Retro: Peníze a dluhy

Na světě je padesátkrát víc peněz než je cena veškerého zboží. Že tyto peníze nemají žádnou cenu, pochopí asi každý. Není totiž za nimi žádná práce, žádný výrobek a nelze za ně nic koupit. Jsou to virtuální peníze.

 

K úloze mýtů v dějinách  (7.díl)

Ideální bylo, pokud z vládnoucího rodu vzešel nějaký mučedník nebo světec, jehož kult by se dal rozvíjet, podporovat a náležitě nábožensko-politicky využívat. Časem bude – jak to u lidí bezděčně i záměrně bývá – reálný příběh té osobnosti obalen mýty a  zázračnými událostmi, bude důkladně myticky transformován a zmetabolizován do žádoucího a nejlépe použitelného tvaru. Panovník a jeho rod  budou pak ke všem svým mocenským výhodám ještě navíc přímými příbuznými uctívaného křesťanského světce. Nádhera! No, neberte to!!