Prosinec v českých dějinách

896 – Velkomoravské poselstvo protestovalo u císaře Arnulfa kvůli porušování mírových dohod tím, že císař podporoval exilovou moravskou politickou opozici. Císař Arnulf několikrát přímo vojensky napadl Velkomoravskou říši, protože se mu však nepodařilo dosáhnout rozbití Velké Moravy touto cestou, užíval i metody vnitropolitické diverze.

2. 12. 1805 – Bitva u Slavkova. V „bitvě tří císařů“ Napoleon porazil rakouského císaře a ruského cara. Jedna z nejvýznamnějších bitev napoleonských válek, vrcholné období Napoleonovy vlády nad Evropou.

5. 12. 1868 – Zavedení nového branného zákona v Rakousku-Uhersko uzákonilo též na územích českých zemí všeobecnou brannou povinnost v již v podstatě moderním pojetí.

6. 12. 1774 – Schválení Školního řádu za vlády Marie Terezie přineslo zavedení povinné školní docházky také na územích českých zemí.

7. 12. 1476 – Mírová smlouva mezi Vladislavem II. Jagellonským a uherským králem Matyášem Korvínem znamenala dočasné rozdělení českých zemí, roztržení České koruny. Vladislav vládl nadále v Čechách, zatímco na Moravě a ve Slezsku připadla vláda Matyáši Korvínovi. Spor o přináležitost Moravy a Slezska do svazku zemí Koruny české trval až do spojení českého a uherského království v osobě jediného panovníka Ferdinanda I. Habsburského v roce 1526. Uherská šlechta totiž po Korvínově smrti požadovala na českém panovníkovi výplatu 400.000 zlatých za odstoupení z nároků uherského království na svrchovanost uherské koruny v tzv. vedlejších zemích Koruny české. Dnes to není příliš připomínaná kapitola českých dějin, ale je poučné, kam až na dlouhých 50 let mohl dojít tehdejší rozvrat českého státu za podmínky slabého panovníka, rozbrojů mezi domácími politickými elitami a existence silného souseda.

9. 12. 1437 – Ve Znojmě zemřel císař a český král Zikmund Lucemburský, čímž se uzavřela vláda dynastie Lucemburků v českých zemích.

12. 12. 1943 – Podpis československo-sovětské smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci znamenal ve skutečnosti rozhodující bod strategického přesměrování československé zahraniční politiky až do roku 1989.

15. 12. 1230 – Zemřel Přemysl I. Otakar, jeden z nejvýznamnějších českých státníků vůbec. Získal pro svoji osobu a všechny následovníky dědičný titul českého krále; v rámci politického systému Říše římské jediným suverénem s královským titulem byl už jen samotný král římský (zvolený vládce Říše římské před císařskou korunovací). Přemysl I. Otakar za své vlády dosáhl konsolidace státoprávních poměrů v českém státě a vymezení vnější nezávislosti českých králů vůči Říši, když mu budoucí císař Fridrich II. mimo jiné vystavil v roce 1212 listinu Zlatou bulu sicilskou. Za jeho vlády byla zakládána první právní města u nás a těmi úplně prvními byli na Moravě Bruntál a Uničov (1213 a 1223), v Čechách pak Hradec Králové (nejstarší městské privilegium z roku 1225) a Litoměřice (do roku 1230). Dále bylo zaváděno v zemědělství tehdy nové, intenzivnější tzv. trojpolní hospodářství a feudální forma nájmu půdy tzv. emfyteuse (též právo zákupní, či purkrecht), která představovala progresivnější způsob hospodaření a zajišťovala placení stabilní daně a převedení většiny naturální renty na peněžní.

16. 12. 1740 – Pruská armáda vpadla do Slezska v rámci tzv. války o dědictví habsburské a obsadila je. V letech 1740-42 a 1744-45 svedla Marie Terezie dvě války o Slezsko, ale už se jí ho nepodařilo navrátit. Šlo o nejvýznamnější trvalou územní ztrátu Koruny české. Drážďanský mír 25. 12. 1745 ztrátu Slezska definitivně potvrdil.

18. 12. 1935 – Po předchozí abdikaci prezidenta T.G. Masaryka 14. 12. 1935 byl zvolen novým československým prezidentem Edvard Beneš.

19. 12. 1959 – Podpis dohody o vybudování ropovodu Družba. Realizace ropovodu Družba má dodnes vliv na strategické ekonomicko-energetické vazby v Evropě. Dne 3.12. 1964 pak následovala dohoda o plynovodu ze Sovětského svazu do Československa, která tento proces završila.

21. 12. 1834 – Premiéra Tylovy hry Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, ve které poprvé zazněla píseň Kde domov můj?, pozdější státní hymna.

21. 12. 2007 – Je tomu 10 let, kdy Česká republika vstoupila do tzv. schengenského prostoru, a dosáhla tak vysněného „předlistopadového snu.“ Jaká je po 10 letech vaše letošní slunovratová bilance tohoto úspěchu?

22. 12. 2004 – Domů se vrátil poslední voják vykonávající základní vojenskou službu v Armádě České republiky.

23. 12. 1467 – Papež Pavel II. prohlásil českého krále Jiřího z Poděbrad (1458 – 71) za sesazeného z trůnu jako kacíře. Ale nebylo mu to nic platné, Jiřího pozice doma byla pevná. Poučení je stejné jako u legendy o Svatoplukových prutech. Pokud budeme sami jednotní a silní, žádná vnější síla nás neudolá (pokud ovšem podstatná část z nás zase v určité chvíli neupřednostní banány nad vším ostatním).

29. 12. 1989 – V. Havel zvolen 9. československým prezidentem.

31. 12. 1992 – Poslední den existence československého státu…

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
3 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
peter.
4. 12. 2017 10:47

Mám výhrady k tomu,ako je v článku prezentovaný dátum 12.12.1943. „Zmluva o priateľstve,vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci“podpísaná Z.Fierlingerom a V.Molotovom za prítomnosti Beneša a Stalina obsahovala v článku 4. dohodu „na tesnej a priateľskej spolupráci“po vojne založenú na zásadách nezasahovania do vnútorných záležitostí druhého štátu,vzájomného rešpektovania zvrchovanosti,vyvíjania čo možno najširších hospodárskych stykov a vzájomného poskytovania hospodárskej pomoci. V podstate sa dohodlo,že Červená armáda príde,oslobodí ČSR a odíde.To sa aj stalo a ku koncu roka 1945 sa už na území ČSR nenachádzal ani jeden červenoarmejec.Vo februári 1945 sa potom na Jalte veľmoci dohodli na tom,že na územiach oslobodených štátov prebehnú v… Číst vice »

peter.
5. 12. 2017 11:18

O bratoch Mašínových sa hovorilo na Slovensku v RTVS.
http://www.srspol.sk/clanek-ladislav-hvizdak-toto-som-poslal-do-rtvs-a-rady-pre-vysielanie-a-retransmisiu-15586.html
„Traja králi“-Mašín,Balabán a Morávek boli aj moji hrdinovia a je pravdou,že ich hrdinstvo minulý režim nedocenil.
Ale z Mašínových synov sa stali obyčajní sprostí vrahovia.