Vědecký pokrok v oblasti fyziky a psychologie

Reklama


Vědecký pokrok v oblasti fyziky a psychologie doznal obrovských změn. Je tomu díky mojí skromné osobě. Aby mohl pokračovat, potřeboval bych peníze. Například nějaké dotace, granty a třeba i nominovat na nějakou prestižní cenu. Rovněž by se hodili i nějací dobrovolní vědečtí spolupracovníci.

Doba je jistě zlá, nebudeme to rozebírat, ale vyhlídky jsou nadějné, neboť konečně jsme po 40 letech na té správné straně, na straně svobody a demokracie. Bojujeme za lidská práva, základní školní vzdělání Afričanů, prestiž Američanů a kvalitu zahraničních potravin. Můžeme svobodně myslet a vědecky bádat.

Důležitý je rovněž ten rozvoj pracovních příležitostí. Ten se nejlépe rozvíjí právě vzděláním. Vzdělaný občan je totiž šťastný, neboť je vzdělaný a všemu rozumí. Pouze nám vadí někteří nespokojenci, jejichž myšlenkové postupy jsou příliš kuriózní a složité, neřkuli konspirativní. Tací nás táhnou k Východu místo k Záchodu. Pravda je však velice jednoduchá. Zelená je tráva, fotbal to je hra.

My vědci vycházíme z atmosférického tlaku. Átman neboli vědomí či duch je přímo spojen s prvním z živlů, kterým je vzduch neboli skupenství hmoty plynné. Kde je hodně vzduchu, tam je hodně duchu. Inteligence je tedy přímo úměrná atmosférickému tlaku.

Máme-li vedle sebe dvě uzavřené nádoby se vzduchem. Tak ta, ve které je vyšší atmosférický tlak, je chytřejší. Každý vědychtivý občan se může o této naprosté vědecké pravdě přesvědčit sám. Příkladů je velmi mnoho.

Například pokud člověk přestává dýchat nebo nedýchá, tak ztrácí vědomí a jeho organizmus se po krátké době začíná rozkládat. A co je hlavní, nelze s ním vést žádné inteligentní hovory. U takové osoby musíme nejprve obnovit dýchání, aby nabyla plného vědomí. Pokud není situace postižené osoby kritická, stačí k nabytí jejího vědomí představa peněz, jídla nebo sexu. Pokud je však situace kritická, musíme jí poskytnout první pomoc a obnovit její dýchání.

Větší stálý uzavřený atmosférický tlak je nejen inteligentnější, ale poutá a ovládá uzavřený přerušovaný atmosférický tlak nižší. Toto je opět prostý fyzikální a psychologický zákon, který jsme my ojedinělí geniální vědci zjistili a formulovali. Příkladů je opět mnoho a každý je má takříkajíc na nose a na očích.

Pomocí atmosférického tlaku například objasňujeme zcela bezprecedentní oblibu automobilizmu, na kterém zcela závisí náš závislý ekonomický růst a život lidský vůbec. Bez automobilizmu by nebylo tolik úmrtí a zranění, nemohli bychom nijak vykonávat své občanské, pracovní, rodinné i rekreační povinnosti. Na automobilizmu závisí všechny naše životní potřeby i vědecko-technický a ekonomický rozvoj takových odvětví jako je například zdravotnictví, pojišťovnictví i pohřebnictví.

Vysvětlení obliby automobilizmu a jeho globální nadvládu my vědci vysvětlujeme atmosférickým tlakem. V pneumatikách automobilů je totiž trvalejší a vyšší tlak vzduchu než kolísavý tlak v lidských plicích. Je tedy zcela zákonité a logické, že duše v pneumatice obsahuje mnohem více inteligence nežli duše v plicích hrudního koše obyčejného občana. Proto jej musí zákonitě ovládat. Chytřejší vždy ovládá hloupějšího. Nejlepším důkazem toho je náš ekonomický růst, vyspělá svoboda, demokracie a lidská práva na nižší atmosférický tlak.

Dalším velice skvělým příkladem zmíněných fyzikálních a psychologických zákonů je kopací míč. Atmosférický tlak v duši kopačáku je mnohem vyšší a stálejší než v plicích přihlížejících občanů, jejichž IQ a duševní pohyb úplně ovládá. Jinak by byly při fotbalovém utkání tribuny fotbalových arén a křesla před monitory televizorů prázdné.

Pokusy s důkazem zmíněných zákonů můžete vykonávat sami. Můžete se sami přesvědčit, jak je vzduchu uzavřenému v kopacím míči nebo v pneumatice. Zhluboka se nadechněte, zadržte dech a nechte se kopat od spoluobčanů do hrudního koše nebo válcovat po zemi.

Pokud byste chtěli přispět nějakou částkou na rozvoj Institutu pro vědecký výzkum svobody a demokracie, kontakt obdržíte v redakci těchto webových stránek.

Přejít do diskuze k článku 2 komentáře