Vyhlídky v roce 2016: Co můžeme očekávat po nulové úrokové politice centrálních bank

Image

Tisknout ničím nekryté dluhové peníze dnes není zločin. To jenom kdybyste náhodou chtěli falšovat stokorunu, to vás hned zavřou. A tato loupež stoletíničí světovou ekonomiku.

Globální ničení ekonomiky

Vše, co doposud FED prováděl, bylo vyvolání nejdestruktivnější politiky v nejméně vhodnou dobu s cílem vyvolat chaos a umožnit „globální hospodářský reset“ pod hlavičkou MMF a OSN. Proč v nejméně vhodnou dobu, přes veškerou samochválu Baracka Obamy za úspěchy posledních sedmi let jeho vlády, ukazují názorně všechny grafy a tvrdá fakta, uveřejněná na DWN.de, který jsme zveřejnili nedávno (Skutečný stav USA po Obamovi v grafech ). Přiznání Richarda Fischera, bývalého prezidenta dallaského FEDu: „FED manipuloval akciové trhy, pád je nevyhnutelný“. Je zvláštní, že když krysy opouští potápějící loď, začnou obvykle mluvit. Neříká nám sice nic, co by člověk s otevřenou myslí nevěděl, ale budiž. FED totiž často svou vinu na nafukování akciové bubliny popíral. A R. Fisher při tomto hlasování zvedl ruku pro nulovou úrokovou politiku a kvantitativní uvolňování. V interview pro televizi CNBC říká:Co udělal FED – a já jsem byl součástí této skupiny – bylo, že jsme od roku 2009 rozjeli enormní rallye na trhu. Nepřekvapuje mne, že po oznámení zvýšení úrokové sazby v prosinci 2015 šly okamžitě ceny akcií dolů.Jinak se také Fischer vyjádřil, že „se Federální rezervy staly obrovskou zbraní, které došla munice. Všechny centrální banky ECB, Japonská centrální banka atd…, všechny jely podle jejího mustru, ve stylu velkého kvantitativního uvolňování, čili roztočení ďáblova kola tisku nekrytých peněz. To přece není způsob, jak by měly pracovat trhy. Další výroky tohoto finančního experta bez charakteru najdete zde . Je však na čase, aby bylo mlčení hlavních médií prolomeno a začala se říkat pravda, stejně jako v případě zamlčování událostí kolem Silvestra v Kolíně a jiných městech Evropy. Zvýšením úrokové sazby FED zasadí dolaru dle Triffinova dilematu smrtelný úder a urychlí konec petrodolaru.

Ropná válka a konec petrodolaru

Jak si vysvětlit, že producenti ropy odmítají snížit těžbu ropy, přestože jsou sklady plné a mezinárodní poptávka klesá. Tankery stojí dlouho v řadě na otevřeném moři a musí čekat na vykládku a dokonce se některé naložené v půli cesty vracejí do místa nakládky. Je to kvůli tomu, že se očekává diverzifikace fakturace ropy v různých měnách, aby se cena ropy opět stabilizovala?Právě Rusko i Čína v současné době připravují jiná kritéria pro hodnocení ceny ropy a odtrhnutí se od systému „benchmark“ Brent. Zkušebně už proběhla simulace tvorby ceny pod názvem „Ural“ na Petrohradské International Mercantile Exchange burze v listopadu. Rusové nechtějí být dále závislí na účtování cen v dolarech, poněvadž ceny ropy dle značky Brent jsou ovlivňovány velkými investičními bankami jako Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan Chase a Citibank. Podle nastaveného systému Brent běží oceňování dvou třetin světového obchodu s ropou, ačkoliv tento severský druh ropy ze Severního moře činí pouze 1 % z celkové těžby ropy na světě. Více najdete zde .Tady začíná být půda hodně horká, neboť ruský „benchmark“ pro ropu bude mít dalekosáhlé důsledky pro světový obchod s ropou a samozřejmě dolar. A z toho vyplývají i velká bezpečnostní rizika z hlediska možné horké války mezi USA (NATO) a Ruskem.Není bez zajímavosti, že Obama najednou zrušil 40 let starý zákaz exportu americké ropy. Tím se stává i USA dalším hráčem na trhu, soutěžícím o kousek koláče v době převisu nabídky na trhu. Jakou to má logiku? Silný dolar poháněný zvyšováním úrokové sazby Fedem potáhne cenu ropy ještě dolů a státy OPECu nebudou mít důvod setrvávat u dolaru. Koneckonců Saúdové již naznačili, že nebudou trvat na placení v dolarech.Konec petrodolaru však zlikviduje dolar jako rezervní měnu a jeho konec umožní nástup nové světové měny, která povstane ze SDR (umělé měnové jednotky Mezinárodního měnového fondu) jako Fénix z popela. O tom jsme psali již v loňském roce v článku (Strategické vykročení na cestě k jedné světové měně a jedné světovládě ).

Mediální vytěsnění ekonomiky a vyvlastňování (bail-in Styl bankovního a politického teroru).

Teroristé zaplacení a teroristé opravdoví z řad chamtivých finančníků a politiků mají našlápnuto. Rok 2016 bude turbulentním rokem, kdy má být pozornost většiny obyvatel Evropy soustředěna na „boj proti terorismu“ a invazi uprchlíků. Brzy poznáme, zda události silvestrovské noci v Kolíně a jinde měly být pouhou generální zkouškou před skutečnými údery Západem vycvičenými a financovanými IS bojovníky. Vládnoucí elity v EU a USA potřebují tyto vedlejší scény, aby zakryly skutečný průběh akcí skutečných teroristů – mezinárodních finančníků a elit, kteří chtějí centralizovat všechny globální politické a finanční struktury. To pochopitelně bude v období chaosu a represí vůči vlastnímu obyvatelstvu mnohem snadnější.Ale i jiné vedlejší dějové linie mohou být na programu. Například falešné paradigma typu „Západ proti Východu“, tj. geopolitická úloha Číny a Ruska, možné vyvolání dalších regionálních válek a konfliktů, včetně té horké mezi NATO a Ruskem. Panika, hlad, loupeže, manipulace s počasím a zoufalství volá vždy po „pevné ruce“ a nakonec i po jednom Vůdci. Jen připomínám článek kolegy Masakr v Oděse 2014 a zapálení Říšského sněmu 1933 .Možná se zdá být přitažené za vlasy, že by pouhé zvýšení základní úrokové sazby FEDem mohlo vyvolat celosvětové zemětřesení a výše popsané negativní procesy, ale to byl znovu jeden důležitý moment naší historie. Ta se píše dnes stejně jako tehdy v roce 1927, když začal FED zvyšovat úrokovou sazbu z 5,5 na 6,5 procenta. Přestože není situace růžová, jedno pozitivum tu je: Pravda pomalu vylézá na povrch.Dne 27. září 1929 řekl ve své přednášce na BBC pod názvem „Důsledky zvýšení diskontní úrokové sazby“ nejvýznamnější ekonom 20. století J.M. Keynes následující:

Ode mne se očekává, abych jednoduchou formou vysvětlil důsledky zvýšení úrokové sazby z 5,5% na 6,5%, které bylo ohlášeno dnes ráno v novinách. Byl jsem postaven před obtížný, skoro nemožný úkol. Poněvadž úroková teorie není, řekněme ověřenou vědou, na jejíž pravdivosti a praktické ověřitelnosti by se shodla většina učenců. Bohužel se spíše podobá v současné době teologii. Jelikož není pouze pomýlená, nýbrž nanejvýš diskutabilní. Dnes večer bych se ovšem nechtěl zabývat tím, co je na této teorii diskutabilní, pokud tomu budu moci zabránit.

Budiž jeho slova o úrokové teorii jako teologii věnována našemu guvernérovi České národní banky, který nám očividně lže do očí. Obhajuje kroky České národní banky, které naši zemi upevňují v pozici kolonie. Navíc jeho předchůdci svlékli prodejem zlata v minulosti Českou republiku do naha, aby byla v případě turbulencí a chaosu bezbranná a nebyla schopna se vůbec bránit.Celý text z výše uvedené přednášky, kterou si čtenáři mohou přečíst pouze v němčině nebo angličtině, je napínavým čtením, se kterým by se měli seznámit všichni studenti dějin národního hospodářství a financí. Poněvadž jde o čtení nesmírně poučné pro dnešní dobu.Situace Británie za Keynese po WWIV době, kdy J. M. Keynes hovořil do rádia, byla anglická libra ještě vázaná na zlato. Zvýšení diskontní sazby centrální banky Bank of England, za kterou si banky mohly půjčovat od centrální banky peníze, souviselo s odlivem zlata z jejich trezorů, aby mohlo být provedeno vyrovnání platební bilance a aby byly provedeny úhrady dluhu do zahraničí. Deficit platební bilance souvisel se ztrátou konkurenceschopnosti britské ekonomiky. Jednak kvůli vedení neproduktivních válek, ale především kvůli nástupu nové hospodářské velmoci, tedy USA. Svou roli sehrály dluhy z I. světové války, kdy se velká Británie zadlužila u USA, aby půjčila svým spojencům prakticky ty peníze, které si sama půjčila od USA. Ty však odmítly zápočet a nastavily Britům vysoké úroky, které nemohly poražené velmoci, zejména Německo, splácet. Konec známe: nástup Hitlera k moci a další světová válka.

Odstřel nekrytého dolaru a nástup nového hegemona

Centrální bankéři vědí, co činí. Na jedné konferenci v USA věnované Velké depresi třicátých let minulého století se vyjádřil tehdejší šéf amerického FED Ben Bernanke ke kritice Miltona Friedmana a Anny Schwartzové. Ti obvinili FED ze záměrného přilití benzínu do ohně Velké hospodářské krize, která nemusela být tak rozsáhlá, se všemi dalšími historickými důsledky. Bernanke to přiznal:

Ben Bernanke napsal(a): „Ano, my jsme rozšíření bankovní paniky a deprese umožnili díky chybné ekonomické teorii a institucionálním změnám. Chtěl bych říci Anně a Miltonovi v souvislosti s hospodářskou krizí: Máte pravdu, my (FED) jsme to způsobili. Je nám to líto. Ale díky vám se to v budoucnu již nestane.“

FED a centrální banky se poučily. Rotačky naplno, nulové úrokové sazby k vyvolání největší loupeže v dějinách lidstva. Takže se centrální bankéři polepšili a místo úvěrové restrikce nastoupil divoký tisk peněz a půjčování bankám a korporacím téměř zadarmo. A hlavně byl umožněn výkup státních dluhů privátními bankéři. Zcela jiná strategie, než krácení úvěrových zdrojů za Velké deprese. Tisknout ničím nekryté dluhové peníze dnes není zločin. To jenom kdybyste náhodou chtěli falšovat stokorunu, to vás hned zavřou.

Tisk nekrytých peněz masivně poběží i v roce 2016

V první polovině 20. století to byl ještě „slušný kapitalismus“, máme-li ho porovnat s tím dnešním. Naivkové si myslí, že americký FED slouží zájmům USA. To rozhodně nedělá. Jeho monetární politika neslouží americké ekonomice, neslouží udržení kvality dolaru, ani prosperitě obyvatel USA. Dnes přispívá k rozložení USA a k odstranění dolaru jako překážky k nastolení centrální světovlády bankéřů a iluminátů v pozadí. K nastolení Nového světového řádu, k čemuž také slouží současné globální instituce. Tisk nekrytých peněz pod názvem „kvantitativní uvolňování“ a nulová úroková sazba byl promyšlený tah ke zničení USA.Banksteři nemají zájem na stabilizaci ekonomiky, pane guvernére ČNB. Nejsou Keynes a vládnou jiné časy. FED a vy všichni následovníci, Evropská centrální banka, Bank of Japan, další západní centrální banky, ale i ta naše ubohá, malá ČNB, vedly svou monetární politiku přesně dle dispozic plánovačů NWO v pozadí. Skrze nulovou úrokovou politikou FED nepřivedl do bezvýchodné situace jen sám sebe, ale celou světovou ekonomiku.

Image

Stačí se podívat na indexy námořní dopravy , zajišťující pohyb surovin po planetě a zásobníky ropy, plné až po okraj, abychom pochopili, kudy se ubírá vývoj světové ekonomiky, evropské ekonomiky a s ní i té naší malé, české.

Situace čínského yüanu

Přijetím yüanu do koše měn se však začátkem roku stav čínského indexu začíná stabilizovat. Proč asi? Pro Evropu velmi vypovídající Baltic Dry Index je zde.

Image

Pro internacionální globální elity, Pjakin mu říká globální prediktor, není dolar už nepostradatelný. Svůj účel již splnil, stejně jako ho splnilo euro. Jenže na zapojení yüanu do koše měn MMF prodělala nejvíce Evropa a důsledky ekonomické války proti ní se začínají projevovat velmi markantně. Projděte si ještě vývoj BDI od roku 2010 .

Plány globálních elit a rychlý útok na Evropu

Nyní, po obětování dvou základních pilířů stávajícího pořádku, tj. americké ekonomiky a dolaru, může nastat chaos. V první řadě ale musí být ovládnuta všemi prostředky Evropa. To je očividné. Procesy již nelze označit za pomalé, naopak problémy se kumulují a krize nabývá nebývalých obrátek. Z této krize má vyjít nové geopolitické uspořádání, které umožní vznik jedné světovlády, jedné světové měny a upevnění moci pár rodinných klanů, vlastnících téměř vše, nyní však toužících dostat úplně všechno.Jenom naivní hlupáci si mohou myslet, že se politici a bankéři po roce 2008 poučili. Kvantitativním uvolňováním a nulovou úrokovou sazbou se podařilo ještě prohloubit zadlužení států a připravit se na sbírání tučné kořisti. Levné peníze od centrálních bank umožnily bankám a korporacím zpětný odkup svých akcií. A hlavně umožnily výkup státních dluhopisů, takže mají na dosah majetek států a daňových poplatníků. Viz Řecko jako malý experiment pro nás, obyčejné pitomce, kteří se ne a ne probudit. Banksteři se musejí doma popadat smíchy za břicho. No, ale aby byla odvedena pozornost, tak tu máme terorismus a uprchlickou vlnu.Opakujme pro nechápavé. Elity nemají zájem na tom, aby Spojené státy jako hegemoniální světová velmoc zůstala zachována. S ní ale bude potopena evropská civilizace, jak ji známe dnes. Ve 20. století padla Velká Británie, v 21. století padnou USA, ale i EU, jejich vazal, pokud se nezačne radikálně bránit. Z tohoto všeobecného úpadku a zmatku budou těžit elity, které vše naplánovaly. Mezitím bude privatizován do jejich bezedných kapes i majetek občanů a celých států, dovolí-li to. A my budeme mít co dělat, abychom zvládli problémy s uměle vyvolanou migrační krizí a abychom odolali importovanému terorismu. Než se nadějeme, bude vyhlášen v každé zemi výjimečný stav a budou omezena naše občanská práva.Zdroje: www.konjunktion.info zerohedge.com, ON AIR, přednášky J.M.Keynese, vydalo nakladatelství Murmann v roce 2008 Pokračování Vyhlídky v roce 2016: Co můžeme očekávat po nulové úrokové politice centrálních bank (část II.)


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 500 Kč Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde , nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
16 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
hudryper
hudryper
19. 1. 2016 5:38

Už nejbližší budoucnost ukáže,jestli se století připravovaný měnový kolaps vyvíjí podle plánů,nebo ne. Do hry oněch několika rodin,kterým dnes formálně patří polovina reálných hodnot zeměkoule, vstoupila až dosud nevyzkoušená úžasná informovanost širokých mas lidí v důsledku internetu. Dá se samozřejmě očekávat,že se dožijeme brutálních pokusů znemožnit operatívní sdílení poznatků a z nich potřebných kroků proti mašinerii,jež slouží ve skutečnosti nejen proti nám,ale i proti sobě. Dnes jsou jména a identita ústředních globálních zločinců známá a svět má jen omezenou plochu k životu.V plánovaném chaosu dojde nejen k obrovským ztrátám mezi obyčejnými lidmi,ony se nevyhnou ani těm,kdo svět přivádějí k němu… Číst vice »

fajt
fajt
19. 1. 2016 6:53

https://www.youtube.com/watch?v=ejgT6WxGNsc -jj, dřevnitý kapitalizmus, milovaný jed opičáka – v tomto režimu platí staré římské, nejdříve se starej o svůj majetek ( a čím více, tím lépe) a pak teprve o svojí čest ( a ostatní piczoviny, co vyžaduje maloměšťácká morálka ), čím brutálnějším způsobem přijdeš k majetku, tím více se tě budou obávat a tím větším uznáním tě obdaří. ..)

Sio
Sio
19. 1. 2016 7:34

Články paní Lauterbachové, jak to tak vypadá, názorově čím dál, tím více názorově konvergují k článkům Věžáka, blahé paměti, kterého to už nejspíše unavilo.
Co z toho můžeme vyvodit? Připravujme se na kataklyzma. Diktatury, zabavování majetku občanů, bezpráví. Žeby prepeři měli nakonec pravdu? Nedělám si iluze o tom, že i my, co píšeme zde, jsme už někde registrováni.

fajt
fajt
19. 1. 2016 8:14

až to začne, tak drtivá většina davu udělá prd ( informace, neinformace ), vlna, která příjde bude grandiózní a vražedné okolnosti nemilosrdné, na válečné prediktory ze sprostého davu nedosáhne nikdo. ..

Sio
Sio
19. 1. 2016 9:19

Jo, možná končí něco jako zlatý věk a nastává období temna. GP se snaží udržet moc i za cenu reverze technického pokroku a návratu k neofeudalismu. Demokracie bude odhalena i před širokými masami jako podvod. Dříve než to nastane, zdiskredituje se multikulti. Jelikož je z hlediska zájmů elit na planetě příliš mnoho lidí s přílišnou spotřebou, očekávám nástup eugenických projektů a roztřídění lidí na otroky, servisní střední třídu a feudály. Díky rozvoji kybernetiky bude možná GP potřebovat jen několik miliónů lidí čistě k zjištění genetické diverzity. Podle Pjakina je cílem GP opustit časem planetu a najít něco nového nevyrabovaného. Podle… Číst vice »

fajt
fajt
19. 1. 2016 9:33

http://www.novinky.cz/koktejl/138589-lidstvo-bylo-pred-70-000-lety-podle-vedcu-na-pokraji-vyhynuti.html ( jenom dva tisíce kusů po celé planetě, bez techniky a potřebného vědomí a přesto přežijí a za zlomek kosmického času jsou dokonce přemnoženi a zbytečně přetechnizovaní – to je hotový zázrak a nebo něčí špinavá ruka, či chapadlo) – a možná GP nejsou ani náš druh, možná jsme jenom biologický odpad, který se vymknul původnímu ( nouzovému ) nastavení a teď při testu ( co dále s nechtěným materiálem) neprošel potřebným levelem a má to spočítaný. ..)

Sio
Sio
19. 1. 2016 9:55

3500 generací za 70000 let. Otázka je, zda jsme přetechnizovaní. Už za dalších 3-5 generací může být technická úroveň lidstva k nepoznání. Od 80-tých let jsou to jen 2 generace a skok díky IT je neskutečný.

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
19. 1. 2016 10:00

Paní Květa popisuje realitu a odvozuje budoucnost rozumně. Na nás lidech pak je, abychom se začali ve většině rozumně chovat. Tj. rozumně k planetě Zemi , i k sobě navzájem. Hezky a slušně k slušným, čestným a poctivým (po ovoci poznáte je…), a ODPOVÍDAJÍCÍM způsobem k ostatním … Každý nový den svítí naše laskavé Slunce, fouká vítr, půda rodí i pohřbívá… Každý den se můžeme chovat rozumně a zároveň dle srdce… a ne že ne. Narodili jsme se do tohoto světa, abychom si zde PROŽILI svůj život, pokud možno ne bezohledně na úkor jiných. Teprve zapojením se do života planety… Číst vice »

fajt
fajt
19. 1. 2016 10:28

už teď drtivá většina homo cosi dnešní techniku prostě nepobere a používá jí jako kdysi prapředek dřevěný klacek, těch pár jedinců, kteří jsou autisticky ponoření do světa, kterému většina nerozumí, jsou zase nepoužitelní pro běžnou konkurenčně-vegetační existenci, tedy jejich prudké vědomí ( pro některé dost patologické ) je pouze úzce zaměřené, tedy o prospěšné komplexnosti nemůže být ani řeči, jinak by tito lidé nedovolili, aby jejich myšlenky a vědomosti byly další, psychicky excentrickou skupinou lidí tak lehce zneužité …možná je problém si připustit, že při pohledu do zrcadla, přes všechny vábné či nevábné fyzické i psychické znaky v podstatě čumíme… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
19. 1. 2016 10:42
Sio
Sio
19. 1. 2016 11:25

Skutečný Člověk musí být vzdělán komplexně a také komplexně uvažovat. Jenže k tomu je potřeba určitá vyzrálost, které dnes jen promile lidí dosáhne před čtyřicítkou a jen procenta před padesátkou. Věk samozřejmě sám o sobě nic neřeší, souhlasím s Albertem, bez představivosti (ale i bez životní zkušenosti) lze vyhodnotit informace jen velmi těžko. Pokud sáhnu do svých řad, vidím, že většina IŤáků je vzděláno velmi komplexně, mají solidní znalosti historie, zajímají se o společenské procesy, umějí světové jazyky (minimálně angličtinu). Jsou schopni vstřebat ohromné množství informací. Ale je jim povětšinou -/+ 35 let, životní zkušenosti zatím nedostatečné. Jsou většinou ambiciózní,… Číst vice »

fajt
fajt
19. 1. 2016 11:51

služba kapitalismu na plný úvazek, do toho programová slabomyslnost pro stanovení důležitých společenských priorit a podřízení se názorové sterilitě v oblasti správy veřejné ( tedy politické ) mi jako komplexnost nepřijde ani omylem, Sio, spíše dle mého jde o jistou odbornou způsobilost pro činnost, která nese užitek pouze úzké skupině lidí – ještě jedna věc, vyšší věk automaticky neznamená požadovanou celoživotní moudrost, hlavně tam, kde vás celý život utváří tak omezující prostředí – ale to je problém celé dnešní společnosti, že asi cíleně vychovává podivné prefabrikáty, kteří v daném systému jsou asi efektivní, ale pro mimořádné ( i civilně obyčejné… Číst vice »

hudryper
hudryper
19. 1. 2016 20:19

hudryper napsal
Do hry oněch několika rodin,kterým dnes formálně patří polovina reálných hodnot zeměkoule,
vstoupila až dosud nevyzkoušená úžasná informovanost širokých mas lidí v důsledku internetu.

A jak na zavolanou :

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/7302-kontroverzni-osoba-jacob-rothschild-konfrontovan-reporterem-ve-vzacnem-videu

fajt
fajt
19. 1. 2016 20:52
Sasin
Sasin
19. 1. 2016 21:08

Tak předně je nejlepší vyrábět si vlastní peníze. Co si uděláš sám je dycky nejlepší. A pak je dobré všechny ostatní finanční Frank ensteiny zavřít do hladomorny. ;-)

A furt blbé otázky a na ně blbé odovědi dokud neumřeli. Muheeeeeee

P.S. To není náš obyčej! Tohle chronické finanční onemocnění musí být vyříznuto. Zahraniční dochtoři se už dostavují na svá pracoviště. Skalpel prosím. Muheeeeee