Ukřižovaný Ježíš

Před rokem 1989 jsem příslušníků duchovenstva vážil. Stáli na straně proti kurióznímu režimu, který byl vydáván za socialistický, a ve kterém však vládla zrádná sebranka.

Po roce 1989 mne úřední duchovenstvo velmi zklamalo. Pokud mu upřímně vadil starý režim, ten nový režim by mu musel vadit nejméně dvakrát. Nic takového se však nestalo. Bez hlesnutí vznikl se samozřejmostí sobě vlastní komplot. Úřední duchovenstvo se přidalo na stranu sebranky nové, která je několikanásobně horší, než byla ta předtím. Musí to být. Je to zodpovědná služba, každý na ni nemá žaludek.

Chápu, že někdo musí vytvářet na zemi peklo, aby poděšené dušičky hledaly útěchu u svého pastýře, hospodáře, ekonomiky, fantomu spasitele, velkého bratra a parazita. Někdo musí nezřízeně řádit cukrem a bičem, aby dušinky prchaly do nebe, nebo do podloží pekla.

Zatímco se lísavě klaníme mimozemským vetřelcům, pod monstrózní a okázalou službou brutální ekonomice s lidským vědomím a tělem se skrývá úlisná korporátní služba obtloustlým vlkům v hábitech z kůže beránčí, kteří ji poslušně řídí a kteří jí poklonkují.

Ne, nikomu ten pohled nevnucuji. Proti Ježíšovi nic nemám. Denně jej průmyslově uráží, bičují a popravují. V Novém zákoně lze nalézt spoustu skvělých výroků. A také mnoho návodů, jak se stát synem člověka a nebýt synem pekla, zmrzačeným otrokem (občanem) hororu.

Obrazně řečeno, nevidím důvodu, proč by se měl prostý věřící nenávidět, rvát a vraždit s prostým nevěřícím? Proč by se měli prostí vyznavači boha navzájem mučit, zotročovat a vraždit ve světových válkách, a zvláště v té poslední, které se dobře daří v 21. století? Nemám však problémy s tím pochopit, proč tomu tak je a proč tomu musí tak být. I o tom se píše v Novém zákoně.

Nevím, není momentální globální válka válkou náboženskou? Není na podkladu rozmístění mocenských sil, jejich manévrů a přesunů, jakýsi tradiční náboženský rastr, na který jsou nanášeny politické a ekonomické barvy, které jej účelově zakrývají? Není na pozadí podrazů a válek mezi Západem a Východem, Západem a Západem, Východem a Východem atd. boj vyznavačů stejné chamtivé věrouky a stejně nenažrané obludy?

Dobrou věc je nutné šířit opakem. Přímé vedení k dobru budí opačnou reakci. Špatné příklady táhnou, dobré odpuzují. Láska předpokládá nenávist. Člověk povinně duševně deformovaný instalací abstraktní struktury mysli jedná více reflexně a mnohem hůře nežli obyčejné domestikované hovádko.

Zvíře má větší inteligenci a svobodnější výběr svých akcí a reakcí nežli vynášený civilizovaný člověk, který nemá vůbec žádnou svobodu rozhodování, jehož výběr možností si navíc sám vůbec nijak neurčuje. Civilizace je klesání do utrpení anorganické hmoty, kde sice jednotlivé atomy kmitají, ale pouze v přísně vymezených drahách. Jejich primární iluzí je programové přesvědčení o svobodné volbě, svobodě, demokracii a jiných chimérách, které ovšem neomezují vymezený občanský chlíveček atomů jiných a tuhou hmotu, kterou tvoří.

Občan je několikanásobně prasklou dlaždicí zámkové dlažby, po níž chodí a jezdí obludní vetřelci. Zcela neschopen a pevně sevřen jinými dlaždicemi nadává, doufá, zoufá a čeká, až se ostatní dlaždice snad pohnou. Ale ony jsou na tom úplně stejně jako on sám. Pokud přichází pohyb, je to pohyb krumpáčů, rypadel a bagrů, které starou a rozpadlou dlažbu hrubým způsobem pomocí DPH, výkopů, trhavin a válek snadno odstraní.

Odstraněná dlažba však omámena ještě více sní, aniž by si uvědomovala, že je drcena těžkou stavební technikou a jako recyklovaný štěrk je znovu pokládána do podloží pekla dlažby nové. Stroje, automaty a počítače pocházející z jiného světa než přírodního již dávno ovládly pozemský prostor. A média vysílají sentimentální digitální obrazy přírody, lidí a nesmyslů do zcela zcepeněných mozků ztuhlé a mrtvé občanské masy, která nadšeně vítá své nové digitální otroctví.

Již není nikoho, kdo by zvolal, aby Lazar nebo dívka vstali? Je to stejně marné, neboť občanská dlažba pouze rezonuje svojí mrtvou ozvěnou ve světě mrtvých, kde mrtví pohřbívají své mrtvé. Pane bože, duchu, hmoto, smiluj se! Jestli ti to ty křesťanské tomahavky dopadající na hlavu dovolí.

Přejít do diskuze k článku 13 komentářů