Žijeme v turbulentní době

Není snadné mít svůj vlastní nezávislý úsudek. Není snadné se neutopit v záplavě různých „zaručených“ informací a ještě častěji nepokrytě účelových dezinformací.

 
 
 
 
 

Outsourcing České republiky

Vzpomínáte například na populárního Ivo Rittiga a jeho etický kodex pro firmu Lesy ČR. Jedna stránka vyšla daňového poplatníka na 57 tisíc Kč. Příznačné je i to, že řetězec Rittigovy firmy Rittg & Partners končí v daňovém ráji. Jeho blízký politický spojenec Petr Bendl usedne nyní v dozorčí radě VZP. „To je tedy změna jako hrom!“ Podobně lze posuzovat i novou pozici bývalého Bémova náměstka Hulínského.

 
 
 

Hněv není dobrý program ani dobrý životní postoj

V každé svobodné komunitě, v každé svobodné společnosti a v každé době jde o to, jak co nejlépe sladit různorodé zájmy, tužby a potřeby jedinců a skupin. K realizaci těchto záměrů slouží v demokratické společnosti volby, které určí ty, jež pak spravují a vedou danou zemi.