Švýcarsko: Diskuse o bezpodmínečném základním příjmu ještě neskončila

Proti vystupují hlavně ti, kteří těží ze současného parazitního systému. Ten umožňuje přerozdělování vytvořených hodnot od většiny ke stále menší menšině na špici pyramidy.

Adidas odchází z Číny a vrací se do Německa. Nikoliv proto, aby zde vytvořil nová pracovní místa, nýbrž aby investoval do plně robotizované továrny na výrobu bot. Pracovní síla začíná být prý i v Číně příliš drahá a uvědomělí dělníci přicházejí na zaměstnavatele se stále novými požadavky a vynucují si důstojné zacházení. Podle profesora Staňka ze Slovenské akademie věd by mělo zmizet do roku 2030 kolem 60 % pracovních míst.

Bezpodmínečný základní příjem: Proti a pro

Švýcaři v referendu o základním příjmu, který by měl dostat každý švýcarský občan bez ohledu na sociální pozici ve výši 2250,- švýcarských franků měsíčně, návrh ze 78 % zavrhli. Téměř jednu čtvrtinu občanů, kteří k referendu přišli, se však podařilo iniciátorům přesvědčit, že na argumentech pro zavedení BZP něco je a hlasovali pro. Důležité však je, že idea není mrtvá.

Podle průzkumů chtějí 2/3 švýcarských občanů o tomto návrhu dále diskutovat a očekávají, že dojde k posunu a k dalšímu referendu na toto téma později. Především mladí lidé mezi 18 a 29 lety se staví k této variantě pozitivně, protože již nevidí stejné šance, jako měla předcházející poválečná generace. A hlavním argumentem je digitalizace a robotizace výrobních procesů, která bude vyžadovat minimální počet, avšak dobře kvalifikovaných a stále se vzdělávajících odborníků. Lidská práce v námezdní podobě tak, jak ji známe dnes, bude nadbytečná a je potřeba hledat nová, ale komplexní řešení. Neboť nejde pouze o způsob profinancování, ale i o další velmi důležité socio-politické otázky a nové typy uspořádání lidského života.

Není-li ještě vhodný čas pro zavedení BZP dnes, přijde na pořad dne v několika příštích letech. Počítejme optimisticky s tím, že nedojde k vyhubení poloviny lidstva ve III. světové válce a že západní politici dostanou na poslední chvíli rozum a hlasité řinčení zbraněmi zastaví.

Samozřejmě proti BZP vystupují dnes všichni ti, kteří těží ze současného parazitního systému, který umožňuje přerozdělování vytvořených hodnot od většiny ke stále menší menšině na špici pyramidy. Příživníci nalepení na současný systém ekonomiky jednoho procenta uvádějí proti nepodmíněnému příjmu mnoho důvodů. Pochyby a negace jsou však většinou umělou konstrukcí a jsou určovány jejich partikulárními zájmy k udržení stávajícího systému.

Docentka Ilona Švihlíková se staví k zavedení bezpodmínečného základního příjmu spíš negativně. Její argumenty, zejména týkající se mladé generace, je třeba brát vážně. Ale pro přijetí BZP jsem nakloněna po svých životních zkušenostech pracující matky tří dětí. Za to, že mohu nyní psát tento článek, vlastně vděčím právě faktu, že mám také jakýsi minimální základní příjem. I když v podobě penze, na kterou jsem celý život přispívala v daném systému. Tudíž teprve nyní mohu konečně studovat, psát a zabývat se věcmi, které považuji za důležité. Na ty totiž při každodenní starosti o finanční zabezpečení dětí, jejich vzdělání a potřeby nebylo nikdy dost času. O to horší situaci zažívají matky – samoživitelky. Můj současný manžel, bývalý vysokoškolský profesor, věnuje většinu svého volného času obecně prospěšné činnosti. Jako neplacený varhaník, sbormistr a pedagog organizující vzdělávací semináře v Horním Rakousku. A právě tady se mi líbí, že většina lidí je ochotna se angažovat jako dobrovolníci v různých spolcích a organizacích, pokud jim to čas dovolí a pokud jsou finančně zabezpečeni. Markantní je to například v hudební oblasti, kdy má každá vesnice minimálně jednu kapelu a často i sbor.

Využila bych tedy této příležitosti a chtěla vzkázat mladému muži Jakubovi Jandovi z dobře financované neziskovky Evropské hodnoty, který žádá naši redakci o informace, kdo že nás to financuje, že lidé jako on nikdy nepochopí, že existují lidé, pro které nejsou prachy všechno. Že jsou takoví, kterým není všechno jedno a kteří jsou ochotni dát svůj čas zadarmo ve prospěch RES PUBLICA. Že E-republika vznikla jako projekt duchovně spřízněných, svobodných a obětavých lidí, kteří mají určitou úroveň vzdělání, kteří něco v životě dokázali a chtějí přispět k tomu, aby byl svět pro jejich děti a vnoučata lepší. Lidí, pro něž je nejvyšší hodnotou svoboda, která v tomto uspořádání společnosti dostává pěkně na frak. Lidí, kteří jsou pro ni ochotni i něco obětovat.

I i kdyby nebyly tyto weby, pořád je potřeba velké množství práce, kterou nikdo nechce zaplatit a která leží převážně na nás, na ženách. Chudoba je totiž víceméně ženského rodu a to je důvod, proč západní společnost vymírá. Je potřeba pečovat o staré rodiče, pomáhat při výchově dětí, které potřebují čas a stabilitu a jsou ostudně zanedbávány. Existuje tisíc dalších příležitostí, jak být společnosti užitečný. K 85leté sousedce, bydlící v naší vesnici, dojíždí z Košic každých 14 dnů na nepřetržitou službu ve dne v noci jedna starší paní ze Slovenska (Košic) za 600 euro měsíčně čistého. A přitom má doma sama starou, těžce nemocnou matku. Jenže práce, která by ji uživila, v Košicích není. Slovo kolonie je skoro slabé označení toho, kam jsme se s důstojností člověka po 25 letech budování kapitalismu dostali.

Co se týká neochoty pracovat, jen 2 % dotazovaných ve Švýcarsku uvedlo, že by nemuseli pracovat a že by jim tento příjem stačil pokrýt jejich potřeby. Dotazovala jsem se mladých lidí v rozmezí od 18-29 let u nás, jak by si uspořádali život, kdyby dostali BZP ve výši 10 000 korun, který jako ekonomka vidím jako reálný a profinancovatelný. Odpověď? Každý z nich by chtěl pracovat, třeba ale na 4 hodiny a pak by dělal něco zadarmo – třeba trénoval děti v místní tělocvičně, hrál divadlo, nebo se vzdělával. Dostala jsem dvě vyjádření ke švýcarskému referendu od Dr. Joachima Jahnkeho, bývalého viceprezidenta Rozvojové banky v Londýně, pokusím se tedy o jeho názor s našimi čtenáři podělit. Joachim Jahnke říká BZP toto:

Argumenty ze strany odpůrců základního příjmu

Michael Hüther, ředitel Institutu pro německé hospodářství v Kolíně, instituce blízké zaměstnavatelským zájmům, byl proti zavedení minimální mzdy. Jeho chabé odůvodnění znělo, že její zavedení bude znamenat likvidaci pracovních míst. Nyní je proti BZP, protože by se Němci nemohli prý dostatečně realizovat a námezdní práce je pro ně smyslem života a nejvyšší hodnotou umožňující sebeurčení života. Ten, kdo má větší výkon, má také více vydělávat. Proto je základní příjem bez vazby na výkon nezodpovědným návrhem, protože by dostal každý stejnou výši bez ohledu na to, zda má nebo nemá nárok. Kdo by se vzdal spravedlnosti v odměňování, ten by vyloučil naopak spravedlnost v podobě rovného přístupu k šancím a nevyplatilo by se šance se chopit a využívat je.

Ještě lepší argument nabízí poslanec Norbert Blum (CDU). Bezhotovostní základní příjem je nespravedlivý a je to plýtvání penězi. Proč by ho měl dostat i milionář, který ho vůbec nepotřebuje a na něhož budou přispívat i mnohem chudší občané? Jiní argumentují tím, že BZP není ufinancovatelný. Samozřejmě za stávajícího daňového systému, kdy je zdaňována především pracovní síla, těžko. Většina těchto argumentů je přitažená za vlasy, poněvadž jeho autorům nejde o nic jiného než zachovat stávající majetkové rozdíly a status quo, ze kterého profitují pouze oni.

Bezpodmínečný základní příjem je ufinancovatelný

Švýcarský návrh znamenal, že částka by neměla být navýšením mzdy, nýbrž by nahrazovala dnešní příjem. Mzdy by se snížily a zaměstnavatelé by to, co ušetří, odvedli do BZP kasy. Pouze u těch, kteří dnes nedosáhnou částky 2 250 franků, by se příjem musel dorovnat a vznikla by dodatečná daňová potřeba, která by mohla být pokryta z daňové reformy. Pro Švýcarsko se jedná o dodatečnou potřebu 25 miliard franků. Jako zdroje jsou uvažovány zdanění kapitálových výnosů a znovuzavedení původních daňových pásem, které byly progresívně nastaveny před příchodem neoliberálního šílenství v Evropě. Mix daní lze reformovat i zavedením daně ze strojů, pokud nevytváří pracovní místa (navrhuje nový rakouský předseda Christian Kern a bezuzdný konzum s ekologickými dopady na planetu je do budoucna rovněž nezbytné řešit i v rámci daňových reforem, pozn. KPL). Samozřejmě BZP může být realizován pouze v rámci národního státu pro občany státu v rámci možností ekonomiky. Za stávající situace v Německu by migrační vlna Německo zcela smetla.

Nevznikne žádná lavina flákačů

Už je to zase tady: zlý argument o sociálním polštáři, po kterém touží flákači. Přitom se potlačují informace o tom, jak jsou lidé, kteří jsou vyřazeni z pracovního procesu nešťastní a kolik sebevražd má rostoucí nezaměstnanost na svědomí. Víc jak 1/3 příjemců Hartz IV. se dle odborných studií ocitá během roku v péči psychiatra. V Německu stoupá prudce podíl psychických onemocnění. V roce 2007 to bylo u výše uvedené skupiny pojištěnců 32,7 %, v roce 2011 již 40,2 %. Pro Němce znamená práce hodně, nejde jenom o úspěch v zaměstnání, ale i o sociální kontakty. Většina lidí si přeje pracovat, pouze 2 % se vyjádřila, že by nemuseli pracovat. A také by chtěli mít něco víc než BZP. Stručně řečeno, negativní reakce přicházejí v diskusi právě od těch, kteří se dnes vyhřívají na slunečné straně stávajícího systému. Jsou to jen zlomyslné výkřiky.

Země bez strachu a chudoby

Nejhorší infekcí v Německu (ale i v celé Evropě ) je stálý strach, že se člověk při ztrátě zaměstnání stane chudákem, nebo ho čeká ve stáří bez přiměřené penze s klesající koupěschopností vlivem inflace pád do chudoby. Když se takový strach šíří v jedné z nejbohatších zemí světa, není něco v pořádku. Zavedením minimálního základního příjmu by tyto strachy zmizely a lidem by se dostalo nové formy svobody. Současný režim nedůstojného a neférového zacházení s občany, kteří jsou nuceni žebrat o sociální dávky, by se stal minulostí. Toto osvobození by mohlo uvést do pohybu inovativní síly společnosti. Více autonomie by mohlo pomoci urychlit přestavbu hospodářského systému od současných eticky a ekologicky pochybných praktik. Především by umožnilo emancipaci dnes znevýhodněných sociálních skupin. Konečně by na pořad dne přišla otázka, že lze kombinovat různé druhy prací v různých životních etapách. Tedy práci výdělečnou s péčí o rodinu a výchovu dětí, péči o staré, nebo postižené občany, uměleckou činnost, dobrovolnické aktivity či celoživotní vzdělávání.

Když automatizace vytlačuje lidskou práci

Odpůrci bezpodmínečného základního příjmu podceňují rychlost technologických změn, které s sebou přinášejí rovněž větší nároky na kvalifikaci. Švýcarský ekonom Thomas Straubhaar k tomu píše:

Práce bude stále méně mírou všech věcí a stále méně bude platit, že jen ten, kdo pracuje, je člověkem, který potřebuje sociálně politickou podporu. Sociální zabezpečení, které je založeno jednoznačně na příspěvcích z vyplácené mzdy, je anachronismem z doby industrializace a nepřetržitého růstu, které již dnes neodráží realitu pracovního trhu. Ačkoliv bují sektor nízkých mezd a částečných – zejména pro zaměstnavatele flexibilních pracovních úvazků. To vše vede k přibrzdění statistiky, týkající se výše průměrných mezd. Objektivitu údajů ovlivňují dobře vydělávající manažeři, tvořící pouze 15 % všech zaměstnanců, kteří pohlcují největší část celkových vyplacených mezd a bonusů.

Kombinace bezpodmínečného základního příjmu se spravedlivým rozdělením daňové zátěže by bylo skutečným krokem k nastolení sociálně tržní ekonomiky, která by byla lidsky akceptovatelná. Nelze argumentovat ohrožením konkurenceschopnosti, poněvadž celkové náklady by se nezvýšily. A zvýšením kupní síly by se mohl zlomit i deflační trend, do kterého se dostal neoliberální koncept.

Tolik tedy Dr. Jahnke. Bylo by možné přinést řadu dalších argumentů pro i proti. Zejména otázku stávající emise peněz soukromými bankami, která nemá žádné morální a ani právní zakotvení. Dále přerozdělovací efekt úroku v cenách zboží a služeb, který vytváří nerovnováhu mezi sektorem reálné ekonomiky a finančním sektorem a je hlavním motorem odčerpávání kupní síly od občanů směrem na špici pyramidy.

Žijeme v době, kdy mít děti je trestem, protože rodičovská práce se nepočítá a funkční rodiny nejsou nejvyšší hodnotou společnosti, které by usnadňovaly fungování funkcí státu a pomáhaly udržovat občanskou soudržnost. Pak je nanejvýš důležité mít odvahu a vykročit novými neprobádanými cestami. Nebát se a začít experimentovat. Jistě, cesta to nebude přímočará a jednoduchá. Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Ale také se nikam neposune.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 500 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde , nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
69 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Ladislav Hinner
Ladislav Hinner
14. 6. 2016 14:02

Nepodmíněný základní příjem skrývá v sobě několik vážných úskalí, protože znamená zřeknutí se jakékoli zodpovědnosti státu vůči svým občanům . Pominu tu část občanů, kteří neumí hospodařit, nemají ambice či schopnosti kvalitního pracovního uplatnění. Je potřebná objektivní studie psychologů o vlivu na osobnost, vydanou na pospas možnosti volného času, zejména při rozdílné intelektuální a emocionální výbavě. Bude eliminována funkce odborů a tlak na souběžné zvyšování mezd s inflací, protože argumentem bude polštář základního příjmu, který nebude kopírovat inflaci. Cenová inflace nezbytných životních potřeb – jmenujme jen vzdělání, zdravotnictví, bydlení, energie, potraviny a koncem života důchod, můžou a také budou znamenat… Číst vice »

Sio
Sio
14. 6. 2016 14:19

Jistěže argumenty v článku jsou promyšlené, ale obávám se, že nepodmíněný příjem se může změnit v genocidní opatření. Je to dvojsečná zbraň. Možná se někomu zdá, že otázka, jak různí lidé využijí svého volného času, když se nebudou muset obávat pádu na sociální dno je elementární. Ale může to vést k sebedestruktivnímu počínání a to rozhodně ne u nějaké zanedbatelné menšiny. Proč třeba připravovat děti na budoucí zaměstnání? Odtud otázka pro mnohé nemající tak jednoznačnou odpověď. Proč posílat děti do školy a proč se zajímat o jejich známky? Lidem, kteří mají filipa a v životě jasno může nepodmíněný příjem pomoci.… Číst vice »

Gatta
Gatta
14. 6. 2016 15:37

Kdysi jsem viděl dokument o francouzských tichomořských ostrovech.
Kvůli špatnému svědomí Francie z jaderných pokusů a z prakticky zničené místní kultury a zdrojů obživy, je tam nepočetné původní obyvytelstvo v podstatě neomezeně živeno z Francie … a tak si dopřává a má každodenní zábavu s tučnými pikniky. Výsledek – opravdu masová obezita a všeobecná nevzdělanost.
Černě řečeno – „místní se prostě adaptovali na nové podmínky“.

http://cz.dietmouseproj.com/weight-loss/zem%C4%9B-s-nejni%C5%BE%C5%A1%C3%ADm-a-nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%ADm-obezity-na-sv%C4%9Bt%C4%9B.html

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nauru

http://apps.who.int/bmi/index.jsp

PPK
PPK
15. 6. 2016 3:19

IMHO je tu další pomýlený článek o věci zvané Bezpodmínečný základní příjem (dále jen BZP). Nemohu si pomoci, ale hned první souvětí článku – (cituji) … „Proti vystupují hlavně ti, kteří těží ze současného parazitního systému. Ten umožňuje přerozdělování vytvořených hodnot od většiny ke stále menší menšině na špici pyramidy.“ … … tak už jen to (mimo jiné) považuji za laciný IDEO+LOGICKÝ omyl autorky anebo za výsledek jejího nějakého těžce selektivního sociálního průzkumu. Každá ze VŠECH sociálních tříd to totiž uvidí jinak, KDO je parazit. Lze totiž klidně namítnout: Paní autorko, představte si, že JEN VY ty peníze máte a… Číst vice »

bergpora
bergpora
15. 6. 2016 6:06

Debata o nepodminenem prijmu na levicovych blozich je vzdy zdrojem nejen zabavy, ale i pouceni. Ctenar je k slzam dojat otcovskou peci intelektualniho predvoje delnicke tridy o proletare…co by si chudak pocal s volnym casem? Zvladne se proletar sam, bez duchovniho vlivu stranickych medii a odborarskych organizaci, prenest prez svoji zkousku dospelosti? Lide nepotrebuji dary, ale spravedlnost! Nepodmineny prijem skodi zdravi! Dusledkem nepodmineneho prijmu bude sbedestruktivni jednani! Cast proletaru s nedostatkem ambici nedokaze hospodarit a vladne rozdilnou intelektualni vybavou, nepoustejme se proto do mentalnich experimentu! Abyste ve viru horlive ideove pece nezapomneli proletare prebalit a vymenit mu plenky, soudruzi. Uz… Číst vice »

bergpora
bergpora
15. 6. 2016 7:02

Jeste ke Svycarsku: Ono zatim neni vubec jasne, co to nepodmineny prijem vlastne je: – koho a jak se bude tykat (kazdeho od narozeni do smrti?) – jaka bude jeho vyse (zivotni minimu, zivotniho minima nedosahujici, anebo presahujici? Jak se zohledni rozdilna vyse najmu? Atd.) Ve Svycarsku zatim nebyla napadena spolecenska smlouva mezi lidem a statem, coz znamena, ze – podnikatele se chovaji dbale narizeni a dodrzuji zakony, prijate lidem – penize ziskane z dani jsou transparentne vraceny zpet do obehu, tj. nekrade se a korupce je na prijatelne urovni, neohrozujici socialni smir Z vysledku referenda vyplyva, ze 80% volicu… Číst vice »

lomikel
lomikel
15. 6. 2016 7:38

osobne bych ho bral, mel bych vice casu na sve zajmy, ale hlasoval bych proti.

pani by se mela spise soustredit na reformu davek v hmotne nouzy/prispevku na deti, visi materske atd. Tj. ucelove, cilene davky ne plosne vykrmovani prasat pred konecnou porazkou.

bergpora
bergpora
15. 6. 2016 7:50

Limit ponizeni zamestnance je urcen vysi jeho uspor. Podle meho nejde ani tak o socialni zabezpeceni jako takove, jako spise o moznost vyberu zamestnani v klidu, bez existencniho tlaku. Na to stejne jednou prijde, az kapitalistovi dojde, ze spokojeny zamestnanec mu vydela vice penez, nezli ten, ktery pracuje z existencniho donuceni. Takze bych ani necekal, ze ev. nepodmineny prijem bude nejakou poukazkou na blahobyt, to je nesmysl. Hlavne jsou v nem skryty 2 aspekty: zamestnanecky (socialni jistoty), ale i podnikatelsky (stabilizace kupni sily). Coz znamena, ze na jeho zavedeni maji zajem obe strany. Podle meho je to v zasade dobra… Číst vice »

lomikel
lomikel
15. 6. 2016 7:57

begpora – ja spis vidim nepodmineny prijem jako vyrazeni casti spolecnosti z ekonomickych vazeb, jakou spolecenskou silu ma nezamestnany a po par letech nezamestantelny ( u lidi kteri nebudou pracovat nikdy, neni co resit) v nejakem vyjadnavani/boji za podminky. V podstate by to fungovalo jako v Rime, vladcove by si kupovali klid na praci :)

bergpora
bergpora
15. 6. 2016 8:33

lomikel napsal V podstate by to fungovalo jako v Rime, vladcove by si kupovali klid na praci Ale urcite- ze bude pri rozlisnych psychologickych fenotypech nekdy na svete spravedlnost, s tim pocitat nelze, vzdy bude nekdo nahore a nekdo dole. Klid na praci tem nahore, uctu tem dole. Jinak ano, problem ma mnoho vrstev a urcite zalezi na dobe, jaky z nich bude akcentovan. Jiste je, ze bez nejake formy socialni spoluprace (treba i vynucene) by lide nebyli lidmi a tudiz lze predpokladat, ze tahle vlastnost (schopnost) bude potrebna i do budoucna. I ted mame urcite formy nepodmineneho prijmu, byt… Číst vice »

bergpora
bergpora
15. 6. 2016 8:41

Najem jsem nezakalkuloval, protoze to je katagorie sama pro sebe- vice clenu domacnosti plati jeden nedelitelny najem.

kroksunkrok
kroksunkrok
15. 6. 2016 10:14
lomikel
lomikel
15. 6. 2016 11:00

btw. kdyz uz jsou penize plosne k dispozici, tak bych spise uvazoval o drivejsim duchodu, po 25 letech prace treba.

Ladislav Hinner
Ladislav Hinner
15. 6. 2016 11:15

bergpora • 15. června 2016 : Hlavne jsou v nem skryty 2 aspekty: zamestnanecky (socialni jistoty), ale i podnikatelsky (stabilizace kupni sily). Coz znamena, ze na jeho zavedeni maji zajem obe strany. Čtvrtá a další průmyslové revoluce budou plodit masivní nezaměstnanost a přelidnění nepoužitelnými pracovními silami. V neutuchající propagaci nepodmíněného příjmu vidím paralelu ke rčení o volbách, které by byly již dávno zrušeny, pokud by mohly něco změnit. Na první pohled lákavé nicnedělání nebo rádoby „svobodné“ rozhodování o přijetí pouze zajímavé práce za ještě zajímavějších podmínek, najde jistě dost příznivců mezi méně použitelnými, nevybavenými přiměřenou představivostí. Prst na spoušti mají… Číst vice »

Sio
Sio
15. 6. 2016 11:27

bergpora napsal Debata o nepodminenem prijmu na levicovych blozich je vzdy zdrojem nejen zabavy, ale i pouceni. Ctenar je k slzam dojat otcovskou peci intelektualniho predvoje delnicke tridy o proletare…co by si chudak pocal s volnym casem? Zvladne se proletar sam, bez duchovniho vlivu stranickych medii a odborarskych organizaci, prenest prez svoji zkousku dospelosti? Lide nepotrebuji dary, ale spravedlnost! Nepodmineny prijem skodi zdravi! Dusledkem nepodmineneho prijmu bude sbedestruktivni jednani! Cast proletaru s nedostatkem ambici nedokaze hospodarit a vladne rozdilnou intelektualni vybavou, nepoustejme se proto do mentalnich experimentu! Abyste ve viru horlive ideove pece nezapomneli proletare prebalit a vymenit mu plenky,… Číst vice »

Sio
Sio
15. 6. 2016 11:30

lomikel napsal

begpora – ja spis vidim nepodmineny prijem jako vyrazeni casti spolecnosti z ekonomickych vazeb, jakou spolecenskou silu ma nezamestnany apo par letech nezamestantelny ( u lidi kteri nebudou pracovat nikdy, neni co resit) v nejakem vyjadnavani/boji za podminky. V podstate by to fungovalo jako v Rime, vladcove by si kupovali klid na praci

Také to takto vidím.

Sio
Sio
15. 6. 2016 11:39

Ladislav Hinner napsal bergpora • 15. června 2016 : Hlavne jsou v nem skryty 2 aspekty: zamestnanecky (socialni jistoty), ale i podnikatelsky (stabilizace kupni sily). Coz znamena, ze na jeho zavedeni maji zajem obe strany. Čtvrtá a další průmyslové revoluce budou plodit masivní nezaměstnanost a přelidnění nepoužitelnými pracovními silami. V neutuchající propagaci nepodmíněného příjmu vidím paralelu ke rčení o volbách, které by byly již dávno zrušeny, pokud by mohly něco změnit.Na první pohled lákavé nicnedělání nebo rádoby „svobodné“ rozhodování o přijetí pouze zajímavé práce za ještě zajímavějších podmínek, najde jistě dost příznivců mezi méně použitelnými, nevybavenými přiměřenou představivostí. Prst na… Číst vice »

peter.
15. 6. 2016 11:46

peter. napsal http://www.hlavnespravy.sk/roman-michelko-svajciari-odmietli-zakladny-nepodmieneny-prijem/795165 Nikto z diskutujúcich sa nezaoberá tým,čo bolo hlavným dôvodom pre odmietnutie BZP Švajčiarmi.Nuž podľa mňa to bola obava z možného prívalu nových imigrantov.Švajčiarsko by tento experiment vzhľadom na výkonnosť svojej ekonomiky zvládnuť mohlo,no muselo by pristúpiť k sprísneniu podmienok pre udeľovanie svojho občianstva.Prosto,nových občanov by si štát vyberal a nie iba prijímal. V štáte ako Slovensko,kde 1/4 ľudí je sociálne odkázaná a ďalšie 2/4 žije ako sa hovorí „z ruky do huby“je takýto experiment len ťažko predstaviteľný.Slováci potrebujú omnoho viac ako bezpracne získané peniaze,prácu.Takú prácu,ktorá im a ich rodinám zabezpečí slušný a dôstojný život. Ja som sa… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
15. 6. 2016 11:49

V podstatě jsem zastáncem ZNP. Mnoho argumentů které jsou zde proti němu vznášeny již stejně funguje. Plýtvání časem a neochota se vzdělávat byla je a bude součástí života mnohých… Je otázkou nakolik oblbující práce na úřadě či v montovně před tímto chrání … Obávám se, že by jste vážení našli mnoho argumentů pro to, že nikoliv. K pracovním návykům: i ty se získávají zejména skutečnou výchovou. Dnes je mládež většinou bohužel vydána „světu a sobě napospas“- což v praxi znamená neoliberálním producentům… Že zde selhává stát a sociální rovina společnosti je snad každému z nás zřejmé. Ale bazírovat na postulátech… Číst vice »

kroksunkrok
kroksunkrok
15. 6. 2016 11:49

Niektorí ľudia (zatiaľ väčšina) majú s BZP problém(v rozumovej rovine). Zvláštne, že (Ľ)udia, resp. tí, ktorí sa snažia stať Ľuďmi, to vnímajú (v pocitovej rovine)úplne ináč.

lomikel
lomikel
15. 6. 2016 11:55

kroksunkrok napsal

Niektoríľudia (zatiaľ väčšina) majú s BZP problém(v rozumovej rovine). Zvláštne, že (Ľ)udia, resp. tí, ktorí sa snažia stať Ľuďmi,to vnímajú (v pocitovej rovine)úplne ináč.

neberte si servitky a jemnujte je!
;)

Gatta
Gatta
15. 6. 2016 11:57

Bergpora napsal – vtip dne:
„Hlavne jsou v nem skryty 2 aspekty: zamestnanecky (socialni jistoty), ale i podnikatelsky (stabilizace kupni sily). Coz znamena, ze na jeho zavedeni maji zajem obe strany.“

Otázkou jen zůstává : „KOMU se vezme to, co by se mělo bezpodmínečně rozdávat ???“
Druhou otázkou je, jak dlouho by se to vydrželo, než by se to celé po… kazilo ?

Takže … jsem jednoznačně PRO zavedení BZP … čím dřív tím líp … :-)

Martin (už bez taky m)
15. 6. 2016 12:04

Byl bych hrozně rád, pokud bych se alespoň zde u lidí, kteří se hlásí k levicovým myšlenkám nesetkával s kidy o tom, že „někteří stejně nikdy nebudou pracovat, či že nemají mentální či rozumové předpoklady k tomu si práci najít“… Pán peter JEDINÝ vyzdvihl SKUTEČNÝ DŮVOD pro který Švýcaři PROZATÍM ZNP odmítli… Když tady od lidí zaštiťujících se levicovostí čtu VYSLOVENĚ PRAVIČÁCKÉ NÁZORY A POSTOJE, musím konstatovat, že skutečným outsiderem je dnes pouze člověk žijící v bídě. Na ZNP je mi sympatické, že NAOPAK dává člověku alespoň nějaké možnosti se z bídy pilnou snahou a prací opět dostat. Já sám… Číst vice »

lomikel
lomikel
15. 6. 2016 12:27

Martine, i kdyz se vam to bude zdat krute, ja presto oddelim otazku vasi situace a nepodmineneho prijmu. K tomu prvnimu, pokud OM zorganizuje sbirku (aby byla sance vybrat rozumne velke penize), rad prispeji na opravu domu, co se obecnejsiho reseni vasi situace tyce nebudu davat zadne rady, krome jedine, najdete si nekoho ve vasem okoli komu verite, idelane s pravnickym vzdelanim/povedomim a praxi v socialnich otazkach at vam poradi.

Co se tyce nepodmineneho prijmu tak tam nemenim nazor.

Martin (už bez taky m)
15. 6. 2016 12:32

ZNP by mohl být při pilné práci (vč. té pro společnost) naopak určitou skutečnou zárukou alespoň určité SAMOSTATNOSTI A NEZÁVISLOSTI. Pro mne osobně je samostatnost a nezávislost „alfou a omegou“ dospělého života. Před cca 25 lety jsem postupně (možná naivně, ale čert to vem- chcete-li věřit musíte v něčemu dát nějakou důvěru) uvěřil ne politikům, ale SPOLEČNOSTI- ba i veřejnosti (tj. občanům), že zejména v některých oborech je nezávislost a samostatnost základem správného rozhodování, jednání. I ve státní správě- teda pokud ta je pod skutečným a účinným tlakem nezávislých a samosprávných (protože nezávislých a samostatných) občanů… Zejména ochranu přírody a… Číst vice »

Gatta
Gatta
15. 6. 2016 12:36

lomikel napsal

Martine, i kdyz se vam to bude zdat krute, ja presto oddelim otazku vasi situace a nepodmineneho prijmu.K tomu prvnimu, pokud OM zorganizuje sbirku (aby byla sance vybrat rozumne velke penize), rad prispeji na opravu domu, co se obecnejsiho reseni vasi situace tyce nebudu davat zadne rady, krome jedine, najdete si nekoho ve vasem okoli komu verite, idelane s pravnickym vzdelanim/povedomim a praxi v socialnich otazkach at vam poradi.

Co se tyce nepodmineneho prijmu tak tam nemenim nazor.

Souhlas.

Martin (už bez taky m)
15. 6. 2016 12:47

Lomikeli, sbírka je pěkná, ale ne dlouhodobé řešení. V sociálnu jsem se vyznal sám, ale prostě diety jsou vázány na sociálku a když dnes onemocníte a nedají vám důchod (dokud ještě neumíráte je jim jedno že vás to postupně zabíjí) jste za ZCELA ZDRAVÉHO i na 8 injekcích denně… Dokud udržíte kosu a určitý majetek tak nemáte dnes na sociálku nárok, muíte být bezmocný bezdomovec či žebrák. Nemáte právo na dům a zahradu, louku- byť vám jsou určitou zárukou zbytku zdraví… Opakuji, vím že jsem exponovaný případ, ale takových je v oboru více, a pokud SI NÁS NIKDO NIKDY NEKOUPIL… Číst vice »

lomikel
lomikel
15. 6. 2016 12:49

lomikel napsal Martine, i kdyz se vam to bude zdat krute, ja presto oddelim otazku vasi situace a nepodmineneho prijmu.K tomu prvnimu, pokud OM zorganizuje sbirku (aby byla sance vybrat rozumne velke penize), rad prispeji na opravu domu, co se obecnejsiho reseni vasi situace tyce nebudu davat zadne rady, krome jedine, najdete si nekoho ve vasem okoli komu verite, idelane s pravnickym vzdelanim/povedomim a praxi v socialnich otazkach at vam poradi. Co se tyce nepodmineneho prijmu tak tam nemenim nazor. abych to upresnil zcela duveruji Stanovi, takze staci odhad nakladu, cislo uctu (idealne dedikovane), a sem tam update kolik se… Číst vice »

Ladislav Hinner
Ladislav Hinner
15. 6. 2016 12:53

SIO :Pokud by měl nepodmíněný příjem motivační výši, tj. hradil by opravdu jen nejzákladnější potřeby, mohl by být i užitečný. Na cokoliv nad základní potřeby by nutil člověka pracovat. Otázkou je, zda je tohle záměrem superelit. Život s nepodmíněným příjmem by nás přesvědčil o naši nedostatečné představivosti, neboť by asi nebyl konec všemu přerozdělování a nemalá část „přizpůsobivých“ by volila spíše jinou, než-li zaměstnaneckou cestu k zajištění nadstandardních potřeb. A nechť si „lůza“ své problémy řeší, MY budeme mít klid na práci. Zdá se, že nelze očekávat nekorektní diskusi odborné veřejnosti, neboť trvá nutkavé opakování pokusů o prosazení nápadu (Finsko,… Číst vice »

lomikel
lomikel
15. 6. 2016 12:59

Martin – ja vas chapu, ale reseni nemam, krome toho co jsme napsal. Pokud se vse snazite poresit sam jednou vas to dostihne.

Sio
Sio
15. 6. 2016 13:09

Martin (už bez taky m) napsal V podstatě jsem zastáncem ZNP. Mnoho argumentů které jsou zde proti němu vznášeny již stejně funguje. Plýtvání časem a neochota se vzdělávat byla je a bude součástí života mnohých… Je otázkou nakolik oblbující práce na úřadě či v montovně před tímto chrání … Obávám se, že by jste vážení našli mnoho argumentů pro to, že nikoliv. K pracovním návykům: i ty se získávají zejména skutečnou výchovou. Dnes je mládež většinou bohužel vydána „světu a sobě napospas“- což v praxi znamená neoliberálním producentům… Že zde selhává stát a sociální rovina společnosti je snad každému z… Číst vice »

Sio
Sio
15. 6. 2016 13:16

Ladislav Hinner napsal SIO :Pokud by měl nepodmíněný příjem motivační výši, tj. hradil by opravdu jen nejzákladnější potřeby, mohl by být i užitečný. Na cokoliv nad základní potřeby by nutil člověka pracovat. Otázkou je, zda je tohle záměrem superelit. Život s nepodmíněným příjmem by nás přesvědčil o naši nedostatečné představivosti, neboť by asi nebyl konec všemu přerozdělování a nemalá část „přizpůsobivých“ by volila spíše jinou, než-li zaměstnaneckou cestu k zajištění nadstandardních potřeb. A nechť si „lůza“ své problémy řeší, MY budeme mít klid na práci. Zdá se, že nelze očekávat nekorektní diskusi odborné veřejnosti, neboť trvá nutkavé opakování pokusů o… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
15. 6. 2016 13:36

Vážení, já se tu nechci nějak upřednostňovat. Jsem jen prostý občan, byť možná aktivnější než někteří jiní. Ale upozorňuji Vás, že mezi těmi kdo mi pomáhali jsou dnes i mrtví (a ne jeden) a nemocní… V případě naší organizace šlo o víc jak 10 let kdy jsme mocné a podnikavce opravdu štvali… Zvolené „řešení“ částečně skrze sedření a částečně zrady „přátel“ (kteří se zařadili, třeba ohledně „restitucí“) umožnilo, umožňuje a má ještě umožnit projekty za stamilióny, ba desítky miliard… Nedávno jsem prostřednictvím připomínek k jednomu novému ÚP opět dal najevo že ještě všichni nezemřeli… U mne by bylo řešením, kdybych… Číst vice »

Ladislav Hinner
Ladislav Hinner
15. 6. 2016 14:40

Raději bych četl konkrétní reakce na nadhozené problémy, nikoli ideologické úvahy nebo rozjímání nad individuální pozici. Například k problému již jednou napsanému : „Prst na spoušti mají mocné korporace a mocní, nikoli zaměstnanci a nezaměstnaní, proto sociální jistoty nemohou z principu zajistit stabilizaci kupní síly, která je v zájmu podnikatelské sféry, protože podmínkou je růst růstu, růst zisku a přerozdělování formou nepodmíněného příjmu jej nemůže kopírovat“. Pokud jej rozvineme a připustíme, že většina nebude mít možnost ovlivnit inflaci a souběžnou valorizaci nepodmíněného základního příjmu, je nutno odpovědět, jak si většina zajistí vzdělání (třeba i základní), náklady na zdravotní péči, náklady… Číst vice »

lomikel
lomikel
15. 6. 2016 15:13

p. Hinner – vidim to stejne, tezko k tomu diskutovat.

bergpora
bergpora
15. 6. 2016 16:10

Ladislav Hinner napsal NZP je přípravou na další rozevření nůžek, oddělení elit a jejich další separace prohloubením rozdílné vzdělanosti (dílčím krokem je inkluze), sociální vyloučenosti, atd. To je zas dvoji problem, pane Hirnere. Nuzky se samozrejme rozvirat budou a to i bez nepodmineneho prijmu. Stat se vzdelavani uz vzdal a zacal pouze pripravovat (skolit) zamestnance. Ovsem k cemu vam budou zamestnanci, kdyz budou tak chudi, ze si nebudou moci koupit ani svoje vyrobky? Takze je to o trzich…a TTIP je pripravou na otevreni trhu americkym vyrobkum, protoze jinam uz vyvazet nemohou (proto takovy casovy tlak). V Evrope zatim dostatek kupni… Číst vice »

Sio
Sio
15. 6. 2016 16:41

bergpora napsal
Dneska se po internetu muzete naucit sam uplne vsechno

„Dneska se po internetu muzete naucit sam uplne vsechno“
Tak větší hloupost jsem už dlouho neslyšel.

hudryper
hudryper
15. 6. 2016 16:51

Sio napsal
Tak větší hloupost jsem už dlouho neslyšel.

SioCitovat

Holt jsme coby prokremelský web vyfasovali vzdělanější a obratnější trolly,než tu byli dříve.

bergpora
bergpora
15. 6. 2016 17:14

Sio napsal Tak větší hloupost jsem už dlouho neslyšel. To verim… Kazdy z mych uspesnych znamych se naucil sam jazyk, nedela/ nepodnika v oboru ktery vystudoval a vzdelava se sam po dobu 24/365 + konzultace a kongresy. Samozrejme se po internetu cist nenaucite, mluvim o produktivnim vzdelavani, ne o zakladech, ktere ziskate zhruba do poloviny vysoke skoly. Predstava, ze si nekde sednete, tam to do vas nalejou a vy pak pujdete na jedno, dnes uz neplati. Tedy pro nekoho. Je bida, ze vam tohle musi vysvetlovat protikremelsky troll. Kudy chodim, tudy se ucim; kdo ceka na nejakou instituci, nejlepe statni,… Číst vice »

Sio
Sio
15. 6. 2016 17:16

hudryper napsal
Holt jsme coby prokremelský web vyfasovali vzdělanější a obratnější trolly,než tu byli dříve.

A jejich kvalifikace pochází výhradně z internetu. No, podle toho to vypadá.

Sio
Sio
15. 6. 2016 17:21

bergpora napsal To verim… Kazdy z mych uspesnych znamych se naucil sam jazyk, nedela/ nepodnika v oboru ktery vystudoval a vzdelava se sam po dobu 24/365 + konzultace a kongresy. Samozrejme se po internetu cist nenaucite, mluvim o produktivnim vzdelavani, ne o zakladech, ktere ziskate zhruba do poloviny vysoke skoly. Predstava, ze si nekde sednete, tam to do vas nalejou a vy pak pujdete na jedno, dnes uz neplati. Tedy pro nekoho. Je bida, ze vam tohle musi vysvetlovat protikremelsky troll. Kudy chodim, tudy se ucim; kdo ceka na nejakou instituci, nejlepe statni, ze to za nej vyresi, se krute… Číst vice »

Bety
Bety
15. 6. 2016 17:28

peter. napsal Ja som sa musel dožiť dôchodku,aby som si uvedomil,ako veľmi je práca a z nej vyplývajúci pocit spoločenskej potrebnosti a užitočnosti dôležitý pre každého,kto má aspoň trochu sebaúcty. Souhlas. Ta sebeúcta je podle mne mimořádně důležitá. Je v zásadě jedno, o jaký typ práce se jedná, pokud si můžeme říct, že je za námi něco, s čím můžeme být spokojeni. Nemluvím o tom, jak by se to dlouhodobě financovalo také pochybuji, že by tak minimální příjem, jakým by se bezesporu ukázal, stačil na nakupovací záchvaty. Práce dává nejen sebeúctu, dává i životu řád. Ve starém Římě tahle masa… Číst vice »

Bety
Bety
15. 6. 2016 18:34

Stan napsal Mizerně placená práce spojená s buzerací nadřízených je zdrojem trvalé frustrace a sebeúctu likviduje srovnatelně s nezaměstnaností. Stane, to je částečně pravda, ale sedět doma a čumět na telku musí být pro každého aspoň trochu činorodého člověka peklo. Když je tolik nezaměstnaných a byly by peníze na rozdávání, tak proč raději razantně nezkrátit pracovní dobu a to při zachování výše platu? Vsadím se, že při pětihodinové pracovní době by z lidí dostali lepší výkon, jen by jich museli zaměstnat víc. Dávky na nezaměstnané by se snížily a udělalo a vyrobilo by se toho víc. Zbylo by dost času… Číst vice »

Sio
Sio
15. 6. 2016 18:54

Bety napsal Stane, to je částečně pravda, ale sedět doma a čumět na telku musí být pro každého aspoň trochu činorodého člověka peklo. Když je tolik nezaměstnaných a bylyby peníze na rozdávání, tak proč raději razantně nezkrátit pracovní dobu a to při zachování výše platu? Vsadím se, že při pětihodinové pracovní době by z lidí dostali lepší výkon, jen by jich museli zaměstnat víc. Dávky na nezaměstnané by se snížily audělalo a vyrobilo by se toho víc. Zbylo by dost času i na rodinu i na to sebevzdělávání – a nikdo by nemohl říci : Vy s těmi dávkami, koukejte… Číst vice »

Ladislav Hinner
Ladislav Hinner
15. 6. 2016 21:31

Stan : „Někde jsem četl, že BZP ve výší osm tisíc na dospělého a čtyři tisíce na dítě by se dal zavést okamžitě bez dodatečných nákladů, pouhým zrušením všech sociálních dávek a úřadů, které se rozdělováním soc. dávek zabývají. Pokud by měl být vyšší, stačilo by se vrátit k mírné progresivitě denně z příjmů. Co se týče obav z migrantů…“ Uváděných osm tisíc je částka dnes jistě zajímavá a mohla by za dnešních poměrů mnoha lidem pomoci. Kromě pochybností, které ve mně informace vzbuzuje, protože by se mělo jednat o dávku pro celou populaci, nikoli pouze sociálně potřebným, jichž je… Číst vice »

Gatta
Gatta
16. 6. 2016 5:56

Re Ladislav Hinner: Už v první reakci v minulé diskuzi k tomuto tématu jsem psal něco ve smyslu: „Že pokud ny BZP fungoval jak sociální minimum a zjednodušil se systém sociálních dávek, tak proč ne?“ A tak jsem rád, že to někdo vidí stejně. Otázkou všech věcí je MÍRA, protože s mírou věci se mění její kvalita. Tedy podstatná je výše uvažovaného BZP – ne absolutně, ale vztaženo k průměrné a především k minimální mzdě, a současně k množství disponibilních prostředků pro tento účel ve státním rozpočtu na daný rok. Z počtu lidí zahrnutých do tohoto systému by tedy vylynulo,… Číst vice »

Gatta
Gatta
16. 6. 2016 6:16
Martin (už bez taky m)
16. 6. 2016 7:07

Gatta: „Stejně, i kdyby se povedlo to ufinancovat, tak to ale neřeší naplnění lidského života a lidské odpovědnosti. Třeba i jen k tomu, každé ráno vstát a jít do práce a snažit se být nějak užitečný. Následný rozklad společnosti by byl rychlý a neodvratný.“
Nechtěl bych něco vytrhávat z kontextu, ale k tomuto jste došel prosím v souvislosti se ZNP jak?
Víte, já mám neodbytný pocit, že právě nastavení současné společnosti nemůže ničím jiným skončit…