České vlastenecké obci

Našim předním zájmem musí být naši státnost držet a udržet, když už ne upevňovat. A je tady ještě jedna zvlášť pozoruhodná skutečnost: Došlo již k opakovaným přímým jednáním mezi vládou ČR a „sudetoněmeckým landsmanšaftem“, jeho vedením. SL postrádá mezinárodněprávní subjektivitu. Nemůže být subjektem mezinárodních vztahů To naši vládní „experti“ vědí a přesto nedbají.

 

Petice Bohuslavu Sobotkovi ze 12. 12. 2015

Nevidíme žádný důvod, proč byste nám nemohl odpovědět na návrh, abychom uzavřeli s SRN mírovou smlouvu, v níž bychom dojednali i podmínky splacení reparací, které nám Německo dluží.

 

Ne česko-německému strategickému dialogu!

Z otevřeného dopisu předsedovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi. Zastáváme stanovisko, že jedině lid, který je zdrojem veškeré státní moci, může o zásadním směřování ČR rozhodnout v celostátním imperativním referendu, jehož výsledek bude ústavními orgány nezměnitelný.

 
 
 
 

Dokument: Stížnost na ČT, na neplnění jejích povinností daných zákonem

ČT svou činností nenapomáhá k zachovávání mediální plurality, jak stanovuje § 2 odst.2, uvedeného zákona a je v rozporu s ustanovením § 2 odst. 2. písm. a) uvedeného zákona, který stanovuje, že ČT má poskytovat objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů.