Diskuze k článku


 • Jáchym • 3. listopadu 2019

  Nepřipadá mi, že jsou to takové zvláštní struktury. Slyšel jsem o tomhle i od samotných členů nějaké „lóže“, ale napadá mě jiná myšlenka. Co když jsou uši řadových členů nejrůznějších tajných a polotajných spolků, skupin a organizací krmeny nejrůznějšími konspiračními (a polo-konspiračními) teoriemi, aby měli dojem vlastní důležitosti ???…S dalším cílem, pokud se to dostane na veřejnost, pak aby se tomu mohl běžný člověk „divit“. Určitě máme z dějin doloženo, že docházelo k intrikám a k ovlivňování chodu věcí (třeba na „francouzském dvoře“ nebo sektou „Assasínů, či úplně jinak). Umím si představit, že se tu po roce 1989 „dobře etablovaly“ nejrůznější mafie a podobná bratrstva a ti teď mohou mít nejrůznější páky na politickou, hospodářskou a možná i na bezpečnostní situaci. S těmi „šéfy někde v naprostém utajení“ (kdesi nepřestavitelně vysoko) se mi to přitom ale vůbec nezdá. Jistý vysoce postavený hodnostář z jedné tradiční křesťanské církve v mé blízkosti sice svého času někomu vykládal o jakémsi utajeném „místodržícím a jeho vznešeném dvoru“ v ČR, ale ten zdroj informací na mě působil příliš jako „náčelník Velká Huba“ a pábitel, aby své posluchače něčím „důležitým a tajným“ ohromil a měl potom jednodušší práci s nimi. Dávám tuto tzv. „informaci“ k dobrému, k vyprávění, protože „řeči se vedou a voda teče“ a tvrzení takovýchto individuí netřeba brát za bernou minci a myslet si ještě k tomu jak jsou pravdivá. Konspirační teorie člověka odvádí od běžného života a jeho záležitostí. Jsou takovým plácnutím do vody. Je to ohlupování hlav a slouží k vyvolávání strachu v lidech a strach je vynikající nástroj manipulace a ovládání druhých. Člověk má žít svůj život, jak nejlépe umí a nedovolit, aby mu život určoval strach a nejrůznější komplexy.

 • Gatta • 4. listopadu 2019

  http://www.novarepublika.cz/2019/11/jedini-pirati-hlasovali-pro-dovoz.html?m=1

  Možná právě dva hlasy „našich zatracených“ alespoň pro tu chvíli rozhodly.

 • Jáchym • 5. listopadu 2019

  Zrovna co se pirátů týče, tak to dlouho pro mě byla málo čitelná strana. Jinak…. Evropa potřebuje migranty, ale ne spodinu, která má sem povětšině namířeno. Už mi začíná být pomalu jasný úpadek a pád římské říše. Co ale evropské státy potřebují na prvním místě je hospodářské a kulturní povznesení místního obyvatelstva a potom se lze teprve ptát: „Chybí nám tu řemeslnící, lékaři, vědci?“ – Tak určitému počtu dáme příležitost v naší (a pro ně v nové) zemi. Logika věci zní. Nejprve hledat lidské zdroje mezi vlastním obyvatelstvem, případně zlepšit systém vzdělávání natolik, aby příslušní odborníci a řemeslníci tu vznikli – dalším krokem by mělo být v tom, čeho se i následně nedostává, rozhodnout jaké lidi z cizích zemí (z celého světa) tu vlastně potřebujeme. Přijde mi, že to má dobře zařízené Austrálie. Jejich imigrační přístup se mi líbí. Když neprokážete, že máte peníze alespoň na ten „studijní pobyt“, kvůli kterému jste tam přijel, tak vás tam jednoduše nepustí…..a můžete stokrát někomu vykládat, že se tam u nich určitě „bez problémů uživíte“. Ta živelná migrace (či spíše organizovaná doprava lidí do Evropy) znamená příliv lidí zcela jiného myšlení. Vzdělaný a kulturně zaměřený člověk (případně část obyvatel) v jejich zemi je v protikladu k zaostalému člověku, který má sem namířeno a který si myslí, že ví o všem všechno nejlépe (a se kterým se dá výborně manipulovat, aby dělal špatné věci).Z čehož plyne, že tenhle příliv z velké části rovněž ohrožuje všechny kulturní a skutečně vzdělané a šikovné lidi z různých zemí, kteří jsou v Evropě usazeni. Fakticky to směřuje i proti nim, nejenom proti místnímu obyvatelstvu. Život má být přirozeně a konstruktivně různorodý (způsobem, kdy je zároveň respektována a vyzdvihována kultura místních).