Polemicky o TTIP: Květa Pohlhammer Lauterbachová podruhé

Obdrželi jsme reakci pana Ing. Vladimíra Bärtla z ministerstva obchodu a průmyslu, ve které reaguje na naše obavy, týkající se připravovaných transatlantických smluv TTIP, CETA a TISA. Za zájem o diskusi děkujeme.

Po zkušenostech s českou privatizací a urychleným, předčasným otevřením českého trhu zahraničnímu kapitálu po roce 1989 bez odpovídajícího firewallu – tedy ochrany českých národních zájmů a sociálního polštáře, který umožnil, že se Česká republika stala pouhou kolonií k dobývání renty – jsme však značně skeptičtí.

Předkládáme proto k diskusi čtenářům vysvětlení pana náměstka Ing. Vladimíra Bärtla a ponecháme na nich, zda je vysvětlení dostatečně uspokojí a zda jsou i oni přesvědčeni, že jsou to občané České republiky, kteří profitují z maximálního otevření české ekonomiky, a zda díky tomu naše země vzkvétá a bude vzkvétat i v případě přistoupení ke smlouvám TTIP, CETA a TISA.

Uvědomujeme si sílu občanské společnosti, který se začíná v celé Evropě probouzet. Česká společnost vykazuje nízkou míru ekonomického, ale i obecně humanitního a jazykového vzdělání, ale hlavně postrádá více soudržnosti, solidarity a ochoty zajímat se o věci veřejné a být aktivními aktéry společenských procesů, bez nichž je fungování demokracie nemožné. Není to ale pouze náš problém. Přeměnou člověka v konzumenta utrpěly i ostatní demokratické státy v Evropě. Českou společnost se  ale podařilo po roce 1989 atomizovat téměř dokonale a konzumními cukrátky odvrátit pozornost od res publica. Proto jsme založili i web e-republika a využíváme my všichni, dobrovolní a nikým neplacení publicisté a aktivisté každé příležitosti, jak informovat českou veřejnost. Nejenom díky našim zahraničním kontaktům, ale i díky našim životním zkušenostem a odborné a jazykové erudici.

Nejsme poplatní té či oné vládnoucí ideologii. Proto také sledujeme pečlivě reakce v jiných zemích na vše, co omezuje suverenitu státu a práva občanů rozhodovat o tom, v jakém systému chtějí žít a v jakém stavu ponechají zemi dalším generacím. Smlouvy TTP, TTIP, CETA, TISA jsou nástrojem získání nadvlády moci korporací nad státy a ve skutečnosti se nejedná o „liberalizaci“. Ti, kteří mluví o trzích, ve skutečnosti o žádné trhy nestojí. Asymetričnost aktérů trhů, jejich různý přístup k informacím a různý stupeň technologické úrovně a přístupu na kapitálové trhy neumožňuje ve skutečnosti vůbec proces liberalizace realizovat.

Moc je na straně 500 koncernů, které ovládají 52,8 % bohatství planety. A chtějí ji celou. Koupily si politiky, média. Její špičku tvoří světová finanční mafie, která si i beze smluv jako TTIP tak jako tak prosadila deregulaci finančního sektoru, který způsobil současnou katastrofu v reálné ekonomice, jež již nenabízí žádoucí výši míry zisku jako po II. světové válce. Na její podvody a důsledky sázení ve světovém finančním kasinu doplácí celá jedna generace – ztracená generace mladých lidí bez šance na trvalé existenční zajištění a rodinu. A je možné, že po velkém loupežném tažení to nebudou jenom oni, ale i generace dnešních penzistů, kteří si spořili celý život na penzi, kteří pouze přihlížejí, jak jsou jejich úspory znehodnocovány a jak hrozí, že jejich peníze uložené ve fondech zmizí v černých dírách pro záchranu finančních trhů. Přejme si však, aby v etapě lámání chleba v době velké recese k velké transformaci, jak o tom píše Doc. Švihlíková, zvítězil zdravý rozum, nikoliv všehoschopní patologičtí jedinci. (Knihu Přelom doporučuji všem, kteří chtějí pochopit vývoj za posledních 50 let. Nepojednává totiž o ideologii, dogmatech a manipulaci s pravdou, ale o faktech.)

TTIP smlouva a smlouva TISA o službách by umožnila, co se týká finančního sektoru, aby státy neměly šanci zakázat toxické deriváty a riskantní finanční produkty, kvůli kterým jenom americká vláda po pádu Lehman and Brothers vydala z kapes občanů USA 183 miliard – a to jenom proto, aby zachránila některé vybrané banky od pádu a zabránila dominovému efektu. Jak by pak mohly vzdorovat velkým žralokům, kterým slouží dnešní politika etické a regionální banky, malé spořitelny, družstva, které v západních zemích byly oporou malého a středního podnikání a rozvoje lokálních ekonomik po II. světové válce a které mají ještě důvěru u občanů. Jsou to i ony, které dnes vyjadřují své obavy a stojí na straně odpůrců.

Vzhledem k tomu, že i sestra smlouvy TTIP – transpacifická smlouva TTP mezi USA, Austrálií, Malajsií, Japonskem a dalšími menšími zeměmi Pacifiku naráží na odpor konzervativních senátorů přímo v USA, je možné, že nakonec nebude v USA ani odhlasována. Protože se jedná o smlouvu mezinárodní, musí být odsouhlasena jednotlivými zeměmi. Ukazuje se ovšem, že smlouvy plně podporují americké korporace, avšak japonští podnikatelé například vidí ve smlouvě ohrožení zájmů japonských firem a japonských občanů. Pochopitelně – jde o konkurenci. TTIP je sestrou TTP, určenou pro západní Evropu. Také Švýcaři, kteří nejsou v EU, v ní vidí ohrožení svých zájmů. To můžeme prezentovat řadou komentářů přímo ze švýcarského tisku.

Na našich stránkách se budeme věnovat problematice trvale. Poslední pokusy komisařky Cecilie Malmströmové provést kosmetické úpravy, které by část o ochraně investic korporací ISDS učinily akceptovatelnější, lze považovat za pouhý manévr na odvrácení pozornosti od základní problematiky. Nás zajímají ekologické, sociální, zdravotní a bezpečnostní standarty. A ty vnímáme jako ohrožené. Nejde jenom o soudní nebo mimosoudní řešení konfliktů – stát versus korporace.

Nabízíme prozatím k prostudování komentáře nevládních organizací z Bruselu, který se vyjadřuje k návrhům komisařky Malmströmové v anglické a německé verzi. Problematice se však budeme i nadále věnovat v dalších dílčích článcích.

http://www.s2bnetwork.org/isds-statement/

https://dl.dropboxusercontent.com/u/3201782/S2B-Analyse%20Malmstr%C3%B6ms%20ISDS%20Reform%206.%20Mai%202015%20Deutsch.pdf

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
33 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Sio
Sio
24. 5. 2015 8:17

Já vím, já vím, říká se, že zjednodušování je nebezpečné a taky někdy je. Ale přesto – zkusím shrnout, co tady na OM už ví skoro každý. 1. EU je US kolonií a to bez vyjímky, potažmo i my jsme US kolonií. Nejpozději po událostech na Ukrajině a s tím spojeném chování nejvyšší představitelů Německa, Francie, Anglie, ale i třeba Polska o tom už není pochyb. U nás a v Maďarsku se nevydařili Zeman a Orbán a pokud byste sledovali útoky na Orbána o sdělovadel v maďarsku, tak zjistíte, že se podstatně neliší od těch Zemanových. Asi tam brzy bude… Číst vice »

Sio
Sio
24. 5. 2015 8:25

Ještě k tomu, co to ten TTIP je. Nemá cenu se zabývat jednotlivými odstavci a vyjímkami, aby to bylo jasné. Je to výstřel série informačních balistických raket na důležitá centra řízení EU. Hlavice jsou svými důsledky horší, než kdyby byly jaderné. Budou umírat lidé. Opravdu hodně lidí, myslím, že to budou v důsledku milióny. Ti lidé budou možná žít tělesně, ale umřou po stránce informační, budou se chovat jako zombíci, roboti jejichž jediným cílem je přežít. Ostatně, takových nrtvol je kolem nás hodně už dnes, informační válka se nevede první den. A jaké má EU PVO? Pár procent probuzených lidí,… Číst vice »

Alena
Alena
24. 5. 2015 8:30

Politika je všeobecně sv…., ale přežít se dá všechno, pokud není ohroženo naše zdraví, případně naše budoucí pokolení . To se nyní děje a bude dít v daleko větší míře, a to díky vyspělosti technologií a zmechanizováním zemědělské práce. Říká se, že když nejde o život, jde o h…., bohužel v současné době o život jde především.
Vždyť právě s Monsantem Agrofert spolupracuje
https://www.stream.cz/adost/10005702-glyfosat-rakovinotvorny-pesticid#nejnovejsi
mimochodem, dle sdělovacích prostředků je v ČR větší výskyt rakoviny díky vyšší přirozené radiaci na našem území. Zdůvodnit se dá prostě všechno

Martin (už bez taky m)
24. 5. 2015 8:47

Naprostý souhlas s autorkou, v podstatě také s komentářem sia. TTIP nelze „zlepšit“, TTIP lze jen odmítnout – chceme-li si zachovat poslední atributy hry na národní a suverénní stát a tedy i toho JEDINÉHO důvodu k jeho existenci – ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI SVÝCH OBČANŮ. Osobně TTIP vnímám jako bezprecedentní útok na své osobní zájmy i jako jedinec. Její přijeti by znamenalo úplnou rezignaci státu na vymahatelnou, faktickou bezpečnost obyvatel ČR, zejména těch „nízkopříjmových“. Stát, jehož „politická“ „reprezentace“ toto učiní nemá žádný nárok na existenci ani na souhlas svých obyvatel s „právním“ „řádem“ které takový „státt“ „zakládá“… Ano mohl bych s těmi… Číst vice »

hudryper
hudryper
24. 5. 2015 8:56

Sleduji,že v Německu je velmi živý protest proti TTIP i proti dalším „radůstkám“ made in USA. Doufám,že vnitropolitická situace v USA ,vyplývající z neúspěšné zahraniční politiky a systému financí realizaci smlouvy neumožní.Autoři všech současných pokusů svázat své „spojence“ ztrácí tempo a potýkají se se stále sílícím odporem na všech stranách. Každá smlouva platí jen tak dlouho, dokud ji některá ze smluvních stran nepřestane plnit. Novodobý kolonialismus v Evropě je založen na majetkové i morální (pedofilie)kompromitaci .Proces odhalování neuvěřitelně rozsáhlé sebranky zneužívající děti třeba v Anglii svědčí o tom,že tomu zřejmě nebude jinak ani v ostatní EU.V tomto procesu je třeba… Číst vice »

mirror
mirror
24. 5. 2015 8:56

Kolegové, řádní lidé se vrátili z kostela z velké mše. Doufám, že se také účastníci sletu černoprdelníků ráno pomodlili, aby popřemýšleli, jak zatopit komunistce Bavorové z Budějovic.
Doporučuji obrátit pozornost k tomuto tématu
Битва цивилизаций 15 Любовь до нашей эры

https://www.youtube.com/watch?v=bf3qWeQBTF4

Dozvíte se, že prostituce začala v chrámech. Sio nám všechno vysvětlí z hlediska teorie řízení.

Béda
24. 5. 2015 9:38

Sio,

v návaznosti na vaše první dva příspěvky v diskusi, se kterými zcela souhlasím, mohu říct: jsem velice rád, že i vy „IŤ-ák“ jste se časem dopracoval k pohledu, který někteří zdejší diskutéři zastávají již po léta.

Béda
24. 5. 2015 9:47

Béda napsal

Sio,

v návaznosti na vaše první dva příspěvky v diskusi, se kterými zcela souhlasím, mohu říct: jsem velice rád, že i vy „IŤ-ák“ jste se časem dopracoval k pohledu, který někteří zdejší diskutéři zastávají již po léta.

Jinak je docela dost věcí, na kterých bychom se mohli sejít, jak čtu vaše příspěvky. Snad s tím rozdílem, že každý k nim docházíme postupně v různém čase a různým způsobem. Vám v tom třeba pomáhá teorie DOTu a vaše zkušenosti, mně moje teorie „DOT-u“ (bez idealismu a esoteriky) a mé zkušenosti. Samozřejmě logika, anebo „logika“ sehrávají taky svoje.

Sio
Sio
24. 5. 2015 9:56

Bédo, s váma je těžká debata. Mnohokrát jsem tu sdělil, že nejsem idealista a tím méně esoterik. Nevíte toho moc o postoji VP SSSR, kteří jsou tvůrci DOTU k idealismu a esoterice. Na to je potřeba nejen se s DOTU mnohem více seznámit, než jste to udělal vy a také umět vidět realitu ve více vrstvách, kterážto schopnost vám bohužel zatím chybí.
Vy jste se k ničemu nedopracoval, jste to, co nazývám „věřící komunista“. Více věříte, než víte, proto moc nepochybujete. Někdy to může být skutečně výhodou. Nemusíte se o věcech, kterým vám stačí věřit, neustále ujišťovat.

Sio
Sio
24. 5. 2015 9:59

Mirrore, mluvíte o něčem, co vůbec neznáte. Jednou ze základních tezí DOTU je dělení řízení podle vrstev. Ta nejmocnější – světonázorová. Raději se zeptám – dochází vám, jak je světonázorová vrstva spojena s chrámy? Pokud ne, zkuste se zamyslet.

Béda
24. 5. 2015 10:08

Sio napsal Bédo, s váma je těžká debata. Mnohokrát jsem tu sdělil, že nejsem idealista a tím méně esoterik. Nevíte toho moc o postoji VP SSSR, kteří jsou tvůrci DOTU k idealismu a esoterice. Na to je potřeba nejen se s DOTU mnohem více seznámit, než jste to udělal vy a také umět vidět realitu ve více vrstvách, kterážto schopnost vám bohužel zatím chybí. Vy jste se k ničemu nedopracoval, jste to, co nazývám „věřící komunista“. Více věříte, než víte, proto moc nepochybujete. Někdy to může být skutečně výhodou. Nemusíte se o věcech, kterým vám stačí věřit, neustále ujišťovat. Sio,… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
24. 5. 2015 10:19

Doporučuji diskutujícím vrátit se k tématu článku. Nic ve zlém. Ale jde o příliš vážnou věc nežli abychom „uvízli“ v individuálně odlišných náhledech, úhlech pohledu, znalostech či zkušenostech. Zkusme se dobrat hlubšího „vhledu“ právě skrze různé své „odlišné pohledy a přístupy“. Ani nevíte, jakou z té různosti pohledů ale sdíleného „jádra poznání“ či „přesvědčení“ mají J-elita strach… Co kdyby lidé pochopili „co a kdo je za těmi kulisami…“… To bude jednou rána!
Aby tedy pro malichernosti nebylo pozdě, zkusme se dále různými úhly pohledu, přístupy doplňovat a obohacovat v poznávání. Pře přenechme pitomcům a j-elitám…

Sio
Sio
24. 5. 2015 10:26

Béda napsal Sio, možná máte pravdu. Částečně to může být dáno tím, že doposud všechny mé hlavní „odhalení“, ke kterým jsem se podle vás nijak nedopracoval ale vždycky v mírném anebo vzdálenějším předstihu „dověřil“, v mnoha oblastech včetně obecné tendence k fašismu, posouzení 11/9, letu MH 17,Smolenské letecké katastrofy, charakteru sociálnědemokratických stran, upadající role USA a rostoucí nezávislosti Číny, podstatě a vývoji v ukrajinské krizi, hodnocení kapitalismu obecně atd. doposud nespletl a vývoj tato „odhalení“ doposud vždy potvrdil. Hlavně to nebyla žádná odhalení, o tomto jsem neměl pochybnosti ani já a ani většina diskutujících zde. Jaký jste mohl mít předstih,… Číst vice »

Béda
24. 5. 2015 10:27

Martin (už bez taky m) napsal Doporučuji diskutujícím vrátit se k tématu článku. Nic ve zlém. Ale jde o příliš vážnou věc nežli abychom „uvízli“ v individuálně odlišných náhledech, úhlech pohledu, znalostech či zkušenostech. Zkusme se dobrat hlubšího „vhledu“ právě skrze různé své „odlišné pohledy a přístupy“. Ani nevíte, jakou z té různosti pohledů ale sdíleného „jádra poznání“ či „přesvědčení“ mají J-elita strach… Co kdyby lidé pochopili „co a kdo je za těmi kulisami…“… To bude jednou rána! Aby tedy pro malichernosti nebylo pozdě, zkusme se dále různými úhly pohledu, přístupy doplňovat a obohacovat v poznávání. Pře přenechme pitomcům a… Číst vice »

Sio
Sio
24. 5. 2015 10:30

Martin (už bez taky m) napsal Doporučuji diskutujícím vrátit se k tématu článku. Nic ve zlém. Ale jde o příliš vážnou věc nežli abychom „uvízli“ v individuálně odlišných náhledech, úhlech pohledu, znalostech či zkušenostech. Zkusme se dobrat hlubšího „vhledu“ právě skrze různé své „odlišné pohledy a přístupy“. Ani nevíte, jakou z té různosti pohledů ale sdíleného „jádra poznání“ či „přesvědčení“ mají J-elita strach… Co kdyby lidé pochopili „co a kdo je za těmi kulisami…“… To bude jednou rána! Aby tedy pro malichernosti nebylo pozdě, zkusme se dále různými úhly pohledu, přístupy doplňovat a obohacovat v poznávání. Pře přenechme pitomcům a… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
24. 5. 2015 10:33

Pane Bédo o „odhalování“ píšete Vy ne já.
Odpovídáte sám sobě.
Ani jsem nečekal žádnou „odpověď“ na svůj poslední komentář…

Béda
24. 5. 2015 10:34

Béda napsal Martin(už bez taky m) já nevím co je zde na odhalování. TTIP a ostatní smlouvy jsou USA „diktovány“ vazalům v zájmu nadnárodních korporací, kterých je tento stát prodlouženou paží. Jde o plíživé zavádění korporátního diktátu fašismu- chcete li. Jde o vícesměrný proces, kupř. bezhotovostní finanční diktát, právně-obchodní diktát, všudypřítomná kontrola, zejména prošpiclovanost v oblasti komunikace atd., atd.. To je ta nová – vyšší forma „demokracie“. Ale to již bylo řečeno mnohokrát, na různých úrovních. Jo – nepřímým důkazem špinavosti tohoto procesu je, jakým způsobem o „klohní“, potichu stranou, bez účasti veřejnosti. Používají tradiční oblbovák – my vám říkáme,… Číst vice »

Neználek
Neználek
24. 5. 2015 10:41

Sio, Béda – co takhle varianta, že máte pravdu oba? Třísku v oku bližního svého jste rozhodně nepřehlédli.

P.S. To je nejspíš taky KOB/DOTU.

mirror
mirror
24. 5. 2015 10:53

Sio napsal
Mirrore, mluvíte o něčem, co vůbec neznáte.

Sio, krajane, před 30 léty jsem se zabýval strukturou řídicích systémů technologických procesů, publikoval jsem referáty a psal patenty. Vy jste se možná připravoval na maturitu.

mirror
mirror
24. 5. 2015 11:15

Paní Květa má pravdu v popisu současného stavu, ale burcuje trochu pozdě. Mně a mým vrstevníkům stačily dva nebo tři roky po převratu, abychom pochopili, kam to povede. Jak tvrdí prof. Oskar Krejčí, po převratu se rozběhla genocida inteligence. Ti, kteří rostli v práci po dobu 20 nebo 30 let, byli najednou odstaveni a museli se začít starat sami o sebe a svoji rodinu. Po čistkách mi nabídl chlapec o 25 let mladší, že bych pro něj mohl pracovat. Proč se neangažovali už tehdy chytráci, kterým se před nedávnem rozsvítilo? Krejčí odhadl, že bude trvat několik generací, až se zapomene.… Číst vice »

Irena
24. 5. 2015 11:18

mirror napsal
Sio, krajane, před 30 léty jsem se zabýval strukturou řídicích systémů technologických procesů, publikoval jsem referáty a psal patenty. Vy jste se možná připravoval na maturitu.

Mirrore, nikdo vám neupírá vaše zkušenosti, ale co to má společného s tím, zda jste pochopil podstatu DOTU nebo ne? Možná právě kvůli tomu, že příliš jedete ve svých liniích nedokážete věci vidět z jiného úhlu pohledu, takže vám je to spíše na překážku.

mirror
mirror
24. 5. 2015 11:48

Kolegové, podívejte se na plenární debatu v Evropském parlamentu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=EN&vodDateId=20140715-17:02:11-874
Prezident mluví anglicky, ale naši poslanci svou minutu vyplní češtinou (Také Ransdorf a Mach). Keller předložil své stanovisko písemně česky.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140715+ITEM-009+DOC+XML+V0//EN&language=en&query=INTERV&detail=2-242-500
Ransdorf a Keller mluvit umí, ale za 60 vteřin toho říci nejde mnoho.

mirror
mirror
24. 5. 2015 11:50

Irena napsal
ale co to má společného s tím, zda jste pochopil podstatu DOTU nebo ne

Já jsem technocrat.

mirror
mirror
24. 5. 2015 11:52

Kolegové, na OM jsem byl vycvičen v poslechu ruštiny. Našel jsem video o harémech
https://www.youtube.com/watch?v=CjVnG99Q7kw
Jakou to má souvislost s TTIP? Kromě pušnovo mjasa můžeme nadnárodním monopolům nabízet I české děvušky.

Neználek
Neználek
24. 5. 2015 12:21

mirror napsal

Kolegové, na OM jsem byl vycvičen v poslechu ruštiny. Našel jsem video o harémech
https://www.youtube.com/watch?v=CjVnG99Q7kw
Jakou to má souvislost s TTIP? Kromě pušnovo mjasa můžeme nadnárodním monopolům nabízet I české děvušky.

A to snad neděláme???

Irena
24. 5. 2015 12:25

mirror napsal

Kolegové, na OM jsem byl vycvičen v poslechu ruštiny. Našel jsem video o harémech
https://www.youtube.com/watch?v=CjVnG99Q7kw
Jakou to má souvislost s TTIP? Kromě pušnovo mjasa můžeme nadnárodním monopolům nabízet I české děvušky.

Teda mirrore, vy snad technocraticky chytáte druhou mízu :-))

Sio
Sio
24. 5. 2015 12:25

Neználek napsal

Sio, Béda – co takhle varianta, že máte pravdu oba? Třísku v oku bližního svého jste rozhodně nepřehlédli.

P.S. To je nejspíš taky KOB/DOTU.

Snažíme se o nápravu. :-) Jenže to břevno je sakra těžké.

Sio
Sio
24. 5. 2015 12:30

mirror napsal Sio, krajane, před 30 léty jsem se zabýval strukturou řídicích systémů technologických procesů, publikoval jsem referáty a psal patenty. Vy jste se možná připravoval na maturitu. Mirrore, jen vám asi uniká, že řídit lze i jiné, než technologické procesy. Což mě dost překvapuje vzhledem k tomu, že u vás jinak předpokládám značnou bystrost. Je vůbec možné, že jste jako kůň na závodišti s klapkama na očích, aby viděl jen před sebe? Vaše úspěchy v řízení technologických procesů vám nikdo neupírá, pokud vím, zasluhují úctu a respekt. Naše debata by ale měla být o myšlenkách a tady si servítky… Číst vice »

mirror
mirror
24. 5. 2015 12:36

Sio napsal
jen vám asi uniká, že řídit lze i jiné, než technologické procesy

Sio, krajane, i při řízení lidské společnosti musíte něco rozhodnout hned, něco odložit na příčtí týdem a něco na příští měsíc nebo rok.

Sio, doporučuji vám ty harémy. Tam je předvedeno, jak korumpovat vedení.

Sio
Sio
24. 5. 2015 13:39

Mirrore, mirrore …

Béda
25. 5. 2015 13:55

http://www.noveslovo.sk/c/Joseph_Stiglitz_Ako_celit_hrozbe_vlady_nadnarodnej_oligarchie …Profesor Stiglitz s nebývalou otvorenosťou vyjadril, že transnacionálna kapitalistická trieda sa uż etablovala ako trieda pre seba a uvedomele háji svoj triedny záujem. Nadvláda globálnych investorov mala byť nastolená už v deväťdesiatych rokoch, vtedy sa to nepodarilo presadiť proti masovému odporu verejnosti… Kto ctí zákony vyjadrujúce všeobecný záujem a je stúpencom demokracie, mal by TTIP odmietať. Masový odpor verejnosti je jedinou šancou, ako dohode zabrániť. USA sa snažia presadiť TPP v Ázii, čo sa nedarí. Väčší záujem je o čínsku Hodvábnu cestu a investičnú banku. V Európskom parlamente hrozí, že dohoda by mohla byť prijatá s vylúčením ratifikácie členskými… Číst vice »

mirror
mirror
25. 5. 2015 18:33

Pro Sia: Mám tady něco, co nám paní Květa zamlčuje. Dnes mně vysvětlili, jaké jsou platy inženýrů techniků ve Vídni, potažmo v Rakousku. Mzda je přibližně 100 euro krát stáří v létech. Třicetiletý diplomovaný inženýr má v průměru 3 tisíce euro měsíčně. Jestli máte Sio 50, tak byste vydělával 5 tisíc euro měsíčně, ale vy jezdíte místo do Vídně do Prahy. Pracovní smlouvy se uzavírají obvykle na 14 platů, přičemž z 13. a 14. platu se neplatí sociální a zdravotní pojištění. Kdyby u nás žil Michael Moore, zašel by za Sobotkou a zeptal se ho, kde jsou naše peníze jako… Číst vice »