Řídit stát jako spravedlivou firmu

Ano, není to nic jiného, než vzpomínka na nedávno vyslovený výrok někdejšího podnikatele a dnes aktivního politika Andreje Babiše. Historická věta úspěšného, protože manažérsky osvíceného Slováka, která jednou právem vejde do dějin veřejné politiky Moravy a Čech. Výrok, který právě v této době svou nadějí doslova staví na nohy většinu voličského národa tohoto státu a adekvátně příznačně děsí početně zanedbatelné množství funkcionářů dnes už končící zákonodárné a exekutivní moci z tak zvaně pravicových i levicových politických partají, dosud léta svorně a nerozborně vládnoucích této zemi před příchodem Babiše do politiky.

Ano, je to však také výrok, který – přes hysterické bubnování pražských propagandistů a trollů mainstreamových médií – vůbec neznepokojuje zaměstnance ve firmách krajů a okresů, ba ani majitele živností, poctivě odvádějících daně. Naopak – statisticky většinově vnímáno – tak právě zaměstnanecký národ se na stát řízený jako rodinnou firmu nepokrytě těší a pouze nepatrná menšina dosavadních ústředních majitelů pravomocí a funkcí české politiky na nás z TV obrazovek koulí očima a straší národ údajně neblahými následky Babišem navrhovaných reforem v oblasti řízení státu.

Takže si to ujasněme: Od plyšového převratu tu máme stát se statisíci nezaměstnaných. Stát průběžně mzdově vykrádaný cizinci a jejich tuzemskými ekonomickými kolaboranty přes náš údajně „závazný“ kurs koruny. Stát hloupého českého novokapitalismu nepoctivě vygenerovaných majitelů klíčového průmyslu a strategické infrastruktury. Stát realitních a finančních zbohatlíků, kteří už rozložili většinu českomoravské zemědělsko-potravinářské soběstačnosti. Stát, jemuž z velké části už nepatří ani jeho vlastní půda a voda. Stát, jehož dnes nejperspektivnější nerost v zemi – lithium – na poslední chvíli před volbami nabízí k výprodeji do ciziny politická „elita“ sociálních demokratů spolu s lidovci. Copak asi za to ti pánové dostanou?

Máme tu neokoloniální stát, dlouhodobě nasměrovaný k finančnímu bankrotu a přesto z posledních rezerv vyživující jak mnohá soukromá eseróčka, tak i politicko-sociální parazity a vlivové aktivistické agenty, soustavně ničící poslední zbytky suverenity naší mezinárodní existence. Máme tu stát ovládaný ideologickými žvanily a mediálními lháři, kteří národ chtějí strašit důsledky, které předtím sami přímo či nepřímo zavinili. Je snad v pořádku, když zde tolik hloupě zadlužených zaměstnaneckých občanů prožívá svá poslední léta s pocitem, že jim hůř už být nemůže? Je snad nelogické, když předvolební průzkumy ukazují, že většina voličského národa si přeje konec vlivu smečky pokryteckých škůdců a přeje si vládu alespoň té nejzákladnější sociální spravedlnosti a životních jistot?

V čem je tedy problém? Je především v tom, že každá lež má krátké nohy, byť jsou trénované a třebas i na Západě školené. Problém, že se už nezvratně prokázalo, jak tak zvaný „trh“ při vykrádání státu korupcí ve veřejných zakázkách funguje. Prokázalo se, co je to trh krvavých topných olejů a dalších lživých „optimalizací“ daní, co je to trh karuselových obchodů a trh úniků daní do ciziny daňových rájů a jak tragicky to všechno škodí ekonomice státu. A také: Že se prokázala lež legendy o tom, jak kapitalismus prý nepotřebuje v ekonomice cokoliv plánovat. Že dnes už je jasná báchorka o samospasitelnosti trhu a že pověstná Lafferova křivka závislosti daní a prosperity státu není nic jiného, než obyčejný podvod. Že jsme až dosud byli povinni hloupě si představovat čestnou soutěž konkurence, zatímco tu zdárně vykvetl nárůst monopolů cizích nadnárodních korporací.

Copak stát není svým způsobem také velká firma, která se bez kvalitního řízení neobejde? Jak dlouho chceme ještě věřit janečkovským pohádkám, že prý už samotné peníze nám prý samy „poctivě“ vydělají další peníze, když život nám už tisíckrát ukázal, že pouze tvořivá práce lidí a jimi vymyšlených strojů a nástrojů vytvoří hodnoty, které teprve potom lze nějak taxírovat v penězích? Jak dlouho ještě chceme věřit tržním komsomolcům, že živelná výroba zboží podle údajně neviditelné ruky trhu a podle „geniálních“ nápadů nějakých pánů majitelů fabrik je tou nejsprávnější cestou k prosperitě státu? Je tu snad málo se zemí srovnaných zbořenišť cukrovarů a textilních fabrik? A co plán a zemědělství? Osévali snad svá pole naši předkové nazdařbůh, anebo velmi brzy pochopili, jaké střídání plodin už sama příroda, půda na jejich polích vyžaduje?

Copak jsme zapomněli ještě z dob před třiceti lety, jak racionálně může probíhat optimální proces řízení (nejen) státu, když např. právě doba tzv. normalizace byla časem nejrychlejšího růstu ekonomiky někdejšího NEZADLUŽENÉHO Československa? Vymřeli snad už všichni tehdejší ekonomové, kteří dobře věděli, že teprve průzkum obchodní poptávky a podle něj nasmlouvaná a podepsaná zakázková náplň podniku koordinovaná s centrem koncernu může být základem dobrého plánu odbytu dceřinného závodu? Že teprve až plán odbytu je dobrým základem plánu výroby a že teprve až plán výroby pak vytvoří i základ plánu zásobování podniku surovinami a polotovary od subdodavatelů? A proč že je nutné to veškeré plánování? Inu proto, že na sklad neprodejných výrobků by vyráběl jen tržní fanatik, čili podnikatelský debil.

Co také ví kvalitní podnikatelský ekonom státu, řízeného jako rodinná firma? Že banky se bez záštity státu neobejdou, protože pouze stát má stálý příjem z daní a že pouze stát může jak ty banky zachraňovat, tak i pro ně silově vymáhat právo na zisky z jejich úroků. Že u velkých podniků (a tím spíše i uvnitř států) je nutné přerozdělování výrobně zdrojových finančních prostředků od nejziskovějších provozů k těm provozům méně efektivním leč technologicky nenahraditelným(!), pokud ovšem majitel podniku není idiot, který chce být hloupě závislý na riziku schválností v subdodávkách surovin a komponentů od konkurence.

Takže právě takhle, vážený čtenáři, se řídí firma, kterou spravuje prozíravý majitel! Majitel, který ví, že pouze plán a bedlivá regulace procesů jsou zárukami správného řízení každého ekonomického supersystému. Copak není směšná ta představa tržních trollů a žvanilů, že prý už sama ruka ziskového trhu údajně něco sama zreguluje, když i ten nejhloupější laik brzy dobře vytuší, že zisk je vždy jen deregulačním fenoménem ekonomicky zhoubné kladné zpětné vazby procesů? Procesů, které pak vždy skončí jen výbuchem krize z nadvýroby neprodejného zboží ve skladech? Konec konců vždyť i ve fyzice každý neregulovaný proces vždycky skončí jen mohutnosti toho procesu adekvátní katastrofou. Motor bez regulace karburátorem či řídící jednotkou se také na kusy rozletí a atomový reaktor bez regulačních a bezpečnostních tyčí také exploduje.

A to jsme ještě nezmínili sociální otázku provozu státu. Nutnost sociálního smíru těch, kteří procesy organizují s těmi nejdůležitějšími „tam dole“. S těmi lidmi, kteří ty procesy nakonec prakticky zrealizují. Nezmínili jsme ještě ani otázku, jak špatná organizace práce plus asociální vykořisťování nakonec vždy skončí stávkou obzvláště nebezpečnou, když jde o oblasti provozů nepřetržitých, např. v energetice nebo v péči o zdraví lidí. A co potom asi udělá majitel podniku, když mu fabrika ve stávce přestane vyrábět obchodně nasmlouvané zboží zakázek? Inu, bude odsouzen k náhradě škody odběratelům za nedodané zboží – a pak sám zbankrotuje. A u státu je to podobné. Bude-li chod státu špatně a necitlivě organizován, bude-li stát živit parazity a zanedbávat své povinné služby občanům, tak nakonec rovněž i jeho politici ve svých postech zbankrotují stejně, jak je tomu právě dnes.

A co se to dnes děje? Potrefené partajně funkcionářské husy vyděšeně kejhají svůj předvolební jekot. Přítel Zaorálek v zoufalství nepravdivě straší, že řídit stát jako firmu prý znamená řídit i státní zdravotnictví jako byznys. Ale, ale? On pan přítel ministr neví, že resorty školství, zdravotnictví a důchodů nejsou státní Výroba, ale že je to občany povinně předplacená veřejná Služba? Anebo on snad svým dětem za slušné chování a za dobré známky ve škole platil? On snad některé své manželce též pokaždé platil za to, že uvařila rodině oběd a potom umyla nádobí? Inu, pokud ano, tak to by potom tu logiku myšlení pana ministra ovšem vysvětlovalo – a já už se dál raději ani tázat nebudu, za co by snad ještě doma právě on mohl komu platit…

Ano, je pochopitelně jasné, že každé volby jsou pro nás voliče určitý risk. Ano, vždy a pokaždé nám mnozí kandidáti budou slibovat dokonce i modré z nebe a někteří i pod oko. Je proto pouze na nás, abychom si v duchu pozorně oddělili jejich prázdné sliby a demagogické lži od pravdy reality, kterou jsme až dosud právě od nich prožívali a přísně si i v duchu zhodnotili výsledky práce těch, kteří až dosud nám ten náš stát organizačně vedli a k tomu si i pro nás vymýšleli pravidla „svých“ zákazových a příkazových zákonů a normativy svých řídících funkcí a procesů činnosti státu.

A především bychom měli myslet na to nejdůležitější: Jaké tu od nových politiků budeme mít další zákony, takový nadále bude náš stát.

Měli bychom rovněž vědět, že čím vyšší je někde počet novel dosavadních zákonů, tím zřetelnější to je důkaz politické neschopnosti těch dosud zvolených „zákonodárců“ dobře organizovat stát. Důkaz neschopnosti – pro politiky ten naprosto základní! Neschopnosti cokoliv smysluplného a spravedlivého vymyslet – a to od samého počátku.

Jinými slovy řečeno – měli bychom umět se už konečně rozhodnout, že tu chceme mít stát bez problémů fungující a především stát sociálně spravedlivý. Zemi občanů, kteří mohou osobně zodpovědné politiky nejen přímo zvolit, ale i referendem demokraticky odvolat a připadně i pohnat před soud.

Potřebujeme už konečně stát, kde před správným zákonem si vždy budeme všichni rovni a pro sebe výhodné právo si už nikdy nikdo za peníze nekoupí. Jen potom tu bude spravedlivá demokracie pro nás pro všechny.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
91 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
senil
senil
9. 10. 2017 6:41

Je fascinující co Babišovi projde. Může si krást kolik chce a lidé ho stejně budou milovat. Škoda, že kleptoman bude příští premiér. Babiš jesmutná vizitka tohoto národa. Bohužel jeho oponenti ale nejsou o moc lepší.
Z těchto voleb nevyjde nic dobrého. Návíc Babiš nás pak zradí a výměnou za dotace přijme kvóty na uprchlíky. S tím jsem si naprosto jist.

http://www.epshark.cz/clanek/134/babis-a-bures

Gatta
Gatta
9. 10. 2017 10:43

“ … a lidé ho stejně budou milovat. “
U velmi mnoha je to taková láska ze zoufalství.

Jinak to osobně vidím jako souboj skupiny s výrazným solitérem.
Co se týká schopností solitér kohokoliv i celou skupinu výrazně převyšuje.
Co se týká morálních kvalit, tak si obě strany nemají co vyčítat.

PPK
PPK
9. 10. 2017 13:46

senil napsal Je fascinující co Babišovi projde. Může si krást kolik chce alidé ho stejně budou milovat. Škoda, že kleptoman bude příští premiér. Babiš jesmutná vizitka tohoto národa. Bohužel jeho oponenti ale nejsou o moc lepší. Z těchto voleb nevyjde nic dobrého. Návíc Babiš nás pak zradí a výměnou za dotace přijme kvóty na uprchlíky. S tím jsem si naprosto jist. http://www.epshark.cz/clanek/134/babis-a-bures Ach jo(ch). Inu, kdyby to nebylo úsměvné, tak neználkům funkcí zahraničního obchodu (dále jen ZO) kteréhokoliv státu by to všechno vámi napsané mohlo připadat fascinující. Takže, milý pane senile, oprávněně se mi tu zdá, že vůbec nejste starý… Číst vice »

Irena
9. 10. 2017 16:57

Nevím, co jsou to cestovní zprávy, za to vím, kdo má na nadnárodní úrovni informace prakticky o všech důležitých, větších firmách a to do všech podrobností, neboť jim buď dělá daně nebo audit daní nebo takový audit nebo makový audit… Napovím, že se dají spočítat na prstech jedné ruky. Takže v každém případě nahlížejí do účetnictví, kde jsou k dohledání všechny potřebné info. Nevím konkrétně jak je to v ČR, ale vím, že v jedné z evropských zemí je nařízení, že asi po třech letech musí a.s. měnit dodavatele těchto služeb (mám takový matný dojem, že to přijali kvůli direktivě… Číst vice »

Bety
Bety
9. 10. 2017 17:31

Vážený PPK. Já si nemyslím, že rodinná firma je to pravé ořechové. Spíš se mi zdá,že toto slovní spojení jen nahrazuje taková zprofanovaná hesla jako byla volná ruka trhu, či ještě „lepší“ tihle si už nakradli dost a teď se už začnou starat i o ostatní. Nic proti tomu, jak píšete, že stát by měl být garantem rozumného zahraničního obchodu i o potřebě plánování alespoň strategické výroby. To všechno odsouhlasím, ale rodinný podnik v čele s oligarchou, pro kterého vždy bude prvotním cílem čistě jeho zisk? Nějak mi to připomíná to tvrzení – odpusťte bohatým daně a oni pak zajistí,… Číst vice »

racek
racek
9. 10. 2017 18:16

No, všechny rysy řízení státu jako rodinné firmy, to už tady bylo. Jednak v čase feudalismu, kdy pozemkové i lidské zdroje byly králem propůjčeny v tzv. léno a pak za komunismu , nebo chcete – li socialismu. Tyto systémy byly vždy posléze nahrazeny systémy výkonějšími, takže dnes např. existují jen v sev. Koreji. Nemohou totiž konkurovat v produktivitě práce, neb nenabízejí to hlavní: motivaci se mít lépe prostřednictvím vlasního snažení. Snaží se je ovšem nahrazovat stále se zvyšujícím dohledem a represemi, také se tomu říkalo příkazová ekonomika. Takže autor by se chtěl vrátit do doby socialismu. V současnosti se vyskytuje… Číst vice »

Bety
Bety
9. 10. 2017 18:42

racek – systém výkonnější pro koho??
O některých mýtech kapitalismu byste si mohl počíst v knize -23 věcí, které vám neřeknou o kapitalismu, autor Ha-Joon Chang, Jižní Korea.
Já s PPK souhlasím, jen se nedomnívám, že lékem na současný marasmus je zrovna ANO s Babišem a třeba Stropnickým.

PPK
PPK
9. 10. 2017 19:40

Již v článku jsem napsal, že jsem toho názoru, že každé volby jsou pro nás voliče určitý risk. Je tomu tak i nyní a nosil bych dříví do lesa, kdybych pitval podrobnosti, které všichni známe. Krom toho již dříve jsem tu na OM ještě napsal, že někdy mám i pocit, jakoby vzbouřený oligarcha Babiš konal vše jen navzdor svým politickým soupeřům podle tiché zásady „Chcete kapitalismus? Tak já vám ho dám!“ tím, že dodržoval do puntíku JEJICH zákony. Takže: Proč se dnes nebouří např. Kellner, Rittig nebo Bakala aj.? Nebylo by od věci o tom přemýšlet? … A ta volba?… Číst vice »

idiotronic
9. 10. 2017 20:54

Rodinná firma má pravomoc přijímat a propouštět pracovníky. Až to bude dělat stát, může se mi to nelíbit, ale protestovat už proti tomu nebudu moci, přituhuje a kdeže jsou někdejší odborářské demonstrace… Historickým pohledem- od přemyslovců až do roku 1989 docházelo čas od času k mocenským zvratům.Vždy se měnila vládnoucí garnitura, ale zákonný rámec zůstával. Příklad: V roce 1918 jsme zrušili císařství, ale občanský zákoník platil od roku 1811 do roku 1950 (uvažte,co vše se odehrálo mezi tím). Hadrák proběhl naopak. Mocenská garnitura nasadila na odiv někdejší disidenty, nebo vlastní potomky, kteří psali nové zákony a novely novel novel, v… Číst vice »

Alena
Alena
10. 10. 2017 3:15

Je doba plná absurdit. Jednou z absurdit je i poznatek, že materialista a marxista hájí Babiše. Stát řídit jako firmu beru , pokud chci pozvednout efektivnost řízení, zlevnění řízení, zjednodušení řízení. Co se týče hlavního- čeho chce majitel firmy dosáhnou tímto zlepšeným řízením, to už zcela není v souladu s mými zájmy. Babišovým zájmem ,naprosto sobeckým, je jeho zisk a udržení firem na trhu. Mým zájmem , naprosto sobeckým, je výše důchodu, ale nejen to. Jelikož nepatřím příjmově mezi těch 10 000 nejbohatších a nemohu si proto koupit a zabezpečit další přání, pak je to kvalita životního prostředí, kvalita zdravotní… Číst vice »

Alena
Alena
10. 10. 2017 3:39

dovolím si ještě své názory rozvést.
Poslouchala jsem na rádiu názory češky dlouhodobě žijící ve Finsku( jednalo se o útoky imigrantů) a ta mimo hlavní tému sdělila- no to je ten politik, co chce stát řídit jako firmu, a privatizuje školky, a to se nám moc nelíbí.
Takže je to globální záležitost. Globální vedení v globalizované Evropě si vybírá politické vůdce, kteří bez ohledu na stávající národy a státy vedou zem jako firmu.
No neberte to

Alena
Alena
10. 10. 2017 3:47

ještě rozvedu, asi básnické střevo. A tito globální vůdci, co budou řídit stát jako firmu na pokyn globálního vedení zeměkoule budou i určovat, jaká životní úroveň v té které oblasti bude. To jest jaké globální firmy přežijou tak, aby se dále neplundrovaly přírodní zdroje matky země. Samozřejmě, po přívalu imigrantů, což nás nemine, předpokládám, že se konečně životní úroveň evropských států srovná na naši úroveň. Aspoň nebudeme závidět Němcúm( bývalým) , vždyť budeme jednotný globalizovaný evropský chalífát . Teď bych měla dát smajlíka, ale neumím to

Alena
Alena
10. 10. 2017 4:23

shrnutí: co se skrývá za adorací Babiše? naše lenost a pohodlnost, protože my a jen my zcela ignorujeme a vzdáváme se povinnosti kontrolovat a úkolovat politiky, Čekáme pouze na spasitele

Vaska
Vaska
10. 10. 2017 4:59

lithium jsou jenom drobný – http://www.ac24.cz/zpravy-z-domova/11222-madera-akce-rubidium-kryci-nazev-lithium
— takhle se krade –

Admirál
Admirál
10. 10. 2017 5:01

Bety – „Ale když si vybavím ta nekonečná řepková pole, do budoucna zničenou a vyčerpanou půdu, tak o vedení takového rodinného podniku mám opravdu silné pochybnosti“

V tomto případě, pokud Váš šíp míří na Babiše, míří vedle. Někdo rozhodl, že je třeba přimíchávat do nafty řepkový olej a že to budeme dotovat.

Pokud by se toho nechytil Babiš, udělal by to s radostí někdo jiný.

Alena
Alena
10. 10. 2017 5:12

admirál-napojení agrofertu a monsanta je zcela dobrovolná záležitost

Gatta
Gatta
10. 10. 2017 6:15

Dobrá diskuze. Re Bety – Babiš je pro mě nevolitelný pro jeho vztah k půdě – a pro to jakým způsobem k té půdě, silům, statkům …. přišel a stále přichází … no a za šmírovací EET. Re Admirál – jasně řepku neprosadil on, ale kdyby bylo odhlasováno otroctví, tak Babiš bude ten největší otrokář. Re Alena – „…Mým zájmem , naprosto sobeckým …“ ano lidi by si měli především uvědomit co je jejich zájmem a začít kurva (větný člen důrazu) o tom přemýšlet něcco taky pro sebe udělat. Nikdo to totiž za ně neudělá a to dřív umřou než… Číst vice »

Vaska
Vaska
10. 10. 2017 6:39

k řepce – Kolega v práci mi říkal že někde četl že na výrobu jednoho litru oleje z řepky olejky je potřeba energie v ekvivalentu 1,5 litru nafty !!! A ještě: koncem dubna jsem se týden motal v jedné nejmenované nemocnici (teda pokud se vůbec tímto titulem nechá nazvat – ale to je jiné téma) a tam jsem si všiml že v noci tam po parku pobíhaj zajíci – a na pokoj přidělili nějakého zemědělca a ten mi řekl ze na polích je olejka a zajíci se tam neschovaj ani to svinstvo nežerou a tak jsou hladoví a stěhujou se… Číst vice »

Alena
Alena
10. 10. 2017 6:55

k zemědělství- velmi poučné video
http://www.nwoo.org/2017/09/29/jeden-clovek-jedna-krava-jedna-planeta-jak-zachranit-svet/
k půdě – přírodě, nelze postupovat kořistnicky.
Indové, kteří podlehli Monsantu, krachují a jejich potraviny nejsou kvalitní.

Už před nedávnem mne překvapila zpráva, že Indové stávkují proti supermarketům.

Ano, jsou zaostalá země?! A co my ?

Gatta
Gatta
10. 10. 2017 7:05

Po sklizni řepky a kukuřice a po zářiových deštích vyrazil na polích ve velkém plevel – no a nyní, pokud člověk není slepý, nebo před tím nezavírá úmyslně oči (jako HD), tak může vidět nekonečné lány krásně žloutnoucího plevele po postřiku herbicidy.

fajt
10. 10. 2017 9:29

https://www.lidovky.cz/osm-zavrazdenych-duchodcu-kvuli-penezum-v-pripade-stodolovych-chybovali-kriminaliste-i-patologove-i52-/lide.aspx?c=A170927_170817_lide_gib – to asi nejvíce charakterizuje české podhradí za dob amerického kapitalismu ( a nejsou jediní, tihle dojeli na svou nevymáchanou hubu a lidskou závist ). ..)

fajt
10. 10. 2017 9:31

https://www.novinky.cz/domaci/451388-sobotka-musime-rychle-prijmout-euro.html – Všechny politiky, kteří naopak mluví o vystoupení ČR z Evropské unie, označil Sobotka „za blázny a poloblázny“. – jak prostě vypadá, tak tu kolonii taky kurwí. ..)

Alena
Alena
10. 10. 2017 10:04

fajt napsal

https://www.novinky.cz/domaci/451388-sobotka-musime-rychle-prijmout-euro.html – Všechny politiky, kteří naopak mluví o vystoupení ČR z Evropské unie, označil Sobotka „za blázny a poloblázny“.– jak prostě vypadá, tak tu kolonii taky kurwí. ..)

zřejmě má za úkol ,aby ČSSD dostala co nejmíň hlasů, tak mi to připadalo už před čtyřmi roky
ČSSD asi mají nahradit další sluníčkáři-Piráti
proto ta reklama ,ať jdou mladí k volbám

fajt
10. 10. 2017 10:15

Alena napsal
zřejmě má za úkol ,aby ČSSD dostala co nejmíň hlasů, tak mi to připadalo už před čtyřmi roky
ČSSD asi mají nahradit další sluníčkáři-Piráti
proto ta reklama ,ať jdou mladí k volbám

může být, tenhle perníkář a policejně-zpravodajský ráfek je ideální matroš pro tu jednu promilní psychopatickou svoloč u lizu – ale zase pacoš je už kaput, tak proč to prodlužovat a trápit ovečky, že . ..)

fajt
10. 10. 2017 10:35

comment image?oh=db12d493f0495c779a4d757246d2bef3&oe=5A88BEDA

Admirál
Admirál
10. 10. 2017 10:36

Gatta – Nehájím Babiše, Babiš je stejný jako jeho konkurenti na trhu. Opakuji, nebýt Babiš, jeho místo by zaujal jiný Babiš a dělal by vše včetně kroků na hraně zákona, kontroverzních kroků z pohledu ochrany přírody atd.
Nespornou zásluhou Babiše je, že díky tomu, že šel do politiky i každý Knedlík ví, co musí takový typový Babiš dělat, aby byl úspěšný velkopodnikatel.

fajt
10. 10. 2017 10:46

http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/cesku-chybi-dve-ste-tisic-zamestnancu-svazy-chteji-privezt-ekonomicke-migranty-1338372 – doporučuji zdejším gulášovým továrníkům lovit džihádistických řadách, možná by česká ovečka potřebovala na pracovišti svého evropského lágru přeškolit kvalitním odborářským násilníkem. ..)

Alena
Alena
10. 10. 2017 10:52

fajt napsal

http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/cesku-chybi-dve-ste-tisic-zamestnancu-svazy-chteji-privezt-ekonomicke-migranty-1338372 – doporučuji zdejším gulášovým továrníkům lovit džihádistických řadách, možná by česká ovečka potřebovala na pracovišti svého evropského lágrupřeškolit kvalitním odborářským násilníkem. ..)

to budou mít hoši těžké. Dle německých statistik pracuje zhruba 2% migrantů, a to ještě v neziskovkách

fajt
10. 10. 2017 10:54

niederlassung Bohmen und Mahren – hier arbeit macht frei – zkusila už nějaká zdejší užitečná partaj tohle upřímné předvolební heslo na zdejší evropské odpadní konzumenty??. ..)

fajt
10. 10. 2017 10:58

Alena napsal
to budou mít hoši těžké. Dle německých statistik pracuje zhruba 2% migrantů, a to ještě v neziskovkách

tak jak je zde vidět, ani usilovná a poctivá práce prostého domorodce nikam nevede a končí jeho likvidací – možná zdejší ( a světové) mafiány v české kotlině po zásluze ( konečně) potrestají navezení barbaři, já jím držím pěsti :-)

Bety
Bety
10. 10. 2017 11:06

Admirál napsal
V tomto případě, pokud Váš šíp míří na Babiše, míří vedle. Někdo rozhodl, že je třeba přimíchávat do nafty řepkový olej a že to budeme dotovat.

A on to jako správný hospodář okamžitě využil – ovšem zisk má on, republika tu zničenou půdu.

Bety
Bety
10. 10. 2017 12:13

ODS už pokolikáté varuje před komunisty, tentokrát k nim ještě přidala ANO a SPD. Prý pád na politické dno. Sobotka by nejraději přijal EURO ještě před volbami, kdyby to jen trochu šlo – no bude se muset spokojit s drobnými za lithium. TOP O9 je už z módy stejně jako všechny 8 let staré top záležitosti. Mladí prý vítají Piráty – proč ne, ta romantika přece. A že by všechny nesluníčkáře šupem poslali „projít se po prkně“ jim buď nedochází, nebo je jim to jedno. Zeleným už sedne na lep jen totálně vymyté pako -kolik jich asi bude? Budou to… Číst vice »

fajt
10. 10. 2017 12:20

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ringo-Cech-je-vymletej-kokot-zaznelo-od-Piratu-A-je-tu-nesmirne-legracni-vec-o-Kalouskovi-507431 – sorošoví fakani ještě nejsou u koryta a už jim skáčou dost jedovaté pupínky, ještě pár takových voleb a česko bude prázdný kotel. ..)

Bety
Bety
10. 10. 2017 12:26

Mimochodem dočetla jsem se, že ta prý „australská“ firma, které přiklepli naše lithium + rubidium a ostatní, hospodaří od svého vzniku se ztrátami, jinými slovy je neustále v mínusu – no nic, u nás se zahojí.

Alena
Alena
10. 10. 2017 12:38

Bety napsal

Mimochodem dočetla jsem se, že ta prý „australská“ firma, které přiklepli naše lithium + rubidium a ostatní, hospodaří od svého vzniku se ztrátami, jinými slovy je neustále v mínusu – no nic, u nás se zahojí.

ta firma dělá pouze bílého koně pro nějakou zřejmě politicky expanovanou osobu

PPK
PPK
10. 10. 2017 12:44

fajt napsal

comment image?oh=db12d493f0495c779a4d757246d2bef3&oe=5A88BEDA

V základním textu tohoto článku jsem psal o racionálním řízení v rámci jednoho podniku v době socialismu, kdy byly zcela vědomě a rozumně přerozdělovány výrobně zdrojové finanční prostředky od nejziskovějších provozů k těm provozům méně efektivním, ale technologicky nenahraditelným z toho důvodu, aby majitel podniku (stát) se nestal idiotem, hloupě závislým na riziku schválností v subdodávkách surovin a komponentů od „konkurence“ (také státní ale územně jinde), která vyráběla zboží téhož druhu. A teď prosím pozor: Co je to globalizace? Je to postup přesně opačný!
Názorově ocením, pokud se někdo z čtenářů a diskutérů zde na OM bude ochoten nad tím logicky a do hloubky důsledků zamyslet. Pak totiž možná dospěje ke stejným závěrům, o nichž se domnívám, že to jsou právě ty skutečné důvody sociálního inženýrství globálních elit, jehož důsledkem je a bylo: Proč tu už před lety byla např. uměle vyvolána kampaň zelená, kampaň globálního oteplování, kampaň ropného zlomu, kampaň OZE, a také kampaň biopaliv atd. – a nakonec i ta uměle vyvolaná imigrace lidí z jihu na sever planety.
Troufám si tvrdit, že ten, kdo tohle všechno logicky domyslí do konečných důsledků, tak že se nakonec ocitne ve stavu šoku z pochopení těch všech souvislostí. Proč to píši? Protože už kdysi dávno jsem tu na OM např. napsal, že biopaliva považuji za jeden z mnoha ekonomických mega-tunelů tohoto století …
No, nikomu nic ze svých myšlenek nevnucuji, pouze to zde dávám k úvaze těm, kteří by chtěli o tom podrobněji přemýšlet. No a – že to s panem AB nesouvisí? Hmm, tak to by opravdu také stálo za logickou úvahu, kterou by si zcela soukromě jen tak ve své mysli mohl každý také zkusit provést.

fajt
10. 10. 2017 12:50

Alena napsal
ta firma dělá pouze bílého koně pro nějakou zřejmě politicky expanovanou osobu

drtivá většina českých politiků by po zásluze měla skončit jako Nikola Čaučesku, je velkou chybou tohoto národa, že si neumí potrestat své darebáky. ..)

Gatta
Gatta
10. 10. 2017 13:42

Re PPK – „Řídit stát jako spravedlivou firmu“ – to je jako napsat – „něco dělat a nikdy u toho neudělat chybu“. Ale jak to zařídit …? V obsahu řízení jakosti ISO je samozřejmě nejen organizace, odpovědnosti, prevence, předcházení chybám … , ale i systémový nástroj „neshody a nápravného opatření“ … aby se chyba nemohla opakovat. Bohužel tady nic z těchto zásad v politickém životě nevidím. Což souvisí s poznámkou fajta o Čaučeskovi: … a proto se nám tady taky tak ti darebáci namnožili … PS Biopaliva – řepka jako palivo do aut není špatná – rozhodně lepší než byl… Číst vice »

Gatta
Gatta
10. 10. 2017 13:51

PPS – vypadl mi úvod …
Řídit stát jako: – spravedlivou firmu, – rodinnou firmu, – jako vlastní statek, jako dědičný majetek … … … … ale to jsou jen představy nějakého ideálního stavu … a z mnoha a monoha příkladů víme, že toto vše se dá řídit odpovědně s dlouhodobou perspektivou rozvoje a udržitelnosti nebo i k velice rychlému úpadku úpadku. … (následuje výše).

Vaska
Vaska
10. 10. 2017 13:59

Alena – po internetu běhá že v ty australský firmě co chce vykrást lithium má podíl krvavá madla

Vaska
Vaska
10. 10. 2017 14:09

k tomu „členu SSM“ Bartošoj : chvilku jsem sledoval jeho diskuzi (celé se to vydržet nedalo) s Tomiou – působil na mě dojmem užitečného idiota s pěkně vyhuleným mozkem – mluvil ve stylu: soudruzi v bruseli něco nařídili tak je to svaté jak církevní dogma, jako by vůbec nebyl schopnej uvažovat logicky a věcně

Alena
Alena
10. 10. 2017 14:13

Vaska napsal

Alena – po internetu běhá že v ty australský firmě co chce vykrást lithium má podíl krvavá madla

teď jsem se koukala na tiskovku KSČM
tato firma má uvedenu jednu z činností zakrytí vlastníka a vypadá to na Bakalu
repete jako OKD

Alena
Alena
10. 10. 2017 14:21

pane PPK, plánování a přerozdělování v globálním rámci?
Reálně hospodaření v zemědělství, lokální ekonomika, která by sanovala ztráty tím, že by firmy fungovaly jako neziskovky a neplatily daně.
Nebo zpětně znárodnění.
Ale AB? Ten se hrne tam, kde jsou dotace. Nepůjde do ztráty nebo nuly

fajt
10. 10. 2017 15:01

jak asi bude lidem dlouho trvat, než dojdou na základní gro korporátního kapíku a na prostý fakt, že v tomto systému se zásadní změna k lepšímu nedělá fraškou zvanou volby. ..)

peter.
10. 10. 2017 15:05

Riadiť štát ako spravodlivú firmu?Nemal by som proti tomu nič,keby to viedlo k prosperite firmy(štátu)a k spokojnosti zamestnancov(občanov štátu)
Lenže!
Takéto riadenie by zákonite muselo byť autoritatívne,bez čo i len náznakov demokracie.Lebo riadenie firmy vylučuje demokraciu.A z hľadiska riadenia a rozhodovania vo firme je demokracia najrýchlejším a najspoľahlivejším spôsobom,ako firmu rozložiť a priviesť ju k zániku.Vo firme môže každý hovoriť len do tej miery,pokiaľ siaha jeho zodpovednosť.A konečné rozhodnutie vždy urobí majiteľ(majitelia)firmy.Je to niečo podobné ako fungovanie armády.Štábna kultúra sa tomu hovorí.
Preto si v dnešnej dobe nedokážem dosť dobre predstaviť riadenie štátu ako firmy.Hoci aj „spravodlivej“.

Gatta
Gatta
10. 10. 2017 15:10

Fe fait – Pamatuji si kreslený vtip od Renčína krátce po 89. – Dlabáček povídá druhému … „Nic naplat, revoluce bez gilotiny, to je jako sex bez ženy…“

Gatta
Gatta
10. 10. 2017 15:14

Pro fajt – koukám, že jsem z Vás udělal „faita“ … třeba se mi příště povedete i jako „fiat“ :-)

Gatta
Gatta
10. 10. 2017 15:19

A přidám ještě jeden starší totalitní vtip V.Renčína – zrovna teď aktuální:

Buldozer povrchového dolu hrne plnou radlicí cosi žlutého a vedle Dlabáček povídá druhému „Zlato, zlato, samý zlato – to zas bude průser…“