O mládeži

Když v naší zemi začalo rozbíjení vzdělání, přirozeně mě to velmi rozčilovalo. Protože žádný učitel nemůže v klidu sledovat, jak bourají jeho oblíbený systém – něco jako dívat se na požár domu, ve kterém jste žili řadu let.

 
 

Putin vyhrál, ale co s tím má společného Čemezov?

Celý problém je v tom, že s hlediska státní správy žijeme v rámci vnějšího systému a jsme jeho součástí. A tvrdé porušení pravidel tohoto systému nevyhnutelně vede k neobyčejně těžkým následkům, z nichž některé chápeme a vidíme, ale jiné nechápeme – což ale neznamená, že neexistují.

 
 

Retro: Úvahy o elitách

Je jediná šance na podstatné změny – jestliže se začnou měnit “pravidla hry” a v politické elitě se začnou objevovat noví lidé, od počátku oddaní těmto novým pravidlům. Ale taková věc se stává pouze při velmi vážných krizích, kdy už všichni chápou, že je nutné něco změnit.

 
 
 

Volba, která rozhodne o osudu

Otázka je technicky zřejmá, svět se rozpadá na měnové zóny (čímž bude formalizováno vítězství nad světovým liberalismem – tedy bankéři a finančníky) a v důsledku tohoto rozpadu se vítězné mocnosti sejdou na nové „Jaltské konferenci“ a nové „Bretton-woodské“ konferenci. Za stůl se tedy posadí ti, kdo budou mezi vítězi.