Clintonové mohl být následkem tajné operace ruských tajných služeb. Do emailů Clintonové se vloupal ruský hacker, důkazem je, že zanechal svůj podpis v azbuce.

*Aaron Banks: Britská vláda se bude muset skrýt v temné místnosti s obkladem na čele, protože Amerika bude spojencem Ruska.

*Hezky je to v tom obrázkovém vtipu, kde Trump říká: Lidé jsou placeni, aby proti mě protestovali. Ještě nejsem prezidentem, ale už vytvářím pracovní místa.

*No, můj známý byl v Rusku, jezdil tam často služebně. Mluvil s mladou ženou a ptal se jí, proč má ráda Putina. Prej mu odpověděla: on nět jevrej.

*Jeden papež komentoval úmrtí kardinála Richelieua: Jestliže existuje Bůh, bude mu asi muset pan kardinál hodně vysvětlovat; pokud neexistuje, dělal to výborně.

*Ďábla můžeš v devíti kostelích světit a anděl z něho nebude. (Francouzské přísloví)

*Bismarck kdysi prohlásil: První generace buduje, druhá spravuje, třetí studuje dějiny umění a čtvrtá zpustne docela.

***

Přílepek

O Trumpovi a Zemanovi se vyjádřili někteří takto:

*Robert Kagan, příznivec Clintonové (manžel Nulandové): Vítězství Trumpa znamená konec Ameriky jakožto opory liberálního mezinárodního pořádku.

*Clintonová o Trumpovi prohlásila, že při své řeči nepoužil čtecího zařízení jen proto, poněvadž by pro něj bylo těžké překládat v on-line režimu věty psané azbukou.

*Trump zadává tón triumfující prázdnoty. Teď zazní po celém světě. Myslím, že už dnes, uvedl komentátor deníku Právo Alexandr Mitrofanov.

*Jan Hamáček (šéf Sněmovny) řekl, že Donald Trump představuje hrozbu pro svět.

*Vladimir Putin se opravdu činil, aby tyto volby ovlivnil. Dal svým hackerům za úkol, aby se dostali do e-mailů demokratů, řekl jednoznačně Marjanovič. Jeho zvolení je velmi špatná zpráva pro náš svět.

*Jan Čulík po vítězství Trumpa: Jde do tuhého. Pošlete mi peníze.

*Dalibor Špok: Vítězstvím Donalda Trumpa symbolicky skončila doba postmoderní, charakteristická pluralitou smyslu a konkurencí výkladů. Vstoupili jsme do doby postfaktické, která smysl a výklad nehledá. Nejsou pro ni podstatné.

*Stanislav Milota je zděšen: Podle mne a myslím, že i pro celý svět, to je velice špatná zpráva, protože budou na různých místech zeměkoule stát dva totalitní vládci – Putin a Donald Trump. A to je docela neštěstí pro celou zeměkouli jako takovou.

*Ministr vnitra Ukrajiny Arsen Avakov označil Trumpa za nebezpečného a hanebného marginála.

*Petr Kolář: Možná se v Praze dočkáme summitu Vladimir Putin-Donald Trump organizovaného Zemanem.

*Schwarzenberg se nechal slyšet, že po Trumpově zvolení očekává politické zemětřesení ve světě. Vstupujeme do jiného světa a pomáhej nám pánbůh.

*Bohumil Kartous z Blistů: Prezidentem USA se stal chorobně lživý egomaniak a ignorant. Figura atraktivní pro méněcenné a poražené. Raději budou trpět pod vládou blázna, než aby nechali dále vládnout ty, kteří je dle jejich mínění podvedli. Není v tom špetka racionality. Západní společnosti začínají jednat sebevražedně. Trump už není varování. Trump je reálná hrozba. Z pocitu společenské nevolnosti vzniká nové status quo. Ačkoliv se díváme dopředu, jsme na cestě zpět a úplně jsme odbrzdili. Svět je v rukou šílence a většina slaví nad vítězstvím vlastního zoufalství. Vnitřní obranné mechanismy ve společnosti přestávají fungovat. Pokud má být Trump tím vystřízlivěním, pak je to velmi silná dávka. Západ by to taky nemusel přežít.

*Jan Moláček: Zvolení Donalda Trumpa může přinést světu mnoho utrpení, a zejména našemu koutu planety nevěstí jeho obdiv vůči Vladimiru Putinovi nic dobrého.

*Vladimír Votápek: Vždyť si Trumpa zvolila nepříliš vzdělaná většina. Ruský prezident Vladimir Putin snadno dokáže Trumpem manipulovat. V minulosti už ukázal, jak to zvládl třeba s Georgem W. Bushem.

*Komentátor stanice CNN Fareed Zakaria: Donald Trump není normálním kandidátem. Je to rakovina americké demokracie.

*Jiří Pehe: Donald Trump je prezident těch, na které se zapomnělo. Obyčejných lidí z venkova nebo menších měst, těch bílých a nevzdělaných.

*Karel Dolejší: Trumpova administrativa vytvoří po světě ještě mnohem více mocenského vakua než neangažovaný golfista Obama. Kreml tak bude moci bez překážky pokračovat ve své strategii chaosu. Revizionistické mocnosti Rusko a Írán velmi dobře vědí, že teď už proti nim Spojené státy s téměř naprostou jistotou nebudou zasahovat – vojensky, ani jinak. Mohou tedy za svými hranicemi vyvraždit nebo umučit tolik neposlušných, kolik se jim jen zachce, a utlačit všechny ostatní. Obama ještě předstíral, že proti tomu hodlá něco udělat, ačkoliv prý vlastně nemůže, třebaže popravdě řečeno na Ukrajině udělal naprosté minimum a v Sýrii nic. Evropa svedená a opuštěná Američany a konfrontovaná po zuby vyzbrojeným Putinem. Kostky jsou ale vrženy a není cesty zpět.

*Premiér Bohuslav Sobotka uvedl, že Trump vsadil na agresivní populismus, jeho tajemník pro EU Tomáš Prouza byl ještě ostřejší. Podle něho se nenávist a populismus stává účinným programem i za oceánem.

*Kněz Tomáš Halík: Donald Trump je populistická plechová tlama, až si člověk připadá jako v Čechách, uvedl například 23. prosince 2015 v Českém rozhlasu. Já neříkám, že je to nějaká česká zvláštnost, že to, že v Americe má takovou popularitu populistický šašek, kterým je Trump, že to také něco vypovídá o stavu společnosti. V Americe, kde jsem byl také především v univerzitním prostředí, jsem nenašel nikoho, kdo by volil nebo podporoval Trumpa, dodal. Dnešní Rusko je ještě nebezpečnější než brežněvovské Rusko, ještě zmínil.

*Tomáš Halík pro Radio Proglas: To skutečně nebezpečné, co však vidím na volbě Donalda Trumpa, je určitý signál, kterým bude povzbuzovat své napodobitele ve světové politice a i v naší zemi: nebojte se lhát, buďte útoční a vulgární, rozněcujte v lidech ty nejnižší emoce – vyplatí se to! Přibývá lidí, kteří se neptají po charakteru politika, po jeho schopnostech, ani po tom, zda mluví nebo nemluví pravdu: volí ho, protože rezonuje s emocemi na samém dně jejich duší. Trump řekl jednu strašlivou větu: „Mám rád nevzdělané lidi.“ Bodejť ne: takoví lidé se dají snáze zmanipulovat, než ti, kteří mají určitý rozhled a trénink v kritickém myšlení. Ta věta děsí tím, že nápadně připomíná výrok nacistického pohlavára: „Když slyším slovo kultura, sahám po revolveru“ – anebo to, co slyšíme u nás na adresu vzdělaných a přemýšlivých lidí, kteří neskákají na populistické fráze: to jsou jen kavárenští povaleči, pražská kavárna! Lidé, nevažte si vzdělaných lidí, nenaslouchejte jim, je to jen „samozvaná elita“!

*Na serveru SvobodnéFórum.cz pak Klvaňa Trumpa 16. října srovnal s naším prezidentem Milošem Zemanem: Ačkoliv je Zeman osobnost zničená egem a alkoholem, je přece jen v porovnání s Trumpem mnohem znalejší a informovanější. To ale opravdu není těžké, zdůraznil Klvaňa.

*Své k Trumpovi řekl i textař a hudební skladatel Michal Horáček 7. listopadu na serveru iHNed.cz.: Pan Trump je šampionem žvástu, podporovaný Ruskem, hrozícím rozvalem NATO i EU, urážlivý vůči ženám a všemu vzdělanému a poctivému, řekl.

*Ještě v březnu 2016 napsal na server Novinky.cz publicista Jiří Pehe, že Donald Trump je virál. Pomáhá mu, že nepůsobí jako reálná lidská bytost, ale postava z nějakého komiksu. Už jeho samotný vzhled – mussoliniovský obličej pod zrzavou patkou (‚tupé‘, vlasový implantát, skutečné vlasy?) – vytváří pocit, že jde o virtuální postavu, uvedl. Tehdy také Trumpa nazval Frankensteinem republikánů.

*Proti Trumpovi vystoupila i vědkyně Helena Illnerová: Volila bych paní Clintonovou. Ctí více demokratické hodnoty, má větší smysl pro sociální otázky a navíc rozumí více zahraniční politice než pan Trump. U něho bych se bála jeho populismu a obdivu k prezidentovi Putinovi. Řvoucích samců již bylo dost, uvedla den před volbami na serveru iHNed.cz.

*Vladimír Dlouhý: Osobně je Donald Trump milý chlapík, politicky je odpudivý.

*Juncker: Budeme muset zvoleného prezidenta naučit, co je Evropa a jak funguje. Ztratíme dva roky, než Trump podnikne poznávací zájezd po světě, který nezná.

*Putin a Trump podle Verhofstadta vytvářejí kruh diktátorů, který začíná velmi nebezpečně svírat Evropu. Nejenže se mají rádi navzájem, oni také mají společný zájem. Ohrožovat a nakonec zničit náš způsob myšlení, naše hodnoty, naši evropskou liberální demokracii, rozparádil se politik.

*Správný svazák čte jen Respekt a husarský kousek paní plukovnice, která po zvolení Donalda Trumpa prohlásila, že se jedná o prvního amerického prezidenta dosazeného báťuškou z Kremlu, nepřekoná ani Pehe ani Kučera.

*Když si zajdete na náměstí, jste tam s těmi lidmi a cítíte, jak kolem vás proudí pravda a láska, cítil jsem to teď na Staromáku, zavzpomínal Dyk s tím, že ale většina společnosti tyto hodnoty nectí a pak se dostáváme do hodnotového bahna. Ale my jim musíme říct, my se nebojíme, vy se bojíte, svině. Zeman si hraje na to, že je typický Čech – mluví sprostě, chlastá… a říká lidem to, co chtějí slyšet. Na to třeba upozorňovat a třeba i říkat lidem to, co nechtějí slyšet.

*Zdeněk Zbořil: Nevzdělaný nebo obtížně vzdělavatelný pan Dyk. Už ten název ´Názorování´ svědčí o velikosti ducha a intelektuální úrovni zúčastněných. Umělecká fronta a hlasatelé pravdy a lásky bývají tradičními spojenci. Harmonogram protizemanovských ptákovin je americkými poradci již dopředu připravený. Kdyby mohli, jistě by ho s největší láskou v srdci upálili.

*Paní Němcová: Nechceme být ruskou gubernií a nechceme být maňásky v rukou Komunistické strany Číny. Naše zákony si připravujeme sami, nikoli politruci z KGB.

*Halík dokonce nazval většinu českého národa rakovinou (Parlamentní listy z 30.4.2016).

*Herman (KDU-ČSL) závěrem uvedl, že jej velmi těší velká podpora lidí. A to je dobrá zpráva o stavu naší společnosti. Nejsem přítel nějaké msty. Jsem člověk, který ví, co je odpuštění. Stát v pozici pravdy je zásadní věc. Rovnou páteř nevyváží žádný měšec zlata.

*František Kostlán: No… docela se divím, že Halík, skutečná osobnost, známá po celém světě, se zabývá tím, co dělá jakýsi nýmand, kterého Vatikán dosadil do čela české odnože církve jistě jen omylem. V katolické církvi je mnoho skvělých lidí, kteří stojí za povšimnutí rozhodně víc než rektální horolezec Duka.

*Jan Hřebejk mimo jiné uvedl, že prezident Miloš Zeman je ožrala a mají jej rádi hňupové.

*Bohumil Sláma: Nejhorší jsou Rusové, ti už pravdu a lež snad ani nerozlišují. Kdo nelže, není Rus!

*Česká sněmovna by alespoň měla odhlasovat udělení nějaké té medaile paní Clintonové…

*Umělec David Černý označil coby prototyp Čecha ‚nepromíchanou, nezajímavou a lehce zknedlíkovanou hmotu, která je nasáklá pivem‘.

*Zamrdaná zkurvená kupa hoven a sraček na hradě, vytlemený prasečí držky, ať už konečně chcípnou v ošklivejch a táhlejch bolestech. Zmrdi smradlavý, zkurvysyni vyjebaný, tupý debilové. I s tou bandou kreténů čuráckejch, co to navrhujou. Do nejhlubší prdele s váma, vy hovnožrouti, vyjádřil se velmi zostra David Černý. (Černého výlev komentoval pro ParlamentníListy.cz Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta republiky: „V kuloárech se už přeci dávno ví, že David Černý s přáteli připravují k vydání rozsáhlý Slovník pražské kavárny. A toto je jen malá ukázka,“ sdělil.)

*Jsem pro trestání urážky hlavy státu, té prezidentské židle, protože nejvíc ji uráží ten, kdo na ní sedí,“ prohlásil režisér Jiří Menzel.

*Svobodně zvolený prezident se stal již neúnosným morálním a bezpečnostním rizikem pro tento stát. Lidé kolem něho zrazují ideály 17. listopadu a bez mandátu voličů obracejí kormidlo naší země k nedemokratickým státům Východu. K tomu nemůžeme mlčet, prohlásil Halík. (Jiří Ovčáček: Pokud jde o pátera Halíka, jsem pevně přesvědčen, že i na Václavském náměstí využil přímou linku z pekla, jehož názory tradičně tlumočí.)

*KSČM vystoupila z klozetu a je otevřeně promoskevská, protizápadní, a jak je patrné z Lex Zeman, i protidemokratická, uvedl serveru Echo24.cz lidovecký poslanec a člen sněmovního výboru pro obranu Ivan Gabal.

*Lékař celostní medicíny Jan Hnízdil: Být Američanem, jako prezidentku bych ctil Michelle Obamovou. Je vzdělaná, odvážná, charizmatická. Dalajláma je ztělesněním lidskosti a laskavosti, vyzývá k porozumění a spolupráci. Na psychopaty jeho klid, mravní síla a moudrost působí jako červené trenky na býka. Hrad dnes připomíná uzavřený pavilon léčebny. Osazenstvo trpí různými poruchami osobnosti, narcismem, megalomanstvím, alkoholismem, nikotinismem, demencí, lhavostí bájivou.

*Kdyby byl Herman běžný občan, tak ať klidně vstoupí s dalajlámou i do registrovaného partnerství, to nikomu vadit nebude. Ale tohle bylo – myslím – nevhodné.

*Karel Schwarzenberg, čestný předseda TOP 09 se s noblesou jemu vlastní vyjádřil: Lezeme do prdele čínskému drakovi, vracíme se do totáče.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
7 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Nerevar
Nerevar
1. 12. 2016 4:40

„Děsivě filozofující klaun“? Zdá se však, že pan Karel Dolejší se až může přetrhnout, aby dal velmi přehledným a výmluvným způsobem najevo svou loajalitu k pražské senkrovně. Konsternován však už nejsem.

Aleš
Aleš
1. 12. 2016 7:43

1. prosincová perlička http://www.novarepublika.cz/2016/12/putin-rusko-bude-natahovat-potravinove.html Tak dlouho eurodebilové budou vymýšlet nesmysly v „zájmu“ některých válkychtivých šílenců v NATO, až do vlastního zničení. V Rusku se jim asi musí hodně vysmívat. Ještě není pan Trump ve funkci a už mu můžeme upřímně poděkovat. Ohlášení zvednutí výpalného na agrese NATO pro jednotlivé země teroristického uskupení, není proto lepší okamžik. Ekonomika Evropy poškozená protiruskými sankcemi bude 2% HDP dávat do kytek? Stoltenberg se domnívá, že propaganda v Evropě bude tak silná, že země, které dávaly za rusofobních prozápadních neoliberálních hrůzovlád v době hospodářského útlumu a nižšího HDP zlomek toho, co jde teď, že hospodářství… Číst vice »

vymylimimozek
vymylimimozek
1. 12. 2016 12:15

Ta krutá míra projekce
co z perliček vždy střelí
trpělivě zasmát se
ne děsit se, mi velí.

peter.
1. 12. 2016 15:40

Toto je na zamyslenie:
http://www.lajkit.cz/zpravy/item/812-manazer-americke-firmy-vyhazoval-drze-delnik-z-prace-dozvedel-se-o-tom-trump-a-zacaly-se-dit-veci
Rozmýšľam,čo sa stane so Slovenskom,keď z neho odídu USS Steel(bývalé VSŽ) a keď podobné rozhodnutie prijmú aj Nemecko,Francúzsko,J.Kórea a Veľká Británia.(Volkswagen,Peugeot,Kia a Jaguar).Všetci až na Kóreu budú potrebovať zamestnať svojich imigrantov a nezamestnaných.
Takže aj keď je gesto Trumpa sympatické,môže mať táto jeho stratégia negatívny dopad na našu už aj tak ožobračenú ekonomiku.Bohvie čoho sa ešte dožijeme.

fajt
1. 12. 2016 19:37

comment image?oh=a7f9337a831bee70d8f84fa014b74358&oe=58CCADE8

peter.
2. 12. 2016 12:30

hudryper poukázal naclintonovský průser s prevalením aféry „PizzaGate“.Tak ešte niečo o tej afére:
http://www.lifenews.sk/content/af%C3%A9ra-pizza-gate-sa-dostala-u%C5%BE-aj-do-m%C3%A9di%C3%AD-hlavn%C3%A9ho-pr%C3%BAdu-len-pre-siln%C3%A9-povahy