Začal dlouho očekávaný rozpad ukrajinské armády

Azov

Američané původně neplánovali, že by Ukrajina existovala příliš dlouho. Šlo o to „hrdinně zemřít“ a způsobit Rusku co největší škody. Z hlediska zájmů Washingtonu měla postmajdanská Ukrajina nepřijatelně dlouhou existenci, protože její udržování leželo zcela na bedrech Západu.


Soudě podle posledních zpráv z ukrajinské a ruské fronty, dlouho očekávaný rozpad ukrajinské armády skutečně začal. V to se bezdůvodně doufalo již v první fázi zvláštní operace. K tomu přispěly tři faktory:

  • Tvrzení ruských dobrovolníků a domobrany DNR/LNR, kteří bojovali v letech 2014-2015, že AFU může být poražena. Ti nelhali, mysleli si to doopravdy.
  • Prohlášení pseudoruských politiků z ukrajinského exilu a kyjevské opozice, že na Ukrajině je málo nacistů a že zbytek obyvatelstva (včetně bezpečnostních složek) čeká na osvobození. Ti jednoduše lhali. Jedině ruská armáda je mohla vrátit k moci, takže ji potřebovali na Ukrajinu nalákat za každou cenu.
  • Většina Rusů, včetně vedení části bezpečnostních složek, byla přesvědčena, že Rusové žijící na jihovýchodě Ukrajiny nemohou podporovat kyjevský režim a nebudou bojovat proti Rusku.

Tento výpočet byl v rozporu se známými fakty. Byla to armáda, SBU a pohraniční stráž, kdo jako první zradil Janukovyče, a to ještě před jeho útěkem ze země, čímž v podstatě zajistili vítězství Majdanu. Pohraničníci se pokusili zatknout svého prezidenta a vrchního velitele, zatímco armádní protivzdušné síly vyhrožovaly sestřelením jeho vrtulníku. Na druhou stranu SBU poskytovala nacionalistům, kteří prezidenta pronásledovali, informace o jeho pohybu. A konečně, za celou dobu bojových operací v Donbasu, do kterých se armáda zapojila bez většího rozmyslu, se na stranu Ruska přidalo jen několik ukrajinských vojáků (méně než sto za osm let). Ostatní bojovali ve válce. Dokonce i mezi bojovníky Berkutu, kteří nejdéle vzdorovali Majdanu a byli Majdanem nenáviděni, odešla do Ruska spolu se svými jednotkami nebo osobně jen malá část. Naprostá většina Berkutu zůstala sloužit neonacistům i přes rozpuštění svých jednotek.

Protože se ukázalo, že loajalita armády vůči režimu je mnohem větší, než se očekávalo, podařilo se kyjevským úřadům na několik měsíců stabilizovat frontu. Zde se však spolu se svými západními spojenci a poradci chytili do vlastní pasti.

Abeceda vojenského umění požadovala, aby ukrajinská armáda pomalu ustupovala z Donbasu a obecně z celého levého břehu Dněpru (od linie k linii) s úkolem způsobit co nejvíce ztrát postupujícím ruským silám a co nejvíce zachovat bojeschopnost svých vojsk rozmístěných v oblastech levého břehu. K Dněpru měly být dopraveny jednotky ze západní Ukrajiny a záložní brigády, které se formovaly. Na stejné linii měla být rozmístěna vojenská technika získaná ze Západu.

Je třeba si uvědomit, že na začátku bojů čítala ukrajinská armáda 260 000 mužů. Spolu s pohraničníky, Národní gardou a speciálními jednotkami Služby bezpečnosti Ukrajiny se jednalo až o čtyři sta tisíc mužů. Ve čtyřech vlnách mobilizace bylo odvedeno nejméně sto tisíc lidí. Nejméně dvě stě tisíc jich dostalo zbraně a bylo zařazeno do brigád územní obrany. I s přihlédnutím k nevyhnutelným ztrátám a nutnosti udržet část vojsk na běloruských, polských a moldavských (podněsterských) hranicích by kyjevský režim mohl teoreticky soustředit na Dněpru 500-600 tisíc mužů, což je dvojnásobek až trojnásobek současného uskupení i počtu současných ruských vojsk.

Mnozí mohou říci, že Dněpr nezastavil vojska Rudé armády v roce 1943 a dnes má ruská armáda mnohem větší možnosti. Faktem však je, že na čtyřech ukrajinských frontách a v Černomořské flotile bojovalo více než dva a půl milionu mužů, což dávalo téměř dvojnásobnou převahu nad skupinami německých armád Jih, které se bránily na Ukrajině. V důsledku toho bylo sovětské velení schopno zorganizovat simultánní přechod řeky na různých místech, zatímco Němci jednoduše neměli dostatek rezerv, aby zalepili četné díry ve své obraně.

V našem případě by však bránící se nepřítel, krytý širokou řekou, měl také značnou početní převahu, což by ruské velení donutilo určit jeden bod říční formace a soustředit tam většinu dostupných jednotek, čímž by prakticky odhalilo zbytek fronty. Opakovaná ofenzíva z Běloruska na Kyjev by byla obtížná. Efekt překvapení by již nefungoval a prorazit úzkými defilé bažinatý terén s omezeným vojskem by byl nesmírně obtížný úkol. I kdyby se AFU nesnažila zlikvidovat chersonské předmostí (a měla k tomu podstatně více sil než nyní), útok z něj byl zřejmý a očekávaný. Pak by bylo posíleno nejprve oděsko-mykolajské (jižní) a dněpropetrovsko-zaporižské (centrální) uskupení ukrajinských vojsk a útok na Podněstří by byl s největší pravděpodobností proveden také předem.

Proč to všechno neudělali Ukrajinci a proč už teď můžeme říct, že to neudělali? Naopak, Kyjev vrhal do donbaského mlýnku na maso další a další rezervy, které byly spolehlivě ničeny ruským dělostřelectvem, letectvem a raketovými údery. Konfigurace fronty v Donbasu, původně pro Ukrajinu nevýhodná, se stále zhoršovala, hrozba obklíčení a zničení všech vojsk mezi Barvenkovem a Guljaj Polem byla stále hrozivější. Ale ani nyní, kdy už je na ústup vlastně pozdě, Kyjev nedává vojskům příslušné rozkazy. Dokonce ani nestáhne vojska ze Severodoněcka do Slavjanska, což by dalo možnost zkrátit frontu a zvýšit hustotu bojových linií.

Dobře, tak řekněme, že ukrajinští generálové nevědí nic o vojenských záležitostech (i když vědí), ale co tam dělají britští a američtí poradci? Koneckonců Washington a Londýn chtějí, aby Ukrajina vedla dlouhou válku. A k tomu potřebují udržet armádu v bojeschopném stavu.

Strategie, kterou zvolilo ukrajinsko-americké velení, se zdá být absurdní jen na první pohled. Faktem je, že starost o lidi není prioritou ani pro kyjevské politiky, ani pro jejich mecenáše.

Američané původně neplánovali, že by Ukrajina existovala příliš dlouho. Šlo o to „hrdinně zemřít“ a způsobit Rusku co největší škody, především morální a politické. Z hlediska zájmů Washingtonu měla postmajdanská Ukrajina nepřijatelně dlouhou existenci, protože její udržování leželo zcela na bedrech Západu.

Cílem války, o níž se USA zpočátku domnívaly, že ji Kyjev prohrál, bylo zcela zničit jihovýchod a vyhladit co nejvíce Ukrajinců, aby Rusko získalo doslova spálenou zemi s řídkým obyvatelstvem ve stavu humanitární katastrofy. Stav napětí, ne-li zástupnou válku, by mohly udržovat USA s pomocí polsko-rumunských a pobaltských spojenců. Rusko by naopak muselo vynakládat energii a prostředky na obnovení normálních životních podmínek na Ukrajině, která by se stala nejbližším týlem pro znepřátelené východoevropské členy NATO.

Proto vidíme, jak ukrajinské dělostřelectvo plýtvá tisíci granátů na mírová města v Donbasu. Zdůrazňuji, že Ukrajinci soustředili hlavní sílu svého dělostřelectva proti úseku fronty, kde zjevně nemají v úmyslu postupovat, tedy na linii Marijinka – Severodoněck. Tato vojska jsou navíc tam, kde se již dlouho vytváří obkličovací kotel pro AFU, v němž bude ztracen jak materiál, tak vycvičení dělostřelci.

Je to absurdní? Pouze pokud předpokládáme, že Západ chce, aby Ukrajina zvítězila. Vezmeme-li za základ úvah naopak snahu Západu co nejvíce vylidnit a zničit Ukrajinu, která ustupuje Rusku, pak vše dává smysl. Dokud jsou města Donbasu v dosahu ukrajinského dělostřelectva, je třeba je co nejvíce zadupat do země. Totéž platí pro nesmyslný masakr vycvičených záloh AFU v Donbasu.

Uvedená varianta amerických stratégů vychází z následujících předpokladů.

  • Ústupem z levobřežní Ukrajiny by Kyjev přišel o většinu svého obranného průmyslu a nejméně polovinu obyvatelstva, což by snížilo počet potenciálních branců.
  • Armáda, v níž slouží především zástupci jihovýchodu, ztratí velkou část své motivace, jakmile budou rodná města vojáků a důstojníků pod ruskou kontrolou a dezerce se pak zintenzivní.
  • Dojde ke ztrátě téměř všech jednotek teritoriální obrany zformovaných na jihovýchodě. Příklad Chersonu ukazuje, že se nestáhnou s armádou, ale zůstanou a částečně i přejdou do služeb nových úřadů.
  • Ztráta poloviny území by byla na střední a západní Ukrajině vnímána jako katastrofální porážka, vůle ukrajinské společnosti k odporu by poklesla. Režim by ztratil podporu velké části obyvatelstva a mohl by se zhroutit během několika dní, aniž by došlo k dokončení destrukce ukrajinské ekonomiky a obyvatelstva. To by znamenalo zásadní selhání americké strategie postavené na spálené zemi.

Alexandr Vasiljevič Suvorov nabádal k boji s dovednostmi, nikoli s čísly. Pokud však není k dispozici žádná dovednost, nebo pokud ji z nějakého důvodu nelze v dané situaci použít, je třeba se spolehnout na „velké prapory“. Ukrajinský ministr obrany Reznikov již oznámil svůj záměr povolat do zbraně další milion lidí.

Pokud by Ukrajina chtěla vyhrát válku, byl by takový krok absurdní. Bezpečnostní síly země, včetně teritoriální obrany, mají kolem jednoho milionu příslušníků, i přes obrovské ztráty. Na začátku zvláštní operace odhadovali pesimisté počet obyvatel Ukrajiny na 25 milionů a optimisté na 35 milionů.

Vezměme pro naše výpočty zjevně nadsazené horní číslo (35 milionů). Nejméně čtyři miliony lidí žily na územích, která již osvobodila ruská armáda a většinu z nich Ukrajina ztratila. Po zahájení speciální operace opustilo zemi přibližně šest milionů ukrajinských občanů. Jinými slovy, kyjevský režim má v nejlepším případě s dispozici asi 25 milionů lidí.

Polovinu obyvatel každé země tvoří ženy. Zbývá 12,5 milionu mužů. Nejméně 5,5 milionu z nich jsou děti a starší lidé. Obvykle tvoří asi polovinu celkové mužské populace, ale dejme Ukrajině slevu. V bezpečnostních složkách jich slouží již milion, včetně těch, kteří byli zabiti v boji. Další milion tvoří byrokratický aparát a nepostradatelní specialisté (například pracovníci elektráren, dopravy a podniků vyrábějících a opravujících vojenskou techniku). Nejméně milion jsou postižení, držitelé bílých lístků, neplatiči.

To znamená, že v nejlepším případě zbývají čtyři miliony osob způsobilých k odvodu (ve skutečnosti mnohem méně), z nichž budou vyřazeni nespolehliví. Ukazuje se, že na Ukrajině je nutné povolávat každého čtvrtého nebo dokonce každého třetího z těch, kteří jsou způsobilí k odvodu, aby se naplnil „Reznikovův plán“. A to i přesto, že v zemi již sílí protestní hnutí, které požaduje, aby na frontu nebyli posíláni příslušníci teritoriální obrany a nevycvičení záložníci povolaní k mobilizaci. Navíc se jedná o pracovníky, kteří jsou odváděni z již tak hroutící se ekonomiky.

V neposlední řadě se objevují četné stížnosti na zásobování potravinami a bojovou technikou ze strany teritoriální obrany a již povolaných záložníků, kteří postrádají normální uniformy, neprůstřelnou vestu a dokonce i moderní zbraně. Ukrajina dlouhodobě používá samopaly z druhé světové války (DShK, DP) a dokonce i z rusko-japonské války („Maxim“). Oblečení, vybavení, nakrmení a vyzbrojení (i s pomocí Západu) milionu lidí je velmi obtížný úkol, který kyjevský režim není schopen vyřešit tváří v tvář prohlubujícímu se nedostatku zdrojů.

Reznikovův plán se pravděpodobně nepodaří splnit více než z poloviny. Půl milionu vojáků jako potravy pro děla však není malá síla. A s ní se Kyjev hodlá udržet na levém břehu Dněpru až do podzimu, navzdory kotlům a ztrátám. Ukrajinské úřady čekají, až se v létě na jejich stranu přidá Polsko a po něm Rumunsko, a snaží se do té doby za každou cenu vydržet. Na životech Ukrajinců jim nezáleží, důležité je, aby se fronta nezhroutila dřív, než dorazí Poláci.

Kvalita ukrajinské pěchoty na frontových liniích však neustále klesá, což vede k nárůstu ztrát. Masové mobilizace začínají znervózňovat veřejnost, která začíná tušit špatné věci a odmítá spolupracovat s úřady v jejich snaze udělat Američanům radost bojem do posledního Ukrajince. Za těchto podmínek by první větší porážka na frontě mohla vyvolat úplný kolaps režimu.

Západ si zřejmě všiml změny nálad ukrajinské veřejnosti, a proto pod věrohodnými záminkami přistavil hned několik dodávek zbraní. Také americkou pomoc ve výši 40 miliard dolarů a z toho nejméně 20 miliard vojenskou pomoc. Pokud se režimu podaří naverbovat nové kontingenty mobilizovaných záloh a nevznikne sociální výbuch, zbraně a peníze ze Západu přijdou, i když s malým zpožděním. Pokud se to nepodaří, Západ uteče a Kyjev si nějak poradí sám. V každém případě dojde k likvidaci co největšího počtu Ukrajinců.


Originál článku zde: https://news-front.info/2022/05/16/dolgozhdannyj-raspad-ukrainskoj-armii-nachalsja/

Překlad: VU


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!

5 14 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
27 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Gatta
Gatta
18. 5. 2022 15:20

Článek víceméně dobrý.

Jen nadpis začíná v jednoznačně oznamovacím tónu „Začal dlouho očekávaný rozpad ukrajinské armády“ …
a článek končí „pokud …pokud …“ a větou: „V každém případě dojde k likvidaci co největšího počtu Ukrajinců.“

Tak nevím ?

Hudryperman
Hudryperman
18. 5. 2022 18:14

Když jsem si dovolil napsat svými slovy to,co zde potvrzuje nepochybně lépe informovaný autor,než jsem já, snesla se na můj příspěvel velká hromada mínusů. Sice nikdo z kritiků tvrzení,že ruské vedení podcenilo úroveň zblbnutí Ukrajinců, kteří po počátečním šoku začali rychle využívat chyb ruského velení zejména v ochraně týlu a začali se účinně bránit, nic kloudného proti mému názoru nenapsal,ale bylo cítit, že šlo pro řadu zdejších čtenářů o skoro zrádcovský text.Ne že bych měl radost z toho, že jsem měl bohužel pravdu,ale s celkovým hodnocením ruského postupu v operaci má problém mnoho dalších,o jejichž kompetentnosti tady není žádná pochybnost.Příčiny… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  Hudryperman
18. 5. 2022 18:33

Následky-vysledky se ovšem dostavují. V Sýrii izranosal už nebude chráněnou stranou konfliktu. Vnitřní pnutí pomalu ale jistě vnáší do Svaté u/krajiny těžký problém. Brutalni útok izrapolicie na pohřeb je ukázkou ztráty soudnosti. Armagedon

Last edited 1 měsíc před by orinoko
Gatta
Gatta
Reply to  Hudryperman
18. 5. 2022 19:31

Válka nejsou nějaké přesuny vojenských kolon a pluků, pozice získané a ztracené, počky zničených tanků „oni a my“, to není žádná romantika tvrdé životní zkoušky …

Válka je o bohapustém nechutném zabíjení lidí a ničení prací vybudovaných hodnot.
Je vzpomeňte, co stojí práce a starostí vychovat dítě nebo něco postavit …

A když čtu o téhle „válce o ruské zdroje“, tak si říkám, že se snad nenaplní předpovědi o tom že potrvá roky, ale doufám že vezme rychlý konec.

Něboť jak říkala už moje babička (upraveno): „Čím dýl se v tom štouráš – tím víc to smrdí“.

https://www.youtube.com/watch?v=-F3yY47mwrk

Last edited 1 měsíc před by Gatta
orinoko
orinoko
Reply to  Gatta
18. 5. 2022 19:53

Proto je trebat se ptát, proč v určitý moment nedošlo k termobarizaci některých prostor.

Gatta
Gatta
Reply to  orinoko
18. 5. 2022 20:17

Je to blbá odpověď – ale asi to tak Rusové prostě chtěli udělat.
Nechtěli nelidsky zabité mučedníky – chtěli pokořené živé zajatce.
***

Už jsem na to tady kdysi letmo upozorňoval a dnes o tom fundovaný článek a video na PL – Bobina.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Toto-se-o-Ukrajine-moc-nevi-Dulezite-Bobosikova-predklada-702604

orinoko
orinoko
Reply to  Gatta
18. 5. 2022 20:35

Nedůslednost se nakonec vždycky vrací. V různých formách. O emerice jakýsi její Friedman napsal, že vznikla z války, válka ji drží při životě, a válka je i její budoucností. Soudě podle Afghánistánu nastává čas další prohrané války. Kolík proher hlinak potřebuje, než dojde zase na Sever proti Jihu? S kým bude Jurský salát? To je, oč tu běží.

orinoko
orinoko
18. 5. 2022 18:16

Celá záležitost běží na mnoha frontách. Nahánění severských fikingu do houfu znamená, že Halič je už teď odepsaná. Black Kongo chtělo příměří, protože emerika ho potřebuje.

Gatta
Gatta
18. 5. 2022 19:51

Při čtení článku jsem si vzpomněl na druhý díl filmové epopeje J. Ozerova „Osvobození – Průlom“. Právě tam bylo překročení Dněpru roku 1943..
Asi ne náhodou film končí zastřelením sovětského generála ze zálohy ukrajinským „vlastencem“.
https://ulozto.cz/hledej?q=osvobozen%C3%AD%20%20pr%C5%AFlom

Last edited 1 měsíc před by Gatta
orinoko
orinoko
Reply to  Gatta
18. 5. 2022 20:12

Putin je očekáván v Íránu. Byl tam už Asad. Bratrstvo klíče odemyká Pandora’s Box.

Gatta
Gatta
Reply to  Gatta
18. 5. 2022 21:00

PS – OPRAVA – nedalo mi to a dohledal jsem – byl to generál Vatutin a je to na začátku 3. dílu – „Směr hlavního úderu“.
Více zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nikolaj_Fjodorovi%C4%8D_Vatutin

orinoko
orinoko
18. 5. 2022 21:26

Rádio Jerevan: Hledá se ataman, který rozkulaci Halič.

fajt
fajt
19. 5. 2022 5:30

bude zajímavý, až to dnešní nacionální ruské prediktorské bojary ( klidně i s chazarskou dupou) s kolektivním západním partňorem přestane bavit a přestanou být trpěliví i se svým Vovou ( jedno, že jeho kolektiv má zatím nejlepší modelové situace pro západní bahno a vcelku je i realizuje) – mohli by ho nahradit někým údernějším, průbojnějším a méně evolučně trpělivějším … ale já s tím problém nemám, podle toho, co anglosaský bandita ( rozlezlý po celé planetě) provádí ruské říši staletí, tak mají ruští bohatýři právo a nárok ( hlavně i dle feudální logiky, která je dnes dominantní ) západní barbary… Číst vice »

Hudryperman
Hudryperman
Reply to  fajt
19. 5. 2022 17:04

Tak trochu náplast naTvůj hluboký pesimismus.Článek francouzského specialisty působí velmi seriozně když vysvětluje nám nepochopitelné „zádrhely“ v taktice vedení operace na Ukrajině.Jeho argumenty ,když si je člověk schopen připustit,dávají zřetelný smysl .

https://naspravdi.info/novosti/prishlo-vremya-ponyat-groznuyu-giperzvukovuyu-strategiyu-vladimira-putina

nabízí se tam i české znění…

PPK
PPK
Reply to  Hudryperman
19. 5. 2022 21:03

Velmi dobrý odkaz! Děkuji!

fajt
fajt
Reply to  Hudryperman
20. 5. 2022 5:27

pouhý čistý realismus, a nechci být v prostoru moc důsledný ( už vůbec nechci, byť nějakou myšlenkou, či postřehem, pomáhat korporátním sviním, které jsou pro široké a jedinečné vnímání světa a jeho procesů naprosto jalové a totálně regresivní), takže pouze dojmově obecná glosa – existujeme hluboko na straně civilizačního nepřítele, který chtěl už před léty resetovat své vlastní otroky na nejnutnější ( fatální ) minimum – a sebereflexe muklů a servisních jelit? naprostá nula, spíše ještě větší fanatismus pro vlastní smrt ve prospěch nenažranosti a pomatenosti vražené vrchnosti. ..) článek jsem jsem si přečetl (dík) a někam bez akutní potřeby… Číst vice »

Hudryperman
Hudryperman
19. 5. 2022 11:38

Asi nejobjektivnější zdroj informací z fronty a „politiky“ Ukronacistů který je dostupný na síti je podle mého blog Jurije Podolanky.Ten chlapec si dává pozor na ověřování toho,co přejímá a má i slušnou představu toho,co se děje v širším rámci konfliktu i toho,co teprve příjde.Docela dobrý jeho článek vyšel v českém překladu na novárepublika .
https://www.novarepublika.cz/2022/05/svet-se-stepi
Myslím si,že tomu,co očekává při dalším rozvoji konfliktu nejen mezi NATO a Ruskem není co vytknout.

PPK
PPK
Reply to  Hudryperman
20. 5. 2022 10:54

Vážený kolego hudrypere, Váš odkaz na Novou republiku možná stále ještě funguje u Vás v cizině, ale v ČR je tato tzv.“dezinformační“ doména fialovou vládní cenzurou už hezkých pár dní zablokovaná. Proto pro nás domácí ovčany tedy poznamenávám, že ten výše uvedený původní link je nyní zapotřebí změnit takto:

https://www.novarepublika.online/2022/05/svet-se-stepi

Hudryperman
Hudryperman
Reply to  PPK
20. 5. 2022 16:28

Děkuji za upozornění, Zdá se,že po Liebesbriefu pěti us.kongresmanů dobrákovi Zukerbergovi stran slovenských autorů na facebooku by nebylo špatné aplikovat postup p.Stwary na zvedavci,který mi už asi 2 týdny posílá právě aktuální články zvedavce mailem.Sice zvedavce bez problému zatím otevírám,otázka ovšem může znít : „jak dlouho ještě“.? A ještě jedna poznámka. Jelikož se válečný proces na Ukrajině pro západ dost „chruje“,vyskytují se v poslední době obavy,že deepstate by se mohl vzhledem k očekávání tragických výsledků v listopadových volbách USA pokusit uvést další pandemii do Luftu už začátkem léta a nikoliv až na podzim,kdy se virům lépe daří.Možná,že by mohli sáhnout… Číst vice »

M.C.
19. 5. 2022 16:44

Pár perliček z tisku: ,,Dnes 18:21 ČTK Náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov ve čtvrtek telefonicky hovořil o situaci na Ukrajině se svým americkým protějškem, šéfem sboru náčelníků štábů Markem Milleyem, uvedlo ruské ministerstvo obrany. Telefonát se podle ministerstva uskutečnil z americké iniciativy a oba generálové „posoudili otázky, představující vzájemný zájem, a to včetně situace na Ukrajině“, napsala agentura TASS z prohlášení ministerstva.“ A to bylo před pár dny keců, že Gerasimova odvolali z funkce. Mmch: Gerasimov se vždy tváří vážně až smutně. Jenom jednou jsem viděl fotku, na které se opravdu od srdce smál: Když mu předloni turecká delegace předložila požadavek, aby se Rusko… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  M.C.
19. 5. 2022 19:10

Napoleon na Elbě. Francouzské noviny – uchvatitel opustil ostrov. Nepřítel táhne na Paříž! Osvoboditel konečně mezi námi.

fajt
fajt
21. 5. 2022 7:02

https://politikus.info/events/144017-redisa-vyvezli-v-specialnom-broneavtomobile-mo-rf.html – ukrajinský bandero ataman, feldmaršálek mariupolských azovstal rats šel pokorně v plen ( a to se chvástal, že nikdy nedá ruky vjerch ruským bohatýrům, že prý si raději svůj hnědý půl závit prožene natovským olovem ) – v kyjevském bunkru přeplněným jenom pravými evropany se svastikou na čele to vidím na velké mrzení, taky se tam dá očekávat mimořádná zavážka amerického koksu, tamní zelený komiksový krasnoludek bude mít určitě další záchvat požadavků pro své evropské soukmenovce – a ty se přeci musí plnit, i kdyby evropští lojzové neměli co žrát. ..)

Hudryperman
Hudryperman
Reply to  fajt
21. 5. 2022 10:06

Před chvilkou jsem obdržel mimořádně zajímavou zprávu z Německa.Jejího autora opravdu nelze podezřívat zz chorobného optimismu. Čtěte : Tak to je obrat…Od prvního června končí v Německu “volný pohyb” ukrajinských uprchlíků. Budou povinni nahlásit všechny své finanční prostředky a veškerý osobní majetek.Pokud jde o osobní vozidla – pokud hodnota vozu přesáhne 7500 eur, je majitelpovinen vůz prodat a žít z těchto peněz. Také v případě podvodu a zatajení finančních prostředků nebo nemovitostí budouukrajinští uprchlíci čelit trestní odpovědnosti.“No a je to…Ukrajinští migranti v Německu začali ukazovat prázdné sklady dobrovolnických center.A taková je situace ve všech západních zemích, kam vkročila noha ”divokých” lidí. Je to… Číst vice »

fajt
fajt
Reply to  Hudryperman
21. 5. 2022 11:19

a je po hrané solidaritě a charitě, prý evropské nedílné sounáležitosti podle unijních ( fašistických) hodnot – tedy dost brzy :) jenže skopčáci nedávají nic kostenlos, za všechno se musí onkeldojči pořádně zacálovat, no a bander ukrajina už nemá nic cenného, co by se ji dalo ještě sebrat. ..) špun zelenský by mohl dopadnout jako savčenková ( převrátí hnědého ptáka jako ona banderovské kozy) – všemi v eu nenáviděný a honěný a přitom pod Moskvou bude dělat cirkusové lidové číslo napravení waffen chochla ve slovanského mužika :) v tuto chvíli se samotná korporátní říše za mořem potácí v grandiózní krizi… Číst vice »

Bety
Bety
Reply to  fajt
21. 5. 2022 10:27

EU prý bude ručit za půjčky kyjevské junty na mandatorní výdaje – 9 miliard na měsíc
prý poskytne londýnský bankovní sektor. Jelikož Ukrajina má už léta ve zvyku nic nesplácet, tak pochopitelně se počítá s čím? No Evropa bude cálovat, až všichni
zčernáme.

fajt
fajt
Reply to  Bety
21. 5. 2022 11:24

a pro koho budou ručitelem – pro americkou potrhanou zdechlinu s vředem na krku, které dochází matroš do kopírky??

na to můžu říci jediné, muhehe … a jdu si leštit svoje železa. ..)

Hudryperman
Hudryperman
22. 5. 2022 6:55

REAKCE NA STANUV KOMENTÁŘ : Hlavní bitvou dneška je bitva o mládí Již téměř tři měsíce je pozornost celého světa upoutána na vojenské události na Ukrajině. Tato vynucená speciální operace ruské armády je navržena tak, aby omezila postup NATO k našim hranicím a ochránila naše krajany před ukrajinským neofašismem. V takové situaci je být vnitřními emigranty slepou uličkou.   Na samém začátku speciální operace učitelka Moskevské státní univerzity, které jsem si vážil, zveřejnila na své facebookové stránce text eseje se vzkazem: „Jsem hrdý na své studenty.“ Mladý muž částečně napsal: “… Dnes jsme tedy my (kolektivní Rusové) svědky a viníky návratu právě této… Číst vice »