Svět ruskýma očima 556

Ne všichni Češi se smířili s odstraněním pomníku maršála Koněva * Čína se stává jedním z hlavních faktorů prezidentské kampaně v USA * Vojáci USA se volně přemisťují po Evropě, netýkají se jich žádné prověrky a jsou přenašeči viru.

 

Spojené státy iniciovaly a financovaly výzkumy nových koronavirů ve Wuchanu

Vládní program „Rodící se pandemické hrozby“ (EPT) spustila státní agentura USAID v roce 2009. Pověření „Predict“ předpokládalo posílení monitorovacích a laboratorních možností vybraných zemí pro studium divoké přírody a lidí nacházejících se v kontaktu se zvířaty v zájmu objevení nových i známých virových agens, které mohou představovat vážné ohrožení veřejného zdraví. V Asii se tento program americké vlády vztahoval na Thajsko, Kambodžu, Indonésii, Vietnam a Čínu.