Hořký samet: Zima (7. díl)

Každý můj pohyb vyplýval z pramene mých emocí. Klouzala jsem po světelném mostě přes propast času. Vibrace klavírních strun se mi splétaly pod nohama jako sluneční paprsky. Mé tělo bylo nezvykle lehké, má mysl plná záře. Vznášela jsem se nad pódiem jako by se na mě snad nevztahoval zákon gravitace.

 

Jeden zásadní nedostatek marxizmu-leninizmu

Každému zloději vadí, když jej někdo okrádá. Okrádání zloděje ruší účel zlodějny a činí jí tak zbytečnou. Z tohoto důvodu je zlodějna velice prospěšná a měla by se všemožně podporovat. Nad zlodějnou se zlobí jenom zloději. Zloděj vyčítá zloději zlodějnu. Chce to pouze trochu upřímnosti k sobě, abychom dosáhli vyspělé svobody a demokracie a tím samozničení celé této zlodějny.

 

Retro: Vyklepáno z knih – Thorstein Veblen

Humanitní nauky vedou k tomu, aby student uvažoval o pravdě, kráse a dobru a radoval se z nich, naprosto ve shodě s konvenčními kritérii patřičnosti a dokonalosti, v nichž nápadnou roli hraje zahálka.